AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Enquêtetips

Enquêtevragen stellen over seksuele geaardheid en genderidentiteit

Enquêtevragen stellen over seksuele geaardheid en genderidentiteit

Uit ons onderzoek naar de status van enquêtes in 2023 is naar voren gekomen dat mensen in de afgelopen tien jaar op een compleet andere manier vragen stellen over gender. Dat is niet alleen kenmerkend voor deze tijd in de Verenigde Staten en wereldwijd, maar u leert ook hoe (en waarom) u flexibel moet blijven als u vragen stelt over seksuele geaardheid en genderidentiteit. Of, zoals enquêteonderzoekers ze noemen, SOGI-vragen. 

Wilt u zeker weten dat u SOGI-vragen op de juiste manier stelt? En dat u deze mogelijk gevoelige onderwerpen op een doordachte en open manier benadert? Dan bent u aan het juiste adres. Lees verder voor aanbevolen procedures en belangrijk onderzoek.

Eén van de meest opvallende conclusies uit ons rapport over de status van enquêtes in 2023 had te maken met genderinclusie. Tien jaar geleden bestond meer dan 80% van de enquêtevragen maar uit twee opties voor genders. In 2020 telde ongeveer 55% drie of meer opties. En in 2022 is het aantal met drie of meer opties gestegen tot 64%. We voorspellen dat dit percentage zal toenemen in 2023 en daarna, aangezien houdingen over genderidentiteit zich blijven ontwikkelen. 

Wat we hiervan leren is dat op identiteit gebaseerd taalgebruik doorlopend verandert. Gelukkig kunt u hier gemakkelijk rekening mee houden in uw enquêtes. Zoals blijkt uit de status van enquêtes, is het belangrijk om flexibel te blijven bij uw antwoordopties en om deelnemers genoeg ruimte te geven om te kiezen hoe ze zichzelf identificeren. 

Maakt u zich zorgen dat vragen over seksuele geaardheid of genderidentiteit niet in goede aarde vallen bij uw respondenten? Uit onderzoek is gebleken dat dit niet nodig is. In 2017 hebben onderzoekers bij het Amerikaanse Census Bureau een experiment uitgevoerd om te zien of respondenten SOGI-vragen eerder overslaan dan andere veelgebruikte demografische vragen. Ze konden hiervoor geen bewijs vinden. Het was zelfs zo dat aanzienlijk meer mensen de vraag over hun inkomen oversloegen dan de vraag over hun seksuele identiteit.

Ook recenter onderzoekt laat dit zien. Huidige federale statistische enquêtes waarin SOGI-gegevens worden verzameld, laten zien dat 'respondenten meestal niet SOGI-vragen overslaan (klein aantal ontbrekende reacties), vooral in vergelijking tot andere gevoelige items'.

Dit onderzoek geeft aan dat mensen bereid zijn persoonlijke SOGI-vragen te beantwoorden. Maar hoe formuleert u deze het beste?

Uit het rapport over de status van enquêtes bleek dat er in 2021 voor het eerst meer enquêtevragen over gender waren met 'niet-binair' als optie (17%) dan het aantal met 'andere' (13%) als optie. Hoewel de frequentie van de optie 'andere' in 2022 gelijk is gebleven, steeg 'niet-binair' tot 21%. 

Labels zijn belangrijk en goede SOGI-vragen maken gebruik van inclusieve taal. Ze moeten zo zijn opgesteld dat ze iemands identiteit bevestigen in plaats van beperken. Laten we twee versies van dezelfde vraag eens onder de loep nemen:

  • Selecteer uw seksuele geaardheid. 
  • Welk van de volgende antwoorden sluit het beste aan op uw seksuele geaardheid?

Bij de eerste variant gaat u ervanuit dat het antwoord kan worden geselecteerd. Als de optie 'vul het lege vak in' niet beschikbaar is, kan deze vraag beperkend overkomen. En dat is onprettig voor uw respondenten. In de tweede versie van deze vraag wilt u weten in hoeverre respondenten zich identificeren met een optie in plaats van dat ze een definitief label moeten kiezen. Hoewel we nog steeds een open antwoordoptie aanbevelen, is de formulering van de vraag flexibeler dan bij de eerste versie. Zo legt u het fundament voor een inclusievere ervaring met uw enquête

We willen echt onderstrepen hoe belangrijk antwoordopties met een open tekstvak zijn. Als respondenten geen passende antwoordoptie zien, kunnen ze met een veld voor commentaar hun gender of seksuele geaardheid op een authentieke manier beschrijven.

Enquêtevraag: "Gender: hoe identificeert u zich?" Met de antwoordkeuzes: Man, Niet-binair, Vrouw, Ik beschrijf het liever zelf

En met deze zelfgekozen antwoorden kunt u misschien wel nieuwe inzichten verzamelen over wat u in toekomstige enquêtes wilt vragen. Houd er rekening mee dat sommige mensen termen kunnen kiezen die denigrerend zijn of waren, om zo de betekenis weer op te eisen. Leer van de reacties, maar laat deze termen over aan de leden van die gemeenschap.

De trackingenquête van Gallup bevatte jarenlang deze ja/nee-vraag: "Identificeert u zich persoonlijk als lesbisch, gay, biseksueel of transgender?" Hoewel u hiermee misschien een ruwe schatting krijgt van het aantal LBGTQI+ personen, worden mensen die zichzelf als heteroseksueel en transgender beschouwen, systematisch over het hoofd gezien.

