Wetenschappelijke enquêtes

Voeg diepgang toe aan uw wetenschappelijke onderzoek met betere gegevens

Stel uw theorieën op de proef. Goede enquêtegegevens maken uw onderzoeksconclusies sterker en overtuigender en leveren directe bewijzen ter ondersteuning of weerlegging van uw beweringen.

Academici kunnen enquêtes gebruiken om hypothesen over houdingen en gedrag in een reeks verschillende domeinen te testen: bedrijfsleven, politiek, gezondheid en nog veel meer! Hebt u een nieuw onderzoeksprogramma? Test uw intuïties vooraf met open vragen en verzamel waardevolle kwalitatieve gegevens over uw academisch onderzoek. Bij longitudinaal onderzoek kunnen herhaalde telefonische enquêtes helpen bij het vaststellen van een basislijn en het bijhouden van veranderingen in de loop van de tijd.

Bovendien stelt het online medium u in staat om mensen overal ter wereld te ondervragen in plaats van naar hen toe te moeten gaan. Ook hoeven geen gegevens meer te worden ingevoerd van een papieren enquête, waardoor u tijd en geld bespaart. Wanneer u SurveyMonkey gebruikt, worden uw gegevens rechtstreeks naar Excel of SPSS gedownload.

Gaat u een grootschalig of duur project starten? Identificeer dan eerst alle zwakke punten met een academische enquête voordat u de sprong waagt. Test uw methodologie vooraf met een online-enquête en een gelegenheidssteekproef. Zo kunt u eventuele fouten of verwarring vroegtijdig ondervangen, waardoor u tijd en geld bespaart.

Voordat u uw hypothese gaat testen, moet u eerst uw methode voor het benaderen van uw doelgroep optimaliseren. Hoe kunt u ze het beste bereiken? Per post of e-mail? Zitten ze vaak op het internet? Gebruiken ze een smartphone? Zijn ze actief op sociale netwerken? Met deze informatie kunt u sneller, goedkoper en gemakkelijker uw steekproef uitvoeren.

Wilt u onderzoeken welk langetermijneffect bewustwordingsprogramma's met betrekking tot volksgezondheid, economisch beleid, energieverbruik en nog veel meer hebben op specifieke groepen personen? Gebruik enquêtes om basisgegevens en regelmatige updates te verzamelen.

Gebruik enquêtes om feedback en evaluaties te krijgen op de plek waar u stage loopt of een opleiding volgt zodat u waardevolle inzichten krijgt in de manier waarop u zich professioneel presenteert. Gebruik de feedback die u ontvangt over uw practicum, stage, afstudeerproject, laboratoriumwerk of werk als AIO om uw vaardigheden verder te ontwikkelen.

Hier volgt een aantal manieren waarop u academische enquêtes kunt gebruiken om specifieke gebieden van studie en wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen.

Doe onderzoek naar demografische gegevens van patiënten, hun gedrag, de toegang tot gezondheidszorg, geslachtsspecifieke gezondheidsproblemen, programma's voor maatschappelijke hulpverlening en nog veel meer. SurveyMonkey heeft een uitgebreide selectie aan vragenlijsten voor de gezondheidszorg en enquêtesjablonen voor medisch onderzoek die u in uw enquête kunt opnemen, waaronder de PHQ-9, de standaardmethode voor het beoordelen van depressieve neigingen.

Gebruik enquêtes over gezondheid en levensstijl om informatie te verzamelen over de gezondheid en levensgewoonten van onderzoeksdeelnemers.

Gebruik sjablonen uit de verzameling sjablonen voor online educatie-, school- en academische enquêtes van SurveyMonkey voor onderzoeksprojecten over gezins- en schoolrelaties, onderwijsresultaten, schoolklimaat, onlinestudieprogramma's, tevredenheid van studenten en meer. Maak gebruik van sjablonen zoals de Pre K-12 ouderenquête van de Harvard Graduate School of Education voor gedetailleerde feedback van ouders over de ervaringen van hun kinderen in het onderwijs.

Correleer houdingen en benaderingen van specifieke bevolkingsgroepen aan meningen over een scala aan ervaringen en vraagstukken, van sociaal netwerkgebruik tot mediaconsumptie, van politieke opvattingen tot sociale identiteit en nog veel meer.

Gebruik SurveyMonkey Audience om de juiste doelgroepen te bereiken voor uw onderzoek en relevante, reële gegevens toe te voegen aan uw onderzoeksvoorstellen of zakelijke plannen. SurveyMonkey heeft een kant-en-klare sjabloon voor demografische gegevens die is gecontroleerd door onze methodologen en die u aan elke enquête kunt toevoegen om ervoor te zorgen dat u altijd bruikbare informatie ontvangt.