Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Wat is psychografische segmentatie?

Psychografische segmentatie is de onderzoeksmethodologie die wordt gebruikt om consumenten in te delen in groepen op basis van psychologische eigenschappen, waaronder persoonlijkheid, levensstijl, maatschappelijke status, activiteiten, interesses, meningen en houdingen.

Bij psychografische segmentatie ligt de nadruk op kenmerken zoals persoonlijkheid. De waarden verschillen van demografische segmentatie, waarbij specifieke kenmerken (zoals geslacht, leeftijd en inkomen) worden gebruikt om potentiële doelgroepen in te delen. 

Marktonderzoekers maken gebruik van psychografische eigenschappen om producten en marketingboodschappen te ontwikkelen en positioneren voor verschillende doelgroepen.

Marketeers gebruiken demografische en psychografische informatie bij hun marktonderzoek om zo hun marketingstrategie op te stellen. Deze informatie voegt details toe aan kopersprofielen die de basis vormen voor merkpositionering, productontwikkeling en marketingboodschappen.

Met psychografische marketing kunt u met meerdere doelgroepen communiceren op een manier waarbij de impact zo groot mogelijk is. Bij deze aanpak hoeft u geen tijd en geld te steken in werkwijzen die tekortschieten. Ook bouwt u makkelijker een band op met belangrijke groepen.

U kunt psychografie voor marktsegmentatie gebruiken om te ontdekken:

  • Wat consumenten van uw producten en diensten vinden
  • Wat consumenten precies willen en waarom
  • Wat de tekortkomingen of knelpunten van uw producten of diensten zijn
  • Wat de kansen op toekomstige merkbetrokkenheid zijn 
  • Hoe u beter kunt communiceren met uw doelgroep
in-article-cta

Verzamel inzichten over uw klanten en hoe u ze kunt bereiken.

Bij een soort psychografische segmentatie vormen kopersprofielen de basis. Dit is een fictief profiel van een potentiële klant dat de functie of rol op het werk, de persoonlijke voorkeuren, de uitdagingen of aspecten van de levensstijl kan bevatten. 

Het kopersprofiel laat de feiten en redenen van iemands gedrag zien. Kopersprofielen zijn een eerste stap om inzicht te krijgen in het traject van uw potentiële klanten, of de stappen die ze zetten voor, tijdens en na aankoop van uw product.

U kunt met psychografisch onderzoek ook verschillende marketingstrategieën, diensten, ervaringen en zelfs producten ontwikkelen voor uw segmenten. 

Het komt bijvoorbeeld veel voor dat dezelfde producten of diensten met minder functies worden aangeboden bij prijsgevoelige klanten. Klanten die een hoger budget hebben, kunnen voor een hogere prijs hetzelfde product kopen, maar dan met meer functies.

Misschien merkt u wel dat sommige klanten de voorkeur geven aan gebruiksgemak, terwijl voor andere de klantenservice heel belangrijk is. Door het indelen in segmenten kunt u uw marketing en diensten aanpassen aan deze drijfveren.

Enquêtes zijn een voordelige en efficiënte manier om psychografische informatie te verzamelen over uw doelgroep. U kunt allerlei vragen gebruiken om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, levensstijl, maatschappelijke status, activiteiten, interesses, meningen en houdingen van uw beoogde klant.

Open vragen gebruiken een kwalitatieve aanpak. 'Wat is uw grootste uitdaging bij…' leidt tot een gedetailleerder begrip van de problemen van een respondent.

Vragen met een Likert-schaal laten zien in hoeverre ze het eens of oneens zijn met een uitspraak, zodat u weet hoe belangrijk de variabele voor de respondent is.

Bij vragen met een semantische differentiële schaal beoordelen mensen een product, merk of een ander kenmerk, zodat u weet wat hun houding is.

Voor effectief marktonderzoek is het belangrijk om vijf soorten variabelen binnen psychografische segmentatie te begrijpen.

Persoonlijkheid. Mensen nemen vaak aankoopbeslissingen op basis van hun persoonlijkheid. Onder persoonlijkheid vallen veel eigenschappen, van open en plichtsgetrouw tot extrovert of introvert.

