Een betere, productievere werkplek realiseren met een werknemersbetrokkenheidenquête

Richt u niet alleen op werknemersbetrokkenheid maar meet alles wat belangrijk is.

Maak vandaag nog een enquête

Wat is werknemersbetrokkenheid?

Werknemersbetrokkenheid is de mate waarin werknemers het gevoel hebben gewaardeerd en betrokken te zijn bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Er wordt veel gediscussieerd onder HR-medewerkers en onderzoekers over de precieze factoren die een rol spelen bij werknemersbetrokkenheid. Maar in de kern komt het neer op de vraag of werknemers ervaren dat er in hen en in de missie van de onderneming wordt geïnvesteerd.

Bij het uitvoeren van een enquête over werknemersbetrokkenheid wordt niet alleen gemeten hoe tevreden werknemers zijn, maar ook hoe toegewijd ze zijn aan de missie en het resultaat van uw onderneming. Werknemersbetrokkenheid meten is erg belangrijk, omdat dit een indicatie is van de gezondheid van uw bedrijf. Ook is het een goede manier om factoren te ontdekken die verbeterd kunnen worden.

Probeer de sjabloon voor de SurveyMonkey-enquête voor werknemersbetrokkenheid uit

Waarom betrokkenheid meten?

Wanneer werknemers betrokken zijn bij hun werk, zijn ze ook gemotiveerder en tevredener. En dat resulteert uiteindelijk in een hogere productiviteit, een toename van soms wel 22%.

Daarom is werknemersbetrokkenheid zo belangrijk voor het succes van uw organisatie. Betrokken personeel resulteert in een organisatie die productiever en winstgevender is. En wij hebben het niet over marginale verbeteringen. Gallup heeft vastgesteld dat bedrijven met zeer betrokken personeel 147% betere resultaten leveren dan andere bedrijven, uitgedrukt in winst per aandeel.

Resultaten als deze geven aan dat bedrijven de werknemersbetrokkenheid niet alleen moeten meten: ze kunnen het zich niet veroorloven om het niet te doen.

Werknemersbetrokkenheid versus werknemerstevredenheid

Wat is het verschil tussen werknemersbetrokkenheid en werknemerstevredenheid? Hoewel er een zekere overlap is tussen de twee, zijn er veel meer factoren die een rol spelen bij werknemersbetrokkenheid dan bij werknemerstevredenheid. Met andere woorden, een betrokken werknemer is waarschijnlijk wel tevreden, maar niet alle tevreden werknemers voelen zich betrokken.

Er wordt stevig gediscussieerd onder academici over de vraag welke factoren precies een rol spelen bij werknemersbetrokkenheid. Maar op basis van diverse resultaten van recente onderzoeken met betrekking tot deze kwestie, zien we dat een goede werknemersbetrokkenheidenquête diverse factoren meet, waaronder

leiderschapsgedrag: doelmatig management kan uw werknemersbetrokkenheid maken of breken. Het gaat er niet alleen om dat uw managers uw werknemers goed behandelen of dat ze ethisch handelen (hoewel dat uiteraard ook belangrijk is). Het is van cruciaal belang om op elke laag in uw organisatie doelmatige leiders te hebben. Dit betekent dat managers die bedrijfswaarden uitdragen, goed communiceren en tijdig de juiste acties uitvoeren. Een goede werknemersbetrokkenheidenquête meet deze vormen van gedrag op management- en bestuurlijk niveau: u kunt onze sjabloon voor managementprestaties gebruiken.

Aard van het werk: de meeste mensen willen helemaal geen gemakkelijk werk. Ze willen uitdagend werk. Ze willen van tijd tot tijd op de proef worden gesteld. Uitdagend werk kan heel erg motiverend zijn voor werknemers, zolang werknemers duidelijk zien hoe hun werk bijdraagt aan de prestaties van de onderneming. Gebruik uw werknemersbetrokkenheidenquête om uw werknemers te vragen hoe betrokken (en gemotiveerd) zij hun werk vinden en of zij duidelijk het verband zien tussen hun inbreng en de resultaten van het bedrijf.

