Vragen met een gesloten einde versus vragen met een open einde

Een essentieel onderdeel van het opstellen van uitstekende online enquêtes is het juiste gebruik van vragen met een open einde en vragen met een gesloten einde. Eerst moeten we kijken naar de aard van beide vraagtypen, hun sterke en hun zwakke punten, en naar wanneer ze moeten worden gebruikt. Dus laten we gelijk maar aan de slag gaan.

Vragen met een gesloten einde

Vragen met een gesloten einde zijn er in tal van verschillende vormen en worden gekenmerkt door de aanwezigheid van expliciete opties waaruit een respondent kan kiezen. Er is een grote verscheidenheid aan vraagtypen met een gesloten einde waaruit enquêtemakers kunnen kiezen, waaronder: meerkeuzevragen, semantisch differentiële vragen, vragen met een keuzemenu, vragen met selectievakjes, rangschikkingsvragen en nog veel meer. Elk van deze vraagtypen staat de respondent niet toe om unieke of onverwachte antwoorden te geven. In plaats daarvan moeten ze kiezen uit een lijst met vooraf geselecteerde opties. Het is alsof u een bord met spaghetti of hamburgers krijgt, in plaats van dat u wordt gevraagd: ‘Wat wilt u eten?’

Vragen met een gesloten einde zijn eenduidig van aard aangezien deze zijn ontworpen voor het verkrijgen van gegevens die gemakkelijk kunnen worden gekwantificeerd. Deze type vragen zijn eenvoudig te coderen en daarom zeer nuttig om de statistische significantie van resultaten van een enquête aan te tonen. Daarnaast stelt informatie die wordt verkregen via vragen met een gesloten einde onderzoekers in staat om respondenten te categoriseren in groepen op basis van de opties die ze hebben geselecteerd.

Een voorbeeld van een goed gebruik van vragen met een open einde is demografisch onderzoek. Stelt u zich eens voor dat de manager van een kledingwinkel ervan overtuigd is dat bepaalde typen mensen de winkel eerder zullen bezoeken om kleding te kopen dan andere. Om te bepalen welke segmentgroepen de meest waarschijnlijke klanten van de winkel zijn, kan de manager een enquête ontwerpen voor iedereen die de winkel heeft bezocht. Deze enquête kan vragen met een gesloten einde bevatten over geslacht, leeftijd, werkstatus en eventuele andere demografische informatie die de manager wil weten. Hierna kan er een aantal vragen volgen over hoe vaak deze respondenten de winkel bezoeken en over het bedrag dat ze jaarlijks in de winkel besteden. Door alleen vragen met een gesloten einde te gebruiken, kan de winkelmanager de reacties eenvoudig kwantificeren en een profiel vaststellen van een doorsnee klant. In dat geval kan de manager vaststellen dat de klanten die het vaakst terugkomen, vrouwelijke studenten zijn in de leeftijd van 18-25 jaar. Deze kennis stelt de manager in staat om een actieplan te implementeren om deze groep beter van dienst te kunnen zijn of een andere demografische doelgroep aan te spreken.

Het belangrijkste nadeel van vragen met een gesloten einde is dat een onderzoeker al een duidelijk inzicht moet hebben in het onderwerp van zijn of haar vragen en in hoe het probleem kan worden onderzocht voordat deze vragen worden opgesteld. Anders leiden vragen met een gesloten einde tot onvoldoende opties waaruit respondenten kunnen kiezen, of tot vragen die het doel van het onderzoek niet naar behoren weerspiegelen en tot beperkte of foutieve informatie .

Stel dat u vraagt: “Gaat u met de auto, de bus of lopend naar uw werk?” In dat geval heeft u onbedoeld carpoolen, fietsen, de trein, de step of een andere vorm van transport waar u niet eens aan gedacht hebt, buiten beschouwing gelaten. Het is in dat geval beter om een vraag met een open einde te stellen zoals: “Hoe gaat u naar uw werk?” Op deze manier verkrijgt u alle typen antwoorden voordat u een keuze afdwingt via een lijst met verscheidene opties.

Vragen met een open einde

Vragen met een open einde zijn verkennend van aard. Zoals in het bovenstaande voorbeeld “Hoe gaat u naar uw werk?”, stelt deze vraag de respondent in staat om elk gewenst antwoord te geven zonder dat er uit een lijst met concrete opties moet worden gekozen.

