Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Hoe krijgt u een representatieve steekproef voor uw enquête?

Efficiënte en voordelige enquêtes uitvoeren die statistisch significante resultaten opleveren

Bij een enquête is het bijna onmogelijk om van elke persoon binnen de beoogde doelgroep feedback te ontvangen. Zelfs als ze allemaal uw enquête onder ogen krijgen, zijn er ongetwijfeld mensen die niet reageren of geen zin hebben om mee te doen.

Maar er is ook goed nieuws. U hoeft niet iedereen in de doelgroep van uw enquête te ondervragen voor het ontvangen van nuttige en inzichtelijke gegevens. Het is zelfs onnodig werk om grote groepen mensen een enquête te sturen. Hierdoor verspilt u tijd en moeite, en maakt u het proces een stuk ingewikkelder.

Met een representatieve steekproef kunt u de resultaten analyseren, voor praktische gegevens en nuttige inzichten die uw marktonderzoek en uw werk aan de klantervaring ondersteunen.

Ontvang gerichte methodologieën en door AI-gedreven inzichten om uw marktonderzoek te starten.

Een representatieve steekproef is een subset met gegevens, meestal van een grotere groep, die vergelijkbare eigenschappen hebben. Met een representatieve steekproef kunt u grotere populaties analyseren, omdat de gegenereerde gegevens kleinere versies van de grotere groep bevatten die beter kunnen worden verwerkt. Tijdens verkiezingen worden representatieve steekproeven gebruikt onder stemmers om na te gaan welke kandidaten op veel stemmen kunnen rekenen.

Met een representatieve steekproef kunt u flink wat tijd en geld besparen. Met een statistische analyse en een beoordeling van de gegevens kunt u een duidelijk beeld vormen van een groter publiek of een specifieke groep in die doelgroep, zonder dat u van iedereen input nodig heeft (of zelfs de meerderheid van de personen die u een enquête zou kunnen sturen).  

Maar als u nauwkeurige en betrouwbare resultaten wilt, moet u goed weten wat de voordelen en mogelijke valkuilen zijn van representatieve steekproeven. Met deze informatie kunt u de tool op strategische wijze gebruiken om beter inzicht in uw klanten te krijgen. Deze informatie is nodig om klanten een betere ervaring te bieden of om betere beslissingen te nemen over uw bedrijf.

Stel u hebt een groep van 150 mannen en 150 vrouwen die een cursus hebben gedaan. U bent benieuwd naar hun feedback over het programma om problemen te vinden en na te gaan wat de deelnemers het waardevolst vonden. 

Door een representatieve steekproef te gebruiken bij uw enquête, hebt u geen reacties nodig van de meeste mensen die mee doen aan de cursus. In plaats daarvan kunt u betrouwbaar onderzoek doen bij bijvoorbeeld 60 personen: 30 mannen en 30 vrouwen. Hun reacties zouden representatief moeten zijn voor de groep als geheel.

Zodra u de reacties hebt ontvangen, kunt u inzichten uit de resultaten halen die voor de volledige groep gelden. Omdat u de mannelijke en vrouwelijke deelnemers aan de cursus representatief hebt opgesplitst, kunt u de reacties ook beoordelen op geslacht.

In plaats van dat u 300 personen uw enquête laat invullen, kunt u zeer nauwkeurige resultaten krijgen met slechts 60 reacties, die gelijkwaardig zijn verdeeld tussen mannen en vrouwen. Op die manier bespaart u tijd en geld.

SurveyMonkey Audience kan u helpen bij een representatieve steekproef, door u wereldwijd in contact te brengen met uw beoogde respondenten.

marketresearch-brandtracker-col2-nl-NL

U kunt op verschillende bewezen manieren representatief onderzoek doen. Deze methoden zijn door jarenlang academisch, wetenschappelijk en marktonderzoek getest en geverifieerd. 

Deze methoden worden het vaakst gebruikt: 

  • Aselecte steekproef
  • Eenvoudige willekeurige steekproef 
  • Selecte steekproef
  • Quotasteekproef

Door met een van deze methoden een representatieve steekproef te krijgen, weet u zeker dat uw resultaten betrouwbaar en nauwkeurig zijn.

Bij een aselecte steekproef kiest u een steekproef uit een grotere populatie via een methode die is gebaseerd op de theorie van waarschijnlijkheid. Deelnemers die onderdeel zijn van een waarschijnlijkheidssteekproef, moeten willekeurig worden geselecteerd. Willekeurige selectie betekent simpelweg dat iedereen in de populatie die u een enquête stuurt, dezelfde kans heeft om te worden gekozen. Als u dus een populatie hebt van 1000 personen, is de kans 1 op de 1000 dat iemand wordt geselecteerd.

