Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden
SurveyMonkey Together

Hoe we een verschil maken door sociale impact.

SurveyMonkey Together is de manier waarop we onze waarden in de praktijk brengen via filantropische en gemeenschapsgerichte toewijdingen. Aan de basis ligt onze overtuiging dat we samen echte vooruitgang kunnen boeken op het gebied van gelijke behandeling, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. We willen ons steentje bijdragen om de wereld te verbeteren en een betere toekomst te bouwen voor iedereen.

We doen er alles aan om individuele stemmen te versterken en vooral de stemmen die van oudsher werden onderdrukt. We willen gemeenschappen empoweren, diversiteit vergroten en mensen meer kansen bieden om alles uit hun leven te halen. Via SurveyMonkey Together brengen we onze overtuigingen in de praktijk om echte veranderingen aan te brengen.

Antoine Andrews

"Maatschappelijke impact, diversiteit en duurzaamheid zijn termen waarmee we rechtvaardigheid, toegankelijkheid en gelijke behandeling beschrijven. Ik ben er trots op dat SurveyMonkey Together zich inzet voor een aanpak waarbij we onze inspanningen vanuit deze verschillende visies bekijken. In onze wereld moeten we zoveel mogelijk verschillende perspectieven hebben. Alleen op die manier creëren we een rechtvaardige wereld."

Antoine Andrews (hij, hem), Chief Diversity en Social Impact Officer

In onze materialiteits-beoordeling hebben we onze werknemers, klanten, directieleden en anderen gevraagd welke doelen het belangrijkst zijn voor ons als bedrijf. Hieronder vindt u de kwesties die onze mensen belangrijk vinden.

De persoonsgegevens van onze klanten en werknemers beschermen en onze netwerken en gegevens beveiligen in een technologische omgeving die snel verandert

Ons bedrijf op ethische wijze exploiteren, waaronder verantwoordelijk technologie ontwikkelen (zelflerende systemen en AI) en investeren in onze maatschappelijke impact plus betrokkenheid in de gemeenschap

Een weloverwogen benadering van de klantervaring en onbevooroordeeld onderzoek ontwikkelen zodat onze productinnovaties allerlei verschillende perspectieven, capaciteiten en achtergronden ondersteunen

Rekening houden met de ervaring van medewerkers en hun professionele groei, totale beloning, gelijke salarissen, geestelijke gezondheid en retentie

Een divers personeelsbestand samenstellen, uitbreiden en behouden, terwijl we een inclusieve cultuur creëren, en investeren in diversiteit van leveranciers

Rekening houden met de totale voetafdruk van ons bedrijf en onze uitstoot op verantwoorde wijze meten, volgen en verminderen

Ons doel is om onze rol binnen onze gemeenschappen en ten aanzien van het milieu, continu te verbeteren. Onze inspanningen zijn gebaseerd op drie uitgangspunten die wat ons betreft onmisbaar zijn voor een betere wereld.

Schoolbenodigdheden

Techbedrijven zoals die van ons, moeten investeren in toekomstige leiders. Alle studenten verdienen toegang tot educatieve programma's en hulpbronnen waarmee ze kunnen leren en groeien. We beloven leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen of met beperkte keuzemogelijkheden in basis- en voortgezet onderwijs, meer kansen te bieden door programma's te steunen die waardevol onderwijs bieden met een gelijke behandeling.

Gemarginaliseerde bevolkingsgroepen hebben toegang nodig tot werkgelegenheid, begeleiding en kansen voor loopbaanontwikkeling. We willen oneerlijke systemen afbreken, zodat iedereen de middelen heeft om succes te behalen.

Drie medewerkers
Een beker van SurveyMonkey met composteerbare keukenbenodigdheden

Het is onze taak om de impact op het milieu als organisatie en individuen te minimaliseren. Van onze gebouwen en supply chain tot ons reisbeleid. We zetten ons in om de uitstoot van broeikasgassen te volgen en onze voetafdruk te verkleinen.

We zijn trots op onze eerdere filantropische projecten als bedrijf en de impact die onze programma's, partnerschappen en strategische donatie-initiatieven blijven maken.

SurveyMonkey Contribute heeft meer dan $ 15 miljoen ingezameld voor doelen op het gebied van sociale rechtvaardigheid, het welzijn van dieren, onderwijs en meer. Voor elke enquête die wordt ingevuld, schenken we 50 cent aan een door de respondent gekozen non-profit.

Het Listen4Good-programma helpt non-profits feedbackprojecten voor klanten op te zetten, strategische beslissingen te nemen, services te leveren en nauwer samen te werken met de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Via onze enquêtes worden Pledge 1%-bedrijven gekoppeld aan hulpbronnen waarmee ze tijd, geld, producten en winst kunnen doneren. Verder beloven we om zelf terug te geven. We zijn trots op het promoten van bedrijfsfilantropie.

kortingen op producten en donaties aan nonprofits tot en met 2022

ingezameld via SurveyMonkey Contribute tot en met 2022

aan bijdragen van medewerkers, aan meer dan 170 non-profits wereldwijd

uren vrijwilligerswerk door medewerkers tot en met 2022

Antoine Andrews

"Bij SurveyMonkey koppelen we mensen aan gegevens. Dankzij ons vermogen om niet alleen data over ervaringen vast te leggen, maar ook onze expertise om de verhalen achter deze gegevens te vertellen, kunnen we wereldwijd op unieke wijze systemische verandering bevorderen."

Jaime Barclay

"Onze maatschappelijke impact staat rechtstreeks in verband met diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Door onze medewerkers, winst en producten te verbinden met onze unieke, op gegevens gebaseerde aanpak van maatschappelijke impact, kunnen we sociale- en raciale ongelijkheid in onze maatschappij bestrijden."

Saili Willis

"Ik ben enthousiast over het feit dat ik bij SurveyMonkey veranderingen aan kan brengen en anderen in staat stel hetzelfde te doen. Ik word aangemoedigd om creatief en nieuwsgierig te zijn, en ik krijg de kans om een belangrijke rol te spelen in het vormgeven van de toekomst."

Drie medewerkers die tablets vasthouden

Bij SurveyMonkey vinden we dat we er alles aan moeten doen om een wereld te creëren die diverser en inclusiever is en waarin iedereen hetzelfde wordt behandeld. Het is voor ons als bedrijf en gemeenschap even belangrijk om onze DEI-doelen te bereiken als onze financiële doelen.

We zetten ons in om DEI een prioriteit te maken bij alles wat we doen: van onze wervingsstrategie en productfilosofie tot onze samenwerkingsverbanden en strategische donaties. We willen de meest inclusieve werkplek binnen de techindustrie zijn en demonstreren hoe bedrijven de wereld kunnen verbeteren. Dit zijn geen kleine doelen en we zijn ons ervan bewust dat ons werk nooit klaar is. Toch vertrouwen we erop dat we samen een betere toekomst kunnen geven aan iedereen.