63% of people consider a company's privacy and security history before using their products or services.

Legal sidebar stats

Laatste bijgewerkt: 1 juli 2021

Inwoners van Californië: Bezoek onze Aanvullende privacymelding voor Californië voor meer informatie over ons privacybeleid.

Deze privacymelding is alleen van toepassing op enquêtes die worden gehouden door Momentive en op formulieren die door Momentive (of namens ons door derden) zijn gemaakt waarin een link naar deze privacymelding is opgenomen. Deze is niet van toepassing op gegevens verzameld door derde partijen die niet namens Momentive of in opdracht van Momentive worden verzameld.

 • Als u zich in de Verenigde Staten bevindt, is Momentive Inc. verantwoordelijk voor uw reacties.
 • Als u van buiten de Verenigde Staten reageert, is Momentive Europe UC verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van uw persoonlijke informatie in overeenstemming met wetgeving voor gegevensbescherming.

Momentive verzamelt persoonlijke informatie van u als u kiest om deel te nemen aan een enquête of om een formulier in te dienen.

Momentive verzamelt de volgende typen persoonlijke informatie:

 • Uw reacties op enquêtevragen en formuliervelden
 • Uw IP-adres
 • De datum en het tijdstip waarop u de enquête hebt ingevuld of het formulier hebt ingediend
 • Contactgegevens die u verstrekt, zoals uw e-mailadres
 • Cookies, zoals prestatiebewakingscookies.

Met de cookies die wij gebruiken, verzamelen wij informatie over uw interactie met onze websites, enquêtes en formulieren. Indien u via onze eindpagina (de pagina aan het einde van een enquête) bij een van onze onderzoeksenquêtes terecht bent gekomen, hebt u mogelijk ook interactie gehad met een cookiebanner (afhankelijk van uw locatie). U kunt cookies verwijderen of uitschakelen in uw browser. Als u dit doet, moet u er wel rekening mee houden dat onze services minder goed werken.

Momentive gebruikt uw enquête- en formulierreacties voor onderzoek en/of voor commerciële doeleinden. Momentive kan met de verzamelde informatie de enquête of het formulier beheren en toekomstige enquêtes of formulieren verbeteren. Het bedrijf onderzoekt bijvoorbeeld trends in hoe groepen op bepaalde locaties reageren op bepaalde vragen. Momentive kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor andere doeleinden als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld om contact met u op te nemen voor toekomstig onderzoek.

U hoeft geen enquête of formulier in te vullen. Doet u dit wel, dan erkent u dat Momentive uw gegevens voor de legitieme belangen en doelen verzamelt en gebruikt die in deze privacykennisgeving worden beschreven. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonlijke informatie gebruiken om de enquête of het formulier te beheren en om toekomstige enquêtes of formulieren te verbeteren. We analyseren daarnaast verzamelde trends en enquête- en formulierresultaten voor onze eigen doeleinden en om commerciële redenen.

We kunnen gebruikmaken van vertrouwde externe tussenpersonen om ons te helpen bij het uitvoeren van onderzoek. In dergelijke gevallen zijn die tussenpersonen aan specifieke voorwaarden op het gebied van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid gebonden om te waarborgen dat zij uw persoonlijke gegevens in dezelfde mate beschermen als Momentive. We mogen daarnaast uw enquête- en formulierreacties delen met derden, zoals mediabedrijven, financiële services of bedrijven die zich bezighouden met marktonderzoek. Met uitzondering van waar u doelbewust aangeeft dat we tot u herleidbare informatie mogen delen met derden, zoals wanneer u ermee instemt dat wij uw contactinformatie mogen delen met een van deze partijen of wanneer u bevestigend identificeerbare informatie opneemt in een enquêtereactie (zoals uw naam of e-mailadres bij het beantwoorden van een enquête), zullen we informatie die u identificeert, zoals uw naam of e-mailadres, niet delen. Zelfs als u doelbewust aangeeft dat we tot u herleidbare informatie mogen delen met derden, verbiedt Momentive dergelijke derden contractueel om uw identiteit bekend te maken aan andere partijen.

Momentive kan de persoonlijke informatie die u verstrekt bekendmaken aan gelieerde ondernemingen.

