Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

Deze regiospecifieke privacymelding ('Melding') is van toepassing op alle producten, services, websites en apps die worden aangeboden door SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Eireli en daaraan gelieerde bedrijven (samen 'SurveyMonkey'), tenzij anders is aangegeven. SurveyMonkey duidt deze producten, services, websites en apps in dit beleid aan met het woord 'services'. Tenzij anders aangegeven, worden onze services aangeboden door SurveyMonkey Inc. in de Verenigde Staten, door SurveyMonkey Brasil Internet Eireli in Brazilië, en door SurveyMonkey Europe UC in alle andere gevallen. Deze privacymelding is een uitbreiding van en maakt deel uit van de Privacymelding van SurveyMonkey.

Deze privacymelding beschrijft de rechten van ingezetenen van Californië onder de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en inwoners van andere staten of regio's in de Verenigde Staten met vergelijkbare geldende privacywetgeving waarbij er sprake is van interactie met SurveyMonkey als een dienstverlener. Hieronder hebben we de categorieën beschreven, zoals vereist door de CCPA. U kunt onze Privacymelding bekijken voor voorbeelden en andere informatie waarin wordt beschreven hoe we gegevens verzamelen en gebruiken, zoals eerder aan u is bekendgemaakt en hetgeen niet is gewijzigd onder deze Privacymelding.

Deze Privacymelding is niet van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen van werknemers of sollicitanten in hun hoedanigheid als werknemer of sollicitant. Werknemers of sollicitanten moeten respectievelijk onze Privacymelding voor werknemers of Privacymelding voor kandidaten raadplegen. 

Met uitzondering van voor inwoners van Californië, is dit evenmin van toepassing op persoonlijke informatie die we verzamelen van werknemers, eigenaren, directeuren, functionarissen of aannemers van bedrijven in de loop van door ons verstrekte of ontvangen bedrijfsgerelateerde services. 

Deze melding bestaat uit de volgende secties:

 • Uw privacyrechten
 • Categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen en bronnen
 • Categorieën niet-gelieerde partijen waarmee we persoonlijke informatie delen
 • Doeleinden van verzameling, gebruik en openbaarmaking
 • Gegevens bewaren
 • Uw keuzes voor advertentiecookies
 • Neem contact met ons op

Afhankelijk van bepaalde beperkingen hebt u als u inwoner bent van Californië en staten met vergelijkbare wetgeving, het recht om te verzoeken dat we:

 • bevestigen dat we uw persoonlijke informatie verwerken of bekendmaken welke persoonlijke informatie we over u verzamelen;
 • verzoeken om eventuele persoonlijke informatie te verwijderen die wij van/over u hebben verzameld;
 • onnauwkeurige persoonlijke informatie die we over u hebben, corrigeren;
 • u uitschrijven voor eventuele 'verkoop' of 'deling' van persoonlijke informatie over u;
 • u uitschrijven voor de verwerking van persoonlijke informatie voor doeleinden van gerichte reclame of profilering ter bevordering van beslissingen die juridische of vergelijkbare significante effecten produceren die betrekking op u hebben;  
 • het gebruik of de bekendmaking beperken van gevoelige persoonlijke informatie als deze wordt gebruikt of bekendgemaakt voor andere redenen dan de redenen die zijn toegestaan onder de CCPA; en 
 • u niet discrimineren voor het gebruikmaken van uw CCPA-rechten.

Geldende wetgeving geeft u mogelijk ook het recht om een vertegenwoordiger aan te wijzen die namens u van deze rechten gebruik kan maken. Deze sectie beschrijft hoe u gebruikmaakt van deze rechten en ons proces voor het afhandelen van deze verzoeken, waaronder onze manieren om uw identiteit te verifiëren. Als u meer informatie wilt over uw wettelijke rechten onder het geldende recht of als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten, neem dan hier contact met ons op. Hoewel u ons het beste kunt bereiken via ons contactformulier, kunt u ons ook een e-mail sturen op privacy@surveymonkey.com.