Omdat diegenen die de enquête uitvoeren niet zelf kunnen kiezen wie deelneemt aan de steekproef, hebt u met de waarschijnlijkheidssteekproef de beste kans om een steekproef te krijgen die echt representatief is voor de populatie. Anders gezegd: een waarschijnlijkheidssteekproef neemt menselijke vooringenomenheid of steekproeffouten weg en gaat uit van de statistische theorie waarbij een kleine groep personen willekeurig wordt geselecteerd uit een grotere populatie. Het uitgangspunt is dan dat de reacties van deze groep gelijk zijn aan die van de grotere populatie.

Iedereen houdt van eenvoudig. En een eenvoudige willekeurige steekproef is een simpele manier om een bruikbare steekproef te krijgen.

Voor een eenvoudige willekeurige steekproef kunt u bijvoorbeeld elk individu in uw groep een nummer geven en vervolgens willekeurige nummers kiezen via een geautomatiseerd proces om mensen aan de steekproef toe te voegen. Kies de nummers voor de steekproef via een loterij of met software voor het genereren van nummers.

Dit is een van de beste manieren om vooringenomenheid bij steekproeven te voorkomen, iets wat vaak gebeurt bij het testen van concepten. Vooringenomenheid bij steekproeven treedt soms op bij uw enquête wanneer voor sommige leden van een populatie de kans groter is dat ze worden geselecteerd voor een steekproef. Door vooringenomenheid bij de steekproef kunnen de resultaten ten onrechte een bepaald perspectief ondersteunen. Dat kan leiden tot een foutieve steekproef, onjuiste conclusies en verkeerde beslissingen.

Met een eenvoudige willekeurige steekproef is de kans op vooringenomenheid zo klein mogelijk, omdat elk lid van de populatie evenveel kans heeft om te worden gekozen voor het onderzoek.

Een selecte steekproef is een stuk minder willekeurig. Dit is een techniek waarbij onderzoekers steekproeven selecteren op basis van hun subjectieve beoordelingsvermogen in plaats van willekeurigheid. Die subjectieve beoordeling is niet gebaseerd op bestaande formules of een statistische analyse. In plaats daarvan wordt hierbij uitgegaan van iemands gespecialiseerde mening of ervaring om respondenten voor de steekproef te selecteren.

Bij een selecte steekproef hebben niet alle leden van de populatie dezelfde kans op deelname aan de studie: de kans voor de leden staat vast.

U raadt het al: een selecte steekproef is een minder strikte methode dan een waarschijnlijkheidssteekproef, omdat er gebruik wordt gemaakt van het menselijke beoordelingsvermogen. Dan liggen menselijke fouten of een vooringenomen steekproef op de loer. Positief is dat de aanpak een efficiëntere en effectievere manier kan zijn om ervoor te zorgen dat de mensen die zullen worden ondervraagd of die in een onderzoek zullen worden opgenomen, waarschijnlijk de meest bruikbare informatie zullen verstrekken. Een selecte steekproef wordt vaak gebruikt voor kwalitatief onderzoek dat gericht is op niet-cijfermatige gegevens, waarbij inzichten en conclusies worden gegenereerd.

Een methode die dus minder rigoureus of betrouwbaar is, maar wat is dan eigenlijk het nut van een selecte steekproef? In bepaalde situaties is deze methode uitermate geschikt. Selecte steekproeven kunnen worden gebruikt bij verkennend onderzoek, zoals een pilot-enquête (waarbij een enquête onder een kleinere steekproef wordt uitgevoerd dan een vooraf bepaalde steekproefgrootte). Verder wordt deze techniek vaak gebruikt in situaties waarbij een willekeurige waarschijnlijkheidssteekproef moeilijk of onmogelijk is vanwege tijdsbeperkingen, kosten of andere uitdagingen.

Quotasteekproeven kunnen representatieve resultaten opleveren waarmee uw organisatie op gegevens gebaseerde beslissingen kan nemen als u meer wilt weten over een specifieke subset van uw doelpopulatie, maar uw budget beperkt is. 

Bij deze selecte steekproef stellen onderzoekers een steekproef op met individuen die een specifieke populatie vertegenwoordigen. Via quotasteekproeven kunt u ervoor zorgen dat uw enquêteresultaten een goede afspiegeling zijn van uw doelpopulatie, zodat u de resultaten ook echt in de praktijk kunt brengen. Quotasteekproeven kennen hetzelfde risico als selecte steekproeven, maar zijn een zeer effectieve manier om praktische informatie en inzichten te verzamelen bij een specifieke doelgroep.

Is uw steekproef te groot, dan kunnen uw enquête en de daaropvolgende analyse te ingewikkeld, duur en tijdrovend worden. In een perfecte wereld, leiden een grotere enquête en een hoger percentage reacties tot meer nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gegevens. Maar deze voordelen zijn meestal niet de risico's waard die tot een dure, tijdrovende en onhandige enquête leiden. Een representatieve steekproef is vaak een snellere, gemakkelijkere en toegankelijkere manier om statistisch significante resultaten te krijgen.

