Ouderenquête voor basis- en voortgezet onderwijs

Dankzij de samenwerking tussen SurveyMonkey en de Harvard Graduate School of Education kunnen scholen de betrokkenheid van ouders stimuleren.

Maak vandaag nog een enquête

Tienduizenden scholen schakelen al meer dan tien jaar lang de hulp in van SurveyMonkey naar ouders te luisteren.

Maar in een groot deel van deze enquêtes ontbraken belangrijke aspecten van de relatie tussen ouders, scholen en leerlingen. Omdat we willen dat de betrokkenheid van ouders een impact heeft op het onderwijs, hebben we Dr. Hunter Gehlbach van de Harvard Graduate School of Education om hulp gevraagd bij het opstellen van de juiste vragen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het eindresultaat is een enquêtesjabloon die vaker tot betrouwbare resultaten en rendabele uitkomsten leidt.

Gebruik de sjabloon van de K-12 ouderenquête →

Maak enquêtes, verzend ze en ga aan de slag met krachtige tools voor het analyseren van de enquêtereacties. Betrokkenheid van ouders, fondsenwerving, cursusbeoordelingen en meer: wij vereenvoudigen elk proces. Ga gratis aan de slag.

Waarom ouders belangrijk zijn

Als ouders een betrokken rol spelen, halen kinderen hogere cijfers, verbeteren ze hun testscores en sociale vaardigheden, en ronden ze de middelbare school af. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in 2002 met de titel A New Wave of Evidence, The Impact of School, Family, and Community Connections on Student Achievement, geschreven door Dr. Karen Mapp, docent aan de Harvard Graduate School of Education.

De bevindingen van Dr. Mapp en vervolgonderzoek door het Harvard Family Research Project zijn opgenomen in een toenemend aantal hervormingsinitiatieven en activiteiten voor fondsenwerving, waaronder het Race to the Top Fund van het Amerikaanse Department of Education.

Het is belangrijker dan ooit dat rectoren, regionale directeurs en schoolbesturen inzien hoe hun scholen een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de capaciteiten van ouders. Maar hoe gaan onderwijzers van start met dit intimiderende proces?

Stel de juiste vragen

Onze partner, Dr. Gehlbach, en zijn team hebben in een rigoureus proces enquêtevragen opgesteld om belangrijke aspecten van relaties tussen gezinnen en scholen te analyseren. Het team heeft op basis van academisch onderzoek, vraaggesprekken met ouders, focusgroepen, expertpanels en best practices voor het opstellen van enquêtes vragen ontwikkeld om informatie te verzamelen over de volgende onderwerpen:

Ondersteuning van ouders

Hoeveel hulp ontvangen leerlingen thuis?

Gedrag van kinderen

Welke gewoonten hebben leerlingen ontwikkeld die hun succes vormgeven?

Betrokkenheid van ouders

Hoe betrokken zijn ouders bij de scholing van hun kinderen en van welke mogelijke problemen is er sprake?

Zelfstandigheid van ouders

Hoe zelfverzekerd zijn ouders bij het ondersteunen van de scholing van hun kinderen?

Schoolklimaat

Wat vinden de ouders van de academische en maatschappelijke normen van de school?

Aansluiting schoolprogramma

Hoe goed passen het academische programma, het sociale klimaat en de organisatorische structuur van de school bij de behoeften van een leerling?

Rollen en verantwoordelijkheden van ouders

Hoe zien ouders hun rol en die van de docenten in relatie tot verschillende facetten van de scholing van hun kind?

Wat maakt deze enquête anders?

Bij de meeste enquêtes gaat het opstellen van vragen gepaard met uitgebreid onderzoek en analyse door experts. Het is belangrijk dat de ontwikkelaar van de enquête de interpretaties van de vragen door respondenten niet negeert.