U hebt het recht om te verzoeken om een kopie van uw persoonlijke informatie. Onder de CCPA en vergelijkbare privacywetgeving kunt u ons ook vragen om bekendmaking van: de categorieën persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld; de categorieën bronnen op basis waarvan de persoonlijke informatie is verzameld; de zakelijke of commerciële doeleinden waarvoor de informatie is verzameld of ‘verkocht’; de categorieën derde partijen waarmee we persoonlijke informatie delen; de categorieën persoonlijke informatie die mogelijk is ‘verkocht’, en de categorieën derde partijen waaraan de persoonlijke informatie is ‘verkocht’ (indien van toepassing); en de categorieën persoonlijke informatie die we bekendmaken voor een zakelijk doeleinde en de categorieën derde partijen waaraan de persoonlijk informatie is bekendgemaakt (indien van toepassing).

We kunnen echter, zoals is toegestaan onder de CCPA, enige informatie achterhouden als het risico voor u of uw persoonlijke informatie te groot is voor bekendmaking van de informatie, zoals financiële informatie of accountwachtwoorden.

Afhankelijk van bepaalde uitzonderingen onder de geldende wetgeving, hebt u het recht ons te verzoeken alle persoonlijke informatie die wij van/over u hebben verzameld te verwijderen. We kunnen echter persoonlijke informatie bewaren waar dat is toegestaan onder het toepasselijke recht, zoals persoonlijke informatie die vereist is om onze services te leveren, te beschermen tegen frauduleuze activiteit, voor foutopsporing en het vaststellen en herstellen van fouten, te voldoen aan verzoeken van wetshandhavers conform een wettelijk proces, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, voor onze eigen persoonlijke doeleinden redelijkerwijs gerelateerd aan uw relatie met ons, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. We hebben bepaalde soorten informatie nodig om onze services te kunnen leveren. Als u ons vraagt deze informatie te verwijderen, kunt u mogelijk onze services niet langer openen of gebruiken.

Afhankelijk van bepaalde uitzonderingen onder de geldende wetgeving, hebt u het recht ons te verzoeken dat we onnauwkeurige persoonlijke informatie corrigeren die wij van/over u hebben.

U kunt uw verzoek om uw recht op toegang en verwijdering uit te oefenen, hier indienen. Hoewel u ons het beste kunt bereiken via ons contactformulier, kunt u ons ook een e-mail sturen op privacy@surveymonkey.com. Om veiligheidsredenen kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit te verifiëren wanneer u ons verzoekt om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie uit te oefenen.

Als u een online account bij ons hebt, worden uw identiteit en verzoek geverifieerd als u inlogt. Als we redenen hebben om te vermoeden dat uw account niet langer veilig is, vragen we aanvullende informatie van u die wij vergelijken met onze bestaande gegevens om uw identiteit te verifiëren, afhankelijk van de aard van het verzoek en de gevoeligheid van de gewenste informatie.

Als u een verzoek indient om (1) toegang te krijgen tot de categorieën persoonlijke informatie die we van u hebben of om (2) een kopie van specifieke informatie te krijgen die we van u hebben, vragen we u om uw identiteit te verifiëren door u aan te melden bij uw account met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daar geven we u uw informatie in een met een wachtwoord beveiligde indeling.

Als u verwijdering wilt aanvragen van persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld, moet u zich aanmelden bij uw account met de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat bij ons zijn geregistreerd en dan uw account verwijderen. Zodra u ons laat weten dat u dit hebt gedaan, starten we het verwijderingsproces. 

De meeste persoonlijke informatie kan worden gecorrigeerd binnen uw account. Neem hier contact met ons op als u instructies nodig hebt voor hoe u dit kunt doen. 

Als u gebruik wilt maken van deze rechten en u hebt geen account bij ons (bijvoorbeeld wanneer u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent die een verzoek verstuurt namens een andere persoon), neem dan hier contact met ons op. We vragen dan om aanvullende informatie om waar mogelijk een identiteitsverificatie uit te voeren.

Als we uw verzoek geheel of gedeeltelijk weigeren, hebt u het recht om in beroep te gaan tegen deze beslissing. In dat geval verstrekken we informatie over de beroepsprocedure. 

