Onderwijsenquêtes gebruiken om academische inzichten te verwerven

Maak vandaag nog een enquête

Online onderwijsenquêtes gebruiken

Online onderwijsenquêtes zijn een slimme methode om open, eerlijke feedback te verzamelen die u anders niet zou krijgen. Als u studenten, ouders en docenten in de gelegenheid stelt hun mening te geven, draagt u bij aan het succes van uw school.

expand

Onderwijsresultaten verbeteren

Schoolbesturen en bestuurders kunnen onderwijsresultaten bevorderen door docenten te evalueren, hun feedback te verzamelen of door studentenenquêtes te verzenden om inzicht te krijgen in hun behoeften. Maar waar moet u beginnen? Hier zijn enkele manieren waarop u onderwijsenquêtes en schoolenquêtes kunt gebruiken om na te gaan of uw onderwijssysteem soepel werkt. Ouders betrekken Het succes van studenten begint thuis. Als docent of bestuurder bent u alleen bekend met wat er in de klas gebeurt. Door een schoolenquête naar ouders te sturen, kunt u inzicht krijgen in de mate van betrokkenheid van ouders bij hun kinderen en hun interactie met andere ouders. Meer kennis kan u op ideeën brengen over hoe ouders hun kinderen kunnen helpen om hun academische doelen te verwezenlijken. Nagaan hoe uw school het doet Ga na of kinderen zich in een gezonde, sportieve schoolomgeving bevinden door enquêtes voor studenten en enquêtes voor ouders te sturen. Ontdek wat ouders vinden van de onderwijssituatie van hun kinderen of vraag leerlingen of studenten naar hun houding ten aanzien van uw school. Voer vroegtijdig en regelmatig enquêtes uit om studenten tevreden en veilig te houden. De faculteit en docenten tevreden houden Houd kwalitatief hoogwaardig gekwalificeerd personeel vast door periodiek hun tevredenheidsniveau met betrekking tot uw school of universiteit te volgen. Met schoolenquêtes kunt u nagaan of docenten het gevoel hebben dat ze de steun krijgen die ze nodig hebben in hun werkomgeving, en of de faculteit tevreden is over de leiding van de afdeling. Online onderwijsprogramma's evalueren Online onderwijsprogramma's worden steeds populairder bij studenten, volwassenen en iedereen die meer wil leren. Verzamel feedback van studenten om te controleren of uw cursussen hun leerdoelstellingen verwezenlijken. Zijn uw lessen toegankelijk genoeg en gemakkelijk te begrijpen? Is de docent beschikbaar wanneer studenten hulp nodig hebben? Stuur een online peiling en ontdek het antwoord. Tevredenheid van studenten meten Voldoet uw universiteit aan de verwachtingen van uw studenten? Er zijn zoveel factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de kwaliteit van het onderwijs, services voor studenten en de veiligheid op de universiteit. Onze enquête over de tevredenheid van universiteitsstudenten gaat in op al deze onderwerpen en meer, zodat u een nauwkeurig beeld krijgt van waar uw universiteit staat in de ogen van uw studenten. Feedback over cursussen en docenten verzamelen Houd het aantal inschrijvingen op peil door aan het einde van elk semester na te gaan bij studenten of ze tevreden zijn. Onze voorbeeldenquête over dit onderwerp geeft u een betrouwbaar inzicht in hoe studenten denken over hun docenten en het cursusmateriaal. U kunt bovendien inzicht krijgen in waar aan de behoeften van studenten wordt voldaan en welke gebieden voor verbetering vatbaar zijn. De leerstijlen van uw studenten doorgronden Geven uw studenten de voorkeur aan praktische activiteiten? Gedetailleerde lezingen? Een groot aantal voorbeelden? Ontdek welke onderwijsstijlen aansluiten op de wijze waarop uw studenten leren met een online educatieve vragenlijst. Zorg ervoor dat u al het mogelijke doet om fantastische leerresultaten te waarborgen. De gezondheid en gewoonten van studenten volgen Wat zich buiten de lesruimte afspeelt, kan van even grote invloed zijn op het succes van studenten als wat zich in de lesruimte afspeelt. Hoeveel tijd brengen studenten online door? Kijken ze veel televisie of spelen ze videogames gedurende de schoolweek? Bewegen ze op een regelmatige basis? Wanneer u over de antwoorden op deze vragen beschikt, kunt u speciale lessen of onderwijsprogramma's opzetten die het welzijn van studenten bevorderen.

