LAATST BIJGEWERKT OP: 23 MEI 2017

Door het kopen, accepteren of gebruiken van SurveyMonkey Audience-tegoed ('Audience-tegoed') en als tegenprestatie voor uw recht het Audience-tegoed te mogen gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden ('Voorwaarden voor Audience-tegoed').

1. Wanneer u SurveyMonkey Audience-tegoed koopt, betaalt u vooraf voor SurveyMonkey Audience-reacties die u mogelijk van tijd tot tijd bestelt. Audience-tegoed kan uitsluitend worden gebruikt voor dergelijke reacties en kan niet worden gebruikt voor enig ander product of enige andere service die door SurveyMonkey wordt aangeboden. U moet uw Audience-tegoed binnen vijf jaar gebruiken. Audience-tegoed is niet overdraagbaar, vertegenwoordigt geen monetaire claim ten aanzien van SurveyMonkey en Audience-tegoed is geen opgeslagen waarde, geld, monetaire waarde of recht op toegang tot geld of de waarde van geld. Het aankoopbedrag wordt niet gerestitueerd als het Audience-tegoed niet binnen deze periode wordt gebruikt.

2. U kunt uw beschikbare Audience-tegoed controleren in de sectie Mijn account van uw SurveyMonkey-account.

3. Wanneer u Audience-tegoed inwisselt voor SurveyMonkey Audience-reacties, zijn alle volgende voorwaarden van toepassing: SurveyMonkey Audience-servicevoorwaarden op https://www.surveymonkey.com/mp/legal/surveymonkey-audience-tos/, SurveyMonkey-gebruiksvoorwaarden op https://www.surveymonkey.com/mp/legal/terms-of-use/ en andere toepasselijke overeenkomsten of contracten met betrekking tot de Audience-reacties, zoals ze ten tijde van uw aanschaf van uw SurveyMonkey Audience-reacties van kracht waren.

SurveyMonkey erkent dat de wetgeving in bepaalde rechtsgebieden voorziet in wettelijke rechten van klanten met betrekking tot verloopdatums die niet met een contract mogen worden opgelegd of waarvan door de desbetreffende consumenten niet kan worden afgezien. Als u een dergelijke consument bent en dergelijke wetgeving op deze transactie van toepassing is, beperkt niets in de Gebruiksvoorwaarden voor Audience-tegoed deze consumentenrechten.

  • SurveyMonkey behoudt zich het recht voor om uw saldo aan Audience-tegoed te corrigeren als we ervan overtuigd zijn dat er een administratieve, factureringsgebonden of boekhoudkundige fout is opgetreden.