Onze merkelementen

Wilt u meer informatie over ons merk en onze merkelementen? Met deze richtlijnen leert u hoe u onze naam, ons logo, onze kleuren en handelsmerken gebruikt. Zolang u zich aan deze richtlijnen houdt, hoeft u niet elke keer contact met ons op te nemen.

SurveyMonkey-naam

Onze naam

SurveyMonkey is ÉÉN woord, altijd gespeld met hoofdletter 'S' en hoofdletter 'M'. Voeg geen aanvullende zinsdelen toe, zoals een domeinnaam of bedrijfstype.

Goldie

Maak kennis met Goldie

Ons logo, Goldie, is vernoemd naar onze geliefde CEO, wijlen Dave Goldberg. Volg onze richtlijnen voor het correcte gebruik van Goldie.

Logo

Logo

Ons logo is het meest zichtbare onderdeel van het merk SurveyMonkey. Wij vragen u ons logo niet te wijzigen of onjuist te gebruiken op een manier die tot verwarring kan leiden. Het teken ® is onderdeel van het logo en moet altijd worden gebruikt.

Gebruik de groene versie van het SurveyMonkey-logo uitsluitend op een witte achtergrond. Gebruik de witte versie van ons logo op een gekleurde achtergrond.

Goldie kan zonder het logotype worden gebruikt voor alle sites en eigendommen, CRM en secundaire vermeldingen. Zorg ervoor dat Goldie en het logotype goed zichtbaar zijn en als eerste worden weergegeven.

Het gebruik van de horizontale versie heeft in de meeste gevallen onze voorkeur. In geval van beperkte ruimte of bepaalde co-branding situaties, is het toegestaan de verticale versie te gebruiken.

Logo don'ts

Wij vragen u het volgende niet te doen:

  • De oorspronkelijke positie van Goldie ten opzichte van de merknaam wijzigen.
  • De grootte van de afzonderlijke elementen wijzigen.
  • SurveyMonkey opsplitsen in twee woorden.
  • Meerdere kleuren gebruiken in het logo.
  • Het logotype gebruiken zonder Goldie.
  • Het logo of Goldie uitrekken.

Onze logo's downloaden

Onze kleuren

Het kleurenpalet van ons merk is met zorg gekozen voor een prettige uitstraling en veelzijdigheid. De primaire kleuren, kleuraccenten en neutrale tinten passen uitstekend bij elkaar.

Het primaire palet dient te overheersen in het ontwerp van alle materialen.

Merkpalet

Beleid voor merk- en handelsmerkgebruik van SurveyMonkey

In dit beleid wordt uitgelegd hoe u de logo's, handelsmerken en andere merkelementen van SurveyMonkey kunt gebruiken en hoe u verwijst naar SurveyMonkey en onze producten en services in tekst en afbeeldingen.

U mag onze merkelementen gebruiken in overeenstemming met de onderstaande regels. Als u een merkelement wilt gebruiken op een wijze waarin niet wordt voorzien of die niet is geautoriseerd door dit beleid, vul dan het Aanvraagformulier voor toestemming in. Wij nemen vervolgens contact met u op. Als u al een overeenkomst met SurveyMonkey hebt waarin het gebruik van onze merkelementen is goedgekeurd, hoeft u geen aanvraag in te dienen voor de bestaande rechten die u hebt in het kader van die overeenkomst.

Dit beleid bestaat uit de onderstaande gebruiksregels en de ontwerpvereisten hierboven (die in detail aangeven hoe u onze merkelementen visueel moet presenteren). Kopieën van onze merkelementen kunnen worden gedownload van deze pagina met merkelementen.

Dit beleid kan op elk gewenst moment door SurveyMonkey worden herzien.

Gebruiksregels

U kunt onze merkelementen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, met inbegrip van activiteiten in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Voor commercieel gebruik, zoals het opnemen van onze merkelementen in een product dat te koop wordt aangeboden, is onze toestemming vereist. Wij kunnen u vragen te stoppen met het gebruik van onze merkelementen als wij van mening zijn dat uw gebruik in strijd is met deze regels of buiten de toestemming valt die wij u geven.

Algemene vereisten

Impliceer of suggereer geen samenwerkingsverband dat niet bestaat. Gebruik onze merkelementen niet op een wijze die enige vorm van vereniging, partnerschap, samenwerking, sponsoring of goedkeuring van SurveyMonkey suggereert, of op een wijze waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de suggestie wordt gewekt dat redactionele inhoud is goedgekeurd door of de opvattingen of meningen vertegenwoordigt van SurveyMonkey of haar personeel. Wij stellen voor dat u, waar van toepassing, een disclaimer opneemt waarin wordt aangegeven dat er geen sprake is van enige samenwerking of goedkeuring. (Bijvoorbeeld: "SurveyMonkey is niet verbonden aan deze website, verleent hier geen goedkeuring aan en treedt niet als sponsor op.")

Houd het netjes. Gebruik onze merkelementen niet in combinatie met inhoud die verband houdt met gokken, pornografie of illegale activiteiten.

Gebruik onze merkelementen met goed fatsoen. Afgezien van uitzonderingen met betrekking tot billijk gebruik, mogen onze merkelementen niet worden gebruikt op een wijze die denigrerend is voor SurveyMonkey of haar bedrijfsactiviteiten of op een wijze die misleidend, schadelijk, obsceen, oneerlijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is, dan wel inbreuk op de rechten van anderen maakt.

Combineer onze naam niet met die van u. Combineer niet onze naam of merkelementen met uw naam, merken of namen van producten en enquêtes.

Gebruik geen namen in titels. Gebruik niet onze naam als onderdeel van de titel van uw blog, boek of website.

Veroorzaak geen verwarring door gelijkend gebruik. U mag niet proberen het eigendomsrecht te verwerven van onze merkelementen of van elementen die een zeer sterke gelijkenis vertonen met onze merkelementen, via handelsmerkregistratie, domeinnaamregistratie (met inbegrip van domeinnamen van het tweede niveau) of anderszins.

Geef ons handelssymbool weer. Geef het SurveyMonkey-logo weer vergezeld van een ™ of ® symbool.

Houd u aan onze gebruiksvoorwaarden. U moet onze merkelementen gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van SurveyMonkey.

Handelswaar/vervaardigde goederen

Wij staan het gebruik van onze merkelementen op fysieke goederen niet toe.

Handelsmerken

Neem, waar van toepassing, een verklaring van toekenning op in uw handelsmerk- en auteursrechtverklaringen bij gebruik van onze handelsmerken.

De handelsmerken van SurveyMonkey (zoals SurveyMonkey, People Powered Data™ en logoversies van die merken) zijn het eigendom van SurveyMonkey Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.