AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Enquêtetips

Tien tips om uw online enquêtes te verbeteren

Tien tips om uw online enquêtes te verbeteren

Bij een doeltreffende online enquête verzamelt u duidelijke, betrouwbare en praktische inzichten waarmee u beter beslissingen kunt nemen. De beste enquêtes hebben hogere reactiepercentages, betere gegevens en kunnen gemakkelijk worden ingevuld.

Volg deze tien tips om geweldige enquêtes te maken, het reactiepercentage van uw enquête te verhogen en de kwaliteit van de verzamelde gegevens te verbeteren.

Onduidelijke doelen leiden tot onduidelijke resultaten. Het laatste wat u wilt is een reeks resultaten waarop u geen beslissingen kunt baseren. Een goede enquête heeft een specifieke doelstelling die gemakkelijk te begrijpen is. Zet dus vooraf wat tijd opzij om dit op papier te zetten:

  • Wat is het doel van deze enquête?
  • Waarom stelt u deze enquête op?
  • Wat hoopt u met deze enquête te bereiken?
  • Hoe gebruikt u de gegevens die u aan het verzamelen bent?
  • Welke beslissingen hoopt u te baseren op de resultaten van deze enquête? (Zo weet u later welke gegevens u moet verzamelen om deze beslissingen te nemen.)

Dat klinkt natuurlijk logisch. Maar we hebben talloze enquêtes gezien waarbij zelfs een korte planning veel betere reacties zou hebben opgeleverd (reacties die u kunt gebruiken bij het nemen van beslissingen) in plaats van onbruikbare gegevens.

We pakken het softwarebedrijf er weer even bij dat wilde weten welke nieuwe functies belangrijk voor klanten waren. De enquêtevraag was 'Hoe kunnen we ons product verbeteren?'. De antwoorden liepen uiteen van 'Vereenvoudigen' tot 'Voeg een updateknop toe aan de wervingspagina'. Dat is interessante informatie, maar niet echt nuttig voor de productmanager die een lijst wilde maken voor het ontwikkelingsteam met de reacties van klanten als variabele voor de prioriteit.

Als enquêtemakers tijd hadden gestoken in de doelstelling, hadden ze een aantal dingen beter kunnen uitwerken:

  • Willen we weten wat klanten vinden van onze software, zodat we bepaalde aspecten kunnen verbeteren (bijv. niet gebruiksvriendelijk, tijdrovend, onbetrouwbaar)?
  • Willen we weten hoeveel waarde bepaalde verbeteringen toevoegen? Het is slimmer om klanten te laten rangschikken van 1 - 5 hoe belangrijk de nieuwe functie X zou zijn.

Door vooruit te plannen, weet u zeker dat u met de enquête de juiste vragen stelt. Zo bereikt u uw doelstelling en verzamelt u gegevens waar u echt wat aan hebt.

Een korte en doelgerichte enquête is goed voor de kwaliteit en kwantiteit van de reacties. Het is veel effectiever om u op één doelstelling te richten dan een algemene enquête te maken met meerdere doelen.

Kortere enquêtes hebben meestal een hoger reactiepercentage en worden minder vaak weggeklikt door respondenten. Mensen houden van snel en gemakkelijk. Zodra een enquêtedeelnemer geen belangstelling meer heeft, stopt hij gewoon. U moet dan deze gedeeltelijke dataset interpreteren (als de gegevens überhaupt bruikbaar zijn).

Al uw vragen moeten aansluiten bij de doelstelling die u wilt bereiken. Voeg dus geen 'leuke' vragen toe waarmee u gegevens verzamelt die niets met uw doelstelling te maken hebben.

Uw enquête mag niet te veel tijd kosten. Laat een paar mensen uw enquête invullen als test. Uit onderzoek van SurveyMonkey (en Gallup en andere bedrijven) is gebleken dat een enquête ongeveer vijf minuten in beslag mag nemen. Ook zes tot tien minuten is nog acceptabel, maar bij elf minuten haken veel mensen af.

