Kwalitatief onderzoek uitvoeren

Benut uw kwalitatieve gegevens optimaal.

Maak vandaag nog een enquête

Kwalitatief onderzoek is een minder gestructureerde onderzoeksmethodologie die we gebruiken voor het verzamelen van gedetailleerde informatie over de onderliggende redenen en motieven van mensen.

Het einddoel is het ontwikkelen van een grondig inzicht in een onderwerp, kwestie of probleem vanuit een individueel oogpunt.

Kwalitatief onderzoek wordt gedefinieerd als elke vorm van informatievergaring die zich richt op beschrijven, en niet op voorspellen, zoals het geval is bij kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek wordt meestal gebruikt voor het opstellen van een hypothese, die vervolgens wordt getoetst via kwantitatief onderzoek.

De voordelen van kwalitatief onderzoek

Het ontwerpen van een enquête wanneer u niet bekend bent met algemene houdingen, meningen en zelfs woorden van een groep die worden gebruikt om uw onderwerp te beschrijven, is vergelijkbaar met geblinddoekt de straat oversteken: u weet welke kant u op wilt, maar het is gevaarlijk om hieraan te beginnen zonder dat u eerst de omgeving nader onderzoekt.

Kwalitatief onderzoek is verkennend van aard en helpt u inzicht te krijgen in gedetailleerde informatie over een onderwerp of kwestie. U kunt vervolgens een hypothese formuleren voordat u gegevens verzamelt die u helpen bepalen of uw hypothese juist of onjuist is.

De nadelen van kwalitatief onderzoek

Hoewel kwalitatief onderzoek rijke, gedetailleerde informatie kan opleveren over een onderwerp of probleem, wordt dit meestal gedaan onder een kleine groep mensen (steekproef). Dit brengt met zich mee dat dit type onderzoek zich beperkt tot het beschrijven van een bepaald verschijnsel. Kwalitatief onderzoek biedt geen uitkomst als u een beslissing moet nemen of als u een conclusie wilt trekken. Ondanks dat kwalitatief onderzoek u kan helpen bij het doorgronden van hoe mensen het verpakkingsontwerp van uw product beschrijven, biedt dit geen inzicht in welk verpakkingsontwerp aantrekkelijker is.

Waarom kwalitatief onderzoek in enquêtes belangrijk is

Stel dat u een feedbackenquête voor een restaurant maakt en dat u hiermee graag de zwakke punten van uw restaurant wilt identificeren en verbeteren. U kunt besluiten uw respondenten te vragen hun tevredenheid ten aanzien van uw restaurant, klantenservice, menu en voedselkwaliteit te waarderen.

Ondanks dat deze lijst er op het eerste gezicht uitgebreid uitziet, is het goed mogelijk dat een aanzienlijk deel van de respondenten bijzonder ontevreden is over kwesties die over het hoofd zijn gezien of die te onbeduidend leken om in de enquête te worden opgenomen, zoals hoe schoon het restaurant is of de sfeer. Via een kleine hoeveelheid kwalitatief onderzoek zou u kunnen identificeren naar welke kwesties moet worden gevraagd voordat u überhaupt begint. Zonder kwalitatief onderzoek zou uw enquête mogelijke kwesties buiten beschouwing kunnen laten.

Verder kunt u via kwalitatief onderzoek informatie krijgen over specifieke woorden die u zou moeten gebruiken om de afstand met uw respondenten te verkleinen. Als restauranthouder bent u waarschijnlijk bekend met het begrip POS-systeem (Point Of Sale), maar veel van uw respondenten zijn dat niet. Soms kan initieel kwalitatief onderzoek u helpen om nauwkeurig in kaart te brengen met welke termen uw respondenten bekend zijn en welke buiten hun referentiekader vallen.

Vormen van kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is bijzonder veelzijdig. Hieronder staan een paar manieren voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens:

Interviews

Met interviews verzamelt u één op één gedetailleerde informatie om een onderwerp of kwestie beter te begrijpen. Stel dat u de tevredenheid van de medewerkers in uw bedrijf wilt vaststellen in een enquête.

Voordat u uw enquête gaat opstellen, kan het raadzaam zijn om interviews uit te voeren en zo wat context te verzamelen over de bedrijfscultuur, werkomstandigheden en andere zaken die specifiek voor uw bedrijf of onderdeel gelden. In interviews kunt u ook doorvragen, iemands lichaamstaal lezen en andere, meer subtiele hints observeren die bij een meer kwantitatieve methode over het hoofd worden gezien. Behalve voor het verzamelen van meer informatie over een onderwerp, kunnen interviews ook worden gebruikt om casestudy’s te maken en opinies van experts te ontvangen.

Case studies

Uw klanten kunnen op meerdere manieren uw omzet stimuleren. Denk maar aan hoe populair recensies op Yelp en Amazon zijn. Veel mensen lezen recensies van derden voordat ze beslissen welk product te kopen of welk restaurant te bezoeken. Als u aanbevelingen ontvangt of als uw trouwste klanten ‘hun verhaal’ vertellen, kunt u met deze waardevolle informatie potentiële en andere klanten binnenslepen.