Vragen met een open einde leveren rijke kwalitatieve gegevens op. In wezen bieden deze vragen een onderzoeker de mogelijkheid om inzicht te verwerven in alle meningen over een onderwerp waarmee hij of zij niet bekend is. Omdat dit type vragen kwalitatief van aard is, ontbreekt echter de statistische significantie die nodig is voor overtuigend onderzoek. Dit neemt niet weg dat de vragen met een open einde op verschillende manieren ongelooflijk nuttig zijn:

1) interviews met experts

Aangezien vragen met een open einde om kritisch denken en ongecensureerde meningen van respondenten vragen, zijn ze ideaal voor het verzamelen van informatie van specialisten op gebieden waarin de onderzoeker minder thuis is. Als een onderzoeker bijvoorbeeld meer te weten wil komen over de geschiedenis van het oude China (iets waarmee de onderzoeker niet erg bekend is), zou hij of zij een enquête kunnen maken voor een selecte groep historici die zich richten op het oude China. De enquête kan in dat geval tal van veelomvattende vragen met een open einde bevatten die zijn ontworpen voor het verkrijgen van grote hoeveelheden inhoud en die deze experts de vrijheid bieden om hun kennis te laten zien.

2) Onderzoek met kleine populaties

Vragen met een open einde kunnen nuttig zijn voor enquêtes die zich richten op een kleine groep mensen omdat er geen noodzaak is voor complexe statistische analyse en omdat de kwalitatieve aard van de vragen leidt tot een waardevolle inbreng van de afzonderlijke respondenten. De regel is hier dat de groep klein genoeg moet zijn om de onderzoeker in staat te stellen om alle unieke antwoorden te lezen en om stil te staan bij de geboden informatie. Voorbeeld: Een leidinggevende wil prestatiefeedback verkrijgen van zijn/haar team van zes werknemers. De leidinggevende heeft meer baat bij vragen die respondenten in staat stellen om vrijelijk te antwoorden in plaats van dat deze worden gedwongen om hun antwoorden te beperken via vragen met een gesloten einde.

3) Voorafgaand onderzoek

Zoals al aan bod kwam in de sectie over vragen met een gesloten einde vereist overtuigend onderzoek gewoonlijk dat er eerst een voorafgaand onderzoek wordt gedaan om vervolgens de geschikte onderzoeksobjecten, enquêtestructuren en -vragen te ontwerpen. Vragen met een open einde kunnen voor de onderzoeker een verscheidenheid aan meningen en gedragingen onder de populatie aan het licht brengen waarvan hij of zij nooit heeft beseft dat deze bestaan. Het is daarom ongelooflijk nuttig om vragen met een open einde te gebruiken voor het verkrijgen van informatie voor verder kwantitatief onderzoek.

4) Een uitlaatklep voor respondenten

Het is gewoonlijk een goed idee om bij elk onderzoek, ongeacht de omvang ervan, aan het einde een vraag met een open einde op te nemen. Dit is vooral belangrijk bij een enquête met vragen met een gesloten einde over houdingen, meningen of gedrag. Als respondenten worden gedwongen om vragen met een gesloten einde te beantwoorden, moeten ze zich steeds aanpassen aan de opties van de onderzoeker. Dit kan ertoe leiden dat ze extra informatie of opmerkingen hebben die ze met u willen delen. Als respondenten een uitlaatklep of een commentaarvak wordt geboden, toont u ze het respect dat ze verdienen voor het invullen van uw enquête.

Vragen met een open einde kennen ook enkele nadelen. Hoewel de antwoorden van respondenten bijna altijd rijker aan kwaliteit zijn, kan de hoeveelheid inspanning die nodig is voor het verwerken van de geboden informatie soms overweldigend zijn. Dit is de reden waarom vragen met een open einde het beste werken in onderzoeken met kleine populaties. Als uw enquêtepopulatie daarnaast slechts een klein gedeelte betreft van de populatie die u onderzoekt, zult u op zoek zijn naar gegevens die voor de gehele populatie statistisch significant zijn. Helaas kunnen vragen met een open einde niet op deze manier wordt gebruikt, aangezien elke respondent moet worden gezien als een unieke mening.

Wilt u zien hoe vragen met een open einde en vragen een gesloten einde worden gebruikt in enquêtes? Bekijk de enquêtesjablonen van onze enquêtemethodologen. De sjablonen gaan in op tal van zaken, uiteenlopend van klantfeedback tot het testen van de merkboodschap.