Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Steekproefgrootte enquête

Naar hoeveel mensen moet ik mijn enquête sturen?

Als u vraagt "Hoeveel respondenten heb ik nodig voor mijn enquête", wilt u eigenlijk weten wanneer uw steekproef of enquête representatief is. Met andere woorden, hoe groot moet uw steekproef zijn om een nauwkeurige schatting van uw populatie te maken? Deze concepten zijn complex, dus hebben we het proces opgesplitst in vijf stappen. Zo kunt u op eenvoudige wijze uw ideale steekproefgrootte berekenen en zeker weten dat uw enquêteresultaten zo nauwkeurig mogelijk zijn.

Met populatie bedoelen we de complete set van mensen waarin u inzicht wilt krijgen (uw steekproef zijn de personen binnen deze populatie die daadwerkelijk uw enquête invullen).

Stel dat u wilt weten hoe u het beste uw tandpasta op de markt kunt brengen in Frankrijk. Dan bestaat uw populatie uit de inwoners van Frankrijk. Of u wilt ontdekken hoeveel vakantiedagen de medewerkers van uw tandpastafabriek willen. Dan bestaat uw populatie uit de medewerkers van uw tandpastafabriek.

Een belangrijke eerste stap is uitzoeken in welke populatie u inzicht probeert te krijgen, ongeacht of het om een land of een bedrijf gaat. Wanneer u weet wat uw populatie is, zoekt u uit hoeveel personen die populatie (grofweg) bevat. In Frankrijk wonen bijvoorbeeld ongeveer 65 miljoen mensen en wij denken dat uw tandpastafabriek waarschijnlijk een stuk minder werknemers zal hebben.

Hebt u uw getal? Oké, op naar de volgende stap…

U kunt waarschijnlijk niet de hele populatie ondervragen. Dus u loopt een zeker risico dat de antwoorden op uw enquête iets afwijken van de hele populatie. Maar wanneer is een enquête betrouwbaar? Om te bepalen hoeveel risico u wilt nemen, moet u de volgende twee vragen beantwoorden:

  1. Hoe zeker moet u ervan zijn dat de antwoorden overeenkomen met de mening van uw populatie?
    Dit is uw foutmarge. Als bijvoorbeeld 90% van uw steekproef van kauwgom met aardbeiensmaak houdt, en u een foutmarge gebruikt van 5% (dus 5% optelt en aftrekt van dat getal), betekent dit dat in werkelijkheid 85-95% van uw steekproef van aardbeienkauwgom houdt. 5% is de meestgebruikte foutmarge maar u kunt een marge gebruiken van 1-10%, afhankelijk van uw enquête. We raden niet aan om een foutmarge te nemen die hoger is dan 10%.
  2. Hoe zeker moet u ervan zijn dat de steekproef een nauwkeurige afspiegeling van uw populatie vormt?
    Dit is uw betrouwbaarheidsinterval. Een betrouwbaarheidsinterval is de waarschijnlijkheid dat de steekproef die u hebt gekozen relevant was voor de verzamelde resultaten. De berekening wordt gewoonlijk op de volgende wijze uitgevoerd. Als u nog 30 willekeurige andere steekproeven zou nemen uit uw populatie, hoe vaak zouden de resultaten die u met één steekproef krijgt dan significant afwijken van de resultaten van die 30 andere steekproeven? Een betrouwbaarheidsinterval van 95% betekent dat u in 95% van de gevallen dezelfde resultaten zou krijgen. 95% is het meestgebruikte betrouwbaarheidsinterval. Maar u kunt voor elke interval tussen de 90% en 99% kiezen, afhankelijk van uw enquête. We raden het niet aan om een betrouwbaarheidsinterval te nemen van minder dan 90%.

Oftewel, hoeveel respondenten zijn nodig voor kwantitatief onderzoek? Selecteer met behulp van de onderstaande tabel uw geschatte doelpopulatie. Kies dan uw foutmarge om een inschatting te maken van het aantal ingevulde enquêtes dat u nodig hebt.

Gebruik de getallen uit stap 1 en stap 2 en kijk in de handige tabel hieronder om te bepalen hoe groot uw steekproef moet zijn……

Populatie10% foutmarge5% foutmarge1% foutmarge90% betrouwbaarheidsinterval95% betrouwbaarheidsinterval99% betrouwbaarheidsinterval
100508099748088
50081218476176218286
100088278906215278400
10.000963704900264370623
100.000963838763270383660
1.000.000+973849513271384664

Opmerking: deze cijfers zijn uitsluitend bedoeld als ruwe richtlijnen. Tevens kunt u bij populaties van meer dan 1 miljoen wellicht het beste enigszins naar boven afronden naar het dichtstbijzijnde honderdtal.

Helaas zal niet iedereen die u een enquête toestuurt deze ook daadwerkelijk invullen. Daarom is het ook erg belangrijk om te kijken naar het gemiddelde reactiepercentage of de gemiddelde respons van een enquête.

Het percentage mensen dat een ontvangen enquête ook daadwerkelijk invult, wordt het "reactiepercentage" genoemd. Een schatting van uw reactiepercentage zal u helpen bij het bepalen van het totale aantal enquêtes dat u moet uitsturen om het vereiste aantal ingevulde enquêtes te verkrijgen.

Het reactiepercentage varieert sterk en is afhankelijk van een aantal factoren zoals de relatie met uw doelgroep, de lengte en complexiteit van de enquête, stimulansen of beloningen voor het invullen en het onderwerp van uw enquête. Voor online enquêtes waarbij u geen relatie hebt met de ontvangers, wordt een reactiepercentage van 20-30% als zeer succesvol beschouwd. Een reactiepercentage van 10-15% is een conservatievere en veiligere keuze als u uw populatie niet eerder hebt ondervraagd.

Deel simpelweg het getal dat u hebt gevonden in stap 3 door dat in stap 4. Dat is uw magische aantal.

Stel u zoekt 100 vrouwen die shampoo gebruiken om uw enquête in te vullen. U denkt dat ongeveer 10% van de vrouwen die shampoo gebruiken en die een enquête ontvangen deze daadwerkelijk zullen invullen. Dan moet u de enquête naar 100/10%, oftewel 1000 vrouwen sturen! Met de bovenstaande stappen is het een stuk makkelijker om de betrouwbaarheid en validiteit van een enquête te bepalen.

SurveyMonkey Audience heeft miljoenen respondenten voor enquêtes klaarstaan met de antwoorden die u nodig hebt om cruciale beslissingen te nemen. Elke enquêtedeelnemer is geprofileerd op basis van honderden gegevenspunten met betrekking tot demografische aspecten, levensstijl, beroep en geografische locatie, zodat u precies de groep kunt ondervragen waarvan de feedback relevant voor u is. In slechts twee dagen kunt u een project starten, wordt de gegevensset verzameld en staan de resultaten klaar voor analyse. En dat alles binnen uw bestaande SurveyMonkey-account.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Gemakkelijk aanvragen ontvangen via online aanvraagformulieren

Maak en wijzig aanvraagformulier gemakkelijk om aanvragen te ontvangen van werknemers, klanten en meer. Ga in een paar minuten aan de slag met onze door experts gemaakte sjablonen.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.