Een longitudinaal onderzoek houden voor werknemers en klanten

De meningen en voorkeuren van mensen veranderen in de loop van de tijd.

Dit is voor u als ondernemer een essentieel gegeven, want klanten en werknemers zijn de sleutel tot het succes van elke organisatie.

Als u wilt weten hoe de mening van mensen verandert, moet u consistent en proactief in contact blijven. Enquêtewetenschappers noemen deze enquêtetechniek vaak een longitudinaal onderzoek.

In dit artikel bespreken we de aanbevolen procedures om een longitudinaal onderzoek op te zetten met enquêtes voor uw klanten en werknemers. Maar we kijken eerst eens uitgebreid naar het concept zelf.

Wat is longitudinaal onderzoek?

Een longitudinaal onderzoek is de consistente verzameling van feedback van dezelfde groep mensen gedurende een bepaalde periode.

Met een longitudinaal onderzoek kunt u het volgende doen:

 • Veranderingen in de mening en ervaringen van mensen bijhouden
 • Tijdig problemen signaleren om negatieve resultaten te voorkomen
 • De juiste strategieën ontdekken om problemen op te lossen of bepaalde onderdelen te verbeteren
 • Het effect van deze strategieën meten door gegevens te verzamelen vóór en na de veranderingen

Het is haast onmogelijk om een longitudinaal onderzoek perfect uit te voeren: mensen krijgen een andere baan, klanten vertrekken en werknemers gaan met pensioen. Maar als u een groep mensen met dezelfde kenmerken kunt blijven enquêteren, blijft uw onderzoek waardevolle inzichten opleveren.

Aanbevolen procedures om longitudinale gegevens te verzamelen

Een paar aandachtspunten voor uw longitudinale onderzoek:

1) Kies uw doelen en deadlines Bedenk welke specifieke onderdelen u wilt beïnvloeden. Daarna gaat u brainstormen over wat u zou willen verbeteren en wanneer (we geven hier straks een voorbeeld van).

2) Denk na over hoe vaak u uw enquêtes wilt verzenden Houd het hele jaar door voldoende enquêtes om problemen tijdig te signaleren en effectief trends in uw gegevens te spotten. Maar als u te vaak enquêtes stuurt, kan dit nadelig zijn voor uw relatie met de ontvangers en leiden tot een lager reactiepercentage.

Helaas is er geen pasklaar schema voor het verzenden van uw enquêtes. Zie elke enquête als uniek en houd u daarbij aan de volgende vuistregels:

 • Hoe hechter de relatie tussen uzelf en uw geadresseerden, hoe meer enquêtes u ze kunt sturen (een manager en haar medewerkers bijvoorbeeld)
 • Hoe veranderlijker de mening van uw publiek over een bepaald onderwerp, hoe vaker u een enquête moet houden (de werktevredenheid van een medewerker bijvoorbeeld)

Tip van de professional: gebruik de functie Gegevenstrends in SurveyMonkey Analyze om te zien hoe uw enquêtereacties gaandeweg veranderen.

3) Verander uw vragen niet Wacht even met het bewerken van uw vragen nadat u uw eerste enquête hebt verzonden. Zelfs kleine veranderingen kunnen het antwoord van uw respondent op een vraag beïnvloeden. En daardoor worden vergelijkingen tussen enquêtes onbetrouwbaar.

Leer hoe u uw enquêtes automatisch kunt verzenden met onze functie voor terugkerende enquêtes.

Nu we weten wat het inhoudt, gaan we kijken naar de aanbevolen procedures voor longitudinaal onderzoek onder belangrijke doelgroepen van uw organisatie. Laten we van start gaan met uw klanten.

Een longitudinaal onderzoek houden onder klanten

Stel uzelf de volgende vragen om waardevolle longitudinale gegevens van uw klantenbestand te verzamelen:

 1. Kan ik mijn klanten in segmenten verdelen?
 2. Als ik ze kan segmenteren, hoe ga ik dan te werk?
 3. Hoe kan ik succes definiëren op een bepaald moment voor een bepaald segment?

U ziet vast een thema in deze vragen: uw klanten segmenteren of groeperen op basis van gedeelde kenmerken. Dit is cruciaal om waardevolle longitudinale gegevens te verzamelen. U kunt uw vragen beter afstemmen en gedetailleerdere feedback verzamelen waarop actie kan worden ondernomen.

