AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Cultuur

Peiling van SurveyMonkey: werkvergaderingen in verschillende landen

Peiling van SurveyMonkey: werkvergaderingen in verschillende landen

Na de publicatie van een onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten heeft SurveyMonkey een extra reeks enquêtes verstuurd in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om na te gaan hoe volgens medewerkers in elk land virtuele en persoonlijke bijeenkomsten kunnen worden verbeterd. 

Dit waren de resultaten van deze enquêtes:

 • Virtuele vergaderingen blijven in de Verenigde Staten onverminderd populair 
  • De kans is groter dat Amerikanen (58%) verwachten in de toekomst hetzelfde aantal of meer virtuele vergaderingen bij te wonen dan de Fransen (52%), de Britten (51%) en de Nederlanders (48%). 
 • Wie worden gevraagd om input te geven voor vergaderingen? Dat varieert enorm per land: de Fransen melden het vaakst te worden gevraagd. 
  • Franse medewerkers worden het vaakst gevraagd om input voor vergaderingen die ze regelmatig bijwonen (68%), gevolgd door de Nederlanders (59%), Amerikanen (54%) en tot slot minder dan de helft van de Britse werknemers (46%). 
 • Als bedrijven betere vergaderingen willen, moeten ze in alle landen een agenda hebben en de vergaderingen kort houden. Fransen vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om z'n zegje te doen.
  • Een agenda hebben: 54% Verenigde Staten, 53% Verenigd Koninkrijk, 42% Nederland, 35% Frankrijk
  • Vergaderingen kort houden: 55% Verenigd Koninkrijk, 53% Verenigde Staten en Nederland, 40% Frankrijk
  • Iedereen de ruimte geven om inbreng te hebben: 44% Frankrijk, 31% Verenigd Koninkrijk, 30% Nederland, 22% Verenigde Staten.
 • Werknemers in het Verenigd Koninkrijk vinden feedback van medewerkers het nuttigst om na de pandemie persoonlijke bijeenkomsten in goede banen te leiden. 
  • Bij de vier landen vindt 70% van de medewerkers in het Verenigd Koninkrijk, 67% in de Verenigde Staten, 57% in Frankrijk en 55% in Nederland het buitengewoon of zeer nuttig om feedback te verzamelen om vergaderingen vorm te geven als ze weer terugkeren op hun werkplek.

Interessante cijfers uit elk land:

 • In het Verenigd Koninkrijk denken veel werknemers (66%) dat vergaderingen beter zouden verlopen met feedback: 70% zegt feedback van medewerkers buitengewoon of zeer nuttig te vinden bij het opzetten van vergaderingen naarmate medewerkers weer op kantoor aan het werk gaan. Toch wordt minder dan de helft van de medewerkers (46%) in het Verenigd Koninkrijk gevraagd om feedback voor de bijeenkomsten waaraan ze regelmatig deelnemen. 
 • In Frankrijk worden de meeste medewerkers gevraagd om feedback over vergaderingen die ze regelmatig bijwonen (68%). Een vergelijkbaar aantal (64%) vindt dat de vergaderingen beter zijn door deze input te verzamelen. De belangrijkste suggestie van Franse medewerkers om bijeenkomsten te verbeteren is iedereen de ruimte te geven om zijn zegje te doen (44%) .
 • In Nederland vindt 55% het buitengewoon of zeer nuttig om medewerkers om feedback te vragen bij het vormgeven van vergaderingen naarmate medewerkers weer op kantoor komen. Dat percentage ligt op 65% bij de grootste organisaties (meer dan 5000 werknemers).

Hier worden de belangrijkste resultaten met elkaar vergeleken.

Methodologie:
Gegevens uit de Verenigde Staten: Deze analyse is gebaseerd op de online peilingen van SurveyMonkey uitgevoerd onder volwassenen van 18 jaar en ouder in de Verenigde Staten. De respondenten zijn geselecteerd uit de twee miljoen personen die elke dag enquêtes invullen op het platform van SurveyMonkey. De gegevens zijn gewogen op leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, onderwijsniveau en geografie op basis van de American Community Survey van het Amerikaanse Census Bureau om een afspiegeling te zijn van de demografische samenstelling van personen 18 jaar en ouder.
Gegevens uit het Verenigd Koninkrijk: Deze peiling van SurveyMonkey is online uitgevoerd op 18 en 19 mei 2021 met een steekproef van 1671 volwassenen van 18 jaar en ouder die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Respondenten voor deze enquête zijn geselecteerd uit de meer dan twee miljoen personen die elke dag enquêtes invullen op het platform van SurveyMonkey. De gemodelleerde schatting van de foutmarge voor de volledige steekproef is plus of minus drie procentpunten. De gegevens zijn gewogen op leeftijd, gender, onderwijsniveau en geografie op basis van de Britse censusgegevens om een afspiegeling te vormen van de demografische samenstelling van personen 18 jaar en ouder in het Verenigd Koninkrijk.
Gegevens uit Frankrijk en Nederland: SurveyMonkey heeft een externe panelprovider gebruikt voor de steekproef met quota voor gender, leeftijd en regio, indien beschikbaar. Beide enquêtes zijn in de plaatselijke taal uitgevoerd met de optie om ook in het Engels aan de enquête deel te nemen.

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie per land:

Gegevens-enquete-per-land-nl-NL