Het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Ontdek de verschillen tussen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn complementaire methoden die u kunt combineren in uw enquêtes voor complete en diepgravende informatie.

Het verschil tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek is dat u met kwantitatieve gegevens de algemene conclusies van uw onderzoek onderbouwt, terwijl de kwalitatieve gegevens u de details en diepgang bieden om de implicaties hiervan te doorgronden.

Om beide methoden optimaal in te zetten in uw enquêtes is het belangrijk dat u de verschillen tussen deze methoden begrijpt.

Kwantitatieve gegevens zijn de kille, harde feiten: de cijfers. Kwantitatieve gegevens zijn per definitie gestructureerd en statistisch. Als u algemene conclusies wilt trekken op basis van uw onderzoek, gebruikt u kwantitatieve gegevens om deze te onderbouwen.

Kwalitatief onderzoek verzamelt meer beschrijvende informatie dan meetbare feiten. Denk hierbij aan indrukken, meningen en standpunten. Een kwalitatieve enquête is minder gestructureerd. Met dit type onderzoek gaat u dieper in op het onderwerp om zo informatie te verzamelen over de beweegreden, redeneringen en houdingen van mensen. Dit geeft dieper inzicht in uw onderzoeksvragen, maar deze resultaten zijn moeilijker te analyseren.

Met kwantitatieve gegevens kunt u het totaalplaatje in beeld brengen. Kwalitatieve gegevens voegen meer details toe en brengen uw enquêteresultaten tot leven.

Laten we eens kijken hoe de afzonderlijke methoden in een onderzoeksproject kunnen worden gebruikt.

 • Een hypothese opstellen: met kwalitatief onderzoek kunt u gedetailleerde informatie verzamelen over een bepaald onderwerp. U kunt dit onderzoek gebruiken om problemen of mogelijkheden in kaart te brengen die bij mensen spelen. Die ideeën kunnen vervolgens worden gevormd tot een hypothese, die u kunt onderbouwen met kwantitatief onderzoek.
 • Uw hypothese valideren: kwantitatief onderzoek biedt de cijfers die u kunt analyseren om zo uw hypothese te valideren. Is dit daadwerkelijk een probleem of is er maar één persoon die dit zo ervaart? Met de harde feiten uit kwantitatief onderzoek kunt u beslissingen nemen op basis van objectieve waarnemingen.
 • Algemene antwoorden bekijken: kwantitatief onderzoek heeft vaak meer respondenten dan kwalitatief onderzoek, omdat het makkelijker is om één meerkeuze-enquête te houden dan een aantal interviews of focusgroepen te organiseren. Kwantitatief onderzoek is daarom nuttig om antwoorden te vinden op algemene vragen, zoals: kiezen mensen liever voor u of voor uw concurrent? Wat zijn de belangrijkste diensten van uw bedrijf? Welke advertentie is het meest aantrekkelijk?
 • De persoonlijke touch: kwalitatief onderzoek kan ook van pas komen in de laatste fase van een project. De antwoorden op open vragen brengen de objectieve cijfers en trends tot leven. Het kan vaak nuttig zijn om te zien hoe klanten uw bedrijf beschrijven in hun eigen woorden; zo komt u wellicht nog achter een blinde vlek die u niet eerder opgemerkt had. Dat is waar kwalitatieve gegevens geschikt voor zijn.

Deze twee methoden sluiten elkaar niet uit: ze gaan juist hand in hand. In een wereld vol Big Data beschikt u over een schat aan statistieken en cijfers die een sterke basis vormen voor uw beslissingen. Die basis is echter niet compleet zonder aanvullende informatie van mensen die de cijfers tot leven brengen.

Hoe brengt u deze twee soorten onderzoek bij elkaar? Kwalitatief onderzoek is bijna altijd het startpunt wanneer u nieuwe problemen en mogelijkheden in kaart wilt brengen, en helpt u later wanneer u diepgravend onderzoek wilt doen. Kwantitatieve gegevens bieden de cijfers waarmee u elk probleem en elke mogelijkheid kunt vaststellen en begrijpen.

Laten we een voorbeeld bekijken:

Stel dat u een conferentie hebt gehouden en graag feedback wilt van de aanwezigen. Met kwantitatief onderzoek kunt u alvast bepaalde dingen meten, zoals het aanwezigheidspercentage, de algemene tevredenheid, de kwaliteit van de sprekers, hoe waardevol de informatie was, etc. U kunt al deze vragen stellen op een gesloten en meetbare manier.

Maar het is ook verstandig om enkele open kwalitatieve onderzoeksvragen op te nemen. Zo ontdekt u misschien wel info die u over het hoofd hebt gezien. Een paar voorbeelden:

 • Wat vond u het fijnst aan de conferentie?
 • Hoe kunnen we de conferentie verder verbeteren?
 • Hebt u verder nog feedback over de conferentie?

Ontdekt u een rode draad in de antwoorden op deze vragen? Dan kunt u meer onderzoek doen, uw volgende evenement aanpassen en na de volgende conferentie kwantitatieve vragen over deze onderwerpen stellen.