Dr. Gehlbach heeft gebruik gemaakt van vraaggesprekken, focusgroepen en voorbereidende testtechnieken met potentiële respondenten om vast te stellen hoe ouders van kinderen op het basis- en voortgezet onderwijs de vragen begrepen. Zo hadden de mensen die enquêtes opstelden meer informatie tot hun beschikking over de gevolgen van ambigu taalgebruik op de interpretatie van respondenten in belangrijke onderdelen. Denken ouders bij ‘academische prestaties’ bijvoorbeeld alleen aan testscores en cijfers, of betrekken ze hier ook leesvaardigheid en kritisch denkvermogen bij? Denken ze bij ‘betere schoolprestaties’ aan traditionele uitkomsten bij standaardvakken, of houden ze ook rekening met de maatschappelijke en psychologische aspecten van welzijn? Het waren nuances als deze die een cruciale rol speelden bij het opstellen van vragen waarmee scholen op effectieve wijze de betrokkenheid van ouders konden vaststellen.

Lees voor meer informatie over het creëren van de vragen hier het artikel van Dr. Gehlbach.

Wie zou deze enquête moeten gebruiken?

Rectoren, regionale personeelsleden, schoolbesturen of organisaties voor ouders/docenten voor al het basis- en voortgezet onderwijs (openbaar, particulier, onafhankelijk, charterscholen, stedelijk of platteland) kunnen met deze enquête beter hun aanpak op ouders afstemmen.

Ook kan het nuttig zijn om de enquêteresultaten te vergelijken met die van andere scholen of organisaties om de context zo beter te definiëren. Het benchmarken van de betrokkenheidscijfers van ouders kan leiden tot doelstellingen waarop actie kan worden ondernomen. Ook weet u zo precies wat uw sterke punten zijn bij de interactie tussen school en ouders.

Hoe voert mijn school deze enquête uit?

De onderstaande enquêtesjabloon bevat diverse groepen vragen, bijvoorbeeld over de betrokkenheid van ouders, het schoolklimaat, enz. Kies bij het opstellen van de enquête voor groepen vragen die relevant zijn voor uw school. Wel is het verstandig om elke vraag uit de relevante groepen toe te voegen. Zo beperkt u het aantal fouten in de antwoorden tot een minimum en verzamelt u de beste resultaten.

U kunt andere vragen toevoegen aan de vragen van de sjabloon om bij ouders inzichten te verzamelen die uniek zijn voor uw school. De onderwijscategorie in onze vragenbank telt veel vooraf opgestelde vragen waaruit u een keuze kunt maken. Wilt u zelf vragen samenstellen? Lees dan de tips van Dr. Phil Garland voor het schrijven van geweldige enquêtevragen.

Als u de sjabloon wilt gebruiken, meldt u zich aan voor een SurveyMonkey-account, klikt u op ‘Enquête maken’, selecteert u ‘Een gespecialiseerde enquêtesjabloon gebruiken’ en kiest u ‘K-12 ouderenquête’.

U bent misschien ook geïnteresseerd in:

Klanttevredenheidsenquêtes

Wilt u weten wat klanten over u zeggen? Enquêtes over klanttevredenheid kunnen u helpen om in kaart te brengen hoe mensen denken over uw bedrijf en om feedback te verzamelen over onder andere uw klantenservice.

Pagina bezoeken

Personeelsenquêtes

Wanneer u naar uw werknemers luistert, kunt u beslissingen nemen die zorgen voor tevredenere werknemers. Wilt u prestaties meten? Wilt u uw werknemers betrekken of motiveren? Werknemerenquêtes kunnen hierbij helpen.

Pagina bezoeken

Evenementenquêtes

Het organiseren van een evenement is hard werk. Wie komen er? Wat is hun planning? Evenementenquêtes kunnen u een duidelijk beeld verschaffen. U kunt na afloop van het evenement om feedback vragen, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen bij een volgend evenement.

Pagina bezoeken

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Verzend zoveel enquêtes en quizzen als u maar wilt, zelfs bij gratis abonnementen.

Snelle antwoorden

Maak en verzend eenvoudige professionele enquêtes. Profiteer snel van betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Toegang tot vooraf geschreven vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtewetenschappers.

Realtime resultaten

Bekijk resultaten onderweg op welk apparaat dan ook. Ontdek trends terwijl gegevens binnenstromen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes bieden u meer dan alleen antwoorden. Profiteer van feedback en nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Verzamel inzichten uit uw gegevens en deel deze met uw team.