Is uw steekproef te klein, dan is de kans groter dat uw resultaten niet statistisch significant zijn. U hebt bijvoorbeeld veel uitschieters die niet representatief zijn voor de grotere groep. Hierdoor kunnen uw resultaten misleidend zijn, wat leidt tot onjuiste of onvolledige gegevens en uiteindelijk verkeerde beslissingen. Probeer dus altijd een steekproefgrootte te krijgen die precies goed is. Bij een juiste steekproefgrootte bespaart u tijd en geld, terwijl u tegelijk betrouwbare statistieken krijgt voor de representatieve steekproef. Dankzij SurveyMonkey kunt u gemakkelijk de juiste steekproefgrootte bepalen met de steekproefcalculator. Zo weet u meteen wat uw representatieve steekproef is.

Er kan sprake zijn van vooringenomenheid bij de steekproef wanneer bepaalde leden van een populatie systematisch vaker worden geselecteerd voor een steekproef dan andere. Als politieke peilingen voor controversie zorgen, komt dit vaak door een potentiële vooringenomenheid bij de steekproef, waarbij de opiniepeiler te veel individuen heeft benaderd met een bepaalde politieke overtuiging.

Bij een vooringenomen steekproef krijgt u misschien wel gunstige resultaten of onderbouwt u een van uw theorieën, ideeën of activiteiten. Maar als deze resultaten geen goede afspiegeling zijn van de realiteit, kunt u verkeerde beslissingen nemen of de reputatie van uw organisatie of die van u in gevaar brengen.

De beste manier om dit te voorkomen is door een eenvoudige, willekeurige steekproef te nemen. Elk lid van de populatie heeft dezelfde kans om te worden gekozen als deelnemer aan uw onderzoek. Als u een selecte steekproef neemt, waarbij u zelf de deelnemers kiest, zorg er dan voor dat betrokkenen de ervaring, de geloofwaardigheid en het bewustzijn hebben om een vooringenomen steekproef te vermijden, zodat er geen problemen ontstaan met de resultaten en conclusies.

Het is vrijwel onmogelijk om enige mate van vooringenomenheid bij steekproeven uit de weg te gaan voor een representatieve steekproef. Drukke mensen hebben minder tijd om aan enquêtes deel te nemen. Daarom leggen enquêtes vaak niet de meningen vast van drukke mensen, waardoor deze ondervertegenwoordigd zijn.

Op zoek naar andere manieren om vooringenomenheid te verminderen? SurveyMonkeys enquêtesjablonen voor marktonderzoek bevatten verschillende vraagtypen waarmee uw respondenten eerlijker antwoord kunnen geven. 

Representativiteit is belangrijk, omdat u dan zoveel mogelijk relevante mensen toevoegt aan uw steekproef en omdat u de juiste mix van deelnemers vragen stelt. Op die manier is er geen sprake van vooringenomenheid bij uw resultaten. Ook vermijdt u het risico dat bepaalde groepen overmatig worden vertegenwoordigd.

Representatieve steekproeven hebben de volgende voordelen:

  • Bewezen nauwkeurig: Omdat methoden voor representatieve steekproeven binnen wetenschappelijk, academisch en marktonderzoek erkend zijn, kunt u erop rekenen dat uw resultaten betrouwbaar en statistisch significant zijn.  
  • Gemakkelijk en efficiënt: Met representatieve steekproeven kunt u gemakkelijker uw marktonderzoek voeren. U verzamelt nauwkeurige resultaten en praktische inzichten zonder dat u te veel betaalt of al uw tijd kwijt bent.
  • Betrouwbaarheid: Deze methode kan ervoor zorgen dat de gegevens en aanbevelingen die u aan senior managers of relevante doelgroepen stuurt, geldig en verantwoord zijn.
  • Praktische resultaten: Met representatieve steekproeven kunt u op efficiënte wijze specifieke segmenten van uw doelgroep grondiger verkennen en op basis van uw analyse vergelijkingen doen en conclusies trekken. Zo kunt u een stevige basis bouwen om de klantervaring te verbeteren. U kunt op gegevens gebaseerde beslissingen nemen, effectiever in contact komen met uw meest betrokken doelgroepen en manieren vinden om klanten te bereiken die de producten of diensten van uw bedrijf liever niet gebruiken.

Representatieve steekproeven kunnen een onmisbaar onderdeel van enquêtes zijn. U genereert nuttige gegevens en inzichten waarmee u uw marktonderzoek, de klantervaring en andere doelstellingen van uw bedrijf ondersteunt.

Bekijk de oplossingen voor marktonderzoek van SurverMonkey voor hulp bij representativiteit voor uw enquêtes. Wilt u een representatieve steekproef opstellen? Met SurveyMonkeys calculator voor de doelgroep is het proces snel en gemakkelijk.

Marktonderzoeksgegevens verzamelen door uw enquête op te sturen naar een representatieve steekproef

Profiteer van de hulp van onze onderzoeksexperts bij uw marktonderzoek

Creatieve of productconcepten testen met geautomatiseerde analyses en rapportages

Voor meer hulpbronnen bij marktonderzoek gaat u naar ons siteoverzicht.