AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Cultuur

Hoe maakt u inclusievere enquêtes

Hoe maakt u inclusievere enquêtes

Inclusie speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van een diverse werkplek en het aanpakken van systematische ongelijkheid in alle sectoren. Maar ook bij het maken van effectievere enquêtes is het belangrijk om na te denken over inclusie. 

Empathie, respect en duidelijke doelstellingen zijn de uitgangspunten bij inclusieve enquêtes: van het taalgebruik tot de toegankelijkheid. Bij het opstellen van een inclusieve enquête gaat u voorzichtig te werk als u vragen stelt over religie, seksuele geaardheid en genderidentiteit. Ook houdt u rekening met allerlei verschillende perspectieven rondom de ervaring van uw respondenten. Door uw keuzes zorgvuldig te overwegen en inclusie tot prioriteit te maken, krijgen uw enquêtes veel meer impact. U ontvangt veelzijdige gegevens, zorgt ervoor dat respondenten zich gewaardeerd voelen en laat zien dat uw organisatie diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie hoog in het vaandel houdt.

Maar hoe zorgt u ervoor dat uw enquêtes inclusief zijn? Hoewel er geen vaste formule is, hebben we wel enkele belangrijke uitgangspunten voor u: 

Bij demografische vragen verzamelt u informatie over de eigenschappen van uw respondenten, zoals hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en etnische achtergrond. Met deze vragen krijgt u een beter overzicht van uw doelgroep, maar diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie zijn aspecten van iemands identiteit: zulke vragen kunnen persoonlijk aanvoelen. Dit betekent niet dat u ze uit de weg moet gaan, als u maar weet waarom u ze stelt en hoe u de gegevens gaat gebruiken. Als u duidelijk hierover bent, schrijft u betere, doelgerichtere vragen. 

Stel u wilt de volgende ja/nee-vraag gebruiken uit de trackingenquête van Gallup: 'Beschouwt u uzelf als lesbisch, gay, biseksueel of transgender?' U kunt met de antwoorden een algemene schatting maken van LGBTQ-individuen, maar sluit wel mensen uit die zichzelf zien als transgender en heteroseksueel. Als u zulke specifieke informatie wilt verzamelen over de identiteit van uw respondenten, moet u bij deze vraag dus inclusiever te werk gaan. 

Als u vragen stelt over etnische achtergrond, religie of genderidentiteit, loopt u natuurlijk altijd het risico dat uw respondenten zich in geen enkele antwoordoptie kunnen vinden. U kunt zulke demografische vragen inclusiever maken door een optie toe te voegen waar respondenten zelf een antwoord kunnen invullen. Zo respecteert u hun keuze en de diversiteit in de samenleving, En u doet misschien ook meer ideeën op voor toekomstige antwoordopties. 

Hoewel veel respondenten geen moeite hebben met het beantwoorden van demografische vragen, kunt u anderen mogelijk meer op hun gemak stellen als ze weten waarom u hiernaar vraagt en hoe hun reacties worden verzameld voordat ze deze informatie met u delen. In een inleiding op de enquête kunt u gemakkelijk wat context geven over het onderwerp en doel van uw enquête. Als medewerkers van een boekwinkel enquêterespondenten vragen naar hun etnische achtergrond of religie, ontvangen ze mogelijk meer reacties als ze aangeven dat de gegevens worden gebruikt om hun voorraad af te stemmen of programma's voor de gemeenschap te organiseren die bij de klanten passen.

Niemand wil een ongemakkelijke vraag beantwoorden in een enquête. Uit ons onderzoek is zelfs gebleken dat 27% van de respondenten een enquête verlaat als ze een vraag niet kunnen overslaan. En dat is natuurlijk funest voor uw resultaten. U verzamelt een stuk minder informatie en de reacties die u wel krijgt, zijn waarschijnlijk homogeen van aard en dus een stuk minder waardevol.

In plaats van al uw enquêtevragen vereist te maken, raden we u aan om uw respondenten de kans te geven om vragen over te slaan. Het is een eenvoudige oplossing waarmee u hun grenzen respecteert, de respondenten betrokken houdt en de kans verkleint op vertekende resultaten of enquêtevermoeidheid

Bij logica voor overslaan kunt u respondenten naar een bepaalde vraag of pagina sturen op basis van hoe ze een enquêtevraag hebben beantwoord. Met deze enquêtefunctie kunt u een persoonlijke ervaring met enquêtes maken waarbij respondenten alleen vragen zien die relevant voor ze zijn. Dit is vooral zinvol als u een inclusieve enquête aan het opstellen bent. 

