Krijg toegang tot eigen onderzoeken van SurveyMonkey over hoe artificiële intelligentie belangrijke industrieën en bedrijfstakken op hun kop zet, of meld u aan voor SurveyMonkey om zelf gepatenteerde inzichten te krijgen.

van de marketeers zegt dat AI hun werk vergemakkelijkt*

van de mensen geeft er de voorkeur aan klantenservice te krijgen van een mens in plaats van een chatbot**

van de marketeers is bang dat AI hun baanzekerheid in gevaar brengt*

Statistieken over AI: 1. De Net Promoter Score is 72 punten hoger voor menselijke servicemedewerkers dan voor AI. 2. 75% van de marketeers is het ermee eens dat door AI gegenereerde content wordt uitgesloten van de resultaten van zoekmachines. 3. 26% van de marktonderzoekers geeft aan AI dagelijks of wekelijks te gebruiken
Een holistisch onderzoeksprogramma opbouwen om de merkgroei te stimuleren met SurveyMonkey

Ook al zijn marketeers positief over AI, ze hebben ook een gezond respect voor het ontwrichtende potentieel ervan.

AI in de klantervaring - onderzoek door SurveyMonkey

De gemiddelde NPS voor menselijke klantenservice is +6 (enigszins positief), terwijl de gemiddelde NPS voor AI-aangedreven klantenservice -66 (zeer negatief) is.

Glimlachende, dansende vrouw

De acceptatie van AI verloopt trager bij marktonderzoekers (49% heeft geen AI gebruikt in de afgelopen drie maanden), maar dat komt niet door een gebrek aan enthousiasme.

“De directe kans voor acceptatie van generatieve AI ligt niet bij de vervanging van mensen, maar ze te verbeteren… Denk aan GenAI als een gretige stagiaire, die het vervelende werk doet en het ter goedkeuring aan een mens laat zien.”

-

Dave Seaton, CEO van Seaton CX

SurveyMonkey Genius brengt AI, enquêtedeskundigen en zelflerende systemen samen voor stapsgewijze begeleiding, identificatie van potentiële fouten en de oplossing ervan, voorspellen van enquêteprestaties en automatisering van het aanmaken van taken.

Verzamel binnen enkele minuten reacties op uw enquêtes en formulieren.

Maak gebruik van een wereldwijd enquêtepanel van meer dan 175 miljoen mensen voor realtime marktgegevens.

Man kijkt peinzend en houdt telefoon vast

Leerlingen en studenten gebruiken AI bij het huiswerk maken, maar vrezen ook voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Glimlachende vrouw met een tablet

AI wordt nog niet door veel aanbieders gebruikt, maar dat kan in vijf jaar flink veranderen.

Vrouw knipt met haar vingers

AI kan de Amerikaanse entertainmentsector op zijn grondvesten doen schudden.

Man kijkt serieus en houdt tablet vast

Onder Amerikaanse werknemers vormt AI voor sommigen een bedreiging, maar voor velen een punt van zorg.

*Dit SurveyMonkey-onderzoek werd uitgevoerd onder 403 marketingprofessionals op 11 - 18 juli 2023. De respondenten zijn geselecteerd uit een online selecte steekproef-panel.

-

**Dit SurveyMonkey-onderzoek onder 2201 Amerikaanse consumenten vanaf 18 jaar werd uitgevoerd van 17 - 19 april 2023 en is gewogen naar leeftijd, etnische achtergrond, gender, opleidingsniveau, locatie, met behulp van de enquête over de gemeenschap van het Census Bureau om de demografische samenstelling van de Verenigde Staten weer te geven.

-

Net Promoter, Net Promoter Score en NPS zijn handelsmerken van Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company, Inc. en Fred Reichheld.