AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Enquêteplatform

Filteren op aangepaste variabelen om patronen in uw resultaten te ontdekken

Filteren op aangepaste variabelen om patronen in uw resultaten te ontdekken

Bij moderne marketing draait alles om attributie. Wanneer meerdere campagnes via meerdere kanalen worden uitgevoerd, wordt het al snel ingewikkeld om te ontdekken wat wel of niet werkt.

Enquêtes zijn geweldige hulpmiddelen bij het uitvoeren van marketingcampagnes, maar ze kunnen het in kaart brengen van attributen (toekennen van de juiste waarde aan verschillende marketing activiteiten) behoorlijk lastig maken. Hoe verschillen de antwoorden van mensen uit één deel van uw campagne, met die van mensen uit een ander deel van de campagne? En in welke mate verschillen de meningen van mensen die van uw startpagina kwamen van die van klanten die van een landingspagina kwamen?

We weten dat de antwoorden op deze vragen van groot belang zijn voor het succes van uw marketingactiviteiten. Daarom maken we het veel eenvoudiger om deze antwoorden te vinden.

U kunt querystrings aan uw enquête toevoegen in de vorm van Aangepaste Variabelen en aanvullende informatie over uw respondenten toevoegen via de link naar uw enquête. Van daaruit kunt u met behulp van de filters in SurveyMonkey Analyze uw resultaten segmenteren met variabelen die u heeft toegevoegd en uw enquêteresultaten vanuit een geheel nieuwe invalshoek bekijken.

Dat betekent dat u kunt zien hoe de antwoorden van mensen op uw startpagina verschillen van die van mensen op uw blog. Daarnaast weet u precies in hoeverre de meningen van mensen uit uw e-mailcampagne verschillen van die van mensen uit uw sociale media campagne.

In het helpcenter van Survey Monkey vindt u alles wat u moet weten over het gebruik van aangepaste variabelen in uw volgende enquête.

Flexibiliteit is de beste eigenschap van aangepaste variabelen. U kunt vrijwel alle informatie over uw respondenten doorgeven die u nuttig vindt en analyse-filters gebruiken om meer informatie te krijgen over respondenten die aan dergelijke variabelen voldoen.

Hier vindt u enkele voorbeelden van aangepaste variabelen die u in uw enquêtes kunt gebruiken en waarvoor u filters kunt maken:

  • Marketingcampagne-id
  • Vorige bezochte pagina
  • Beschikbare info uit cookies
  1. Selecteer in de sectie Maken van uw enquête Logica en kies Aangepaste variabele
  2. Voeg uw aangepaste variabelen toe (zoals getoond in de URL) en de bijbehorende Labels (zoals getoond in SurveyMonkey Analyze)
  3. De variabelen genereren of “doorgeven” via de enquête door ze aan het einde van de URL van uw enquête toe te voegen
  4. Ga zodra u reacties hebt ontvangen naar de sectie Analyseren van uw enquête. Klik op Filter en kies Filteren op aangepaste variabele. Kies op welke aangepaste variabele u wilt filteren en voer de bijbehorende overeenkomende woorden in.

Zodra de gewenste aangepaste variabele wordt weergegeven, kunt u meer filters toevoegen om nog diepere inzichten te krijgen. U kunt een aangepaste variabele bijvoorbeeld filteren op alleen mensen die afkomstig zijn uit een specifieke e-mailcampagne. Daarna kunt u ook filteren op mensen die afkomstig zijn uit uw e-mailcampagne EN een enquêtevraag op een bepaalde manier hebben beantwoord.

Er zijn talloze mogelijkheden om uw enquêteresultaten te segmenteren en inzichten op te sporen door een combinatie van filters en vrije variabelen te gebruiken. Met enige kennis kunt u enquêtes volledig integreren in uw volgende marketingcampagne.

Wilt u proberen om aangepaste variabelen te integreren in uw volgende enquête? Ga vandaag nog aan de slag.