expand

Sjablonen voor onderwijsenquêtes en voorbeelden

We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met het Amerikaanse Department of Education en de Harvard Graduate School of Education om onderwijsenquêtesjablonen te maken die u kwalitatief hoogwaardige gegevens bieden voor het aanbrengen van gerichte verbeteringen voor uw school. Veel van deze sjablonen bevatten vragen die geschikt zijn voor benchmarks, zodat u uw resultaten kunt gebruiken met organisaties in uw bedrijfstak of van vergelijkbare grootte. K-12-sjabloon voor ouderenquête Verzamel feedback van ouders om inzicht te krijgen in hun houding ten opzichte van uw school. Sjabloon weergeven Tevredenheidsenquête voor universiteitsfaculteiten Zorg ervoor dat uw faculteitsmedewerkers betrokken zijn en de steun krijgen die ze nodig hebben. Sjabloon weergeven Sjabloon voor evaluatie van universiteitsdocenten Maak een momentopname van de indrukken die studenten hebben van docenten op uw universiteit, zodat u hun prestaties kunt verbeteren. Sjabloon weergeven Sjabloon voor enquête over gedrag van kinderen Krijg beter inzicht in de leergewoonten en het leergedrag van kinderen thuis, zodat lessen kunnen worden verbeterd. Sjabloon weergeven K-12-enquêtesjabloon voor feedback over docenten Ontdek of uw docenten de mogelijkheden, steun en middelen krijgen die ze nodig hebben om een goede leeromgeving te koesteren. Sjabloon weergeven Sjabloon voor enquête over studieondersteuning Stuur een enquête naar ouders om in kaart te brengen hoe zij uw studenten steunen wanneer ze thuis zijn. Sjabloon weergeven Sjabloon voor enquête over betrokkenheid van ouders Meet hoe betrokken ouders bij de school zijn en het onderwijsproces van hun kinderen. Sjabloon weergeven

expand

3 tips voor het maken van onderwijsenquêtes

We zijn een samenwerkingsverband aangegaan met het Amerikaanse Department of Education en de Harvard Graduate School of Education om onderwijsenquêtesjablonen te maken die u kwalitatief hoogwaardige gegevens bieden voor het aanbrengen van gerichte verbeteringen voor uw school. Veel van deze sjablonen bevatten vragen die geschikt zijn voor benchmarks, zodat u uw resultaten kunt gebruiken met organisaties in uw bedrijfstak of van vergelijkbare grootte. 1. Stel een doel voor uw enquête Het is beter om uw enquête te richten op een enkel doel dan op een verscheidenheid aan onderwerpen. Gebruik slechts één enquête per onderwerp in plaats van dat u in dezelfde enquête vraagt naar betrokkenheid van ouders, docenttevredenheid en feedback van studenten. U kunt op deze wijze kwalitatief betere antwoorden verzamelen en het percentage mensen dat de enquête niet voltooit, verlagen. Een snelle en eenvoudige enquête moedigt respondenten aan om tot het eind aan toe eerlijk te antwoorden. 2. Houd waarderingsschalen consistent Een beoordelingsschaal stelt u in staat om dieper te graven dan een vraag waarop alleen met ja of nee kan worden geantwoord, zodat u inzicht kunt verwerven in uiteenlopende meningen. Het is echter belangrijk om consistent te blijven. Gebruik hetzelfde aantal punten op de schaal voor al uw beoordelingschaalvragen en hanteer dezelfde definities voor hoog en laag van vraag tot vraag. Het gebruik van verschillende schalen kan leiden tot verwarring en uiteindelijk resulteren in onbetrouwbare antwoorden. 3. Test uw enquête Voordat u uw officiële enquête verzendt, moet u deze testen om ervoor te zorgen dat deze optimaal is afgestemd op de mensen in uw doelpubliek. Vraag mensen om feedback te geven op uw enquête, zodat u problemen met verwarrende vragen kunt oplossen en u eventuele fouten kunt herstellen. Ga na of ze de enquête gericht en samenhangend genoeg vinden voor het onderwerp waarnaar u onderzoek doet.

U bent misschien ook geïnteresseerd in:

Klanttevredenheidsenquêtes

Wilt u weten wat klanten over u zeggen? Enquêtes over klanttevredenheid kunnen u helpen om in kaart te brengen hoe mensen denken over uw bedrijf en om feedback te verzamelen over onder andere uw klantenservice.

Pagina bezoeken

Personeelsenquêtes

Wanneer u naar uw werknemers luistert, kunt u beslissingen nemen die zorgen voor tevredenere werknemers. Wilt u prestaties meten? Wilt u uw werknemers betrekken of motiveren? Werknemerenquêtes kunnen hierbij helpen.

Pagina bezoeken

Evenementenquêtes

Het organiseren van een evenement is hard werk. Wie komen er? Wat is hun planning? Evenementenquêtes kunnen u een duidelijk beeld verschaffen. U kunt na afloop van het evenement om feedback vragen, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen bij een volgend evenement.

Pagina bezoeken

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Verzend zoveel enquêtes en quizzen als u maar wilt, zelfs bij gratis abonnementen.

Snelle antwoorden

Maak en verzend eenvoudige professionele enquêtes. Profiteer snel van betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Toegang tot vooraf geschreven vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtewetenschappers.

Realtime resultaten

Bekijk resultaten onderweg op welk apparaat dan ook. Ontdek trends terwijl gegevens binnenstromen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes bieden u meer dan alleen antwoorden. Profiteer van feedback en nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Verzamel inzichten uit uw gegevens en deel deze met uw team.