63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

Deze servicevoorwaarden voor het enquêteplatform (de Voorwaarden) zijn van toepassing op uw gebruik van de online en mobiele enquêtehulpmiddelen van SurveyMonkey bij het maken, uitvoeren, analyseren en beheren van enquêtes als onderdeel van uw Advantage- of Premier SurveyMonkey-teamabonnement in uw account (de Enquêteservice voor teams).

Elk account van een gebruiker dat onderdeel is van het abonnement op de Enquêteservice voor teams wordt een 'licentie' of 'gebruiker' genoemd. Samen vormen ze het 'Team'. Een Team kan een team, groep of andere subafdeling van uw organisatie vertegenwoordigen, of van de organisatie als geheel. Elk abonnement op een Enquêteservice voor teams is bedoeld voor één Team. Als u meerdere Teams wilt hebben, moet u meerdere abonnementen op de Enquêteservice voor teams aanschaffen.  Als u meerdere Teams hebt, kunt u vragen of een gebruiker van één van uw Teams naar een ander Team kan worden overgeplaats.

De Service voor teamenquêtes is zodanig ontworpen dat u als de primaire beheerder zelf uw Team kunt beheren. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw Team en niet SurveyMonkey (waaronder het reageren op aanvragen voor het maken, verwijderen en opnieuw toewijzen van accounts, en het beheren van de instellingen voor het door gebruikers inschrijven en uitschrijven voor berichten). SurveyMonkey is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer uw Team wordt toegevoegd, verwijderd of anderszins beheerd in overeenstemming met uw instructies.

U zorgt ervoor dat uw gebruikers de voorwaarden naleven die gelden bij de levering van de Enquêteservice voor teams aan u, waaronder eventueel beleid voor aanvaardbaar gebruik. U mag geen licenties toekennen aan minderjarigen. 'Minderjarigen' zijn personen jonger dan 16 jaar (of onder een hogere leeftijd, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving). Als uw gebruiker deze Voorwaarden schendt of de Enquêteservice voor teams gebruikt op een manier waarvan SurveyMonkey redelijkerwijs meent dat dit tot aansprakelijkheid leidt van SurveyMonkey of tot verstoring van het gebruik van de Enquêteservice voor teams, kan SurveyMonkey het betreffende account van de gebruiker opschorten of sluiten, of u dit opdragen te doen.

Als de Enquêteservice voor teams wordt beëindigd, worden de accounts van alle gebruikers (waaronder het account van de primaire beheerder) omgezet in persoonlijke accounts. Deze accounts beschikken niet meer over de specifieke functies van Teamaccounts. Ook gelden dan de Gebruiksvoorwaarden (Downgraden).

U erkent dat u bij een Downgrade mogelijk uw Teamaccounts na beëindiging niet meer kunt beheren. Teamaccounts die zijn omgezet in persoonlijke accounts, worden wat SurveyMonkey betreft beheerd door de gebruiker bij wie het account is geregistreerd ten tijde van de Downgrade. Als u dergelijke accounts weer onder beheer wilt krijgen, moet u contact opnemen met de betreffende gebruikers. In het algemeen verzorgt SurveyMonkey niet de overdracht van zulke accounts zonder de toestemming van de gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

Als u na een Downgrade de Teamaccounts weer wilt beheren, bent u voordat deze Downgrade plaatsvindt zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die hiervoor zijn vereist, zoals: (a) toewijzen van de Teamaccounts aan de juiste medewerkers van u; (b) wijzigen van de aanmeldingsgegevens voor toegang tot de Teamaccounts; en (c) exporteren van gegevens uit uw Teamaccounts en verwijderen van informatie waarin gebruikers na de Downgrade geen inzage mogen hebben. Wanneer dit praktisch haalbaar is, sturen we u een waarschuwing voorafgaand aan een Downgrade. U kunt dan de bovenstaande activiteiten uitvoeren.

Als u de Enquêteservice voor teams na een Downgrade opnieuw aanschaft, moeten accounts die als gevolg van de Downgrade zijn omgezet in persoonlijke accounts, opnieuw worden uitgenodigd voor het Team, als u dat wilt. Er zijn geen garanties dat alle gebruikers deze uitnodiging accepteren.

Als het aantal gebruikers groter is dan het aantal aangeschafte eenheden , worden de extra eenheden pro rata voor het resterende gedeelte van uw abonnementstermijn verrekend tegen de prijs per eenheid die wordt vermeld voor het onderliggende abonnement. Dergelijke extra abonnementseenheden worden verlengd of beëindigd op dezelfde datum als het onderliggende abonnement. Abonnementseenheden die betrekking hebben op een Enquêteservice voor teams, kunnen niet worden opgezegd tijdens de abonnementstermijn van die Enquêteservice voor teams.

U moet bij het gebruik van de Enquêteservice voor teams al het toepasselijke beleid naleven, te vinden in het juridische centrum. Ook het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik moeten worden opgevolgd.

Als we een enquête van u beëindigen vanwege een schending van onze voorwaarden, mag u de enquête pas weer openen als de schending is verholpen of als u hiervoor vooraf onze schriftelijke toestemming hebt ontvangen. Gebeurt dit niet, dan kunnen we het betreffende account opschorten of de Enquêteservice voor teams niet langer aan u aanbieden.