Loopbaanontwikkeling: ambitieuze werknemers zijn prima. Zij kunnen de meest zelfgemotiveerde en productieve leden van uw team zijn, zolang maar duidelijk is voor ze hoe u ze kunt helpen met hun carrière. Als dat niet het geval is, loopt u het risico ze kwijt te raken. Duidelijkheid rond loopbaanverwachtingen is belangrijk. U kunt ze een helpende hand bieden. Krijgen uw werknemers voldoende steun en voldoende begeleiding? Met een werknemersbetrokkenheidenquête kunt u bepalen of uw werknemers een duidelijk pad voor ogen hebben en of zij de steun krijgen die ze nodig hebben om hun doel te bereiken.

Trots op uw bedrijf: wanneer werknemers trots zijn op het bedrijf waar ze werken, zult u dat zeker merken. Zij geloven in uw missie en zien graag dat u daarin slaagt. Die houding vertaalt zich in hun prestaties: wanneer mensen trots zijn op het bedrijf waar ze werken, zijn ze ook trots op het werk dat ze doen. Maar bij het stimuleren van dit gedrag wilt u niet alleen werknemers een goed gevoel geven over zichzelf. Ze komen hierdoor altijd met de juiste instelling op hun werk, werken nauwer samen met collega’s en zetten beide schouders eronder als er problemen zijn op te lossen.

Collega’s: het spreekt vanzelf dat wij veel tijd besteden aan de omgang met collega’s. In bedrijven van elke omvang is het belangrijk om na te denken over de relaties tussen collega’s: hoe zij met elkaar omgaan, hoe zij naar elkaars vaardigheden kijken, en wat zij als sterke en zwakke punten van elkaar beschouwen. Hoe werknemers naar collega’s kijken, kan grote gevolgen hebben voor hun moraal en in welke mate zij geloven in de haalbaarheid van bedrijfsdoelen. Vragen van werknemerenquêtes over deze problemen moeten een belangrijk deel uitmaken van elke werknemersbetrokkenheidstrategie die u implementeert.

Betrokkenheidstrategieën ontwikkelen met enquêtes

Alleen werknemersbetrokkenheid meten is niet voldoende om betrokken personeel te krijgen. U moet de resultaten analyseren, factoren ontdekken die verbeterd kunnen worden en werknemersbetrokkenheidstrategieën implementeren. En dat laatste is vaak een hele opgave.

Stap 1: bepaal wat u wilt onderzoeken

Misschien bent u alleen geïnteresseerd in het meten en verbeteren van slechts enkele factoren van werknemersbetrokkenheid. Mogelijk wilt u alleen antwoord op de vraag hoe prestaties van het management werknemersbetrokkenheid in uw bedrijf beïnvloeden. U kunt de enquêtesjabloon voor managementprestaties gebruiken of alleen het gedeelte van werknemersbetrokkenheid eruit halen dat over managementprestaties gaat.

Maar als u erop staat alleen enquêtes te gebruiken om werknemersbetrokkenheidstrategieën te ontwikkelen, is dit waarschijnlijk niet de beste benadering. Wanneer u vanaf het begin inzoomt op een bepaald onderwerp, loopt u mogelijk factoren mis die verbeterd kunnen worden. Wat als loopbaanontwikkeling en niet de prestaties van het management een grotere rol spelen in de werknemersbetrokkenheid van uw personeel?

Als u een overkoepelende werknemersbetrokkenheidstrategie wilt ontwikkelen, kunt u in eerste instantie het beste zo breed mogelijk inzetten en later inzoomen op specifieke onderdelen.

