Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Ontvang eerlijke feedback en houd uw personeel betrokken via anonieme enquêtes. 

surveymonkey-seo-hero


Als bedrijfseigenaar moet u weten hoe uw medewerkers zich voelen. Dat is een cruciaal onderdeel van een productief personeelsbestand en speelt een belangrijke rol bij het behouden van uw medewerkers. De beste manier om inzichten van uw werknemers te krijgen, is met een enquête. Maar voelen uw medewerkers zich op hun gemak om uw vragen openhartig te beantwoorden? 

Via anonieme medewerkersenquêtes kunnen uw medewerkers oprechte, openhartige feedback geven zonder te vrezen voor represailles. We gaan de anonieme medewerkersenquête nader bekijken en laten zien hoe u hiermee uw bedrijfsomgeving en -cultuur beter en productiever kunt maken.

Medewerkersenquêtes zijn een belangrijk hulpmiddel om rechtstreeks bij uw medewerkers gedetailleerde informatie te verzamelen. Maar veel medewerkers zijn vaak niet helemaal eerlijk en openhartig omdat ze bang zijn voor de gevolgen bij negatieve opmerkingen, klachten of feedback. Een anonieme medewerkersenquête kan een uitkomst bieden.

Anonieme enquêtes verzamelen geen persoonsgegevens, zoals werknemersnummers, e-mailadressen of teams. De medewerkers kunnen niet worden geïdentificeerd op basis van hun enquêtereacties (mits de vragen juist zijn opgesteld). Dankzij deze anonimiteit kunnen respondenten hun hart luchten en zowel positieve als negatieve feedback verstrekken. Anonimiteit voorkomt ook vooringenomenheid vanwege sociale druk: hierbij beantwoorden respondenten vragen op zo'n manier dat ze een goede indruk maken op anderen. 

Anonieme enquêtes zijn niet hetzelfde als vertrouwelijke enquêtes. Bij vertrouwelijke enquêtes verzamelt u persoonlijke informatie, maar het wordt privé gehouden. Enquêtebeheerders kunnen dus zien wie welke informatie heeft doorgegeven en kunnen eventueel vervolgvragen stellen.

Net als bij elk proces kleven er ook nadelen aan anonieme medewerkersenquêtes. Een van de lastigste problemen is dat u negatieve opmerkingen niet verder kunt onderzoeken. Als medewerkers bijvoorbeeld problemen met het management hebben, maar niet aangeven om welke afdeling of manager het gaat, hebt u niet de context om het probleem aan te pakken.

Zonder persoonlijke informatie kunt u antwoorden niet segmenteren op basis van afdeling, team, senioriteit of andere segmenten, zodat u ze met elkaar kunt vergelijken.

En als ze zonder beperkingen hun mening kunnen geven, profiteren sommige medewerkers van deze kans om te klagen zonder met constructieve, bruikbare feedback te komen.

Anonieme enquêtes zijn buitengewoon waardevol bij diverse situaties op de werkplek. Uw bereidheid om feedback te verzamelen zonder uw medewerkers te verontrusten, leidt tot eerlijke antwoorden, stimuleert het vertrouwen en werkt de meeste waardevolle informatie in de hand. 

Werknemersbetrokkenheid identificeert de mate waarin werknemers het gevoel hebben gewaardeerd en betrokken te zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden. Ook ziet u hoe toegewijd ze zijn aan uw missie en het succes van het bedrijf. Uit recent onderzoek door Gallup is gebleken dat de werknemersbetrokkenheid wereldwijd op 23% ligt. Medewerkers keren overal bedrijven stil de rug toe en de werknemersbetrokkenheid blijft maar dalen. De conclusie is duidelijk: u moet de betrokkenheid van uw personeel in de context van uw bedrijf begrijpen.

