Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Demografische informatie verzamelen uit enquêtes

Waar woont u? Wat doet u? Hoeveel verdient u? Deze vragen zijn van persoonlijke aard, maar toch bij uitstek geschikt om demografische informatie te verzamelen en zo uw publiek of doelgroep beter te begrijpen.

Met demografische informatie krijgt u beter inzicht in bepaalde achtergrondkenmerken van een publiek; leeftijd, etniciteit, inkomen, arbeidsomstandigheden, burgerlijke staat, enz. Met het stellen van demografische vragen in een enquête, verzamelt u demografische informatie op schaal over bestaande en potentiële klanten. Informatie die u dan weer kunt gebruiken voor het ontwerpen van een strategie voor marktsegmentatie om de juiste klanten te bereiken.

Wat is de definitie van demografische enquêtevragen? En, nog belangrijker, hoe gebruikt u deze in uw enquêtes? Antwoorden op deze vragen en meer vindt u in dit artikel. Het bevat gedetailleerde tips voor het implementeren van deze vragen en hulpmiddelen om demografische informatie te analyseren. Ook vindt u specifieke voorbeeldvragen en demografische voorbeelden die u kunt toepassen in uw eigen enquête.

Eenvoudig gezegd zijn demografische vragen alle vragen waarmee u beter inzicht probeert te krijgen in de identiteit van een bepaalde respondent.

Demografische enquêtes (enquêtes waarin vragen over demografische gegevens worden gesteld) verzamelen basisgegevens over respondenten waarmee de enquêteur beter begrijpt tot welk segment van de algemene bevolking elke respondent behoort.

Voorbeelden van demografische informatie zijn: leeftijd, etniciteit, burgerlijke staat, inkomen, opleiding en arbeidssituatie. Dit soort informatie verzamelt u heel eenvoudig en effectief met een demografische vragenlijst in de vorm van een enquête.

Nu rijst de vraag: waarvoor gebruikt u deze informatie? De demografische gegevens zijn allemaal concrete kenmerken die helpen om te bepalen in welk marktsegment de mensen in uw doelpubliek het beste passen. U kunt dus een grotere groep verdelen in subgroepen, bijvoorbeeld op basis van inkomen of opleidingsniveau. Vragen over demografische gegevens zijn fundamenteel in dit proces, maar waarom zou u überhaupt aan marktsegmentatie doen?

Marketeers behoren tot een groep van professionals die hun voordeel doen met het stellen van demografische vragen. Hoe meer ze weten over hun doelpopulatie, hoe groter de kans dat hun boodschap weerklank vindt bij hun beoogde publiek. En een enquête over demografische gegevens is hiervoor het middel bij uitstek.

Zouden uw marketinginspanningen anders zijn als u wist dat het overgrote deel van uw doelpopulatie bestaat uit getrouwde mannen in een hoog inkomensniveau in plaats van alleenstaande vrouwelijke studenten? Of als u zich richt op gepensioneerde mannen in het Gooi in plaats van werkeloze jongeren in Rotterdam en omstreken? Een klein beetje kennis over uw doelpubliek kan een groot verschil maken. En daarom zijn demografische vragen voor een enquête zo belangrijk.

Dit soort informatie is handig in veel verschillende scenario's. U doet er altijd uw voordeel mee, ongeacht of u producten ontwikkelt, de effectiviteit van uw advertenties meet, werkzaam bent in de gezondheidszorg, publieke opinies peilt of auto's verkoopt.

Iedereen - ongeacht de sector of branche waarin men werkzaam is - kan de demografische enquêtes van SurveyMonkey gebruiken om relevante informatie te verzamelen over zijn doelgroep.

Met de vragen in de demografische enquêtesjablonen van SurveyMonkey segmenteert u uw publiek op basis van inkomen, geslacht, locatie en vele andere factoren.

Via deze link gaat u naar verschillende praktijkvoorbeelden van demografische onderzoek.

SurveyMonkey heeft veel door deskundigen ontworpen enquêtesjablonen die u zo kunt gebruiken of als richtlijn kunt nemen om uw eigen enquête op maat te maken.

Maar u kunt ook de goedgekeurde vragen uit de Vragenbank toepassen. Dit is een geweldige optie als u slechts een paar vragen over demografische gegevens wilt toevoegen aan een bredere enquête - iets wat regelmatig gedaan wordt.

Hier volgen enkele voorbeelden van demografische factoren en een aantal goede demografische enquêtevragen:

Leeftijd

In welke leeftijdscategorie valt u?

