Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Laatst bijgewerkt: 1 november 2023

Deze servicevoorwaarden voor het enquêteplatform (de Voorwaarden) zijn van toepassing op uw gebruik van de online en mobiele enquêtehulpmiddelen van SurveyMonkey bij het maken, uitvoeren, analyseren en beheren van enquêtes als onderdeel van uw Advantage- of Premier SurveyMonkey-teamabonnement in uw account (de Enquêteservice voor teams).

Elk account van een eindgebruiker dat onderdeel is van het abonnement op de Enquêteservice voor teams wordt een 'licentie' of 'gebruiker' genoemd. Samen vormen ze het 'Team'. Een Team kan een team, groep of andere subafdeling van uw organisatie vertegenwoordigen, of van de organisatie als geheel. Elk abonnement op een Enquêteservice voor teams is bedoeld voor één Team. Als u meerdere Teams wilt hebben, moet u meerdere abonnementen op de Enquêteservice voor teams aanschaffen.  Als u meerdere Teams hebt, kunt u vragen of een gebruiker van één van uw Teams naar een ander Team kan worden overgeplaatst.

De Service voor teamenquêtes is zo ontworpen dat u als de primaire beheerder zelf uw Team kunt beheren. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw Team en niet SurveyMonkey (waaronder het reageren op aanvragen voor het maken, verwijderen en opnieuw toewijzen van accounts, en het beheren van de instellingen voor het door gebruikers inschrijven en uitschrijven voor berichten). SurveyMonkey is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat wanneer uw Team wordt toegevoegd, verwijderd of anderszins beheerd in overeenstemming met uw instructies. 

De Enquêteservice voor teams kan functies bevatten waarmee uw eindgebruikers andere gebruikers kunnen uitnodigen voor het gebruiken of openen van de Enquêteservice voor teams, waaronder gastgebruikers. Gastgebruikers zijn eindgebruikers die geen accounts hebben onder de Enquêteservice voor teams en die, voor de doeleinden van deze sectie, worden beschouwd als uw eindgebruikers. U zorgt ervoor dat uw eindgebruikers de voorwaarden naleven die gelden bij de levering van de Enquêteservice voor teams aan u, waaronder eventueel beleid voor aanvaardbaar gebruik. U mag geen licenties toekennen aan minderjarigen. Minderjarigen zijn personen jonger dan 16 jaar (of een hogere leeftijd, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving). Als uw eindgebruiker deze Voorwaarden schendt of de Enquêteservice voor teams gebruikt op een wijze waarvan SurveyMonkey redelijkerwijs kan aannemen dat deze tot aansprakelijkheid van SurveyMonkey leidt of die het gebruik van de Enquêteservice voor teams door anderen verstoort, kan SurveyMonkey het toepasselijke eindgebruikersaccount opschorten of sluiten, het gebruikersaccount opschorten of sluiten, de toegang van dergelijke eindgebruikers beëindigen of u verzoeken dit te doen.

Als de Enquêteservice voor teams wordt beëindigd, worden de accounts van alle eindgebruikers (waaronder het account van de primaire beheerder) omgezet in persoonlijke accounts. Deze accounts beschikken niet meer over de specifieke functies van Teamaccounts. Ook gelden dan de Gebruiksvoorwaarden (Downgraden).

U erkent dat u bij een Downgrade mogelijk uw Teamaccounts na beëindiging niet meer kunt beheren. Teamaccounts die zijn omgezet in persoonlijke accounts, worden wat SurveyMonkey betreft beheerd door de eindgebruiker bij wie het account is geregistreerd ten tijde van de Downgrade. Als u dergelijke accounts weer onder beheer wilt krijgen, moet u contact opnemen met deze gebruikers. In het algemeen verzorgt SurveyMonkey niet de overdracht van zulke accounts zonder de toestemming van de eindgebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer ervan.

Als u na een Downgrade de Teamaccounts weer wilt beheren, bent u voordat deze Downgrade plaatsvindt zelf verantwoordelijk voor de activiteiten die hiervoor zijn vereist, zoals: (a) toewijzen van de Teamaccounts aan de juiste medewerkers van u; (b) wijzigen van de aanmeldingsgegevens voor toegang tot de Teamaccounts; en (c) exporteren van gegevens uit uw Teamaccounts en verwijderen van informatie waarin eindgebruikers na de Downgrade geen inzage mogen hebben. Wanneer dit praktisch haalbaar is, sturen we u een waarschuwing voorafgaand aan een Downgrade. U kunt dan de bovenstaande activiteiten uitvoeren.

Als u de Enquêteservice voor teams na een Downgrade opnieuw aanschaft, moeten accounts die als gevolg van de Downgrade zijn omgezet in persoonlijke accounts, opnieuw worden uitgenodigd voor het Team, als u dat wilt. Er zijn geen garanties dat alle eindgebruikers deze uitnodiging accepteren.

If the number of end users exceeds the units purchased, the additional units will be charged at the per unit pricing for those additional units as specified on the underlying subscription pricing, prorated for the portion of that subscription term remaining at the time the subscription units are added. Any such additional subscription units will renew or terminate on the same date as the underlying subscription. Subscription units relating to a Team Survey Service cannot be decreased during a subscription term for that Team Survey Service.

U moet bij het gebruik van de Enquêteservice voor teams al het toepasselijke beleid naleven, te vinden in het juridische centrum. Ook het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik moeten worden opgevolgd.

Als we een enquête van u beëindigen vanwege een schending van onze voorwaarden, mag u de enquête pas weer openen als de schending is verholpen of als u hiervoor vooraf onze schriftelijke toestemming hebt ontvangen. Gebeurt dit niet, dan kunnen we het betreffende account opschorten of de Enquêteservice voor teams niet langer aan u aanbieden.