Het is belangrijk om vragen over seksuele geaardheid en genderidentiteit gescheiden te houden. Dit zijn tweeledige vragen en die mogen in geen enkele enquête opduiken. Niet alleen is het mogelijk dat deze identiteiten volkomen los van elkaar staan, ook loopt u het risico dat uw gegevens vertroebeld raken, dat respondenten niet hun juiste gender kunnen kiezen of dat ze zich niet gerespecteerd voelen. Bij de enquêtevraag van Gallup was het beter geweest om de vraag over de transgenderidentiteit op te splitsen:  

Screenshot van twee enquêtevragen: "Wat is uw seksuele geaardheid? Beschouwt u uzelf als transgender?"

Bij een inclusieve enquête kan logica voor overslaan een schot in de roos zijn. Stel dat respondenten in een enquête worden gevraagd hun genderidentiteit op te geven. Als ze 'niet-binair' kiezen en dan specifieke vragen voor mannen of vrouwen moeten beantwoorden, voelen ze zich misschien genegeerd of ongewenst. Met logica voor overslaan kunnen respondenten irrelevante vragen overslaan. Hun ervaring met de enquête is dan een stuk beter gepersonaliseerd.

Een klein beetje context kan bij SOGI-vragen een enorme impact hebben. Probeer vragen over identiteit te beginnen met een zin als 'Voor demografische doelen...' en wees eerlijk over wat u met uw enquête wilt bereiken. Bent u een HR-directeur die wilt weten of uw LBGTQI+ medewerkers meer steun nodig hebben? Doet u marktonderzoek om de doelgroep van uw merk beter te leren kennen? Als u uitlegt waarom u SOGI-vragen stelt, stelt u respondenten gerust en boost u uw reactiepercentage.

En nu we het toch over context hebben, het is altijd slim om transparant te zijn over de bescherming van SOGI-gegevens. Zelfs de recente Federal Evidence Agenda on LBGTQI+ Equity (federale agenda over bewijs voor gelijkheid van LBGTQI+) bevatte richtlijnen voor het bewaken van individuele privacy als SOGI-gegevens worden verzameld.

Is het een anonieme enquête? Geef dat dan aan. (De inleiding van uw enquête is een geweldige plek om dat te doen.) Uw respondenten weten dan dat hun antwoorden niet worden gebruikt om ze te identificeren of op een andere manier die tot nadelige effecten kan leiden, zoals door hun geaardheid openbaar te maken. 

Stel een bedrijf maakt een anonieme enquête over de betrokkenheid van zijn personeel. Als er maar één transgender verkoopmedewerker bij de organisatie werkt, kan deze persoon bij het beantwoorden van aan vraag over diens genderidentiteit het gevoel hebben zich bloot te stellen in hun 'anonieme' enquêtereactie. 

U kunt dit voorkomen door u in te leven in de enquêterespondent en na te gaan of deze persoon met de vragen kan worden geïdentificeerd. Een simpele oplossing is om een antwoordoptie 'Ik geef liever geen antwoord' toe te voegen. U kunt bepaalde vragen ook optioneel maken. Hoe u het ook aanpakt, besteed wat tijd aan de manieren waarop mogelijke persoonlijke gegevens impact kunnen hebben op uw resultaten en de ervaring van respondenten.

U weet nu waarom en hoe u het beste vragen kunt stellen over seksuele geaardheid en genderidenteit. Toch is er soms een geldige reden om SOGI-vragen links te laten liggen.

Deze vragen zijn zeer persoonlijk. Als u niet van plan bent de data te gebruiken, hebt u eigenlijk geen goede reden om de vraag te stellen. Dat geldt natuurlijk voor elke vraag in een enquête, maar dit is met name belangrijk bij gevoelige demografische items. De campagne voor mensenrechten heeft meer advies over wanneer en hoe demografische LBGTQI+ vragen een goed idee kunnen zijn samen met een paar voorbeelden.

Zelfs als u plannen hebt voor de gegevens, moet u nagaan of problemen met de steekproefgrootte of logistiek voor beperkingen kunnen zorgen. Wij regelen de weging van al onze SurveyMonkey-peilingen bijvoorbeeld op basis van demografische eigenschappen van het Amerikaanse Census Bureau, zodat onze resultaten een goed beeld verstrekken van de nationale populatie. De respondenten van het Census Bureau moeten zich als man of vrouw identificeren. Dat heeft impact op onze weging ten aanzien van de gender van respondenten. (We hopen dat de Census binnenkort deze antwoordopties bijwerkt.) Hieruit blijkt wel dat in sommige situaties gender op een binaire manier moet worden benaderd. Maar het slimste is om hier elke keer bij stil te staan en te beperken wanneer en hoe u hiervoor kiest.  

Is het belangrijk voor uw enquêtegegevens? Aarzel dan niet en stel uw SOGI-vragen. En vergeet niet: als u niet zeker weet hoe u dit moet aanpakken, is de vragenbank van SurveyMonkey een geweldig hulpmiddel. Er worden vragen behandeld over allerlei gevoelige onderwerpen, waaronder seksuele geaardheid, genderidentiteit, religie, ras en etnische afkomst. Alle vragen zijn geschreven en gecertificeerd door onze enquête-experts.