Een doel opstellen voor uw enquête

Aan de basis van elke succesvolle enquête ligt altijd een plan

Op zoek naar betrouwbare en praktijkgerichte resultaten bij uw volgende enquête? Dan moet u eerst een doel opstellen.

Als u planmatig te werk gaat bij het schrijven van enquêtes, laat u geen relevante vragen achterwege en blijft uw enquête georganiseerd en doelgericht. U maakt het uw respondenten gemakkelijker door een doel te hebben. En als u uw resultaten gaat analyseren, krijgt u nuttige antwoorden waarmee u doordachte besluiten kunt nemen.

Ons advies: gebruik een doel om uw enquête te plannen. Klinkt goed? Lees dan verder.

Een doel stellen is niet ingewikkeld. U hoeft uzelf alleen maar af te vragen wat u wilt weten en waarom.

U hebt bijvoorbeeld zojuist een onderwijsconferentie georganiseerd. Dan weet u misschien dat u een peiling moet verzenden om feedback te verzamelen na het evenement. De ontvangen goede of slechte feedback helpt u om het evenement van volgend jaar te plannen.

Zonder dat u het weet hebt u zojuist een doel gesteld voor uw enquête!

Uw doel: Feedback krijgen van de mensen die uw onderwijsconferentie hebben bijgewoond, zodat u de sterke en zwakke kanten van het evenement kunt beoordelen. En de volgende conferentie nog beter maken.

Uw doel is de reden van uw enquête. Schrijf het op en houd het bij de hand, zodat u er bij het maken van de enquête steeds op kunt teruggrijpen. Zo houdt u het doel van uw enquête voor ogen en draagt elke vraag hieraan bij.

U hebt de reden van uw enquête bepaald. De volgende stap is om uzelf nog een paar basisvragen te stellen over uw peiling. We geven u een paar voorbeelden:

Welke vragen wil ik beantwoorden? Wat wil ik te weten komen?

Wie is mijn doelgroep, dat wil zeggen, wie moet mijn enquête invullen? Welke demografische groepen zoek ik in mijn groep enquêterespondenten?

Hoe ga ik de gegevens gebruiken die ik heb verzameld?

Als u deze vragen toepast op uw onderwijsconferentie, krijgt u misschien de volgende antwoorden:

Wat: Vonden mensen het evenement in het algemeen leuk? Wat viel vooral in de smaak? En wat niet? Hebben ze aanbevelingen waarmee ik het evenement voor volgend jaar kan verbeteren?

Wie: Ik wil mijn enquête sturen naar mensen die mijn conferentie hebben bijgewoond. Deze populatie kan worden onderverdeeld in een paar demografische groepen: studenten, docenten en bestuurders.

Hoe: Ik ga de verzamelde gegevens gebruiken om beslissingen over catering, onderdak, vervoer, registratie, activiteiten/workshops tijdens het evenement, en sprekers te onderbouwen.

Door deze vragen te beantwoorden, weet u zeker dat u niet te veel hooi op uw vork neemt in één enquête. En door rekening te houden met de antwoorden, houdt u het doel voor ogen als u de enquête ontwerpt, reacties verzamelt en resultaten analyseert.

Kijk hoe u de basisvragen hebt beantwoord. Op basis daarvan kunt u de belangrijkste onderzoeksvragen kiezen en een structuur voor uw enquête opzetten.

Het is vaak heel zinvol om uw onderzoeksvragen af te leiden uit de 'wat'- en 'wie'-vragen van de basisopzet.

Zo gaat u van uw basisvragen naar specifiekere onderzoeksvragen waarmee u de inhoud van uw enquête vormgeeft:

Doel: Feedback krijgen van de mensen die mijn conferentie hebben bijgewoond

BasisvraagOnderzoeksvragen
Wat wil ik te weten komen?Hoe hebben de deelnemers de conferentie in zijn geheel beoordeeld?

Welke onderdelen/aspecten van de conferentie vonden de deelnemers het leukst?

Welke onderdelen/aspecten van de conferentie moeten worden verbeterd?
Wie is mijn doelgroep?Hoe verschillen de antwoorden op de bovenstaande vragen tussen studenten, docenten en bestuurders?

Houd deze belangrijkste onderzoeksvragen in gedachten. Ze zijn te algemeen om u informatie te geven waarop actie kan worden ondernomen, maar u ze geven wel een goede algemene indruk. Met specifiekere enquêtevragen vraagt u naar specifiekere onderwerpen.

In de volgende stap leidt u de onderwerpen uit uw onderzoeksvragen af en deelt u ze op in subonderwerpen (kleinere onderwerpen) zodat u uw enquêtevragen kunt schrijven. De (sub)onderwerpen zijn de constructies of ideeën waarop uw enquêtevragen zijn gebaseerd. Dit zijn de specifieke dingen die u te weten wilt komen. Elk onderwerp wordt uiteindelijk een enquêtevraag.

OnderzoeksvraagOnderwerp(en)Subonderwerp(en)
Hoe hebben de deelnemers de conferentie in het algemeen beoordeeld?Totale beoordeling• Tevredenheid
• Nut
Welke onderdelen/aspecten van de conferentie vonden de deelnemers het beste?

Welke onderdelen/aspecten van de conferentie moeten worden verbeterd?
Onderdelen/aspecten van de conferentie die waardevol waren en/of moeten worden verbeterd
• Eten
• Onderdak
• Locatie
• Gebouw
• Amusement
• Sprekers
• Workshops
• Speciale evenementen
Hoe verschillen de antwoorden op de bovenstaande vragen tussen studenten, docenten en bestuurders?Wie namen deel?• Leeftijd
• Geslacht
• Locatie
• Schoolgrootte
• Beroep

De constructies zijn klaar. Nu kunt u goede enquêtevragen gaan schrijven. We geven een voorbeeld van hoe u subonderwerpen omzet naar enquêtevragen:

Subonderwerp(en)Enquêtevraag/vragen
TevredenheidHoe tevreden bent u in het algemeen over de conferentie?
NutHoe nuttig was deze conferentie in vergelijking met andere conferenties die u hebt bijgewoond?
WorkshopsHoe moeilijk vond u de workshop?
Sociale evenementenBood de conferentie in het algemeen te veel of te weinig gelegenheid om te netwerken, of was het precies goed?
EtenWat vond u in het algemeen van het eten op de conferentie?
GebouwWas de temperatuur in het conferentiegebouw te warm, te koud of precies goed?
BeroepBent u docent, student of bestuurder?
SchoolgrootteHoe groot is uw school?
LeeftijdHoe oud bent u?

Bij het schrijven van enquêtevragen is het belangrijk dat u alle onderwerpen toevoegt waarover u iets wilt weten. Het draait om:

Veel plezier bij het plannen!