Kwantitatief versus kwalitatief onderzoek

Ontdek de verschillen tussen kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.

search_fingerprintSommige dingen gaan gewoon goed samen, zoals tomaten en basilicum, Bert en Ernie, kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Eén van de hoofdstappen bij het maken van een enquête is erin slagen om een optimaal evenwicht te vinden tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Beide spelen een essentiële rol bij het waarborgen van de aanwezigheid van gegevens die bruikbare inzichten verschaffen op basis waarvan u betere beslissingen kunt nemen.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek gebruiken

Kwalitatief onderzoek helpt bij het verzamelen van gedetailleerde informatie over het onderwerp waar u belangstelling voor hebt en bij het formuleren van hypotheses die u kunnen helpen bij het afstemmen van uw kwantitatieve onderzoek om te verifiëren of de theorieën die u hebt ontwikkeld, juist zijn.

Kwalitatief onderzoek kan u ook helpen in de laatste fasen van uw project, waarbij u citaten uit open vragen kunt gebruiken om de cijfers die u hebt verzameld, van een gezicht te voorzien. Wanneer u dingen te weten wilt komen, zoals welke woorden uw klanten gebruiken om u te beschrijven of wat de interactie van uw klanten met uw product is, is het raadzaam om met kwantitatief onderzoek te beginnen.

Als u eenmaal uw kwesties hebt gedefinieerd, stelt kwantitatief onderzoek u in staat om beslissingen te nemen op basis van aantallen en cijfers waarop u statistische analyses kunt toepassen.

Kwantitatief onderzoek maakt vaak gebruik van een groter aantal respondenten of deelnemers dan kwalitatief onderzoek, zodat u in elk geval vragen kunt beantwoorden als: Geven mensen de voorkeur aan u boven uw concurrenten? Welke services zijn het belangrijkst? Welke reclame is het aantrekkelijkst?

Om ervoor te zorgen dat u het juiste evenwicht vindt om alle antwoorden te verkrijgen die u nodig hebt, volgen hier nog enkele tips over hoe beide typen onderzoek u helpen om tot betere beslissingen te komen.

Gratis eGuide over het schrijven van enquêtes Profiteer van tips van onze enquête-experts voor het schrijven van fantastische enquêtes waarmee u betrouwbare resultaten kunt verkrijgen.

De eGuide downloaden →

Het evenwicht tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Hoe brengt u deze twee vormen van onderzoek samen? Kwalitatief onderzoek is bijna altijd een beginpunt, waarbij u ernaar streeft om nieuwe problemen en mogelijkheden te ontdekken. Deze stellen u op hun beurt weer in staat om te bepalen waarop verder onderzoek zich moet richten. Kwantitatief onderzoek biedt specifieke meetwaarden die de nauwkeurigheid en significantie van een probleem of mogelijkheid kunnen identificeren.

Stel dat u een conferentie hebt gehouden en dat u feedback van uw deelnemers wilt verzamelen. Er zijn waarschijnlijk al verscheidene dingen die u al meet via kwantitatief onderzoek, zoals het bijwoningspercentage, de algehele tevredenheid, de kwaliteit van sprekers, de waarde van verstrekte informatie enzovoort.

Al deze vragen worden aangeboden in een gesloten en meetbare vorm. Het is daarnaast raadzaam om ook enkele open vragen voor kwalitatief onderzoek op te nemen om verschillende onderwerpen in kaart te brengen die u mogelijk over het hoofd hebt gezien. U zult er daarom waarschijnlijk voor kiezen om vragen te stellen, zoals:

  •       Welk aspect van de conferentie beviel u het meest?
  •       Hoe zouden we uw ervaring kunnen verbeteren?
  •       Is er feedback over de conferentie waarvan we volgens u op de hoogte zouden moeten zijn?

Eventuele algemene thema’s die uit deze kwalitatieve vragen naar voren komen en die niet aan bod zijn gekomen in de kwantitatieve vragen, zijn mogelijk uitstekende aanvullingen op de feedbackenquête voor uw volgende conferentie.

Stel dat verscheidene deelnemers bijvoorbeeld hebben aangegeven dat de moeilijk te bereiken locatie van de conferentie niet erg werd gewaardeerd. In dat geval zou u na uw volgende conferentie in uw onderzoek kwantitatieve vragen kunnen stellen, waarmee u informeert naar hoe tevreden mensen waren met de nieuwe locatie of u zou respondenten kunnen laten kiezen uit een lijst met potentiële locatie om te bepalen welke in de toekomst het handigst is.

Een ander voordeel van het stellen van open vragen in een enquête is dat u de reacties kunt gebruiken in het eindrapport dat u verstrekt aan de collega’s die hebben geholpen om de conferentie te organiseren. U kunt ook overwegen om deze op uw website te plaatsen als getuigenissen, nadat u daarvoor natuurlijk eerst toestemming hebt gevraagd. Door citaten uit uw enquête op te nemen in uw rapport of op uw website, voorziet u de waarden en percentages die u hebt verzameld als het ware van een stem, waardoor het verhaal van de gegevens meer tot de verbeelding spreekt.

Nu u de definities van kwalitatief en kwalitatief onderzoek kent en u weet hoe u deze typen onderzoek samen kunt gebruiken, is het tijd om aandacht te besteden aan op welke manier specifieke vraagtypen voordelig kunnen zijn voor uw onderzoek.

Dit artikel maakt deel uit van het project Basisprincipes van enquêtes van SurveyMonkey. We hopen dat we meer mensen kunnen helpen om slimme enquêtes te maken. Lees meer over het project en onze betrokkenheid bij de onderzoeksgemeenschap.