Waarom het belangrijk is om enquêtevragen over gendergelijkheid goed te stellen

Werkt u aan een enquête over gendergelijkheid? Dan moet u zich goed voorbereiden voor een succesvol resultaat. 

Gendergelijkheid is al lange tijd een discussiepunt. In de wereld van vandaag is het belangrijker dan ooit. Daarom nemen we enquêtes over gendergelijkheid onder de loep. We laten zien hoe u vragen schrijft waarmee u bruikbare gegevens van hoge kwaliteit verzamelt.

Historisch gezien betekent gendergelijkheid dat vrouwen en mannen dezelfde rechten, hulpbronnen, kansen en bescherming hebben. Toen er voor het eerst sprake was van genderongelijkheid, ging dat meestal ten koste van vrouwen. Het centrale thema van gendergelijkheid ging over de "empowerment" van vrouwen.

Tegenwoordig wordt gender gezien als een concept dat zich op een spectrum bevindt. Naast mannelijk en vrouwelijk zijn er agender, bigender, non-binair, transgender en andere interpretaties van gender. Hierdoor moet onze definitie van gendergelijkheid worden aangepast: het is belangrijk dat alle genders gelijkwaardig worden behandeld.

Op de werkplek onderzoekt u met een enquête over gendergelijkheid of werknemers discriminatie hebben ervaren of waargenomen ten aanzien van hun gender. Deze enquêtes dienen vragen te bevatten over discriminatie, tevredenheid met het salaris, doorgroeimogelijkheden, kansen op training en ontwikkeling, de lengte van het dienstverband en relevante demografische gegevens.

De privacy van deelnemers is cruciaal bij een enquête over gendergelijkheid. Geef bovenaan de enquête duidelijk aan wie toegang heeft tot de informatie, hoe de gegevens worden gebruikt en hoe de data worden beschermd (anonimiteit, totaalrapporten, hoe en hoelang de gegevens worden bewaard). 

Het lijkt logisch dat u in een enquête over gendergelijkheid vraagt naar gegevens over iemands gender. Met zulke info stelt u medewerkers gerust dat deze gegevens onmisbaar zijn om de huidige status van gendergelijkheid binnen uw bedrijf goed te begrijpen.

Als u van plan bent de resultaten van uw enquête te delen, leg dan uit of hun identiteit kan worden afgeleid uit de persoonsgegevens door de persoon die de enquête uitvoert.

Met meer dan 17 miljoen gebruikers wereldwijd zijn wij een leider op het gebied van enquêtesoftware. Bekijk onze abonnementen en functies om te ontdekken wat bij u past.

U kunt diverse soorten vragen over gendergelijkheid stellen in uw enquête. Kies voor verschillende vraagindelingen, zodat deelnemers geïnteresseerd blijven en u gegevens verzamelt die bruikbaar en praktisch zijn.

Bij een gesloten vraag is er een bestaande lijst met antwoorden. Een voorbeeld is een meerkeuzevraag. Hierbij krijgt u kwantificeerbare gegevens die u gemakkelijk kunt analyseren en presenteren in een diagram of grafiek. 

Bij een open vraag kunnen deelnemers in hun eigen woorden reageren. Hiervoor gebruiken ze een tekstvak. Deze soorten antwoorden worden geanalyseerd via een tekstanalyse. U kunt ze ook handmatig doornemen. Deze kwalitatieve gegevens zijn waardevol, maar kunnen lastig te analyseren zijn. Houd dit aantal vragen dus beperkt. 

Een voorbeeld: "Wat vindt u van de huidige stand van zaken rondom gendergelijkheid bij ons bedrijf?"

Vragen met een beoordelingsschaal hebben antwoordopties in een bereik. Respondenten kiezen het cijfer dat het beste aansluit op hun reactie.

Bijvoorbeeld: "Hoe zou u, op een schaal van 1-10, de mate van gendergelijkheid binnen ons bedrijf beoordelen?"

Bij vragen over gendergelijkheid is het ontzettend belangrijk om inclusief te zijn. De dagen van alleen 'man' of 'vrouw' als antwoord zijn voorbij. Houd rekening met uw DGI-beleid. Uw doel bij het bestuderen van gendergelijkheid is meestal om na te gaan of er sprake is van discriminatie binnen uw organisatie en om gendergelijkheid te stimuleren. Hiervoor moet u in de enquête een inclusief bereik van genders erkennen zonder deelnemers te overweldigen met te veel antwoordkeuzes (waardoor ze genoeg krijgen van de enquête).

U weet nu hoe belangrijk enquêtes over gendergelijkheid zijn en welke soorten vragen u kunt gebruiken. Hieronder volgt advies voor aanbevolen procedures.

Zonder een optie om een vraag over te slaan met antwoordopties als 'N.v.t.', 'Overig' of 'Niet van toepassing' kunnen respondenten de enquête verlaten. Zo krijgt u een lager reactiepercentage en zijn uw bevindingen minder betrouwbaar. Als ze de enquête niet verlaten, kunnen respondenten een willekeurig of onjuist antwoord kiezen om de enquête af te ronden. Ook in dat geval zijn de resultaten vertekend.