 • 17 of jonger
 • 18-20
 • 21-29
 • 30-39
 • 40-49
 • 50-59
 • 60 of ouder

Achtergrond

Wat is uw achtergrond? Hebt u een Nederlandse of een migratieachtergrond? En zo ja, hebt u dan een westerse of niet-westerse migratieachtergrond?

 • Nederlandse achtergrond
 • Westerse migratie-achtergrond
 • Niet-westerse migratie-achtergrond
 • Anders (graag specificeren)

Tip van een pro: voor dit soort demografische vragen is het handig om een antwoordoptie toe te voegen, zoals: 'Anders (graag specificeren)'. Zo krijgt de respondent een tekstvak om zichzelf te identificeren en eventueel aanvullende informatie toe te voegen.

Geslacht

Wat is uw geslacht?

 • Vrouw
 • Man
 • Anders (specificeren)

Voor deze vraag heeft de respondent een tekstvak om zichzelf te identificeren zodat het meest toepassende antwoord gegeven kan worden.

Burgerlijke staat

Bent u samenwonend, getrouwd, weduwe/weduwnaar, gescheiden, uit elkaar of nooit getrouwd?

 • Samenwonend
 • Getrouwd
 • Weduwe/weduwnaar
 • Gescheiden
 • Uit elkaar
 • Nooit getrouwd

Onderwijs

Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u hebt voltooid of de hoogste graad die u hebt behaald?

 • Lager dan middelbareschooldiploma
 • Middelbareschooldiploma of vergelijkbaar
 • HBO of universiteit maar geen diploma
 • Bachelor degree
 • Master degree
 • Kandidaats/PhD

Dienstverband

Welke van de volgende categorieën omschrijft het beste uw arbeidssituatie?

 • Baan, 1-39 uur per week werkzaam
 • Baan, 40 uur of meer per week werkzaam
 • Geen baan, werkzoekend
 • Geen baan, NIET werkzoekend
 • Gepensioneerd
 • Gehandicapt, kan niet werken

Huishoudinkomen

Wat was het totale gezamenlijke inkomen van alle leden van uw huishouden in 2010?

 • € 0 – € 9999
 • € 10.000 – € 19.999
 • € 20.000 – € 29.999
 • € 30.000 – € 39.999
 • € 40.000 – € 49.999
 • € 50.000 – € 59.999
 • € 60.000 – € 69.999
 • € 70.000 – € 79.999
 • € 80.000 – € 89.999
 • € 90.000 – € 99.999
 • € 100.000 of meer

We hebben u enkele voorbeeldvragen voor enquêtes over demografische gegevens laten zien. Nu volgen verschillende kant-en-klare enquêtesjablonen voor demografische gegevens. Deze sjablonen zijn ontworpen door de deskundige enquêtemethodologen van SurveyMonkey.

*Let op: sommige sjablonen voor enquêtes over demografische gegevens zijn momenteel uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Deze sjabloon bevat zes vragen over geslacht, leeftijd, opleiding, dienstverband, huishoudinkomen en ras van respondenten.

Deze sjabloon met 12 vragen bevat naast de zes vragen uit de korte enquête, ook vragen over geografische locatie, huisvesting, huwelijkse staat, etniciteit, eigendom van bedrijf of boerderij en persoonlijke inkomen.

Kom er met twee korte vragen achter wat de arbeidssituatie van respondenten is en welk type werk ze doen.

Ontdek de samenstelling van uw school of onderwijsinstelling met 16 demografische basisvragen over geslacht, inkomen, etnische achtergrond, relatie met studenten en meer.

Kom meer te weten over de bedrijven op uw klantenlijst. Deze enquête bevat 10 vragen over wanneer het bedrijf werd opgericht, waar het hoofdkantoor is gevestigd, hoeveel medewerkers en vestigingen het telt en meer.

Met deze B2B-enquêtesjabloon helpt u uw zakelijke klanten inzicht te krijgen in hun eindklanten. Demografische vragen gaan over leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, arbeidsstatus, jaarlijks huishoudinkomen, huwelijkse staat, gezinsstatus, huisvesting, eigen bedrijf of onroerend goedbezit.

SurveyMonkey biedt vele andere demografische enquêtesjablonen, zoals over woon-werkverkeer, huishoudbudget, algemeen internetgebruik, taalvaardigheid, gebruik van mobiele telefoons en meer. Allemaal ontworpen om u beter inzicht te geven in uw doelgroep.

