Laatst bijgewerkt: 7 februari 2012

E-mail en verboden inhoud

U gebruik van de website en services van SurveyMonkey is onderworpen aan dit beleid. Als op enig moment door SurveyMonkey wordt vastgesteld dat u in strijd met onze beleidsrichtlijnen hebt gehandeld, kunt u, geheel naar ons eigen goeddunken, worden gewaarschuwd of geschorst of kan uw account worden opgeheven. Houd er rekening mee dat wij in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van SurveyMonkey dit beleid op elk gewenst moment kunnen wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid op de hoogte te blijven van dit beleid en u hieraan te houden.

Vereisten voor e-mail

SurveyMonkey accepteert geen enkele vorm van spam. Dit betekent dat alle ontvangers van e-mail uitdrukkelijk moeten hebben ingestemd met het ontvangen van berichten van u, de afzender, of hier anderszins mee akkoord zijn gegaan. Accounts van abonnees kunnen worden opgeheven vanwege het verzenden van ongewenste e-mailberichten.

E-mailberichten die worden verzonden in verband met een enquête van SurveyMonkey moeten een koppeling bevatten waarmee het abonnement kan worden opgezegd, zodat abonnees kunnen afzien van het ontvangen van uw e-mailberichten. U erkent en gaat ermee akkoord dat u de afwijzingskoppeling niet zult verbergen, uitschakelen of verwijderen en geen pogingen zult doen om deze te verbergen, uit te schakelen of te verwijderen uit het uitnodigingsbericht. U zult op actieve wijze binnen tien dagen na verzending verzoeken om abonnementen op te zeggen die u rechtstreeks hebt ontvangen beheren en verwerken en uw e-maillijsten en adresboeken bijwerken met de verzoeken om abonnementen op te zeggen.

Het is onze verantwoordelijkheid om te waarborgen dat de e-mailberichten die u verzendt in verband met uw enquêtes niet meer spamklachten of onbezorgde berichten bevatten dan gebruikelijk is in de industrie. Als SurveyMonkey vaststelt dat het aantal spamklachten of het aantal onbezorgde berichten hoger is dan gebruikelijk in de industrie, heeft SurveyMonkey het recht om, geheel naar eigen goeddunken, uw gebruik van haar website en services op te schorten of te beëindigen. Als u last hebt van lage reactiepercentages, hoge misbruikcijfers of grote aantallen onbezorgde berichten, vragen we mogelijk om aanvullende informatie met betrekking tot uw e-maillijsten, zodat we het probleem kunnen onderzoeken en proberen op te lossen. In sommige gevallen kunnen we echter ook de e-mailrechten voor uw account opschorten of verwijderen.

E-mailbeperkingen

  • E-mails die u verzendt via SurveyMonkey moeten een geldig antwoordadres bevatten waarvan u de eigenaar of beheerder bent.
  • U mag SurveyMonkey alleen gebruiken om e-mails te verzenden naar lijsten met mensen die u gemachtigd hebben om hen te e-mailen. Als u geen bewijs hebt dat elke ontvanger op uw lijst wil deelnemen aan uw e-mails, mag u deze niet in SurveyMonkey importeren.
  • Wij verbieden het gebruik van verzamelde mailinglijsten. SurveyMonkey beëindigt accounts die dit verbod overtreden.
  • Wij verbieden het gebruik van mailinglijsten van derden, ongeacht of deze gekocht of gehuurd zijn, tenzij u kunt bewijzen dat de personen op de lijst ervoor hebben gekozen e-mailberichten te ontvangen van het type dat u hen gaat toesturen.
  • U mag geen ongevraagde e-mail verzenden naar nieuwsgroepen, bulletinboards, distributielijsten of e-mailadressen.
  • U mag geen gebruikmaken van een enquête om commerciële elektronische e-mailberichten van welke aard dan ook (zoals gedefinieerd in de CAN-SPAM Act van 2003) te verzenden naar een ontvanger die heeft afgezien van ontvangst, die zijn abonnement heeft opgezegd of die anderszins bezwaar heeft gemaakt tegen het ontvangen van dergelijke berichten van u of een andere partij namens welke u optreedt. Als u voornemens bent commerciële berichten te verzenden, moet u zichzelf vertrouwd maken met de CAN-SPAM Act, waarin de vereisten volgens de Amerikaanse wetgeving voor het verzenden van dergelijke e-mailberichten worden beschreven, en eventuele andere toepasselijke wetten tegen spam.
  • U mag SurveyMonkey niet gebruiken voor het verzenden van e-mailberichten met misleidende onderwerpregels of onjuiste of misleidende kopteksten.

Spam melden

Als u vermoedt dat SurveyMonkey door iemand is gebruikt om spam te verzenden, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op via abuse@surveymonkey.com zodat wij de kwestie kunnen onderzoeken.