AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Enquêtetips

Enquêtegegevens opschonen: Zeven dingen die u moet controleren voordat u gaat analyseren

Enquêtegegevens opschonen: Zeven dingen die u moet controleren voordat u gaat analyseren

Eindelijk. U hebt enquêtereacties verzameld. Nu kunt u deze schat aan geweldige informatie gaan onderzoeken.

Kunt u al strategische beslissingen nemen op basis van uw nieuwe inzichten?

Niet echt. Tussen ontvangst en analyse van de informatie moet u nog een belangrijke stap uitvoeren: de enquêtegegevens opschonen.

Bij dit proces zoekt en verwijdert u reacties van personen die niet aan de criteria voor uw doelpubliek voldoen of die uw vragen niet zorgvuldig hebben beantwoord.

Gaat u zorgvuldig te werk, dan levert het u een optimale reactieset op en kunt u betere beslissingen nemen. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien minder waardevolle inzichten en zijn uw resultaten minder geloofwaardig.

We geven u een overzicht van de meest gangbare manieren voor het opschonen van enquêtegegevens. En we laten zien hoe u dat in SurveyMonkey doet. Zo houdt u alleen die resultaten over die daadwerkelijk de ervaring van uw respondenten weergeven voordat u doorgaat met de analyse hiervan.

De aard en achtergrond van de reacties zijn van groot belang om te bepalen welke respondenten u uitsluit van uw analyse.

We geven u zeven criteria waarmee u kiest welke reacties u uitfiltert of verwijdert:

1.  Respondenten die maar een deel van uw vragen beantwoorden

Respondenten die maar een fractie van uw vereiste vragen beantwoorden, kunnen om meerdere redenen vooringenomenheid veroorzaken in uw totaalresultaat:

  1. Het kan een teken zijn dat ze überhaupt niet gekwalificeerd waren om deel te nemen (waardoor ze stopten).
  2. Het kan een aanwijzing zijn dat ze minder betrokken en aandachtig reageerden dan deelnemers die de enquête wel afmaakten.
  3. Bij een onvolledige gegevensset krijgt u misschien een incompleet beeld als u filters of vergelijkingsregels gebruikt. U ziet mogelijk maar een gedeeltelijk (en mogelijk vertekend) beeld.

Als veel respondenten uw enquête niet hebben voltooid, kan dat ook duiden op problemen met uw enquêteontwerp (denk aan irrelevante vragen, te veel vragen, niet-werkende enquêtelogica, enz.).

In SurveyMonkey kunt u gemakkelijk filteren op volledigheid. Ga naar de pagina Resultaten analyseren van uw enquête. Klik hier op + Filteren en filter op Volledige reacties.

Vink Volledige reacties aan en pas het filter toe. Nu ziet u alleen de feedback van mensen die alle vereiste vragen van uw enquête hebben beantwoord. Klik daarna op Gereed op de laatste pagina.

Ontvang volledige reacties van uw doelmarkt met SurveyMonkey Audience.

2. Respondenten die niet aan uw doelcriteria voldoen

U wilt een enquête houden onder vrouwen tussen de 18 en 29 jaar.

Dan wilt u niet dat de reacties van een vrouw van 50 uw eindresultaat beïnvloeden, toch?

U kunt ongeschikte respondenten negeren door ze uit te filteren, ongeacht de specificaties die u voor uw publiek hebt gekozen.

Hebt u geen vraag gesteld om te bepalen of een respondent voldoet aan uw doelcriteria? U kunt achteraf de relevante informatie nog steeds toevoegen door een aangepast gegevensveld te maken en in te vullen voor elke respondent (gebruik bijvoorbeeld leeftijd als aangepast gegevensveld). Daarna filtert u op uw aangepaste gegevens en richt u zich op de reacties die u belangrijk vindt.

Tip van de pro: Voorkom dat bepaalde groepen mensen uw enquête invullen door meteen aan het begin een screeningvraag te stellen.

3. Respondenten die uw enquête afraffelen

U stuurt uw respondenten een enquête met tien vragen.

Als ze hem in een paar seconden voltooien, raffelen ze de vragen waarschijnlijk af. Ze lezen de vragen niet goed en denken niet zorgvuldig na over het antwoord.

