Steekproefgrootte enquête

Hoeveel mensen heb ik echt nodig om mijn enquête naartoe te sturen?

Illustratie Steekproefgrootte enquête

Als u vraagt “hoeveel respondenten heb ik nodig voor mijn enquête”, vraagt u eigenlijk “hoe groot moet mijn steekproef zijn om een nauwkeurige schatting van mijn populatie te kunnen maken?” Deze concepten zijn complex, dus hebben we het proces opgesplitst in 5 stappen, waardoor u op eenvoudige wijze uw ideale steekproefgrootte kunt berekenen en ervoor kunt zorgen dat uw enquêteresultaten nauwkeurig zijn.

5 stappen om er zeker van te zijn dat uw steekproef een nauwkeurige schatting van uw populatie biedt:

Stap 1

Wat is uw populatie?

Met populatie bedoelen we de complete groep mensen waarin u inzicht wilt krijgen (uw steekproef zijn de personen binnen deze populatie die daadwerkelijk uw enquête invullen).

Indien u bijvoorbeeld meer inzicht wilt in de manier waarop u uw tandpasta op de markt moet brengen in Frankrijk, vormen de inwoners van Frankrijk uw populatie. Indien u meer inzicht wilt krijgen in het aantal vakantiedagen dat werknemers van een tandpastafabrikant zouden willen hebben, vormen de werknemers van de betreffende tandpastafabrikant uw populatie.

Ongeacht of het gaat om een land of een bedrijf, u dient eerst te bepalen over welke populatie u meer informatie wilt. Zodra u uw populatie in kaart hebt gebracht, kunt u berekenen uit hoeveel personen (ruwweg) de populatie bestaat. Er wonen bijvoorbeeld ongeveer 65 miljoen mensen in Frankrijk en we denken dat het aantal werknemers van uw tandpastafabrikant lager is dan dat aantal.

Weet u het aantal? Dan gaan we verder…

Stap 2

Hoe nauwkeurig moet u zijn?

Beschouw deze stap maar als een evaluatie van hoeveel risico u bereid bent te nemen dat de antwoorden die u ontvangt tijdens uw enquête enigszins afwijken vanwege het feit dat u niet uw volledige populatie hebt ondervraagd. Dus hier zijn de twee vragen die u moet beantwoorden:

  1. Hoe zeker moet u ervan zijn dat de antwoorden overeenkomen met de opvattingen van uw populatie?
    Dit is uw foutmarge. Stel, bijvoorbeeld, dat 90% van uw steekproef van kauwgum met druivensmaak houdt. Bij een foutmarge van 5% wordt aan beide kanten 5% van dat aantal toegevoegd, zodat in werkelijkheid 85-95% van uw steekproef van kauwgum met druivensmaak houdt. 5% is de meestgebruikte foutmarge, maar u kunt elke gewenste waarde van 1-10% kiezen voor een foutmarge, afhankelijk van uw enquête. Uw foutmarge verhogen tot boven 10% wordt niet aanbevolen.
  2. Hoe zeker moet u ervan zijn dat de steekproef een nauwkeurige afspiegeling van uw populatie vormt?
    Dit is uw betrouwbaarheidsinterval. Een betrouwbaarheidsinterval is de waarschijnlijkheid dat de steekproef die u hebt gekozen relevant was voor de verkregen resultaten. De berekening wordt gewoonlijk op de volgende wijze uitgevoerd. Als u nog 30 willekeurige andere steekproeven zou nemen uit uw populatie, hoe vaak zouden de resultaten die u met één steekproef verkrijgt dan significant afwijken van de resultaten van die 30 andere steekproeven? Een betrouwbaarheidsinterval van 95% betekent dat u in 95% van de gevallen dezelfde resultaten zou krijgen. 95% is het meestgebruikte betrouwbaarheidsinterval, maar u kunt desgewenst een betrouwbaarheidsinterval van 90% tot 99% kiezen, afhankelijk van uw enquête. Uw betrouwbaarheidsinterval verlagen tot beneden de 90% wordt niet aanbevolen.
Stap 3

Hoe groot is de steekproef die ik nodig heb?

Selecteer, met behulp van de onderstaande tabel, uw geschatte doelpopulatie en kies vervolgens uw foutmarge om een inschatting te maken van het aantal ingevulde enquêtes dat u nodig hebt.

Nu u uw getallen uit stap 1 en stap 2 hebt, bekijkt u de handige tabel hieronder om te bepalen hoe groot de steekproef is die u nodig hebt…

Populatie Foutmarge Betrouwbaarheidsinterval
10% 5% 1% 90% 95% 99%
100 50 80 99 74 80 88
500 81 218 476 176 218 286
1.000 88 278 906 215 278 400
10.000 96 370 4.900 264 370 623
100.000 96 383 8.763 270 383 660
1.000.000+ 97 384 9.513 271 384 664

Opmerking: deze cijfers zijn uitsluitend bedoeld als ruwe richtlijnen. Tevens kunt u bij populaties van meer dan 1 miljoen wellicht het beste enigszins naar boven afronden naar het dichtstbijzijnde honderdtal.

Stap 4

Hoeveel reacties zult u ontvangen?

Helaas zal niet iedereen die u uw enquête toestuurt deze ook daadwerkelijk invullen.

Het percentage mensen dat de ontvangen enquête daadwerkelijk invult wordt het “reactiepercentage” genoemd. Maak een inschatting van uw reactiepercentage om te kunnen bepalen hoeveel enquêtes u dient te versturen om het vereiste aantal ingevulde enquêtes terug te krijgen.

Reactiepercentages variëren aanzienlijk en zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals de relatie met uw doelgroep, de lengte en de complexiteit van de enquête, stimuleringsinitiatieven en het onderwerp van uw enquête. Voor online enquêtes waarbij geen sprake is van een bestaande relatie met de ontvangers, geldt een reactiepercentage van 20-30% als zeer geslaagd. Indien u nooit eerder een enquête hebt gehouden onder uw populatie, is een reactiepercentage van 10-15% een voorzichtigere en veiligere schatting.

Stap 5

Dus naar hoeveel mensen stuur ik mijn enquête?

Dat gedeelte is gemakkelijk!

Deel simpelweg het getal dat u hebt gevonden in stap 3 door dat in stap 4. Dat is uw magische getal.

Als u dus bijvoorbeeld 100 vrouwen die shampoo gebruiken nodig hebt om uw enquête in te vullen en u denkt dat ongeveer 10% van de vrouwen die shampoo gebruiken en die u een enquête toestuurt deze daadwerkelijk zullen invullen, moet u de enquête naar 100/10%, oftewel 1000 vrouwen sturen!