Uit gedetailleerde interviews met klanten komen vaak de meest interessante casestudy’s naar voren. U kunt deze verhalen ook verzamelen door een open vraag toe te voegen aan uw enquête. Gebruik dan de antwoorden die u ontvangt (vraag wel altijd of u de uitspraken van een klant mag gebruiken voordat u hun privéopmerkingen openbaar maakt).

Meningen van deskundigen

Veel mensen gebruiken meningen van deskundigen om over een bepaald onderwerp goed geïnformeerde inzichten te verzamelen. Misschien hebt u wel interesse in een onderwerp waarover u maar weinig weet (best practices bij het afnemen van enquêtes zou een prima voorbeeld zijn). Voer in zulke gevallen een paar interviews uit met mensen die veel afweten van het onderwerp. U kunt meerdere open vragen stellen en de juiste informatie vinden om meer te weten te komen over het onderwerp.

Focusgroepen

Bij focusgroepen, die persoonlijk of online kunnen worden georganiseerd, stelt u vragen aan een kleine groep mensen, zodat zij hun mening over een bepaald onderwerp kunnen geven. Met een focusgroep gaat u in een beheerd, maar verder ongestuurd groepsgesprek na wat de reacties zijn van een klein deel van uw doelpubliek. Deze onderzoeksvariant is een geweldiger manier om te testen wat uw doelpubliek vindt van een nieuw product of een bepaalde marketingstrategie.

Open enquêtevragen

Open enquêtevragen, die meestal in een tekstvak van een enquête worden beantwoord, geven uw respondenten de kans een uniek antwoord te geven (in tegenstelling tot een lijst met vooraf opgestelde antwoorden waaruit ze een keuze maken). Bij deze manier van werken hebben respondenten de vrijheid om precies te zeggen wat ze vinden van een onderwerp. Zo ontvangt u verkennende gegevens waarmee u misgelopen kansen, kwesties of citaten onthult. U kunt dan met deze informatie de harde cijfers verder onderbouwen die u in de enquête hebt verzameld. Vaak zijn het deze citaten of voorbeelden die krachtigere uitspraken uitlokken dan al die gemiddelden en percentages.

Observationeel onderzoek

Bij deze aanpak worden klanten of mensen in alledaagse situaties geobserveerd. Een perfect voorbeeld is het bestuderen van klanten die uw winkel bezoeken. Hoe lang duurt het voordat ze vinden wat ze zoeken? Voelen ze zich op hun gemak bij uw personeel? Waar gaan ze eerst naartoe? En dan? Wanneer verlaten ze de winkel zonder iets te kopen? Deze levensechte observaties kunnen bevindingen opleveren die u bij meer directe vormen van onderzoek, zoals focusgroepen en interviews, over het hoofd zou zien.

Nu u alles weet over de technieken voor kwalitatief onderzoek, kunt u meer lezen over de technieken voor kwantitatief onderzoek, of hoe u met de combinatie van deze twee technieken betere inzichten kunt afleiden uit uw informatie!

Dit artikel is onderdeel van het Surveys 101-project van SurveyMonkey. We willen graag meer mensen helpen met het maken van slimme enquêtes. Lees meer over het project en over onze betrokkenheid bij onderzoeksinitiatieven.

U bent misschien ook geïnteresseerd in:

Klanttevredenheidsenquêtes

Wilt u weten wat klanten over u zeggen? Enquêtes over klanttevredenheid kunnen u helpen om in kaart te brengen hoe mensen denken over uw bedrijf en om feedback te verzamelen over onder andere uw klantenservice.

Ga naar pagina

Personeelsenquêtes

Wanneer u naar uw werknemers luistert, kunt u beslissingen nemen die zorgen voor tevredenere werknemers. Wilt u prestaties meten? Wilt u uw werknemers betrekken of motiveren? Werknemerenquêtes kunnen hierbij helpen.

Ga naar pagina

Evenementenquêtes

Het organiseren van een evenement is hard werk. Wie komen er? Wat is hun planning? Evenementenquêtes kunnen u een duidelijk beeld verschaffen. U kunt na afloop van het evenement om feedback vragen, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen bij een volgend evenement.

Ga naar pagina

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Stuur zo veel enquêtes en quizzen als u wilt, zelfs als u een gratis abonnement hebt.

Snel antwoorden verzamelen

Maak en verzend gemakkelijk professionele enquêtes. Ontvang snel betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Gebruik kant-en-klare vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtespecialisten.

Real-time resultaten

Controleer de resultaten onderweg op elk apparaat. Ontdek trends terwijl de gegevens binnenkomen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes hebben veel meer te bieden dan alleen antwoorden. Ontvang feedback en ontdek nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Ontwikkel en deel inzichten uit uw gegevens met uw team.