Stel dat respondenten in een enquête worden gevraagd naar hun religieuze overtuiging en het antwoord is 'Hindu'. Als u deze respondenten dan vraagt naar hun favoriete traditie tijdens de kerstdagen of hoe vaak ze naar de kerk gaan, dan krijgen ze misschien wel het gevoel dat hun antwoord niet belangrijk is of dat ze geen deel uitmaken van de doelgroep van de enquête. En de kans is groot dat ze afhaken als uw enquête vragen stelt die ze niet kunnen beantwoorden of die niet relevant zijn.

U kunt met logica voor overslaan enquêtes afstemmen op de respondenten, zodat ze het gevoel krijgen dat u hun tijd en reacties op prijs stelt. En dankzij deze functie krijgt u meer inzicht in de achtergrond en ervaringen van uw respondenten, informatie waarop u in de toekomst uw enquêtes kunt baseren.

De taal die u kiest, maakt een verschil. Alledaagse woorden en zinnen kunnen bepaalde mensen onbedoeld uitsluiten, beledigen of marginaliseren. Dit wilt u natuurlijk vermijden in uw enquêtes. Daarom wilt u bij uw vragen inclusieve taal gebruiken. De Linguistic Society of America legt uit dat dit taal is waarbij 'diversiteit wordt erkend, waarbij alle mensen worden gerespecteerd, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen en waarbij gelijke kansen worden gepromoot'. 

U kunt deze definitie op allerlei manieren in de praktijk brengen. Hieronder vindt u een paar richtlijnen om de taal van uw enquête inclusief te houden:

Houd rekening met context, geschiedenis en implicaties 

We weten niet altijd precies hoe veelgebruikte woorden en zinnen worden geïnterpreteerd. Toen een supermarkt bijvoorbeeld klanten een enquête stuurde over welke 'moorkoppen' ze het lekkerst vonden, wist misschien niet iedereen dat dit een racistische term was.

Ga het gebruik van woorden en zinnen met onbedoelde connotaties dus uit de weg en kies termen die specifieker zijn. Ook kunt u idiomen, jargon of woorden beter links laten liggen die voor verschillende groepen mensen een andere betekenis hebben. 

Definieer niet wat 'normaal' is

Probeer bij het schrijven van enquêtevragen bepaalde ideeën of identiteiten niet als 'normaal' te bestempelen. Een voorbeeld is het gebruik van het generieke 'hij'. Hierbij worden mannelijke persoonlijke voornaamwoorden gebruikt als een 'neutrale' manier om te communiceren, zoals wanneer in een enquête wordt gevraagd naar de manager en of hij een prettige werksfeer bevordert. (Meer informatie over genderneutraal taalgebruik vindt u in de handleiding van het Europees Parlement.) Een ander voorbeeld is aannemen dat uw respondenten een hbo-diploma, een baan of een huis hebben: privileges die waarschijnlijk niet voor uw hele doelgroep zijn weggelegd. 

Vertrouw op informatie van experts

Wilt u een vraag stellen, maar kunt u de juiste woorden niet vinden? In de Verenigde Staten zijn de Racial Equity Resource Guide of de Conscious Style Guide goede hulpbronnen om uw vragen te checken. U kunt ook de gebruiksklare vragen uit de vragenbank van SurveyMonkey kiezen. Deze behandelen allerlei gevoelige onderwerpen, waaronder etnische achtergrond en religieuze overtuiging. En ze zijn geschreven door onze eigen enquêtemethodologen. 

NL-vragenbank

Vergeet niet dat het altijd een goed idee is voor u en uw collega's om een voorbeeld van uw enquête te bekijken voordat u die verzendt, vooral om te bevestigen dat uw taal objectief en respectvol is. Uw collega's hebben nieuwe kennis en invalshoeken als ze uw vragen lezen. Ook vinden ze misschien problemen die u over het hoofd had gezien.

U kunt een paar eenvoudige en effectieve stappen zetten om uw enquête toegankelijk te maken voor uiteenlopende mensen. Door duidelijke en beknopte vragen te schrijven, maakt u uw enquêtevragen toegankelijker. Ontvangen respondenten informatie door naar een afbeelding te kijken, probeer dan context toe te voegen aan de tekst van de vraag. Als u uw enquête aanpast met kleuren en ontwerpfuncties, zorg er dan voor dat het kleurcontrast leesbaar is en probeer uw ontwerp zo inclusief mogelijk te maken. En voordat u uw enquête afrondt, controleert u deze met onze checklist voor toegankelijke enquêtes.

We hopen dat u met deze tips een basis hebt om enquêtes te schrijven die inclusiever zijn. En blijf altijd meer leren over hoe u op een inclusieve manier kunt denken en enquêtes kunt opstellen.

Als u op zoek bent naar meer hulp bij de doelen van uw organisatie voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie, neem dan een kijkje naar onze handleiding voor diversiteit en inclusie (momenteel alleen beschikbaar in het Engels). Hierin vindt u tips, kortingen en door experts ontworpen inclusieve enquêtes die enkele veelvoorkomende problemen rondom diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie op de werkplek behandelen.