Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Zijn enquêtes kwalitatief of kwantitatief? Beide is mogelijk. Ontdek wanneer en hoe u ze gebruikt, en verken vervolgens onze deskundige enquêtesjablonen voor uw eigen onderzoek.

SurveyMonkey-logo

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn complementaire methoden die in enquêtes worden gebruikt voor uitgebreide informatie.

Welke methode u kiest hangt af van het type gegevens en inzichten dat u wilt vastleggen om uw onderzoeksdoelstellingen te behalen. Kwalitatieve gegevens bieden details en context om een beter inzicht te krijgen in individuele reacties. Kwantitatieve gegevens kunnen de cumulatieve resultaten bieden die u nodig hebt om de algemene ideeën of hypothesen van uw onderzoek te staven. Om optimaal van deze methoden te profiteren in uw enquêtes, is het belangrijk dat u de verschillen tussen deze methoden begrijpt. Laten we er iets dieper op ingaan.

Als u algemene conclusies wilt trekken op basis van uw onderzoek en uitkomsten wilt voorspellen, onderbouwt u deze met een kwantitatief gegevensonderzoek. Met deze methoden kunt u numerieke gegevens verzamelen waarmee u variabelen kunt meten. De resulterende kwantitatieve gegevens moeten gestructureerd en statistisch zijn om objectieve en afdoende bevindingen te presenteren, en gebaseerd zijn op een systematisch geanalyseerde gegevensverzameling.

Kwalitatief onderzoek is een methodiek waarmee u de "waarom" achter onderzoeksresultaten kunt uitleggen. De nadruk ligt minder op statistiek en gestructureerde gegevens en het biedt een diepgaand inzicht in menselijk gedrag, motivaties en emoties door middel van op tekst gebaseerde informatie. 

Methoden voor kwalitatief onderzoek omvatten meestal observatie uit de eerste hand, zoals interviews of focusgroepen. Dit type marktonderzoek wordt meestal uitgevoerd in een natuurlijke setting. Onderzoekers bestuderen dus de bestaande situatie zonder experimenten en controlegroepen.

Kwalitatieve benaderingen geven dieper inzicht in uw onderzoeksvragen, maar de resultaten zijn soms moeilijker te analyseren.

Kwalitatief onderzoek verzamelt meer beschrijvende informatie dan meetbare feiten.  Met dit type onderzoek worden meningen, gezichtspunten en eigenschappen verzameld in plaats van harde cijfers die meestal gepresenteerd worden in een grafiek of een diagram. 

Marktonderzoekster die gegevens uit producttestonderzoek analyseert.

In essentie brengen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden verschillende enquêtedoelstellingen in beeld. Met kwantitatieve gegevens kunt u het totaalplaatje in kaart brengen. Deze gegevens voegen meer details toe en voorzien uw enquêteresultaten van een menselijke stem.

Laten we eens kijken hoe de afzonderlijke methoden in een onderzoeksproject kunnen worden gebruikt.

 • Hypotheses formuleren: Met kwalitatief onderzoek kunt u gedetailleerde informatie verzamelen over een onderwerp, in het algemeen voor verkennend onderzoek. U kunt deze methode aan het begin van uw onderzoek toepassen om te ontdekken wat het probleem is of wat er onder de mensen leeft. Deze ideeën kunnen dan worden omgezet in hypotheses die met kwantitatief onderzoek worden bewezen.
 • Uw hypotheses valideren: Kwantitatief onderzoek biedt u de cijfers waarop u een statistische analyse kunt toepassen om zo uw hypotheses te valideren. Was dat een echt probleem of gewoon iemands perceptie? Dankzij de antwoorden die u verzamelt, kunt u uw beslissingen baseren op kwantificeerbare informatie.
 • Algemene antwoorden zoeken: Bij kwantitatief onderzoek komen gewoonlijk meer respondenten aan het woord dan bij kwalitatief onderzoek. Het is namelijk een stuk eenvoudiger om een meerkeuze-enquête uit te voeren dan een reeks vraaggesprekken of focusgroepen. Met deze methode kunt u dus absoluut algemene vragen beantwoorden. Geven mensen de voorkeur aan u boven uw concurrenten? Welke services van uw bedrijf zijn het belangrijkst? Welke reclame spreekt het meeste aan?
 • Voeg een menselijke component toe: Kwalitatief onderzoek kan ook in de laatste fasen van uw project een zinvolle bijdrage leveren. De citaten uit open vragen geven de objectieve cijfers en trends in uw resultaten een menselijk gezicht. Ontdek uw zwakke punten door te luisteren naar hoe klanten uw bedrijf in hun eigen woorden beschrijven.
Cirkel met blauwe stippen in grijs achter een gesplitste achtergrond in blauw en grijs

