Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Ouderenquête voor basis- en voortgezet onderwijs

Dankzij de samenwerking tussen SurveyMonkey en de Harvard Graduate School of Education kunnen scholen de betrokkenheid van ouders stimuleren.

Tienduizenden scholen vertrouwen al meer dan tien jaar op de hulp van SurveyMonkey om naar de ouders van leerlingen te luisteren.

Maar in een groot deel van deze enquêtes ontbraken belangrijke aspecten van de relatie tussen ouders, scholen en leerlingen. We weten dat de betrokkenheid van ouders een grote impact heeft op het onderwijs. Daarom hebben we Dr. Hunter Gehlbach van de Harvard Graduate School of Education om hulp gevraagd bij het opstellen van de juiste vragen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het eindresultaat is een enquêtesjabloon waarmee vaker betrouwbare gegevens en betere uitkomsten worden behaald.

Maak enquêtes, verzend ze en ga aan de slag met krachtige tools voor het analyseren van de enquêtereacties. Verzamel informatie over de betrokkenheid van ouders, fondsenwerving, cursusbeoordelingen en veel meer: wij vereenvoudigen elk proces. Ga gratis aan de slag.

Wanneer ouders betrokken zijn bij het onderwijs halen hun kinderen hogere cijfers, verbeteren ze hun testscores en sociale vaardigheden en is de kans veel kleiner dat ze de middelbare school niet afmaken. Dit blijkt uit dit onderzoek uit 2002: A New Wave of Evidence, The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement, geschreven door Dr. Karen Mapp, docent aan de Harvard Graduate School of Education.

De bevindingen van Dr. Mapp en het vervolgonderzoek door het Harvard Family Research Project hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een toenemend aantal hervormingsinitiatieven en de financiering voor scholen, waaronder het Race to the Top Fund van het Amerikaanse Department of Education.

Het is nu belangrijker dan ooit dat directeuren, inspecteurs en schoolbesturen begrijpen hoe scholen de capaciteit van de ouders kunnen ontwikkelen om zo de leerlingen beter te ondersteunen. Maar hoe beginnen docenten aan dit enorme proces?

Onze partner, Dr. Gehlbach en zijn team hebben hard gewerkt om enquêtevragen op te stellen die de belangrijke aspecten van relaties tussen gezinnen en scholen analyseren. Het team heeft op basis van academisch onderzoek, vraaggesprekken met ouders, focusgroepen, expertpanels en best practices voor het opstellen van enquêtes vragen ontwikkeld om informatie te verzamelen over de volgende onderwerpen:

Hoeveel hulp ontvangen leerlingen thuis?

Welke gewoonten hebben leerlingen ontwikkeld die bijdragen aan hun succes?

Hoe betrokken zijn ouders bij het onderwijs van hun kinderen en wat zijn de mogelijke obstakels tot (meer) betrokkenheid?

Hoe zelfverzekerd zijn ouders bij het ondersteunen van het onderwijs van hun kinderen?

Wat vinden de ouders van de academische en maatschappelijke normen van de school?

Hoe goed passen het academische programma, het sociale klimaat en de organisatorische structuur van de school bij de behoeften van een leerling?

Hoe zien ouders hun rol en die van de docenten in relatie tot verschillende facetten van de scholing van hun kind?

Bij de meeste enquêtes gaat het opstellen van vragen gepaard met uitgebreid onderzoek en analyse door experts. Het is belangrijk dat de ontwikkelaar van de enquête ook aandacht besteedt aan hoe de respondenten vragen interpreteren. Dit heeft grote invloed op de antwoorden.

Dr. Gehlbach heeft gebruik gemaakt van vraaggesprekken, focusgroepen en voorbereidende testtechnieken met potentiële respondenten om vast te stellen hoe ouders van kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs de vragen interpreteerden. Hierdoor hebben de ontwikkelaars van enquêtes meer inzicht in hoe in onduidelijk taalgebruik de interpretatie (en dus de antwoorden) van respondenten kan beïnvloeden. Bij een vraag over 'academische prestaties', denken ouderes dan alleen aan testscores en cijfers, of interpreteren ze dit ook als leesvaardigheid en kritisch denkvermogen? Denken ze bij 'betere schoolprestaties' aan traditionele uitkomsten bij standaardvakken, of houden ze ook rekening met de maatschappelijke en psychologische ontwikkeling van hun kind? Het waren nuances zoals deze die een cruciale rol speelden bij het opstellen van vragen waarmee scholen op effectieve wijze de betrokkenheid van ouders konden vaststellen.

Rectoren, onderwijspersoneel, de gemeente, schoolbesturen of organisaties voor ouders/docenten voor al het basis- en voortgezet onderwijs (openbaar, particulier, stedelijk of platteland) kunnen met deze enquête hun aanpak beter op ouders afstemmen.

Ook kan deze schoolenquête nuttig zijn om de enquêteresultaten te vergelijken met die van andere scholen of organisaties om de context zo beter te definiëren. Het benchmarken van de betrokkenheid van ouders kan leiden tot doelstellingen waarop actie kan worden ondernomen. Ook weet u zo precies wat uw sterke punten zijn in de interacties tussen school en ouders.

In de bijbehorende enquêtesjabloon vindt u verschillende groepen vragen, zoals ouderbetrokkenheid, sfeer op school, enz. Kies bij het maken van uw onderwijsenquête de groepen met vragen die logisch en relevant zijn voor uw school. Test de enquête een aantal keer om fouten in reactiegegevens te beperken en de beste resultaten te behalen.

Naast de vragen van de sjabloon kunt u ook andere vragen toevoegen om inzichten te verkrijgen die specifiek zijn voor uw school. De categorie Onderwijs in onze vragenbank heeft veel kant-en-klare vragen waaruit u kunt kiezen. U kunt natuurlijk ook uw eigen vragen schrijven. Lees daarvoor deze tips voor het schrijven van geweldige enquêtevragen.

Als u de sjabloon wilt gebruiken, meld u aan bij uw SurveyMonkey-account of ga naar 'Registreren' om een SurveyMonkey-account aan te maken. Klik op 'Enquête maken', selecteer 'Gespecialiseerde enquêtesjabloon gebruiken' en kies dan 'Enquête voor ouders van schoolgaande kinderen'.

In ons Helpcenter hebben we een lijst met veelgestelde vragen van scholen. Als uw school of regio geïnteresseerd is in deelname aan de Harvard-enquête, neem dan gerust contact met ons op (informatie momenteel alleen beschikbaar in het Engels).

Onderwijs

Met de SurveyMonkey-oplossingen voor onderwijs stelt u studenten, faculteitsleden en medewerkers de juiste vragen om de leerervaring te verbeteren.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Formuliersjabloon voor kinderopvangregistratie

Stroomlijn inschrijvingen voor kinderopvang met onze formuliersjabloon voor kinderopvangregistratie. Bewerk het formulier met de intuïtieve opbouwfunctie voor formulieren van SurveyMonkey.

Sjabloon voor registratieformulier voor alumni

Blijf in contact met oud-studenten van uw instelling via onze formuliersjabloon voor registratie van alumni. Pas het formulier aan met onze intuïtieve opbouwfunctie voor formulieren.