AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Audience

Drie redenen waarom investeringen in IT-cloud centraal staan in 2021

Drie redenen waarom investeringen in IT-cloud centraal staan in 2021

Het belang van het uitbreiden van een cloudinfrastructuur werd in het afgelopen jaar een strategische prioriteit, vooral nu bedrijven doelen stellen voor het verbeteren van de ervaringen van werknemers en klanten.

IT investering gaat aanzienlijk toenemen in 2021. Volgens een recent nieuwsbericht van Gartner zullen de totale IT-uitgaven wereldwijd in 2021 naar verwachting $ 3,9 triljoen bedragen. Dit is een stijging van 6,2% ten opzichte van 2020. Dit in tegenstelling tot 2020, toen de wereldwijde IT-uitgaven met 3,2% daalden.  

Dit verhaal draait niet alleen om cijfers.  De dreiging van COVID-19 veranderde de manier waarop we met veel facetten van ons leven omgingen: van koffiepauzes tot boodschappen doen, vrienden ontmoeten na het werk en het werk zelf.  

Het is de taak van IT-professionals om deze uiteenlopende dagelijkse bezigheden aan elkaar te koppelen, maar ook hun wereld stond in maart 2020 op zijn kop. 

Hier zijn 3 redenen waarom het werk van deze IT-professionals de komende 12 maanden centraal zal staan.

Volgens een rapport van Pew Trust  werkt 71% van het personeel in de VS momenteel thuis. Dit heeft een enorme druk gelegd op IT-afdelingen die ook gedwongen werden te functioneren in een virtuele werkomgeving. Daarnaast blijkt dat het hier niet ging om een op zichzelf staande verstoring, maar dat het in feite het begin was van een fundamentele verschuiving in de manier waarop mensen werken. Een trend die waarschijnlijk niet terug zal worden gedraaid. Volgens Pew wil 54% van de werknemers thuis blijven werken. 

We hebben zelf diepgaand onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de impact van thuiswerken op IT-beslissingen. Volgens het onderzoek van februari 2021 dat we uitvoerden onder 500 IT-professionals verklaarde 64% van de respondenten dat het werken in de cloud bij hun bedrijf het afgelopen jaar is toegenomen als gevolg van thuiswerken.

Thuiswerken is niet de enige factor die van invloed is op IT-beslissingen. Het is een strategische prioriteit van IT om de productiviteit van werknemers te ondersteunen, ongeacht of ze terugkeren naar werk of blijven thuiswerken.  74% gaf aan dat terugkeren naar kantoor het komende jaar zal leiden tot veranderingen in hun cloud-implementaties, waarbij 18% aangeeft dat dit zal leiden tot een totale verandering van de huidige implementaties. 

Volgens John-David Lovelock, onderzoeksmanager bij Gartner,  “zal er in 2021 meer geld en aandacht van managers gaan naar digitale business, aangevoerd door projecten met een snelle terugverdientijd.”  

Terwijl veel kritieke projecten op de achtergrond worden uitgevoerd en onder de radar van het bestuur 'vliegen' heeft de massale en plotselinge omschakeling naar thuiswerken gevolgen gehad voor het hele personeelsbestand, van hoog tot laag. In hoeverre zijn IT-professionals erin geslaagd deze uitdaging het hoofd te bieden?

Het onderzoek van Pew geeft een kristalhelder antwoord op deze vraag: “Van degenen die momenteel volledig of gedeeltelijk thuiswerken, geeft ongeveer driekwart of meer aan dat het gemakkelijk was om de technologie, de apparatuur en de werkruimte te krijgen die nodig is om hun werk te doen.”

We vroegen IT-professionals of ze meer zouden moet investeren om in de pas te kunnen blijven met nieuwe eisen. 45% van de respondenten onderkende de afhankelijkheid van clouddiensten van hun organisatie. 61% gaf aan meer te gaan besteden aan de cloud in vergelijking met voorgaande jaren. Slechts 9% van de respondenten gaf aan minder te hebben besteed aan de ondersteuning van thuiswerkers.

Deze toename in investeringen en de daadwerkelijke uitgaven hebben veel aandacht van het bestuur gevraagd. 45% van de respondenten van onze enquête verklaarde dat hun investering in infrastructuur voornamelijk als doel had de productiviteit van werknemers te verbeteren, zowel thuis als op een traditionele werkplek, en een vergelijkbaar aantal verklaarde dat de investering vooral bedoeld was om de ervaring van hun klanten te verbeteren. Beide zijn belangrijke strategische doelen.

Stelt u zich eens voor dat u de verantwoording hebt over een gebouw met 5000 pc's, verschillende printers en routers en alle verbindingen met de buitenwereld. Grote klus, nietwaar? Stelt u zich dan eens voor dat u de verantwoording hebt over 5000 gebouwen, elk met een pc, en alle uitdagingen op het gebied van eindpuntbeveiliging. 

De geplande digitale transformatie diende in een hogere versnelling te worden gezet voor de ondersteuning van deze volledig onverwachte omgeving. Projecten die een jaar zouden duren, werden binnen enkele maanden uitgevoerd, en veel IT-implementaties dienden zelfs binnen enkele weken te worden geïnstalleerd. Overheden en bedrijven werden immers in realtime geconfronteerd met de unieke complexiteit van thuiswerkend personeel.

Wat is van invloed op veranderingen in cloudbeveiliging? Een derde van de respondenten geeft aan dat hun zakelijke doelen zijn veranderd sinds COVID-19 en een derde geeft aan dit jaar nieuwe mogelijkheden te zullen toevoegen. En 30% zegt hun diensten te zijn ontgroeid. Bovendien geeft 27% aan dat hun huidige beveiligingsimplementaties plannen voor de terugkeer naar kantoor niet ondersteunen.

In 2021 begon niet alleen het herstel van de pandemie.  Het is ook het jaar waarin het voor organisaties van elke omvang van essentieel belang werd hun werkmethoden en de verwachtingen van hun personeel te resetten.  Door al deze veranderingen is het voor de IT een uitdaging om zichtbaar en strategisch te werken, met weinig testmogelijkheden en een sterke vooringenomenheid voor het integreren, implementeren en veilig gebruiken van hun oplossingen door een verspreid personeelsbestand.

Verzamel de antwoorden die u nodig hebt op vraagstukken die een impact hebben op uw bedrijf. Lees meer over het AI-gedreven SurveyMonkey-platform voor marktonderzoek.

Methodologie: Deze enquête werd uitgevoerd met gebruik van SurveyMonkey Audience. Enquête gehouden in februari 2021 onder 500 IT-professionals in de VS.