Start een kwantitatief onderzoek met SurveyMonkey Audience om uw beoogde doelgroep te bereiken.

De schat aan statistieken en cijfers die de wereld van big data biedt, vormt een solide fundament om beslissingen op te baseren. Maar pas als we informatie bij echte mensen verzamelen, kunnen we al deze cijfers betekenis geven. Daarom zijn deze twee onderzoeksmethoden zijn niet in tegenspraak met elkaar; gecombineerd werken ze zelfs veel beter.

Hier volgen onze beste tips voor het combineren van de twee onderzoeksmethoden: 

 1. Voer kwalitatief onderzoek uit voordat u kwantitatieve methoden gebruikt
  Kwalitatief onderzoek is bijna altijd het beginpunt als u nieuwe problemen en kansen aan het licht wilt brengen. Later kunt u gedetailleerder onderzoek uitvoeren. Kwantitatieve gegevens bieden u meetwaarden om afzonderlijke problemen en kansen te bevestigen en doorgronden.

  Een organisator van een conferentie heeft bijvoorbeeld een enquête verspreid om na te gaan wat de deelnemers het leukst vonden aan hun evenement en hoe zij hun evenement konden verbeteren met behulp van open vragen. Daarnaast gebruikten ze vragen met een gesloten einde om het aanwezigheidspercentage, de algehele tevredenheid, de kwaliteit van de sprekers en de waarde van de gepresenteerde informatie bij te houden. Veel mensen gaven aan dat de moeilijk bereikbare locatie frustrerend was. Voor de volgende conferentie heeft de organisator op basis van deze kwalitatieve bevinding kwantitatieve vragen over voorkeurslocatieopties toegevoegd om de toegankelijkheid te verbeteren. 
 2. Bepaal hoe u de benodigde kwalitatieve gegevens wilt verzamelen
  Er zijn allerlei manieren om kwalitatief onderzoek uit te voeren waarmee u de zeer gedetailleerde informatie ontvangt die u nodig hebt over het relevante onderwerp.

  - Interviews: Eén-op-één gesprekken die dieper ingaan op het onderwerp in kwestie.
  - Casestudy's: Verzamelingen van verhalen van cliënten uit diepte-interviews.
  - Meningen van deskundigen: Zeer goed onderzochte informatie uit goed geïnformeerde bronnen.
  - Focusgroepen: Persoonlijke of online gesprekken met kleine groepen mensen om hun mening te horen.
  - Open enquêtevragen: Een enquêtereactie waarmee respondenten hun gedachten kunnen uiten.- Observationeel onderzoek: Het observeren van mensen die een product of service gebruiken in het dagelijks leven.

  Het gebruik van open vragen geeft u niet altijd de meest nauwkeurige antwoorden op belangrijke vragen. Bovendien is het lastig om de resultaten te analyseren. Mensen gebruiken verschillende woorden en zinnen om hun standpunten te beschrijven waarbij reacties met een open eind van het onderwerp afwijken van vooraf geselecteerde reacties.
 3. Weet waarom en wanneer u kwantitatieve gegevens moet verzamelen
  Wees, voordat u kwantitatieve gegevens gaat verzamelen, eerst duidelijk over de specifieke vragen of trends die u wilt kwantificeren om statistisch significante inzichten te produceren. Hoe uitgebreid en inzichtelijk kwalitatieve gegevens ook kunnen zijn, ze kunnen ook te vaag zijn.

  Probeer uw respondenten niet te verwarren met vragen die te algemeen zijn en niet het type feedback opleveren dat u nodig hebt om uw onderzoeksdoel te bereiken. U bent bijvoorbeeld een internetprovider en stelt de vraag: "Wat vindt u van uw internetservice?". Dan verzamelt u mogelijk niet de gegevens die nodig zijn om specifieke aspecten van klanttevredenheid te meten.