De vinger aan de pols van elke factor die van invloed is op uw werknemersbetrokkenheid: onze enquêtesjabloon voor werknemersbetrokkenheid is speciaal ontworpen om een totaalbeeld van het probleem te schetsen. Probeer het uit

Stap 2: identificeer factoren om actie op te ondernemen

Nadat u uw enquête hebt gehouden en factoren hebt geïdentificeerd die moeten worden verbeterd, kunt u prioriteiten toekennen. Uw eerste reactie is waarschijnlijk dat u meteen alle factoren wilt aanpakken die geen perfecte score hebben gekregen. Probeer die gedachte te laten varen. Het enige resultaat dat u daarmee bereikt, is namelijk dat u al uw mensen en middelen hierop inzet, en dat de score uiteindelijk slechts marginaal hoger uitvalt.

Probeer enkele belangrijke factoren van uw werknemersbetrokkenheid te identificeren en richt u alleen hierop. Prioriteit toekennen aan slechts enkele factoren, kan echter heel lastig zijn. Stel uzelf de volgende twee vragen om uw keuze te beperken:

  1. “Waar kan ik mijn middelen het beste inzetten om werknemersbetrokkenheid zo maximaal mogelijk te beïnvloeden?” Zoek naar factoren waarbij uw enquêteresultaat zo ver mogelijk verwijderd is van het ideale resultaat.
  2. “Met welke acties zet ik mijn middelen het doelmatigst in?” Denk hierbij aan factoren die het gemakkelijkst zijn te beïnvloeden, misschien door bestaande middelen of expertise in te zetten.

Stap 3: maak een plan

Welke actie u ook kiest, het is belangrijk dat u uw plan communiceert naar uw werknemers, zodat zij begrijpen hoe en wanneer u uw plan uitvoert. Transparantie is van cruciaal belang in deze fase. Wij raden u aan uw doelen SMART te maken: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Stap 4: houd u aan uw plan

Hoe weet u of uw plan een positief effect heeft? Door een werknemersbetrokkenheidenquête te sturen uiteraard. Om de werknemersbetrokkenheid in uw bedrijf blijvend te verbeteren, moet u vaak op dezelfde manier metingen verrichten.

U bent misschien ook geïnteresseerd in:

Klanttevredenheidsenquêtes

Wilt u weten wat klanten over u zeggen? Enquêtes over klanttevredenheid kunnen u helpen om in kaart te brengen hoe mensen denken over uw bedrijf en om feedback te verzamelen over onder andere uw klantenservice.

Ga naar pagina

Evenementenquêtes

Het organiseren van een evenement is hard werk. Wie komen er? Wat is hun planning? Evenementenquêtes kunnen u een duidelijk beeld verschaffen. U kunt na afloop van het evenement om feedback vragen, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen bij een volgend evenement.

Ga naar pagina

3 snelle tips om de respons bij enquêtes te verbeteren

Hier volgen enkele ideeën om ervoor te zorgen dat respondenten meedoen aan uw enquêtes.

1. Wees snel

Als uw enquête kort en krachtig is, is de kans groter dat meer respondenten deze zullen invullen.

2. Bied stimulansen

Kleine prikkels zoals een geringe korting of deelname aan een loterij kunnen respondenten ertoe brengen om uw enquête in te vullen.

3. Koop een doelpubliek

Met SurveyMonkey Audience kunt u zich tegen betaling toegang tot een doelgroep verschaffen die aan specifieke demografische criteria voor uw enquête voldoet. Dit is een fantastische manier om gerichte reacties van een bepaalde groep te verkrijgen.

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Stuur zo veel enquêtes en quizzen als u wilt, zelfs als u een gratis abonnement hebt.

Snel antwoorden verzamelen

Maak en verzend gemakkelijk professionele enquêtes. Ontvang snel betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Gebruik kant-en-klare vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtespecialisten.

Real-time resultaten

Controleer de resultaten onderweg op elk apparaat. Ontdek trends terwijl de gegevens binnenkomen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes hebben veel meer te bieden dan alleen antwoorden. Ontvang feedback en ontdek nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Ontwikkel en deel inzichten uit uw gegevens met uw team.