Houdingen. De culturele achtergrond, de familie en andere factoren hebben invloed op de houdingen van kopers.

Levensstijl. Marketeers zijn op zoek naar feedback van mensen om problemen in hun leven beter te begrijpen. Atleten, zakelijke professionals, studenten, autocoureurs en moeders met kinderen die voetballen, hebben allemaal verschillende levensstijlen en unieke uitdagingen.

Maatschappelijke status.  Iemands maatschappelijke status, wat vaak gekoppeld is aan het inkomen, heeft invloed op het feit of ze basis, luxegoederen of producten hier tussenin aanschaffen. Door het ontdekken van de maatschappelijke status van klanten kunt u prijzen, berichten, distributiekanalen en marketing aanpassen.

Activiteiten, interesses en opinies (AIO). Wat doen uw klanten graag in hun vrije tijd? Zijn ze actief binnen de politiek, kijken ze graag films, gaan ze laat naar bed? Hun AIO hebben invloed op hoe u uw producten positioneert en de aandacht trekt.

Samen creëren deze variabelen een unieke psychografische segmentatie voor specifieke doelgroepen. In de volgende secties geven we meer informatie over deze eigenschappen.

in-article-cta

Ontwikkel het psychografische profiel van uw doelgroep met het SurveyMonkey Audience-panel.

Een persoonlijkheid kan op allerlei manieren worden beschreven. Maar een van de gemakkelijkste en meest gebruikte manieren is OCEAN.

OCEAN beschrijft vijf verschillende aspecten van een persoonlijkheid. Elk aspect heeft een bereik van hoog tot laag om dat kenmerk te beschrijven. Marktonderzoek met psychografische segmentatie bestudeert deze aspecten om na te gaan wat de impact is op het gedrag van een koper.

Openheid. Mensen die open staan voor nieuwe ideeën, ontdekken graag nieuwe dingen en zijn creatief. Minder open personen gaan verandering of nieuwe ideeën uit de weg en zijn minder fantasierijk.

Zorgvuldigheid. Mensen die hoog in deze categorie scoren, plannen graag en houden rekening met andere mensen. Mensen die minder zorgvuldig zijn, houden niet van structuur of planningen en houden minder rekening met anderen.

Extraversie. Extroverte mensen zijn vriendelijk en warm, zijn gek op aandacht en praten graag met anderen. Introverte mensen zijn graag op zichzelf, praten minder en houden zich op de achtergrond.

Aanvaardbaarheid. Samenwerking en vriendelijkheid zijn de kenmerken van iemand die prettig in de omgang is. Mensen die anderen niet vertrouwen of maar weinig belangstelling voor ze hebben, scoren lager op het gebied van aanvaardbaarheid. 

Neuroticisme/emotionele stabiliteit. Deze eigenschap geeft aan hoe emotioneel stabiel iemand is. Iemand met een hoge score op het gebied van neuroticisme, is vaak humeurig, angstig of snel geërgerd. Aan de andere kant van de schaal vinden we iemand die stabiel, ontspannen en minder gestrest is.

Marketeers maken gebruik van enquêtes, het OCEAN-model en andere methoden om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid van hun doelgroep. 

Bedrijven vertrouwen op eigenschappen van consumenten bij het ontwerpen van de boodschap voor hun doelgroep.

Zelfs als twee personen dezelfde persoonlijkheid hebben, hebben ze vaak een verschillende kijk op het leven. Consumenten gedragen zich anders op basis van hun houding. Onder houdingen vallen aspecten zoals optimisme of pessimisme, specifieke overtuigingen of waarden die mensen hebben. 

Als u de houdingen in kaart wilt brengen, voegt u vragen toe over de overtuigingen of houdingen van respondenten. U kunt ook met een Likert-schaal mensen vragen om eigenschappen te beoordelen via een schaal die loopt van 'helemaal niet belangrijk' tot 'zeer belangrijk'.  

Ingewikkelder onderzoek brengt onbewuste drijfveren aan het licht. Maar zelfs een enquête onder uw doelgroep leidt tot praktische inzichten die u snel kunt implementeren.

Weet u waarmee u echt resultaten boekt bij uw doelgroepen? Probeer het SurveyMonkey Audience-panel en verzamel gedetailleerde inzichten.