De CCPA en vergelijkbare privacywetten verbieden ons u te discrimineren voor het gebruikmaken van de rechten die worden beschreven in deze sectie. Dergelijke discriminatie kan bestaan uit het berekenen van andere prijzen voor onze services, het aanbieden van services van een andere kwaliteit of een ander niveau, of suggereren dat u services van een andere kwaliteit of een ander niveau zult ontvangen als u uw rechten uitoefent. Wij zullen u niet discrimineren voor het gebruikmaken van uw rechten.

We verzamelen de volgende categorieën persoonlijke informatie:

 • Identificatiegegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of IP-adres)
 • Wettelijk beschermde classificaties (zoals geslacht en burgerlijke staat)
 • Commerciële informatie (zoals transactiegegevens)
 • Financiële gegevens (zoals factureringsinformatie)
 • Internet- of andere netwerk- of apparaatactiviteiten (zoals browsegeschiedenis of app-gebruik)
 • Locatie-informatie (bijvoorbeeld afgeleid uit uw IP-adres)
 • Geluidsopnamen (zoals telefoongesprekken die zijn opgenomen voor klantenondersteuning of verkoopdoeleinden) 
 • Professionele of aan uw dienstverband gerelateerde gegevens (zoals de naam van uw werkgever)
 • Opleidingsniveau (waar u die informatie vrijwillig aan ons verstrekt in onze Contribute- of Rewards-producten)
 • Afgeleide informatie op basis van andere informatie die we verzamelen
 • Andere informatie die u identificeert of die redelijkerwijs aan u kan worden gekoppeld

Sommige persoonlijke informatie die we verzamelen, kan ook worden behandeld als 'gevoelige persoonlijke informatie' onder de CCPA. We verzamelen de volgende categorieën 'gevoelige persoonlijke informatie': 

 • De aanmeldingsgegevens voor uw account (gebruikersnaam en wachtwoord) 
 • De inhoud van e-mail van een consument waar SurveyMonkey e-maildiensten verzorgt 
 • Informatie over medische of gezondheidsaandoeningen, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen of voorkeuren, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie met betrekking tot iemands seksuele oriëntatie (waar u die informatie vrijwillig aan ons verstrekt in onze Contribute- of Rewards-producten) 

Alle categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen, zijn afkomstig uit de volgende categorieën bronnen: 

 • U, inclusief via uw gebruik van onze services 
 • Automatisch van u verzameld 
 • Onze partnerbedrijven 
 • Andere partijen,waaronder wanneer u toestemming geeft aan sociale netwerken om uw informatie met ons te delen of wanneer u uw persoonlijke informatie online openbaar hebt gemaakt 

Als u in uw interactie met onze site een Respondent bent, worden al uw antwoordgegevens beheerd door de persoon die of het bedrijf dat u de enquête, het formulier, de aanvraag of de vragenlijst heeft gestuurd (de ‘Maker’). We raden u aan om contact op te nemen met deze Maker voor informatie over zijn of haar procedures onder de CCPA en vergelijkbare privacywetgeving, omdat SurveyMonkey deze gegevens verwerkt namens de Maker. De Maker, en dus niet SurveyMonkey, is verantwoordelijk voor het reageren op uw aanvraag. 

We maken alle categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen (zoals hierboven vermeld), bekend aan de volgende categorieën derden:

 • Onze partnerbedrijven
 • Aggregators (zoals analyseservices)
 • Derden (zoals leveranciers die services aan ons en aan onze integratiepartners leveren)
 • Uw organisatie, via de aankoop van een Enterprise-account bij ons, in het geval van identificatiegegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of IP-adres)
 • Anderen met uw toestemming

We maken alle categorieën persoonlijke informatie en gevoelige persoonlijke informatie die we over u verzamelen (zoals hierboven vermeld), bekend voor de volgende commerciële en zakelijke doeleinden:

 • Het leveren van onze services (bijvoorbeeld, accountservicing en -onderhoud, klantenservice, reclame en marketing, analyses en communicatie over onze services)
 • Onze operationele doeleinden en de operationele doeleinden van onze serviceproviders en integratiepartners
 • Het verbeteren van onze bestaande services en het ontwikkelen van nieuwe services (bijvoorbeeld door het uitvoeren van onderzoeken voor het ontwikkelen van nieuwe producten of functies)
 • Het helpen garanderen van de veiligheid en integriteit voor zover het gebruik van persoonlijke informatie van de consument redelijkerwijs noodzakelijk is en proportioneel is voor deze doeleinden
 • Het opsporen van fouten voor het identificeren en herstellen van fouten die bestaande beoogde functionaliteit aantasten
 • Audits met betrekking tot het tellen van advertentie-impressies voor unieke bezoekers, het controleren van de plaatsing en kwaliteit voor advertentie-impressies en het controleren van de naleving van deze specificatie en andere standaarden
 • Kortdurend, voorbijgaand gebruik, zoals het aanpassen van inhoud die wij of onze serviceproviders tonen op de services
 • Andere manieren van gebruik die onze commerciële of economische interesses bevorderen, zoals advertenties van derden en communicatie met u over relevante aanbiedingen van externe partners
 • Andere vormen van gebruik waarvan we u op de hoogte stellen

We gebruiken of openbaren geen gevoelige persoonlijke informatie voor andere doeleinden dan doeleinden waarvoor u zich kunt uitschrijven onder de CCPA. 

We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de perioden die zijn beschreven in ons Helpcenter

De CCPA vereist dat bedrijven die persoonlijke informatie 'verkopen' of 'delen', zoals de begrippen 'verkopen' en 'delen' worden gedefinieerd in de CCPA, inwoners van Californië het recht geven om zich uit te schrijven voor dergelijke verkopen. Verkopen en/of delen op een dergelijk manier omvatten mogelijk toestaan dat reclameleveranciers bepaalde informatie ontvangen (zoals cookie-id's, IP-adressen en/of browsegedrag) om toe te voegen aan een profiel (over uw apparaat, browser, of u). Dergelijke profielen kunnen het verzorgen van op interesses gebaseerde reclame door zulke reclameleveranciers binnen hun platform of op andere sites mogelijk maken. Wanneer u onze website bezoekt, delen we mogelijk de volgende categorieën informatie voor dergelijke op interesses gebaseerde reclame, die kan worden beschouwd als een 'verkoop' of 'deling', zoals gedefinieerd door de CCPA: (1) apparaatinformatie en id's, zoals IP-adressen en unieke reclame-id's en cookies; en (2) verbindings- en gebruiksinformatie, zoals de browsegeschiedenis of appgebruik. We houden ons bezig met dergelijke praktijken om u beter afgestemde marketingcontent te bieden (over onze services of andere services), en te beoordelen of deze content nuttig of doeltreffend is. U kunt zich voor de toekomst uitschrijven voor dergelijke reclamecookies binnen onze banner of door contact met ons op te nemen via ons Helpcenter. Bekijk hier ons Helpcenter-artikel voor meer informatie over het wissen van eerder geplaatste reclamecookies. 

We 'verkopen' of 'delen' geen gevoelige persoonlijke informatie, zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de CCPA. 

Houd er rekening mee dat we ook reageren op en ons houden aan signalen over uitschrijvingsvoorkeuren die worden verzonden via de Global Privacy Control. Eventuele uitschrijvingsvoorkeuren die u kenbaar maakt via deze methode, zijn alleen van toepassing op het specifieke apparaat of de specifieke browser waarin u deze hebt ingesteld. 

Houd er rekening mee dat Do Not Track een ander privacymechanisme is dan de Global Privacy Control-browserkeuze waarnaar hierboven wordt verwezen. Dit is een browsergebaseerde instelling die aangeeft of u zich wilt uitschrijven voor de verwerking van uw persoonlijke informatie voor reclamedoeleinden die zijn gericht op online gedrag. 

Onze services zijn niet gericht op consumenten die jonger zijn dan 16 en dergelijke minderjarigen mogen onze services niet gebruiken. Dit houdt in dat we de persoonlijke informatie van consumenten jonger dan 16 jaar niet opzettelijk en bewust verkopen. 

Zie onze Privacymelding voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen.