Introductie

Alvast bedankt om deel te nemen aan deze enquête. Om onze service en producten continu te verbeteren, vragen we je om enkele minuten de tijd te nemen om deze enquête in te vullen. Jouw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zullen ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren. 

 
 

Question Title

Meetresultaten

Meetresultaten
De 'zelfscan onderhoudsmanagement' is een meetinstrument voor de professionaliteit van het onderhoudsmanagement. Het resultaat van de zelfscan kent 5 treden: van 'reactief' tot en met 'strategische partner'. Aan de hand van 26 vragen kunt u zichzelf 'ranken' op deze schaal van 1 tot 5. De vragen gaan over de aanwezigheid van onderhoudsplannen, het maken van jaarplannen, beschikbaarheid van budgetten, wijze van uitbesteding, omgaan met huurders en gebruikers, duurzaamheid, interne afstemming en samenwerking en dergelijke.

Wij nodigen u uit om deel te nemen en inzicht te krijgen en te geven.

Het invullen van de zelfscan duurt ongeveer 10 minuten.

T