Dus, zijn uw medewerkers betrokken? De beste manier om die vraag te beantwoorden, is met een enquête over de medewerkersbetrokkenheid. Vraagt u zich af: "Moeten enquêtes over de medewerkersbetrokkenheid anoniem zijn?" Het antwoord is ja, als u echt wilt weten hoe ze zich voelen. Anonieme medewerkersenquêtes bevatten vooral kwalitatieve vragen. De data die u verzamelt, leiden dus tot gedetailleerde inzichten in waarom uw personeel zich wel of niet betrokken voelt op de werkplek.

Door de problemen aan te pakken die in enquêtes over de werknemersbetrokkenheid worden genoemd, verbetert u niet alleen de betrokkenheid, maar laat u ook zien dat u de meningen en gevoelens van uw medewerkers belangrijk vindt. Omdat de werknemersbetrokkenheid een enorme impact heeft op het succes van bedrijven, loont het de moeite om via een anonieme enquête na te gaan wat de stand van zaken is.

De werknemerstevredenheid is een term waarmee wordt beschreven hoe tevreden werknemers zijn met hun functie, ervaringen, werkplek en de organisatie in het algemeen. Wilt u het beste talent behouden en de betrokkenheid van uw medewerkers verbeteren, dan moet u de werknemerstevredenheid kennen. De hierboven genoemde Gallup-studie laat ook zien dat Amerikaanse medewerkers ontevreden zijn. Slechts 19% zegt buitengewoon tevreden te zijn. Tevredenheid is een onmisbaar onderdeel van de betrokkenheid. Door na te gaan wat aan de basis ligt van de ontevredenheid en dan actie te ondernemen, verbetert u de betrokkenheid én de tevredenheid.

Wilt u weten hoe uw bedrijf het doet ten aanzien van de werknemerstevredenheid, probeer dan een anonieme enquête over de werknemerstevredenheid. Omdat tevredenheid in verband staat met de beloning, cultuur, erkenning, arbeidsvoorwaarden, werklast, effectieve leiding en meer, ontdekt u of u tegemoetkomt aan de tastbare en niet-tastbare behoeften van uw personeel. Deze kennis (en de activiteiten die u onderneemt) hebben rechtstreekse impact op de betrokkenheid en het behoud van uw medewerkers.

Door uw enquête over de werknemerstevredenheid anoniem te houden, krijgt u openhartige feedback en ziet u wat u kunt verbeteren. En als u dan de mouwen opstroopt, laat u uw medewerkers zien dat u om ze geeft. En dat boost de tevredenheid.

Exit-enquêtes voor medewerkers zijn een cruciaal hulpmiddel om na te gaan waarom medewerkers een bedrijf verlaten. Uit de antwoorden kunt u afleiden waarom andere medewerkers ontevreden zijn en waarom ze mogelijk kiezen om uw bedrijf in de toekomst te verlaten.

Exitgesprekken met medewerkers zijn ontegenzeggelijk belangrijk. Maar veel individuen die een bedrijf verlaten, voelen zich ongemakkelijk in persoonlijke gesprekken met medewerkers van Human Resources. Dit komt omdat ze weten dat informatie die ze in exitgesprekken aankaarten, kan worden gedeeld met voormalige collega's, recruiters of hun nieuwe werkgever. Anonieme exit-enquêtes voor medewerkers zijn de oplossing om waardevolle informatie te verzamelen bij medewerkers die vertrekken.

Anonieme enquêtes zijn een alternatief voor medewerkers om feedback te verschaffen die nuttig kan zijn om andere medewerkers juist te behouden.

Als u klachtenformulieren anoniem maakt, beschermt u medewerkers die kritiek leveren of de organisatie, individuen of teams beschuldigen. Ze kunnen worden gebruikt om wangedrag op de werkplek aan de kaak te stellen, klachten door te geven om incidenten te rapporteren. 

