Welkom bij de werkgeversenquête van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)

Hartelijk dank voor deelname aan onze enquête. Uw feedback is belangrijk voor universitaire opleidingen biologie en biomedische wetenschappen die hun opleidingen nog beter aan willen laten sluiten op de arbeidsmarkt. De opleidingen biologie en de opleidingen biomedische wetenschappen in Nederland zijn dan ook de opdrachtgevers van dit onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het NIBI.

Doelstelling van dit onderzoek is om de actuele behoefte van bedrijven en instellingen in kaart te brengen ten aanzien van kennis, vaardigheden en (werk)houding van recent afgestudeerde biologen en/of biomedische wetenschappers aan Nederlandse universiteiten. Door mee te werken aan het onderzoek werkt u mee aan een verdere verbetering van de opleidingen en daarmee aan betere startkwalificaties van uw toekomstig personeel. het onderzoek kan zelfs leiden tot een verschuiving van trainingsaanbod binnen uw organisatie naar bijvoorbeeld een minor in één van de opleidingen. De resultaten van het onderzoek worden ook gebruikt bij het geven van carrièreadvies aan studenten.

Onze vraag: lever vandaag uw bijdrage om een betere aansluiting te realiseren tussen uw organisatie en de biowetenschappelijke opleidingen in Nederland. 

Zijn er binnen uw organisatie meer afdelingen waar biologen of biomedische wetenschappers werken vraag dan s.v.p. de betreffende leidinggevende om ook separaat te reageren.

Looptijd enquête: reageren graag vóór 25 december 2020

0 van 38 beantwoord
 

T