As u uw klanten in segmenten wilt verdelen, moet u weten welke factoren invloed hebben op hun betrokkenheid.

De volgende segmenten worden vaak gebruikt:

 • Uitgegeven bedrag
 • Specifiek product/bepaalde service
 • Wat het product/de service moet opleveren
 • Regio
 • Sector

Nadat u uw segmenten hebt gekozen, definieert u het succes van elk segment op verschillende momenten. Hierdoor kan uw team beter prioriteiten stellen voor zijn activiteiten en weten of (en in hoeverre) elke klant succesvol is.

We pakken er een scenario bij:

U werkt bij een bedrijf dat beoordelingen host voor allerlei kleine bedrijven, een soort Yelp. U wilt dat alle bedrijven kunnen profiteren van uw platform.

U merkt dat restaurants vaak hun vermelding gebruiken om meer mensen naar hun locatie te leiden met routebeschrijvingen. Loodgieters gebruiken hun vermelding daarentegen graag om meer telefoontjes van potentiële cliënten te krijgen.

Omdat deze twee bedrijfstypen verschillende doelen hebben, maakt u voor elk bedrijfstype een segment.

Daarna houdt u elke drie maanden een enquête onder elk segment om de voortgang in kaart te brengen. Met de reacties kunt u de inspanningen van uw team prioriteren en afstemmen op het type advies dat elk bedrijf nodig heeft.

Stel bijvoorbeeld deze vragen aan uw loodgieters:

1. In hoeverre bent u het eens met deze uitspraak: 'Ik ben tevreden met het aantal telefoontjes dat ik heb gekregen via uw platform in de afgelopen 90 dagen.'

 • Helemaal mee eens
 • Mee eens
 • Niet mee eens en niet mee oneens
 • Niet mee eens
 • Helemaal niet mee eens

2. Beschrijf in één of twee zinnen waarom u dit antwoord hebt gekozen.

De vragen voor restaurants zijn hetzelfde. Alleen vervangt u in de eerste vraag het woord 'telefoontjes' door 'routebeschrijvingen'.

De werknemersbetrokkenheid stimuleren met longitudinale gegevens

Ongeïnteresseerde werknemers kosten bedrijven flink wat geld. Helaas is dit voor veel organisaties de realiteit.

Volgens Gallup boeken bedrijven met een hoge werknemersbetrokkenheid 20% meer winst. Maar wereldwijd vindt slechts 13% van de werknemers zichzelf betrokken bij hun werk.

Als u de werknemersbetrokkenheid wilt bijhouden en stimuleren, moet u longitudinale gegevens van uw hele team verzamelen. Met longitudinale gegevens weet u welke zaken u moet oppakken, begrijpt u veranderingen in de werknemersbetrokkenheid in de loop der tijd en meet u de impact van uw acties.

Denk na over de factoren die de ervaring van uw werknemers kunnen beïnvloeden voordat u longitudinaal onderzoek uitvoert. Dit zijn onder meer:

 • Tevredenheid over hun werk
 • Salaris
 • Werk/privé-balans
 • Een toekomst zien bij uw bedrijf
 • Samenwerken met collega's

Bestudeer de werknemersbetrokkenheid in detail en in zijn geheel. Elk onderdeel biedt kansen om de betrokkenheid van uw werknemers te verbeteren. Als u de longitudinale gegevens in hun geheel bekijkt, weet u of de ervaring van uw werknemers de goede kant op gaat.

Het is bijzonder ingewikkeld om de werknemersbetrokkenheid te meten. Daarom kunt u een uitgebreide enquête houden die er als volgt uitziet.

Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van een robuuster proces om de werknemersbetrokkenheid bij te houden en verbeteren? Maak kennis met SurveyMonkey Engage. →

We vergeten al snel dat mensen het hart zijn van uw organisatie. Hun meningen, voorkeuren en verwachtingen veranderen en zijn niet altijd makkelijk te voorspellen. Met longitudinale gegevens blijft u op de hoogte en kunt u handelen in het beste belang in uw cliënten, werknemers en uw organisatie.

Kijk eens hoe SurveyMonkey uw nieuwsgierigheid kan bevredigen