Vijf manieren om non-respons fouten te vermijden

Wat is het verschil tussen non-respons vooringenomenheid en responsvooringenomenheid?

Vooringenomenheid is te verdelen in twee categorieën: responsvooringenomenheid en non-respons vooringenomenheid. Laten we eens kijken wat ze betekenen en wat de verschillen zijn.

Responsvooringenomenheid is het verschil tussen de echte waarden van variabelen in de nettosteekproefgroep van een onderzoek en de waarden van variabelen die verzameld zijn in de resultaten van hetzelfde onderzoek. Responsvooringenomenheid ontstaat dus door factoren in het onderzoek waardoor de resultaten afwijken van de daadwerkelijke mening of feiten van de respondenten uit de steekproef. Meestal wordt dit type vooringenomenheid veroorzaakt doordat respondenten onnauwkeurige reacties geven. Ook worden soms antwoorden onjuist genoteerd of geanalyseerd.

Non-respons vooringenomenheid treedt op als sommige respondenten in de steekproef niet reageren. Het belangrijkste verschil met responsvooringenomenheid is dat de fout wordt veroorzaakt doordat respondenten ontbreken. De gegevens zelf kloppen wel gewoon. Technisch gezien is non-respons vooringenomenheid de variatie tussen de echte gemiddelde waarden van de originele steekproeflijst (mensen aan wie een enquêteuitnodiging is verzonden) en de echte gemiddelde waarden van de nettosteekproef (de daadwerkelijke respondenten). Meestal wordt deze vorm van vooringenomenheid veroorzaakt doordat sommige respondenten weigeren mee te werken of doordat ze niet kunnen worden bereikt.

In onze vorige blog over vooringenomenheid en fouten hebben we aangegeven dat vooringenomenheid systematisch moet zijn om als een fout te worden gezien. Non-respons vooringenomenheid is hierop geen uitzondering. Als bij een enquêtemethode of -ontwerp de kans groter is dat bepaalde groepen potentiële respondenten niet willen deelnemen of afwezig zijn tijdens een enquêteperiode, levert dit een systematische vooringenomenheid op. Twee voorbeelden:

1. Vragen om gevoelige informatie: U wilt met een enquête meten hoe trouw mensen belasting betalen. Mensen die geen belasting betalen, vullen zo'n enquête natuurlijk liever niet in. Hierdoor krijgt u sneller een nettosteekproef met deelnemers die de regels opvolgen. De non-respons vooringenomenheid bij enquêtes waarin om juridisch gevoelige informatie wordt gevraagd, blijkt nog groter te zijn als uitdrukkelijk wordt vermeld dat de overheid of een andere autoriteit de gegevens verzamelt!

2. Problemen met uitnodigingen: Veel onderzoekers zorgen zelf voor een non-respons vooringenomenheid omdat ze hun uitnodigingen niet goed vooraf testen. Veel jonge mensen en zakenmensen beantwoorden bijvoorbeeld hun e-mail meestal op hun smartphone. Als ze de enquête-uitnodiging krijgen in een e-mail die niet goed wordt weergegeven op mobiele apparaten, kelderen de reactiepercentages onder smartphonegebruikers. Zo krijgt u een nettosteekproef waarin de mening van mensen die een smartphone gebruiken niet goed aan bod komt.

Het is vrijwel onmogelijk om non-respons vooringenomenheid 100% te vermijden. Wel kunt u maatregelen treffen om het te verminderen. Uiteraard zorgt een professionele, goed gestructureerde en opgezette enquête voor hogere voltooiingspercentages. We geven u vijf suggesties om uw onderzoeksproces aan te passen zodat de non-respons vooringenomenheid van uw enquête zo laag mogelijk is:

1. Test uw enquêtemedia grondig vooraf: zoals blijkt uit het bovenstaande voorbeeld moeten de enquête en uw uitnodigingen goed te zien zijn op de media of apparaten van potentiële respondenten. Mensen zijn geneigd enquêteverzoeken te negeren als het laden lang duurt, de vragen niet goed op het scherm passen of als de enquête niet goed wordt weergegeven op hun apparaat. Houd dus rekening met de verschillende vormen van communicatiesoftware en -apparaten van uw steekproef. Test uw enquêtes en uitnodigingen vooraf op elk platform, zodat al uw respondenten de enquête zonder problemen kunnen invullen.

2. Neem de tijd om gegevens te verzamelen: één van de grootste fouten die een onderzoeker kan begaan is overhaast gegevens verzamelen om een krappe deadline te halen. De non-respons vooringenomenheid van uw studie neemt flink toe als respondenten uw enquête niet kunnen invullen wanneer hen dit het beste uitkomt. Gelukkig is flexibiliteit een van de belangrijkste voordelen van online enquêtes. U hoeft namelijk geen afspraken te maken voor interviews (telefonisch of persoonlijk). Als potentiële respondenten maar een paar dagen hebben om uw enquête in te vullen, is dat vaak te weinig tijd. Bij een periode van ten minste twee weken kunnen deelnemers zelf kiezen op welke dag van de week ze kunnen reageren.

3. Herinneringen verzenden naar potentiële respondenten: door herinneringen te verzenden, krijgt u meer voltooide reacties binnen. U kunt uw eerste herinnering het beste halverwege de verzamelperiode verzenden en de tweede tegen het einde. Maar let er wel op dat u mensen die uw enquête al hebben ingevuld niet meer lastigvalt!

4. Garandeer de vertrouwelijkheid: bij enquêtes waarin u om persoonlijke informatie vraagt, moet u de respondenten geruststellen dat de verzamelde gegevens volledig vertrouwelijk blijven. Dit geldt vooral bij enquêtes die gaan over gevoelige kwesties. Geef in uw uitnodiging duidelijk aan dat de verstrekte informatie alleen als onderdeel van de totale steekproef wordt gebruikt en niet individueel wordt bekeken.

5. Gebruik stimulansen: Mensen reageren vaak niet op enquêtes omdat ze geen tijd hebben om vragen te beantwoorden. Door een beloning aan te bieden, kunt u mensen motiveren om deel te nemen aan uw onderzoek. Afhankelijk van de lengte van de enquête, hoe lastig het is om de juiste respondenten te vinden (drietalige verzamelaars van 15e-eeuwse lepels) en de informatie die u verzamelt, kan de stimulans flink in waarde stijgen. De meeste respondenten hebben geen belang bij uw onderzoek. Ze moeten het gevoel hebben dat de enquête de moeite waard is om in te vullen