Is iemands genderidentiteit een gevoelig onderwerp? Zeker weten. Maar is deze informatie onmisbaar in een enquête over gendergelijkheid? Absoluut. Wees dus niet bang om de vragen te stellen waarmee u relevante gegevens voor uw onderzoek verzamelt. 

Formuleer uw vragen zorgvuldig zodat er geen sprake is van vooringenomenheid of veroordelend taalgebruik. Uw respondenten moeten zich veilig voelen om oprecht op uw vragen te reageren.

Wie wilt u benaderen met uw enquête over gendergelijkheid? Uw doelgroep moet een representatief beeld zijn van alle werknemers, waaronder alle niveaus, rollen en afdelingen van de organisatie. Voeg vragen toe waarmee u definieert of de respondent een instapfunctie, een middenkaderfunctie of een leidinggevende functie heeft. U kunt ook de landen kiezen die deel moeten nemen, maar dit hangt af van hoe globaal uw organisatie is. Dit is afhankelijk van de privacywetgeving in de diverse landen. Overleg met uw juridische team of werknemers in bepaalde landen kunnen deelnemen aan de enquête.

Met deze informatie krijgt u aanvullende inzichten in hoe groepen medewerkers gendergelijkheid bij uw bedrijf ervaren.

We hebben eerder al vermeld dat u niet bang hoeft te zijn om vragen te stellen, maar de vragen moeten relevant zijn voor het doel van uw enquête. Als u met uw enquête over gendergelijkheid wilt meten wat uw medewerkers vinden van de relatie tussen gender en gelijkheid bij uw bedrijf, dan is het belangrijk om vragen over genderidentiteit te stellen. Zijn vragen over seksualiteit nodig? Nee. Is het belangrijk om naar iemands burgerlijke staat te vragen? Waarschijnlijk niet. Doet u het toch, voeg dan een optie toe om de vraag over te slaan.

Zoals u al hebt gelezen, is genderidentiteit meer dan alleen 'man' of 'vrouw'. Wees dus inclusief bij vragen over genderidentiteit. Het is niet haalbaar om alle genderidentiteiten te noemen. Vind een tussenoplossing en voeg een open tekstvak toe waarin deelnemers hun antwoorden opgeven.

Gebruik 'hen, hun en die' als persoonlijke voornaamwoorden wanneer u in uw enquête naar werknemers verwijst.

Gender: Hoe identificeert u zich?

 • Foto van Betsy Scolnik
 • Man
 • Non-binair
 • Ik beschrijf het liever zelf (voeg een open tekstvak toe)

Welk antwoord beschrijft uw huidige functieniveau het beste?

 • Instapniveau
 • Middenkaderfunctie
 • Teamleider
 • Middenkadermanager
 • Directie 

Hoelang bent u in dienst bij ons bedrijf?

 • 0-2 jaar
 • 3-5 jaar
 • 6-8 jaar
 • 9-12 jaar
 • Meer dan 12 jaar

Vindt u dat werknemers met verschillende genders gelijk worden behandeld bij ons bedrijf?

 • Ja
 • Nee
 • Weet niet

Zijn er specifieke onderdelen waarop u vindt dat werknemers met verschillende genders niet gelijk worden behandeld?

(open tekstvak)

Hoe goed is deze uitspraak van toepassing op ons bedrijf: 

Promoties zijn alleen gebaseerd op de prestaties van medewerkers.

 • Buitengewoon goed
 • Heel goed
 • Enigszins goed
 • Niet erg goed
 • Helemaal niet goed

Vindt u dat in uw organisatie mensen met een ander gender dan cisgender personen meer, minder of gelijke kansen hebben op promotie in vergelijking tot cisgender personen (mensen die zich identificeren met het geslacht bij geboorte: man of vrouw)?

 • Alle genders hebben dezelfde kansen
 • Mensen met een andere genderidentiteit hebben meer kansen
 • Mensen met een andere genderidentiteit hebben minder kansen

Hebt u ooit het gevoel gehad dat uw genderidentiteit een rol heeft gespeeld toen u geen salarisverhoging, promotie of belangrijke opdracht hebt gekregen?

 • Ja
 • Nee

U kunt in het onderstaande tekstvak uw antwoord toelichten.

(tekstvak invoegen)

Hebt u ooit genderongelijkheid ondervonden bij ons bedrijf?

 • Ja
 • Nee

U kunt in het onderstaande tekstvak uw antwoord toelichten.

(tekstvak invoegen)

Als u het goed aanpakt, verzamelt u bruikbare gegevens voor uw bedrijf met uw enquête over gendergelijkheid. Stel uw enquêtevragen zorgvuldig op en wees onbevooroordeeld en inclusief in uw taalgebruik. Registreer u bij SurveyMonkey om aan de slag te gaan met een enquête over gendergelijkheid. We hebben alle tools die u nodig hebt om uw enquête te maken en verzenden. We helpen u zelfs bij de analyse van resultaten. Kies het abonnement dat bij u past.