Enquêtes voor overheid en openbare instanties

Burgerlijke betrokkenheid ondersteunen met enquêtes

Moderne overheden moeten flexibel en responsief zijn om de uitdagingen van een steeds complexere sociaal-economisch-politieke wereld het hoofd te kunnen bieden.

Vraagstukken over economische concurrentiekracht, betere kwaliteit van leven en werk en zorg voor het milieu vormen de drijvende kracht achter voortdurende investeringen in onderwijs, onderzoek en infrastructuur. In veel landen moeten alle overheidsinstanties, van nationaal tot lokaal niveau, samenwerken met hun burgers om prioriteiten te stellen en te investeren in de programma's die bijdragen aan het algemeen belang.

Enquêtes kunnen voor overheidsinstellingen een goed middel zijn om contact te leggen met hun burgers en de input en feedback te ontvangen die zij nodig hebben voor het nemen van investeringsbeslissingen. Politieke enquêtes kunnen gekozen leiders informeren over verschuivingen in de publieke opinie over belangrijke kwesties en kunnen tot de juiste acties motiveren. Verkiezingspeilingen geven een goede indruk van hoe de kiezers zullen stemmen en welke kwesties belangrijk zijn. Goed gepromote, zorgvuldig ontworpen enquêtes, die worden uitgevoerd met ruim voldoende tijd om input te verzamelen, helpen overheden om de directe en langetermijnbelangen van hun burgers beter te begrijpen en vertegenwoordigen.

Maak een keuze uit onze lijst van enquêtesjablonen om een overheidsenquête uit te voeren. Of stel uw eigen enquêtes op met behulp van onze Vragenbank of door methodologen goedgekeurde vragen.

  • Algemeen internetgebruik. Hebben uw burgers toegang tot internet? Hoe vaak? Welke apparaten gebruiken zij om verbinding te maken en waar doen zij dat? Voor welke doeleinden gebruiken zij meestal internet: persoonlijke of zakelijke? Is dit een goede manier om met ze te communiceren?
  • Milieuproblematiek. Aangezien extreem weer regelmatig de voorpagina's haalt, is bezorgdheid over milieukwesties een belangrijke zaak geworden voor velen. Ondervraag uw gemeenschap om hun mening te peilen over milieuvraagstukken en om een kanaal voor ideeën te openen voor het gezamenlijk oplossen hiervan.
  • Demografische gegevens. Gebruik een reeks van enquêtes om de demografische structuur te bepalen van de burgers die uw regering vertegenwoordigt, waaronder lange en korte enquêtes over demografische gegevens, onderwijs, arbeidsomstandigheden en nog veel meer. Gebruik feedback van respondenten om de demografische structuur van uw burgers te identificeren en beter te begrijpen bij welke programma's en investeringen zij het meeste gebaat zijn op de korte als lange termijn.
  • Wees beknopt. Houd uw enquête kort, dan is de kans groter dat meer respondenten hem zullen invullen en afmaken.
  • Gebruik eenvoudige taal. Uw land of plaats heeft een officiële taal, maar dat is wellicht niet de moedertaal van alle inwoners. Gebruik eenvoudige, duidelijke taal om uw enquête zo toegankelijk mogelijk te houden voor zoveel mogelijk mensen.
  • Gebruik het beste vraagtype. We ondersteunen veel verschillende typen vragen. Zorg er dus voor dat u het vraagtype gebruikt dat de feedback genereert die u nodig hebt.