Houd uw vragen doelgericht en vermijd vaktaal. We zien bij SurveyMonkey vaak dit soort vragen: "Wat is de laatste keer dat u onze RSG hebt gebruikt?" Maar wat betekent RSG eigenlijk? Ga er niet van uit dat uw respondenten weten wat al uw afkortingen betekenen.

Probeer uw vragen zo specifiek en direct mogelijk te maken. Dus niet: "Hoe was uw ervaring met ons HR-team?" Maar: "Hoe tevreden was u met hoe snel ons HR-team heeft gereageerd?"

Bij gesloten enquêtevragen hebben respondenten specifieke opties (zoals Ja of Nee). Hierdoor zijn de reacties gemakkelijker te analyseren. Voorbeelden van gesloten vragen zijn ja/nee-vragen, meerkeuzevragen of vragen met een beoordelingsschaal. Bij open vragen kunnen deelnemers hun eigen woorden kiezen. Open vragen zijn goed om handige aanvullende informatie en inzichten te verzamelen, terwijl gesloten vragen geschikter zijn om informatie te verzamelen en analyseren.

Met een beoordelingsschaal kunt u een reeks variabelen meten en vergelijken. Kiest u voor een beoordelingsschaal (bijvoorbeeld 1 t/m 5), houd die dan consistent in de hele enquête. Gebruik hetzelfde aantal punten voor de schaal en zorg ervoor dat het hoge en lage nummer van de schaal steeds dezelfde betekenis hebben. Kies bovendien voor een oneven aantal punten, zodat de gegevens beter kunnen worden geanalyseerd. Als uw beoordelingsschalen steeds veranderen, leidt dat tot verwarring en onbetrouwbare antwoorden.

Uw enquête moet een logische volgorde hebben. Begin met een korte inleiding waarin u enquêtedeelnemers aanmoedigt (bijvoorbeeld: "Help ons onze service voor u te verbeteren. Vul de volgende korte enquête in."). Daarna is het een goed idee om te beginnen met algemene vragen voordat u ze specifieker maakt. Meestal kunt u demografische gegevens en gevoelige vragen het beste voor het eind bewaren (tenzij u ze gebruikt om uw enquêtedeelnemers te screenen). U sluit uw onderzoek af met vragen over contactinformatie.

Test uw enquête bij enkele leden van uw doelgroep en onder collega's of kennissen om te zien of het nodig is om uw enquête te verbeteren. Zo ontdekt u of uw onderzoek fouten bevat en of vragen op een onverwachte manier worden geïnterpreteerd.

Recente statistieken hebben aangetoond dat op maandag, vrijdag en zondag het hoogste aantal enquêtes wordt geopend. Uit ons onderzoek is bovendien gebleken dat de kwaliteit van de enquêtereacties tijdens het weekend niet beter of slechter is. Toch is het belangrijk dat u goed rekening houdt met uw doelgroep om uw reactiepercentage te verhogen. Een werknemersenquête verstuurt u bijvoorbeeld op een werkdag op een tijdstip dat uw medewerkers goed uitkomt. Bent u een salesbedrijf, dan stuurt u de enquête bijvoorbeeld niet aan het einde van de maand, als uw medewerkers hun quota proberen te halen.

Hoewel ze niet voor alle enquêtes een goed idee zijn, kunt u uw reactiepercentage vaak een flinke boost geven door herinneringen te versturen naar mensen die nog niet hebben gereageerd.

Afhankelijk van het type enquête en uw doelgroep kan een beloning een schot in de roos zijn als u een hoger reactiepercentage wilt. Mensen worden graag beloond voor hun tijd. Uit onderzoek door SurveyMonkey is gebleken dat beloningen in het algemeen gemiddeld tot een 50% hoger reactiepercentage leiden.

Wel moet de beloning passen bij de inspanning die de enquête vergt. Als u een te grote beloning aanbiedt, kan dat ongewenst gedrag tot gevolg hebben. Mensen liegen dan bijvoorbeeld over demografische gegevens om in aanmerking te komen om de online enquête te maken.

Maak een vliegende start met een enquêtesjabloon van SurveyMonkey en ontwerp uw enquête online.