AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
COVID-19 en een nieuwe kijk op werk

Peiling van SurveyMonkey en Zoom: de toekomst van werk

Peiling van SurveyMonkey en Zoom: de toekomst van werk

De 'hybride' toekomst van werk betekent voor iedereen iets anders

Een aanzienlijke meerderheid van de medewerkers die in het afgelopen jaar thuis hebben gewerkt (72%) zegt dat de kans groter is dat hun werkgever een flexibeler beleid voor thuiswerk zal hanteren na de COVID 19-pandemie dan voordat die begon. Voorheen moesten medewerkers naar hun werkplek reizen om met hun baas te overleggen, nieuwe klanten te ontmoeten of vergaderingen bij te wonen. Maar het afgelopen jaar heeft wel laten zien dat veel van die alledaagse activiteiten net zo makkelijk op afstand kunnen worden gedaan. 

De meeste medewerkers die op afstand hebben gewerkt, geven de voorkeur aan een hybride werkomgeving in plaats van volledig thuis of alleen op kantoor te werken. Twee derde van het personeel dat dit jaar thuis heeft gewerkt (65%) zegt dat ze bij de ideale uitkomst voor hun toekomstige werk zowel thuis als op kantoor werken, met een gelijkmatige verdeling tussen medewerkers die liever op kantoor zitten (33%) en medewerkers die liever thuis werken (32%). 

Ter vergelijking, slechts 20% van de medewerkers meldt dat hun ideale oplossing volledig op kantoor is. En zelfs minder (15%) geeft de voorkeur aan volledig vanuit huis te werken. 

Bij jonge medewerkers is de kans het kleinst dat ze liever alleen thuis werken (maar 10% in vergelijking tot 15% totaal). De kans is groter dan gemiddeld dat ze voor een hybride oplossing kiezen met een nadruk op merendeels op kantoor (41% in vergelijking tot 33% totaal). Medewerkers in technologie zijn hierbij een uitzondering: 24% wil graag volledig thuis werken.

Bij de hybride werkplek van de (nabije) toekomst kunnen medewerkers misschien wel kiezen of ze op kantoor willen werken, afhankelijk van hun schema voor die dag. Meer dan de helft van de medewerkers die thuis konden werken (56%) zegt dat ze liever grote bijeenkomsten virtueel bijwonen, 44% werkt liever in kleine groepen vanuit huis aan projecten en 43% heeft een voorkeur om thuis één-op-één met leidinggevenden te overleggen. Hoewel ze in de minderheid zijn, zegt een flink aantal medewerkers (26%) dat ze zelfs nieuwe klanten graag virtueel vanuit huis zouden willen ontmoeten.

Verder zijn de medewerkers haast precies verdeeld: 42% zegt dat ze liever grote groepsbijeenkomsten persoonlijk bijwonen en 41% meldt dat ze liever thuis virtueel aan deze bijeenkomsten deelnemen.

Technologie voor samenwerking was doorslaggevend tijdens de pandemie

Bijna een jaar na de aanvang van de COVID-19-pandemie, zei 58% van de medewerkers die thuis werkten dat ze nu vaker zakelijke tools voor samenwerking gebruiken dan een jaar geleden.

Meer dan de helft van de medewerkers die thuis hebben gewerkt (53%) zegt dat deze zakelijke tools voor samenwerking hun functie in het afgelopen jaar gemakkelijker hebben gemaakt. 

Oudere medewerkers van 65 jaar en ouder melden minder vaak dat ze het afgelopen jaar gemakkelijker hun werk konden doen dankzij zakelijke tools voor samenwerking.

Veel medewerkers willen graag weer terug naar de werkplek

Twee derde van de medewerkers (66%) die thuis konden werken, zegt dat ze graag weer terug willen keren naar de werkplek. Dat percentage is twee keer hoger dan de medewerkers die niet uitkijken naar een terugkeer op de werkplek (31%). 

Vooral medewerkers in het onderwijs willen graag weer voor de klas staan (73%), terwijl bij ambtenaren de kans groter is dat ze liever niet terugkeren naar kantoor (47%). Onder techwerkers kijkt 58% uit naar een terugkeer en 40% is er nog niet klaar voor om weer op kantoor aan het werk te gaan.

Lees hier meer over onze methodologie voor peilingen.