Via anonieme klachtenformulieren kunnen medewerkers klagen zonder bang te zijn voor vergelding. Dat kan het verschil zijn tussen incidenten die wel of niet worden aangekaart. U kunt medewerkers geruststellen dat de deur van Human Resources altijd openstaat. Maar anonieme klachtenformulieren moedigen ze aan om problemen in normale taal door te geven zonder ze te bagatelliseren of minimaliseren omdat ze bang zijn.

Klaar om een anonieme werknemersenquête te maken? SurveyMonkey kan u een handje helpen. We hebben de tools en functies waarmee u de vereiste informatie verzamelt én uw respondenten anoniem houdt.

Bij SurveyMonkey kunt u het verzamelprogramma voor anonieme reacties gebruiken om tracking te voorkomen. Informatie waarmee respondenten kunnen worden geïdentificeerd, wordt niet opgeslagen. We bewaren IP-adressen in back-endlogboeken, die na 13 maanden worden verwijderd.

Als u meerdere verzamelprogramma's voor uw enquête gebruikt, moet u voor elke de anonieme reacties inschakelen. Bij Enterprise-abonnementen kunnen beheerders de instelling voor anonieme reacties standaard voor het hele team inschakelen. 

Pro-tip: U moet de anonieme reacties inschakelen voordat u uw enquête verzendt. Reacties die zijn verzonden voordat u deze functie hebt ingeschakeld, zijn niet anoniem.

Als u een medewerkersenquête gebruikt, kunt u tegen deze vraag aanlopen: "Zijn medewerkersenquêtes echt anoniem?" Voeg een verklaring toe aan uw enquêtelink of neem tekst op in de inleiding van uw enquête waarin u deze vraag beantwoordt. Laat medewerkers weten wat u met hun reacties doet en hoe u hun anonimiteit waarborgt. Door deze info van tevoren te verstrekken, vergroot u de kans op eerlijke reacties en een hoger reactiepercentage.

Met een externe enquêtetool zoals SurveyMonkey kunt u gemakkelijker de anonimiteit garanderen, aangezien geen identificatiegegevens zoals e-mailadressen of IP-adressen worden doorgegeven aan accountbeheerders.

Het is vanzelfsprekend dat u bepaalde vragen uit de weg gaat in anonieme enquêtes: naam, e-mailadres, telefoonnummer, enz. Maar zelfs vragen over functienamen en organisaties kunnen voor problemen zorgen, aangezien u hiermee de reikwijdte verkleint en de identiteit van de enquêtedeelnemer kunt achterhalen.

Stel vragen op waarmee u de stemming peilt en het 'waarom' achter deze stemming. U kunt geen navraag doen bij de respondenten, dus stel uw vragen op een doordachte manier om optimaal te profiteren van de info die u ontvangt.

Vraag dus niet: "Kunt u goed overweg met uw directe manager?" Maar: "Helpt uw manager u met uw werk en wordt u hiervoor erkend?" En: "Hoe uit uw manager diens support en erkenning?"

Misschien kent u uw medewerkers wel door en door en kunt u hun identiteit vaststellen op basis van hun reacties. Doe dat niet. Zelfs als het taalgebruik u bekend in de oren klinkt, moet u uw medewerkers respecteren door niet uit te vogelen wie de reacties heeft geschreven. Zo schendt u namelijk het vertrouwen van uw medewerkers, omdat u hebt beloofd dat de enquête anoniem zou zijn. De juiste of onjuiste identificatie van medewerkers op basis van hun enquêteantwoorden leidt alleen maar tot problemen.

Klaar om te weten hoe u de betrokkenheid van medewerkers kunt boosten? Waarom zijn uw werknemers ontevreden? Waarom verlaat iemand uw organisatie? Is de tijd rijp om een anoniem klachtenformulier of een exit-enquête op te stellen? Deze en andere vragen kunnen worden beantwoord met een anonieme werknemersenquête van SurveyMonkey.

Registreer u voor een SurveyMonkey-account en ga meteen aan de slag. We hebben abonnementen die passen bij de behoeften van alle individuen, teams of bedrijven.