Online-enquêtes zijn een prima manier om een brede doelgroep te bereiken. U kunt demografische vragenlijsten publiceren op uw website, verzenden via e-mail of om reacties vragen via Facebook en andere sociale-mediakanalen.

Als u hulp nodig hebt bij het bereiken van de juiste doelgroep, kunt u vertrouwen op een service waarmee u voldoende respondenten aantrekt om een succesvolle enquête uit te voeren met de juiste demografische mix. Met SurveyMonkey Audience vindt u niet alleen heel gemakkelijk mensen die uw enquête invullen, ze hoeven zelfs geen demografische vragen te beantwoorden omdat ze vooraf al uitvoerig ondervraagd zijn over hun demografische gegevens.

Hoe werkt het? U kunt uw enquête naar een groep respondenten sturen die is geselecteerd op basis van de demografische doelen die u wilt bereiken. SurveyMonkey Audience weet wie de enquête invult en kan daarom automatisch vijf soorten demografische informatie toevoegen aan uw resultaten (geslacht, leeftijd, huishoudinkomen, apparaat waarmee de enquête wordt ingevuld en locatie). Dit bespaart de respondent tijd en u weet zeker dat u de juiste mensen bereikt.

Met de hulpmiddelen voor filteren en vergelijken in SurveyMonkey Analyze, ziet u in een oogopslag hoe verschillende demografische groepen uw vragen beantwoorden en kunt u de resultaten met elkaar vergelijken. Op deze manier maakt SurveyMonkey Audience demografische segmentatie en gegevensanalyse nog eenvoudiger.

U bent bijna klaar met het aanmaken van uw eigen demografische enquête. Voordat u deze publiceert, hebben we nog enkele tips zodat u zeker weet dat u alle aanbevolen procedures in de enquêtemethodologie implementeert.

 1. Verlies het doel van uw enquête niet uit het oog … Elke enquête start met een doel. Met het hoofddoel in gedachten is het een stuk makkelijker om te bepalen welke demografische vragen u moet stellen.
 2. … Stel echter alleen vragen over demografische gegevens die u echt nodig hebt. Maak uw vragenlijst niet te vol, anders loopt u het risico dat uw respondenten interesse verliezen en afhaken.
 3. Houd rekening met uw publiek. Verwoord uw demografische vragen op een respectvolle manier, ze gaan tenslotte over persoonlijke identiteit, zoals geslacht, ras, etniciteit, enz.
 4. Weet wanneer u persoonlijker kunt worden. Net als in een persoonlijk gesprek is het belangrijk eerst een band op te bouwen met uw respondent. Daarna kunt u persoonlijke vragen stellen. In deze publicatie over gevoelige vragen leest u meer.
 5. Laat cijfers en categorieën niet overlappen. Neem bijvoorbeeld de bovenstaande vraag over inkomen; gebruik niet hetzelfde getal in twee antwoorden. Als één leeftijdsschaal 50 tot 59 jaar beslaat, begin de volgende dan met 60 en niet met 59.
 6. Maak reacties anoniem. Veel mensen vinden het vervelend om hun persoonlijke informatie te delen. Voorbeelden van gevoelige demografische informatie zijn: inkomensniveau, arbeidssituatie, ras en etniciteit. Wanneer u onderzoek doet naar brede demografische patronen of trends, overweeg dan om de reacties anoniem te maken en zorg ervoor dat uw respondenten daarvan op de hoogte zijn.
 7. Leg het doel van uw enquête uit. Schrijf een korte introductie en vertel uw respondenten hoe u de informatie gaat gebruiken. Bijvoorbeeld: "We willen meer weten over onze klanten en hun behoeftes. Met deze informatie kunnen we de juiste combinatie van producten en diensten samenstellen om uw tevredenheid te garanderen."
 8. Maak uw enquête zo toegankelijk mogelijk. Bereik zoveel mogelijk mensen. Alle enquêtedesigns van SurveyMonkey voldoen aan de toegankelijkheidsnormen van de Amerikaanse Sectie 508 en u kunt ze op verschillende manieren online brengen.
 9. Wees beknopt. Respondenten vinden het fijner om kortere enquêtes in te vullen. Laat hen weten hoe lang het invullen van uw enquête zal duren.

Met deze uitvoerige handleiding voor het stellen van vragen over demografische gegevens in enquêtes bent u klaar om uw doelpubliek alle informatie te vragen die u wellicht nodig hebt voor uw volgende project. Start nu uw eigen enquête →

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Vijf stappen om AI-opdrachten te maken voor hoogwaardige enquêtes en formulieren