Stel dat verscheidene deelnemers hebben aangegeven dat de locatie moeilijk bereikbaar was. In dat geval kunt u de volgende keer kwantitatieve vragen toevoegen aan uw enquête over hoe tevreden mensen waren met de locatie of ze laten kiezen uit een lijst met mogelijke andere locaties.

Een goede manier om te bepalen welke methode u het beste kunt gebruiken, is u af te vragen waarom u eigenlijk open vragen gebruikt.

Wanneer u bijvoorbeeld vraagt "Wat vindt u van de prijs van onze ijsjes?", antwoorden mensen met hun eigen woorden. De kans is groot dat u een paar onverwachte reacties ontvangt.

Bent u hier juist niet naar op zoek? Dan is kwantitatief onderzoek wellicht handiger. Bijvoorbeeld:

Vindt u de prijs van ons ijs ten opzichte van onze concurrenten:

 • Hoger
 • Ongeveer hetzelfde
 • Lager

Zulke vragen zijn een stuk duidelijker voor uw respondenten. Bovendien verzamelt u consistente gegevens die u gemakkelijk kunt analyseren.

Er zijn allerlei manieren om kwalitatief onderzoek uit te voeren waarmee u zeer gedetailleerde informatie ontvangt over het relevante onderwerp.

 • Interviews. Eén-op-ééngesprekken die diep ingaan op het onderwerp.
 • Casestudy's. Een verzameling verhalen van klanten uit diepte-interviews.
 • Meningen van deskundigen. Hoogwaardige informatie van goed geïnformeerde bronnen.
 • Focusgroepen. Persoonlijke of online gesprekken met een kleine groep mensen om hun mening over een product of onderwerp te horen.
 • Open enquêtevragen. Een tekstvak in een enquête waarin de respondent het antwoord zelf kan invullen.
 • Observatie-onderzoek. Mensen observeren tijdens hun normale routine om te zien hoe ze bijvoorbeeld een product gebruiken.

Deze open onderzoeksmethodes leveren echter niet altijd de meest nauwkeurige resultaten op voor de belangrijke vragen. Bovendien is het lastig om de resultaten te analyseren, omdat mensen verschillende woorden en beschrijvingen gebruiken. En als ze de ruimte krijgen om uit te weiden, kunnen de antwoorden soms enorm afdwalen en niet relevant zijn.

In sommige gevallen is het dan ook efficiënter om voor alleen een kwantitatieve aanpak te kiezen met uw vragen.

U wilt natuurlijk niet dat uw respondenten in de war raken. Daarom is het verstandig om geen vragen te stellen als "Wat vindt u van onze internetservice?" In dit geval kunt u beter kiezen voor een kwantitatieve gesloten vraag, zoals in het voorbeeld hieronder.

De internetservice is betrouwbaar:

 • Altijd
 • Vaak
 • Regelmatig
 • Soms
 • Nooit

Respondenten hebben niet altijd zin om na te denken over een vraag en een lang antwoord te geven dat precies hun mening weergeeft. Het is sneller om een optie te kiezen uit een vooraf bepaald menu. Met kwantitatieve vragen kunt u meer vragen stellen in uw enquête en ontvangt u meer reacties.

U kunt zelfs numerieke waarden toekennen aan tekstantwoorden op een gesloten vraag. Deze waarden zet u vervolgens om in indicatoren en grafieken. Dit betekent dat de kwaliteit van de gegevens omhoog gaat. Vergeet niet: u kunt alleen de beste beslissingen nemen als u beschikt over de meest nauwkeurige gegevens.

In ons sjabloon voor enquêtes over klanttevredenheid vindt u goede voorbeelden over het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve vragen voor een compleet beeld van uw bedrijf.

Hoelang bent u al klant bij ons bedrijf?

 • Dit is mijn eerste aankoop
 • Minder dan zes maanden
 • Zes maanden tot een jaar
 • 1-2 jaar
 • 3 jaar of langer
 • Ik heb nog niets gekocht

Hoe waarschijnlijk is het dat u onze producten weer koopt?

 • Buitengewoon waarschijnlijk
 • Zeer waarschijnlijk
 • Enigszins waarschijnlijk
 • Niet zo waarschijnlijk
 • Helemaal niet waarschijnlijk
 • Hebt u nog andere vragen of opmerkingen?

Hieronder staat nog een voorbeeld uit onze enquête over werknemersbetrokkenheid.

Als u een fout maakt, hoe vaak reageert uw leidinggevende op een constructieve wijze?

 • Altijd
 • Meestal
 • Ongeveer 50% van de tijd
 • Soms
 • Nooit
 • Hoe kan uw leidinggevende zijn/haar prestaties te verbeteren?

U weet nu wat het verschil is tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens en de verschillen tussen deze twee onderzoeksmethoden. Hierdoor begrijpt u beter hoe u ze samen kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij uw volgende project via één van onze door deskundigen geschreven enquêtesjablonen.