  In dit voorbeeld is een gerichtere vraag om de tevredenheid te meten bijvoorbeeld:

  Ik heb een betrouwbare internetverbinding
  - Altijd
  -Meestal
  -Ongeveer de helft van de tijd
  -Af en toe
  -Nooit
Werknemer die enquête invult

Het verwerven van beide typen inzicht kan een uitgebreid inzicht bieden in onderzoeksonderwerpen; als u echter al hebt besloten dat u het "waarom" in plaats van het "wat" (of vice versa) moet weten, dan hoeft u misschien maar één onderzoeksmethode te kiezen. We werken het nog een keertje uit:

Kwantitatieve gegevens (wat):

 • Hiermee kunt u via gesloten vragen gedrag, meningen en trends meten
 • Levert numerieke en statistische gegevens voor het analyseren van patronen, gemiddelden en correlaties
 • Maakt generalisatie van bevindingen mogelijk door gegevens te verzamelen op basis van grote steekproefgrootten
 • Stelt statistische significantie vast, houdt meetwaarden in de loop van de tijd bij en benchmarkt deze ten opzichte van doelen

Kwalitatieve gegevens (waarom):

 • Geeft context aan gedrag, motivaties en houdingen via open feedback
 • Legt meer subjectieve inzichten vast, zoals gevoelens, meningen en unieke perspectieven
 • Maakt het mogelijk om meer ontastbare factoren te ontdekken, zoals de bedrijfscultuur en onvervulde behoeften
 • Laat op organische wijze nieuwe ideeën en thema's ontstaan bij deelnemers

In onze enquêtesjabloon over klanttevredenheid vindt u goede voorbeelden over het gebruik van zowel kwalitatieve en kwantitatieve vragen om een compleet beeld te schetsen van uw bedrijf.

Hoelang bent u al klant bij ons bedrijf?

 • Dit is mijn eerste aankoop
 • Korter dan zes maanden
 • Zes maanden tot een jaar
 • 1-2 jaar
 • 3 jaar of langer
 • Ik heb nog geen aankoop gedaan

Hoe waarschijnlijk is het dat u onze producten weer koopt?

 • Buitengewoon waarschijnlijk
 • Zeer waarschijnlijk
 • Enigszins waarschijnlijk
 • Niet zo waarschijnlijk
 • Helemaal niet waarschijnlijk
 • Hebt u nog andere opmerkingen, vragen of punten van zorg?

Hieronder staat nog een voorbeeld uit onze enquête over werknemersbetrokkenheid.

Als u een fout maakt, hoe vaak reageert uw supervisor dan op een constructieve wijze?

 • Altijd
 • Meestal
 • Ongeveer de helft van de tijd
 • Af en toe
 • Nooit
 • Wat moet uw supervisor doen om zijn/haar prestaties te verbeteren?

U weet nu wat de definitie is van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en de verschillen tussen deze twee onderzoeksmethoden. Hierdoor begrijpt u beter hoe u ze samen kunt gebruiken, of er specifiek een te kiezen. Zet ze aan het werk in uw volgende project via één van onze door deskundigen geschreven enquêtesjablonen.

Brand manager

Brand managers kunnen met deze toolkit hun doelgroep beter begrijpen, het merk laten groeien en het rendement aantonen.

Hoe de SurveyMonkey Salesforce-integratie u helpt bij het verbeteren van CX-scores

De mogelijkheden van klantgegevens uit Salesforce koppelen aan de feedback van SurveyMonkey voor een betere CX.

Marketingtrends: 3 strategieën die marketeers prioriteit geven in 2024

Verken de nieuwste marketingtrends, van AI tot consumentenprivacy. Ontdek inzichten in datagestuurde marketing, multichannel-marketing en meer.

Gesloten vragen, voorbeelden en gebruik

Gesloten vragen leiden tot specifieke, beknopte en gerichte reacties voor statistische analyse. Lees hier alles wat u hierover moet weten.

Met SurveyMonkey kunt u kiezen of u kwalitatieve of kwantitatieve gegevens wilt verzamelen voor de beste resultaten.