Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Intervalschaal: wat is het en hoe gebruikt u het in uw enquêtevragen

Hoe nauwkeuriger uw enquêtedata, hoe eenvoudiger u deze kunt analyseren en toepassen op realistische situaties. Of u nu informatie verzamelt over politieke voorkeur of klanttevredenheid - een numerieke schaal is de beste manier om nauwkeurige gegevens te krijgen. Intervalschalen worden buiten enquêtes op veel verschillende manieren gebruikt. Maar bij enquêtes helpen ze ook met het genereren van wiskundige gegevens uit opinie- en feedbackenquêtes. Maar hoe gebruiken we deze schaal op effectieve wijze?

Een intervalschaal is een bereik van waarden met een betekenisvol wiskundig verschil, maar geen absolute nul. Voorbeelden zijn onder andere alledaagse meetsystemen zoals Fahrenheit en Celsius. Deze hebben vaststaande intervalvariabelen (graden), maar willekeurige nulwaarden. Nul graden is in deze beide temperatuurschalen niet een absolute nul, de laagste theoretisch mogelijke temperatuur.

Daarom zijn intervalschalen anders dan ratioschalen, zoals Kelvin, die wel een absolute nulwaarde heeft. Ratioschalen zijn in de wiskunde bruikbaarder, omdat het eenvoudiger is te werken met absolute dan met relatieve waarden. Intervalschalen zijn soms handig zijn in de statistiek, omdat je ermee numerieke waarden kunt toewijzen aan willekeurige metingen, zoals een mening of opinie.

Terwijl beide een perceptie of opinie kunnen meten, is een intervalschaal weer anders dan een ordinale schaal. Deze laatste bestaat uit relatieve waarden die geen wiskundig verschil hebben. Om de vraag te beantwoorden of het heet, warm of koud is buiten, gebruikt u een ordinale schaal. Maar om te beantwoorden wat de temperatuur is, gebruikt u een intervalschaal.

Een intervalschaal is ook anders dan een nominale schaal, die bestaat uit reacties die geen nauwkeurige of relatieve waarden hebben. Wanneer u iemand vraagt een gerecht te kiezen van de menukaart, gebruikt u een nominale schaal. Wanneer u vraag het gerecht te beoordelen op een schaal van 1 tot 10, gebruikt u een intervalschaal.

Elke enquêtevraag waar de respondent een temperatuurwaarde, tijd of datum moet invoeren, bevat technisch gezien een intervalschaal, omdat graden, uren en dagen allemaal intervalmetingen zijn. Dit betekent dat u een intervalschaal heel eenvoudig kunt toevoegen aan elke meerkeuzevraag of aan een vraag met beoordelingsschaal. U hoeft uw respondenten alleen te vragen iets te beoordelen met een numerieke schaal.

De Net Promoter® Score-vraag (NPS) meet hoe waarschijnlijk het is dat de respondent een bedrijf, product of dienst aanbeveelt. Zoals elke goede vraag met een intervalschaal, maakt ook deze duidelijk welk antwoord overeenkomt met welk uiteinde van de schaal:

NPS, Net Promoter en Net Promoter Score zijn geregistreerde handelsmerken van Satmetrix Systems, Inc., Bain & Company en Fred Reichheld.

In onze Vragenbank vindt u een groot aantal enquêtevragen met een intervalschaal voor het meten van een grote verscheidenheid van meningen en meetniveau's. We laten u hieronder zien hoe u een vraag met intervalschaal zelf toevoegt aan uw enquêtes.

Op deze manier voegt u een vraag met intervalschaal toe aan uw enquête:

  1. Vanaf het SurveyMonkey-dashboard klikt u op ENQUÊTE MAKEN of kiest u een bestaande enquête.
  2. Selecteer ENQUÊTE ONTWERPEN.
  3. Sleep een nieuwe beoordelingsschaal, Net Promoter® Score, meerkeuzevraag of vraag met schuifregelaar vanuit de OPBOUWFUNCTIE naar de enquête en zet hem daar neer.
  4. Voer de vraagtekst in (of bewerk de bestaande tekst). Zorg dat duidelijk is welke reactie (positief of negatief) correspondeert met het einde van de schaal.
  5. Pas de instellingen aan onder Bewerken en Opties. Als u een vraag met beoordelingsschaal gebruikt, maak er dan een beoordelingsschaal met één rij van.

Hoe interpreteert u de resultaten van een intervalschaal? Bepaalde vragen, zoals de NPS-vragen, hebben unieke methoden en schalen voor het interpreteren van de resultaten. Maar een intervalschaal genereert niet altijd meer bruikbare data, vooral niet wanneer het gebruikte meetsysteem een hoge willekeurigheid heeft. U kunt er wel een samengevoegde gegevensverzameling mee berekenen en dat kan weer niet met een ordinale schaal.

Bent u klaar om de kracht van analyse in te zetten voor de resultaten van uw schaalvragen? Met SurveyMonkey berekent u automatisch uw basisstatistieken. Dus met één klik op de knop berekent u het gemiddelde, mediaan en modus van uw vragen met intervalschaal. Fluitje van een cent!

Volg deze stappen om uw basisstatistieken van het resultaat van een bepaalde vraag weer te geven:

  1. Klik op Aanpassen (boven de vraag waarin u geïnteresseerd bent).
  2. Klik op Weergaveopties.
  3. Vink Basisstatistieken aan.
  4. Klik op Opslaan.

Vergeet niet dat hoe willekeuriger uw intervalschaal of intervalniveau is, hoe minder bruikbaar uw data zal zijn. Een constante intervalvariabele is weliswaar een onmisbaar onderdeel van elke intervalschaal, maar het is lastig om de intervalvariabele constant te houden wanneer u meningen meet. Zelfs veelgebruikte intervalschalen, zoals de numerieke score voor het beoordelen van pijn ('Beoordeel uw pijn op een schaal van 1 tot 10'), zijn slechts matig accuraat.

Wanneer intervalschalen zorgvuldig worden gebruikt, kunnen deze een krachtige wiskundige betekenis verlenen aan uw enquêtes over publieke opinie en feedback. Gebruik intervalschalen in uw volgende vragenlijst en haal meer uit uw enquêtegegevens.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Gemakkelijk aanvragen ontvangen via online aanvraagformulieren

Maak en wijzig aanvraagformulier gemakkelijk om aanvragen te ontvangen van werknemers, klanten en meer. Ga in een paar minuten aan de slag met onze door experts gemaakte sjablonen.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.