AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
CNBC

CNBC | SurveyMonkey-enquête over wereldwijde financiële zekerheid

CNBC | SurveyMonkey-enquête over wereldwijde financiële zekerheid

Belangrijkste conclusies:

 • Meer dan de helft van de volwassenen wereldwijd maakt zich zorgen over hun financiële huishouding, waarbij inflatie wordt genoemd als de belangrijkste oorzaak.
 • Veel volwassenen vinden dat ze er financieel minder goed voorstaan dan hun ouders en ouders zijn even pessimistisch over de financiële toekomst van hun kinderen.
 • Zorgen over het pensioen komen op grote schaal voor: bijna de helft van de volwassenen wereldwijd loopt achter op hun pensioenplanning en spaargeld. De meerderheid van de volwassenen verwacht in zekere mate de hulp van de overheid nodig te hebben tijdens hun pensioen.

Meer volwassenen noemen inflatie als oorzaak van hun financiële zorgen dan alle andere factoren, zoals te weinig spaargeld, een instabiele economie, vergrijzing en stijgende rentetarieven. Zes of meer op de tien volwassen in de VS (65%), Australië (62%), Frankrijk (62%) en Duitsland (66%), en ongeveer de helft in Singapore (46%), Mexico (56%), het Verenigd Koninkrijk (51%), Spanje (55%) en Zwitserland (48%) noemen stijgende prijzen als reden voor hun financiële stress.

 • Een te laag saldo op de spaarrekening heeft ook een belangrijke impact op de financiële zorgen in alle landen, behalve in Frankrijk.
 • Een instabiele economie is een belangrijke bron van financiële zorg in alle landen behalve Australië, Singapore en Zwitserland.
 • Stress door hoge rekeningen voor medische behandelingen en zorg zijn een belangrijke aanjager van financiële stress voor volwassenen in Singapore (33%), Frankrijk (28%) en Zwitserland (37%).

Zeven op de tien volwassenen in de VS (70%), Mexico (73%), Australië (70%) en Spanje (72%) zeggen 'zeer of enigszins bezorgd' te zijn over hun persoonlijke financiën. Maar 49% van de volwassenen in Singapore meldt dezelfde hoeveelheid stress, terwijl de noorderlijke buren van Spanje in verschillende mate persoonlijke financiële stress ondervinden:

 • 63% van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk zegt bezorgd te zijn over hun persoonlijke financiën.
 • 57% van de volwassenen in Duitsland en 55% in Zwitserland maken zich zorgen over hun persoonlijke financiën.
 • Frankrijk heeft het laagste percentage volwassenen dat financiele stress meldt, waarbij slechts 48% zegt 'zeer of enigszins bezorgd' te zijn.

Bijna de helft van de volwassenen in Mexico (47%) en Singapore (49%) zegt dat hun financiële situatie nu beter is dan vijf jaar geleden. Dat is bijna twee keer zoveel als diegenen die zeggen dat ze er nu minder goed voorstaan (respectievelijk 20% en 25%). Het aantal volwassenen in andere landen dat een verslechtering van hun financiele situatie meldde in de afgelopen vijf jaar, lag hoger dan het aantal dat een verbetering meldde:

 • De helft van de volwassenen in Australië (51%), Duitsland (51%) en het Verenigd Koninkrijk (51%) zegt dat ze er financiel minder goed voorstaan dan vijf jaar geleden, in vergelijking tot drie of minder op de tien die een verbetering melden (29% in Australië, 25% in Duitsland en 27% in het Verenigd Koninkrijk).
 • Iets minder dan de helft van de volwassenen in de VS (45%), Frankrijk (42%) en Zwitserland (44%) zegt dat hun financiële situatie nu slechter is dan vijf jaar geleden.

Economisch optimisme toont een gelijke trend in verschillende landen: de meerderheid van de volwassenen in Mexico (74%) en Singapore (79%) zegt 'zeer of enigszins optimistisch' te zijn over de toekomstige economie van hun land. Zwitserland is het enige ondervraagde Europese land waar de meerderheid optimistisch is: 57%. Bijna twee op de drie volwassenen in het Verenigd Koninkrijk (63%), Spanje (64%), Frankrijk (62%) en Duitsland (66%) zijn 'zeer of enigszins pessimistisch' over de toekomst van de economie in hun land. Volwassenen in de VS zijn verdeeld in hun optimisme (49% is optimistisch, 51% is pessimistisch).

De VS, Mexico en Singapore zijn de enige landen waar de meerderheid van de volwassenen optimistisch is over de financiële toekomst van hun kinderen:

 • 75% van de ouders in Mexico denkt dat hun kinderen het financieel beter zullen doen dan henzelf in vergelijking tot 59% in de VS en 57% van de ouders in Singapore.
 • Het percentage ouders in het Verenigd Koninkrijk dat denkt dat hun kinderen het beter zullen doen (45%) ligt hoger dan het percentage ouders dat denkt dat hun kinderen het slechter (29%) of ongeveer even goed (25%) zullen doen.
 • Ouders in Spanje en Frankrijk zijn het minst optimistisch:
  • 43% van de ouders in Frankrijk denkt dat hun kinderen het minder goed zullen doen dan henzelf, terwijl slechts 27% denkt dat ze het beter zullen doen. 29% denkt dat de financiële toekomst van hun kinderen vergelijkbaar zal zijn met die van henzelf.
  • 42% van de ouders in Spanje denkt dat hun kinderen het minder goed zullen doen dan henzelf en 32% denkt dat hun kinderen het juist beter zullen doen. 26% denkt dan weer dat ze op financieel vlak geen verschil zullen zien.
 • Hoewel Zwitserland en Duitsland een hoger percentage hebben van ouders die verwachten dat hun kinderen het financieel beter zullen doen in plaats van slechter (39% tegenover 29% voor Zwitserland en 39% tegenover 28% voor Duitsland), verwacht ongeveer een op de drie in beide landen (32% voor Zwitserland, 33% voor Duitsland) dat de financiële situatie van hun kinderen ongeveer hetzelfde zal zijn.

Ouders in alle landen behalve Mexico denken dat een zekere baan voor hun kinderen de belangrijkste factor voor financieel succes is. Ze vinden dit belangrijker dan een volledig gefinancierde opleiding, een erfenis, gratis huisvesting, een partner en vermogensplanning.

 • De helft van de ouders in Australië (50%), het Verenigd Koninkrijk (49%), Spanje (55%), Frankrijk (47%) en Duitsland (51%) zien werkzekerheid als de factor die de meeste invloed heeft op het financiële succes van hun kinderen.
 • Vier op de tien ouders in de VS (43%), Singapore (42%) en Zwitserland (43%) zien een stabiele loopbaan van hun kinderen als de belangrijkste voorwaarde voor hun financiële succes.
 • 30% van de ouders in Mexico noemt een zekere baan als de belangrijkste factor voor het toekomstige financiële succes van hun kinderen, hetzelfde percentage als een volledig gefinancierde opleiding (31%).

Lees hier meer over de methodologie van onze peilingen.