AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Enquêtetips

Enquêtevragen en reacties wegen voor een betrouwbaar onderzoek

Enquêtevragen en reacties wegen voor een betrouwbaar onderzoek

Hoe beter u de stemming van respondenten kunt peilen, hoe beter de beslissingen zijn die u namens hen kunt nemen.

Een effectieve manier om de stemming van respondenten te meten, is door het toewijzen van nummers aan elke antwoordoptie van een vraag(dit noemen we 'gewogen vragen'). Zodra u de enquêtereacties ontvangt, kunt u de nummers gebruiken om te zien hoe respondenten zich voelen en de mate waarin ze gehecht zijn aan hun meningen.

Meer weten over gewogen vragen en reacties? Lees dan verder!

Krijg meer inzicht in uw vragen door gewicht toe te kennen.

Percentages worden het vaakst gebruikt om enquêtegegevens te analyseren, maar weergeven slechts een deel van de respondenten. Met gewicht kunt u uw gegevens analyseren op basis van elke persoon die antwoord heeft gegeven op een vraag.

Dit kan nieuwe perspectieven of inzichten bieden die u niet zou hebben gehad door alleen de percentages of onbewerkte cijfers te bekijken.

Gewichten zijn specifiek gekoppeld aan onze matrix en rankingvragen. Bij matrixvragen kunt u uw eigen aangepaste gewicht kiezen voor elke antwoordoptie in de schaal. Bij ranking vragen wordt er een vast gewicht toegewezen aan elke antwoordoptie.

Klinkt interessant toch? We leggen nu uit hoe u de reacties kunt wegen van beide soort vragen.

Met de Matrix (ook wel beoordelingsschaal genoemd) manier kunt u een vraag maken met een beoordelingsschaal die op meerdere vragen wordt toegepast. Elke vraag is een rij in de matrix en de schaal bestaat uit kolommen. Bij dit vraagtype kunt u de hoeveelheid gewicht aanpassen dat u aan elke antwoordoptie toekent.

2019-11-14-at-3-47-18-PM

Zoals te zien is in bovenstaande schermafdruk, zijn de waarden toegewezen als 1-5, maar deze waarden kunnen aangepast worden. Dat is handig om verschillende redenen.

Het is gebruikelijk om een schaal te maken die zowel negatieve als positieve waarden toekent aan antwoordkeuzes, zoals gewichten tussen -2 en 2. Zo kunt u een negatief of positief gevoel koppelen aan een reeks keuzes.

2019-11-14-at-3-48-28-PM

Als u uw medewerkers bijvoorbeeld heeft gevraagd of ze tevreden zijn met het management en u wilt ook de mening van ontevreden medewerkers horen, dan kunt u een hogere negatieve waarde toewijzen aan het negatieve gevoel.

Voordat u een gewicht toekent aan uw maxtrixvraag moet u eerst nagaan of een gewicht eigenlijk wel nodig is. Als u bijvoorbeeld een matrixvraag stelt over welke telefoonproviders mensen associëren met woorden zoals 'hoge kwaliteit' of 'lage tarieven', dan geeft een gewogen gemiddelde van 3,4 niet aan of mensen kwaliteit associëren met Apple of Samsung.

Veel vragen hebben geen gewicht nodig. In dat geval kunt u de optie "Gebruik gewichten" uitschakelen bij het ontwerpen van de vraag. U kunt gewichten van een matrixvraag ook toevoegen, aanpassen of verwijderen terwijl uw enquête al online staat.

Bij ranking vragen zijn de gewichten al toegekend aan de genummerde schaal. Bij deze vragen rangschikken respondenten meestal een lijst met opties op basis van het item waarvoor ze de grootste voorkeur hebben tot aan het item met de minste voorkeur.

Hoe meer voorkeur iemand voor een optie heeft bij een rangschikkingsvraag (hoe dichter de optie bij 1 ligt), hoe groter het gewicht dat wordt gekoppeld aan deze selectie. Zie het als: hoe belangrijker de respondent een optie vindt, hoe meer gewicht aan de optie wordt toegekend (en andersom).

Wat kunnen redenen zijn om een ranking vraag te gebruiken in plaats van een matrixvraag? Een ranking vraag is simpeler dan een beoordelingsvraag: het draait simpelweg om de voorkeur van een respondent bij een lijst met opties. Omdat de respondenten dezelfde vergelijkingen of groep van opties hebben, zijn de gegevens vaak betrouwbaarder.

Ook hoeft u geen gewicht toe te wijzen aan elke antwoordkeuze, aangezien dit automatisch gebeurt. Onthoud wel dat terwijl het voor de maker van de enquête vaak erg makkelijk is om gewichten toe te wijzen aan een rangschikkingsvraag, het voor respondenten moeilijk kan zijn om deze vragen te beantwoorden. Dit is vooral het geval als twee opties even belangrijk zijn, aangezien voor elke optie een aparte rang moet worden gekozen.