AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Enquêtetips

Enquêteontwerpfouten in uw enquêteresultaten signaleren

Enquêteontwerpfouten in uw enquêteresultaten signaleren

Het staat buiten kijf dat uw enquêtereacties een waardevol hulpmiddel zijn.

De inzichten die ze u opleveren, kunnen u helpen bij zakelijke beslissingen of u meer vertellen over de mensen die belangrijk voor u zijn.

Maar wist u dat er patronen in uw enquêtereacties staan waarmee u problemen in uw enquêteontwerp kunt opsporen? Ga dus in uw enquêtereacties op zoek naar wat er fout is gegaan om de volgende keer een betere enquête op te stellen.

We laten u zien hoe u de relatie legt tussen reacties en enquêtefouten. Zo leert u enquêtes maken die interessanter zijn voor respondenten en die waardevollere reacties voor uw team opleveren.

Veel mensen maken bij hun enquête niet goed gebruik van logica voor overslaan.

Logica voor overslaan is een functie waarmee respondenten vragen of pagina's 'overslaan' op basis van hun antwoorden.

U kunt met logica voor overslaan een persoonlijke enquête-ervaring creëren die diepgravende inzichten oplevert voor uw team. Maar dan moet de functie wel goed worden gebruikt. Is dit niet het geval, dan lopen respondenten vast of raken ze in de war en kampt u met vooringenomenheid in uw resultaten.

Als de respondent u bijvoorbeeld vertelt dat hij veganist is, maar daarna bij een vraag terechtkomt over welk soort vlees hij het liefste eet, dan haakt hij waarschijnlijk eerder af.

Een aantal aanwijzingen dat logica voor overslaan niet effectief wordt gebruikt:

1. Een piek in respondenten die uw enquête verlaten nadat ze een vraag met logica voor overslaan hebben beantwoord

U kunt gemakkelijk controleren op uitvallers met SurveyMonkey Analyze. In de sectie Vragenoverzicht van uw enquête vindt u het aantal respondenten dat een vraag heeft beantwoord en het aantal dat de vraag heeft overgeslagen.

Even een opmerking over de terminologie: In de functie Analyseren betekent 'overslaan' dat een respondent een vraag niet heeft beantwoord. Het heeft niets te maken met logica voor overslaan, de eerdere functie waarmee enquêtemakers hun enquêtes beter kunnen maken. Duidelijk? Oké, dan gaan we verder.

'Overslaan' in Analyze kan op twee dingen duiden. Het betekent dat een respondent de vraag heeft overgeslagen en verder is gegaan, of dat hij helemaal is gestopt met de enquête. Als het aantal deelnemers dat een vraag overslaat toeneemt en zich niet herstelt, betekent dit dat mensen stoppen met uw enquête.

Het is normaal dat sommige mensen uw enquête verlaten. Maar als te veel mensen het voor gezien houden, vooral bij een vraag die volgt op een vraag met logica voor overslaan, loont het de moeite dit onder de loep te nemen.

2. Onlogische resultaten krijgen

Laten we het voorbeeld van de veganist er weer bijpakken. Wat gebeurt er als uw respondenten zeggen dat ze een bepaald soort vlees lekker vinden, ook al hebben ze eerder in de enquête gezegd dat ze veganist zijn?

U kunt met Filters in Analyze resultaten opsporen die niet logisch zijn. Dat doet u als volgt:

  1. Selecteer Filteren op vraag en antwoord in het menu Filteren aan de linkerkant van het scherm.
  2. Selecteer een vraag die logica voor overslaan gebruikt en kies een testantwoordkeuze.
  3. Op basis van uw filter controleert u of de reacties op de opvolgvragen logisch zijn.

U kunt bijvoorbeeld filteren op respondenten die hebben geantwoord dat ze veganist waren op de vraag met logica voor overslaan en dan zoeken naar vleesgerelateerde antwoorden verderop in de enquête. Ziet u veel antwoorden over vlees, dan klopt uw logica voor overslaan mogelijk niet.

Er zijn natuurlijk ook andere redenen dat respondenten uw enquête verlaten.

Vragen waarbij één antwoordoptie de overduidelijke winnaar is, zijn vaak het meest waardevol en interessant. Maar als een antwoordoptie opvallend vaak wordt gekozen, kan dat een teken zijn dat de formulering van uw vraag vooringenomen is.

We hebben een handleiding geschreven om veelvoorkomende fouten in de formulering van uw vragen te signaleren en voorkomen. Dit zijn de basisprincipes:

  • Zit er een oordeel of mening in uw vraag? Is dat het geval, dan is het misschien een suggestieve vraag
  • Neigen de antwoordkeuzes of de vraag in een bepaalde richting? Onevenwichtige vragen kunnen respondenten beïnvloeden.
  • Heeft de vraag een akkoord/niet akkoord-indeling? Dan hebt u misschien te maken met 'acquiescence bias' (de neiging van respondenten om akkoord te gaan) .

Bent u na controle van de formulering deze problemen niet tegengekomen, dan is er waarschijnlijk niets mis met uw vraag. U hebt gewoon iets ontdekt waar mensen het vaak over eens zijn.

Op een gegeven moment raakt het geduld van iedere respondent op. Bij een lange enquête test u dat geduld. Respondenten verlaten de enquête of raffelen hun enquête af door antwoorden te kiezen die hun mening niet afspiegelen om zo snel mogelijk klaar te zijn.

Als u wilt zien op welk punt respondenten afhaken, kijkt u naar het aantal reacties op elke vraag. Zodra het aantal een flinke duikvlucht maakt en niet weer stijgt, kunt u veilig aannemen dat veel mensen zijn gestopt.

Het is lastig om deelnemers te herkennen die de enquête afraffelen. Wel zijn er aanwijzingen:

  • Verdachte verschillen in de gemiddelde tijd die aan uw enquête wordt besteed, zoals respondenten die heel veel tijd nemen of die binnen de kortste keren klaar zijn.

U kunt de reactietijden bekijken via Individuele reacties in SurveyMonkey Analyze. Bij iedere respondent staat hoeveel tijd deze aan uw enquête heeft besteed.

  • Een respondent selecteert dezelfde antwoordoptie voor iedere vraag. Dit wordt ook wel 'straightlining' genoemd.

Als u dit patroon wilt opsporen voor een bepaalde respondent, kijkt u via het tabblad Individuele reacties naar de reacties in de hele enquête. Kiest de respondent bijvoorbeeld optie C voor elke vraag, dan kunt u de reacties in twijfel trekken.

  • De respondent slaat vragen met een open einde over of beantwoordt ze met maar een paar woorden.

Hanteer de al behandelde technieken om gemakkelijk te controleren of vragen met een open einde zijn overgeslagen. Uiteindelijk is het wel aan u om te bepalen of een gegeven reactie wel of niet 'goed' is.

Vragen met een open einde worden vaker wel dan niet overgeslagen. Dat is geen toeval. Het zijn vragen die heel veel eisen van respondenten. Probeer dus hoogstens twee vragen met een open einde in uw enquête te gebruiken.

De beschreven patronen duiden niet meteen op een probleem met uw enquête. Wel is het verstandig om deze mogelijke kwesties wat nader te bestuderen.