Momentive kan uw persoonlijke informatie in de volgende gevallen bekendmaken:

 • Om te voldoen aan wetgeving of in reactie op een juridisch proces of wettelijke aanvragen, waaronder die van wetshandhavingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Om de rechten of eigendommen van Momentive of onze klanten te beschermen door bijvoorbeeld fraude te bestrijden, de belangen van Momentive te beschermen of de voorwaarden af te dwingen die van toepassing zijn op uw gebruik van de services.
 • Als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie of de verkoop van activa.
 • Als Momentive er te goeder trouw van overtuigd is dat toegang of openbaarmaking noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid van Momentive-werknemers, -klanten of het publiek te beschermen.

Momentive kan analyses van enquête- of formulierreacties en de resultaten van onderzoek publiceren. Deze publicaties bevatten geen persoonlijke informatie.

Uw persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en/of verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land waar Momentive of zijn dochterondernemingen, filialen of serviceproviders gevestigd zijn.

We nemen standaard contractuele bepalingen op die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voor onze internationale groep bedrijven om de veilige overdracht van uw persoonlijke informatie te waarborgen. Ons moederbedrijf, Momentive Inc., onderschrijft het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-VS-privacyschild (zie onze certificering op de Privacyschild-lijst) van het Amerikaanse Department of Commerce).

We bewaren uw gegevens uitsluitend gedurende de periode die wij nodig hebben om nuttige inzichten te verzamelen uit deze gegevens en om aan het gebruik ervan te voldoen dat in deze privacykennisgeving worden beschreven. In het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens over u hoogstens twee jaar vanaf de laatste datum waarop u op een enquête of formulier hebt gereageerd, tenzij we een wettelijke reden hebben om de gegevens langer te bewaren.

U kunt altijd bij Momentive terecht voor meer informatie over wetgeving voor gegevensbescherming en uw rechten. Houd er rekening mee dat onderzoeksenquêtes normaliter in beperkte mate persoonlijke gegevens verzamelen. Indien er onvoldoende gegevens zijn om uw unieke reactie te kunnen identificeren, kunnen wij mogelijk niet aan de aanvraag voldoen.

U kunt contact met ons opnemen voor het volgende:

 • Vragen over wat voor persoonlijke informatie Momentive over u bewaart en wat we doen met deze informatie.
 • Een kopie van de persoonlijke informatie opvragen van u die Momentive bewaart.
 • Onnauwkeurige persoonlijke informatie door Momentive laten bijwerken of corrigeren.
 • Een kopie ontvangen van de informatie die u aan ons hebt verstrekt in een indeling die u eenvoudig aan een andere organisatie kunt opsturen.
 • Uw toestemming aan Momentive intrekken om uw persoonlijke informatie te gebruiken en uw persoonlijke informatie laten verwijderen (dit is niet van invloed op ons gebruik van uw persoonlijke informatie van voordat u uw toestemming had ingetrokken).
 • Momentive uw persoonlijke informatie niet meer laten gebruiken als u ervan overtuigd bent dat de persoonlijke informatie die we over u bewaren onjuist is of dat het gebruik van uw informatie onwettig is.

Bezoek onze Aanvullende privacymelding voor Californië voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke informatie als u in deze staat woont.

Voor algemene privacykwesties, feedback en vragen die u Momentive wilt stellen over zijn privacyprocedures en deze privacykennisgeving, kunt u ons een brief schrijven of kunt u hier contact met ons opnemen.

Binnen de Verenigde Staten:

Momentive Inc.
1 Curiosity Way
San Mateo, Californië 94403
Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten:

Attn: Data Protection Officer
Momentive Europe UC
2 Shelbourne Buildings,
Second Floor,
Shelbourne Road, Ballsbridge,
Dublin 4, Ierland

Als u in Europa woont en u niet tevreden bent met een reactie die u van ons ontvangt, of als u een probleem hebt met hoe we uw persoonlijke informatie behandelen, dan kunt u een klacht indienen bij het Office of the Data Protection Commissioner in Ierland. Stuur hiervoor een e-mail naar info@dataprotection.ie.

Momentive kan deze privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken op basis van feedback van klanten en wijzigingen in de activiteiten, of om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer Momentive dergelijke wijzigingen aanbrengt, past Momentive de datum achter 'Laatst bijgewerkt' aan die bovenaan deze kennisgeving wordt weergegeven. Als de behandeling van uw persoonlijke informatie door Momentive op ingrijpende wijze verandert, dan stelt Momentive u hiervan op de hoogte door een melding over deze wijzigingen op een prominente plek te publiceren of door u rechtstreeks een bericht te sturen, als dat mogelijk is.