AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Genderkwesties

SurveyMonkey onderzoek: trends in genderinclusieve enquêtes over de hele wereld

SurveyMonkey onderzoek: trends in genderinclusieve enquêtes over de hele wereld

Een groeiende groep mensen over de wereld ziet gender niet meer als binair tussen mannelijk en vrouwelijk. Met name in het afgelopen decennium heeft de beweging die streeft naar genderinclusiviteit, termen zoals transgender, gender non-binair en genderfluïde geïntroduceerd in het dagelijks taalgebruik. Als reactie op deze wijzigingen in culturele normen hebben SurveyMonkey-gebruikers aangepast hoe zij vragen stellen over gender.

Voortbouwend op ons 2022 State of Surveys-rapport, heeft het onderzoeksteam bij SurveyMonkey alle enquêtes die op ons platform zijn ingevuld vanaf 2012 tot 2022 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nederland, Brazilië, India en Egypte geanalyseerd. We hebben de gendervragen in alle klantenquêtes geïdentificeerd, het aantal opgenomen antwoordopties in elk van deze opgeteld en vervolgens de resultaten samengevoegd op landniveau. 

int-l-gender-slides

In de Verenigde Staten is het gebruik van drie of meer gendercategorieën in het afgelopen decennium verviervoudigd van 16% tot 64%. In 2022 bood 27% van de geanalyseerde enquêtes drie opties, 21% vier opties en 16% meer dan vijf opties. Van de enquêtes die informeerden naar gender, bevatte één op de vijf (21%) non-binair, 13% overige en 7% transgender als een optie. 

Het Verenigd Koninkrijk en Australië kennen de grootste toepassing van aanvullende genderopties van de landen die we hebben onderzocht. In 2022 bood meer dan drie kwart van de enquêtes die vroegen naar gender, drie of meer opties in het Verenigd Koninkrijk (79%) en Australië (78%). Dit is een toename ten opzichte van de 22% in het Verenigd Koninkrijk en de slechts 9% in Australië een decennium geleden.

int-l-gender-slides-7

Nederland blijft achter bij het Verenigd Koninkrijk en Australië, maar blijft gelijk aan de Verenigde Staten met 62% en drie of meer genderopties in 2022 (ten opzichte van 7% in 2012). In Nederlandse enquêtes stonden over het algemeen minder genderopties in 2022. Van deze had 43% drie opties en bood slechts 19% meer dan vier opties. Dat is ongeveer de helft van wat in andere landen het geval is (37% in de Verenigde Staten, 48% in het Verenigd Koninkrijk en 39% in Australië).

In andere delen van de wereld was het tempo van aanpassing lager, maar constant gedurende de afgelopen vijf tot zes jaar. In Brazilië bood 52% van de enquêtes die vroegen naar gender drie of meer opties, ten opzichte van 7% in 2016. Een vergelijkbaar beeld is te zien in India, waar nu 48% drie of meer genderopties bevat, een toename ten opzichte van de 11% in 2016.

int-l-gender-slides-5

Onder de landen die we hebben onderzocht, is Egypte het langzaamst bij het toepassen van aanvullende genderopties. Tussen 2012 en 2018 ligt het percentage met drie of meer genderopties tussen 0% tot 4%. In 2019 steeg dit tot 8% en in 2022 bood ongeveer 11% meer dan drie opties. In 2022 bood de meerderheid (89%) van de ingevulde enquêtes in Egypte gendervragen met slechts twee genderopties. 

Ondanks dat Egypte een uitschieter is, laat dit land toch een groei zien van meer inclusieve gendervragen, evenals de zes andere landen die we tot nu toe hebben onderzocht. 

int-l-gender-slides-6

Wanneer we deze geografisch, cultureel en linguïstisch diverse landen gezamenlijk bekijken, kunnen we constateren dat er in het afgelopen decennium sprake is van een significante verschuiving. In de meeste van deze landen bevat meer dan de helft van de SurveyMonkey-enquêtes die informeren naar gender drie of meer genderopties, zodat er sprake is van een grotere inclusiviteit van individuen die zich niet identificeren als mannelijk of vrouwelijk. 

Methodologie

Percentages worden berekend door het aantal enquêtes met een gendervraag met specifieke criteria (zoals het aantal antwoordopties, trefwoorden, etc.) te delen door het totale aantal enquêtes met een gendervraag. Een vraag wordt als een gendervraag beschouwd als deze de woorden mannelijk, vrouwelijk, vrouw of man, of corresponderende vertalingen van deze woorden bevat als antwoordopties. Gegevens voor Nederland bevatten Nederlands, gegevens voor India bevatten Hindi, gegevens voor Brazilië bevatten Portugees en gegevens voor Egypte bevatten Arabisch. Deze gegevens zijn verzameld tussen januari 2012 en december 2022.