Maar hoe weet u wie uw enquête afraffelt en wie niet? Dit verschilt afhankelijk van het onderwerp van uw enquête en het type vragen dat u stelt.

Zoek de gemiddelde reactietijd van al uw respondenten om de snelheidsduivels te vinden. Zo weet u hoelang respondenten er 'normaal' over doen om uw enquête te voltooien.

Probeer daarna bepaalde regels vast te stellen om de snelheidsduivels eruit te plukken. Bijvoorbeeld: het snelste X aantal respondenten dat uw enquête invult, of het percentage X dat uw enquête het snelste invult. Te ingewikkeld? Gooi dan alleen de mensen eruit met een reactietijd die veel korter is dan normaal (maar wees wel voorzichtig).

U kunt uw snelheidsduivels op verschillende manieren vinden:

  1. Filter op de reactietijd per respondent als maar een paar mensen uw enquête hebben ingevuld.

2. Hebt u meer dan een handjevol respondenten, dan exporteert u Alle reactiegegevens. In het gedownloade bestand ziet u hoeveel tijd iedere respondent aan uw enquête heeft besteed.

Zodra u weet wie de snelheidsduivels zijn, kunt u hun reacties verwijderen.

4. Respondenten die 'straightlinen'

Bij straightlining kiest een respondent steeds hetzelfde antwoord (bijvoorbeeld de eerste antwoordoptie). Straightliners zijn ook vaak snelheidsduivels, omdat ze door de enquête racen en de vragen zonder veel aandacht beantwoorden.

Exporteer uw reacties naar een Excel-document of statistische software om de straightliners te vinden. Daarna kunt u hun reacties verwijderen.

5. Respondenten die onrealistische antwoorden geven

U vraagt respondenten hoeveel tv ze gemiddeld per week kijken. Als een respondent 165 uur opschrijft, dan overdrijven ze waarschijnlijk (een week heeft maar 168 uur).

We noemen dit type reactie een outlier, omdat het buiten de antwoordenreeks van onze andere respondenten valt. En gewoon omdat het onrealistisch is.

Net als bij straightliners kunt u een Excel-document of statistische software gebruiken om uw outliers te vinden. En daarna kunt u hun reacties verwijderen.

6. Respondenten die inconsequente reacties geven

Als het antwoord van een respondent hun reactie op een andere vraag tegenspreekt, dan zijn ze duidelijk oneerlijk of ongeïnteresseerd (of allebei).

U vindt deze inconsequente antwoorden door meerdere filters toe te passen. In één van uw enquêtevragen vroeg u respondenten hoeveel tv ze per week kijken. Zodra u de reacties binnen hebt, filtert u ze op de mensen die zeggen af en toe tv te kijken.

In een andere vraag in uw enquête vroeg u respondenten welke programma's ze het leukst vinden. Na het verzamelen van de feedback filtert u de reacties ook op de antwoordkeuze 'Ik kijk geen tv'.

Als u beide filters hebt toegepast, zijn de overgebleven reacties inconsequent. Deze respondenten zeiden in de ene vraag dat ze geen tv keken en gaven in een andere vraag toe dat ze juist wel tv keken.

U kunt inconsequenties er ook uitpikken nadat u uw resultaten naar een Excel-document of statistische software hebt geëxporteerd.

In beide gevallen verwijdert u de feedback van respondenten die inconsequente antwoorden geven.

7. Respondenten die onzinantwoorden geven bij uw vragen met open einde

Misschien moet u lachen om een reactie als 'Fdsklj'. Maar in uw analyse hebt u er weinig aan.

Om deze reacties vroegtijdig boven water te krijgen, bekijkt u de antwoorden op open vragen in SurveyMonkey. Daarna kunt u de reacties verwijderen die overduidelijk onzin zijn.

Tip van de pro: Verwijder geen reacties als 'geen' of reacties met spelfouten. In het eerste geval vond de respondent de vraag misschien niet relevant. In het tweede geval heeft de respondent misschien een spel- of tikfout gemaakt.

U kunt ook een tag toevoegen aan de zinnige reacties. Daarna kunt u filteren op deze tags om de onzinfeedback uit te sluiten.