Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Waarom marktonderzoek doen met behulp van enquêtes?

Marktonderzoek valt niet meer weg te denken uit onze wereld. Het is voor elk bedrijf of organisatie belangrijk om concurrenten een stap voor te blijven en te streven naar een concurrentievoordeel. Het vormt een essentieel onderdeel van elke marketingstrategie en ieder bedrijfsplan. Aan de slag gaan zonder marktanalyse is als in een auto stappen zonder te weten wat uw eindbestemming is. U zult op den duur vast en zeker ergens aankomen, maar onderweg zult u veel tijd verdoen en onnodig veel benzine verbruiken. Het is dan ook beter om eerst uw eindbestemming vast te stellen, zodat u deze via de snelste weg kunt bereiken.

Daarom leggen we in dit artikel uit hoe u uw bestemming bepaalt en hoe een marktonderzoek  hier een belangrijke rol in kan spelen.

Bij marktonderzoek wordt, zoals de naam al doet vermoeden, een markt onderzocht en geanalyseerd. Doorgaans wordt bij een marktonderzoek niet de gehele markt in kaart gebracht, omdat dat te groot en tijdrovend zou zijn, en bovendien vrij nutteloos. In plaats daarvan, richt het onderzoek zich op één of meerdere specifieke doelgroepen/deelmarkten die men beter wil leren kennen, zodat producten en diensten beter kunnen worden aangepast aan de behoeften van consumenten en gebruikers.

Niet alleen slecht presterende of jonge bedrijven hebben er baat bij om marktonderzoek te doen. Ook succesvolle ondernemingen kunnen de lat een stukje hoger leggen door het analyseren van de markt. Dankzij marktanalyses krijg je als bedrijf namelijk beter inzicht in wie uw klanten precies zijn en waar ze naar op zoek zijn. Ook laat het zien uit welke subgroepen (segmenten) uw klantengroep bestaat zodat u verschillende strategieën kunt hanteren om iedereen te bereiken.

Zo kunt u als bedrijf bijvoorbeeld ontdekken hoe u producten en diensten aan de wensen en behoeften van klanten kunt aanpassen. Verder kunt u achterhalen waarom bepaalde producten en diensten goed in de smaak vallen, of waarom juist die van concurrenten als warme broodjes over de toonbank gaan.

Zo weet u welke strategieën succesvol zijn en daarom geïmplementeerd of behouden moeten worden. Als u niet op geluk wil vertrouwen, maar zelf de regie in handen wil nemen, is marktonderzoek onmisbaar.

Enquêtes zijn een veelgebruikte en effectieve manier om marktonderzoek te verrichten. Een van de grootste voordelen van deze vorm van marktonderzoek is de factor schaalgrootte. In tegenstelling tot bijvoorbeeld individuele interviews, kunt u met behulp van enquêtes direct grote groepen mensen ondervragen en representatieve onderzoeksresultaten verzamelen. Dit is uiteraard van groot belang voor uw organisatie, want meer respondenten zullen veelzeggendere resultaten opleveren, waaruit u vervolgens weer betere conclusies kunt trekken.

Marktonderzoeksenquêtes zijn zoals gezegd een geweldig hulpmiddel voor elke organisatie. Maar alleen als u weet hoe u ze moet uitvoeren. Als u een enquête wilt maken, is het daarom belangrijk om te weten welke risico’s deze vorm van onderzoek met zich meebrengt en hoe u ze kunt vermijden. Om u te helpen hebben we de belangrijkste risico’s op een rijtje gezet.

  • Representativiteit

Enquêtes worden altijd onder een specifiek gedeelte van de bevolking gehouden. Het is dus nooit zo dat iedereen deelneemt, zelfs niet als u de moeite zou doen om iedereen te vragen. Het is dus belangrijk om een representatieve groep te ondervragen, zodat de resultaten ook betekenis hebben. Vervolgens is het belangrijk om de resultaten statistisch te analyseren, zodat u er betrouwbare conclusies uit kunt trekken. 

  • Lengte

Te lange enquêtes kunnen ertoe leiden dat respondenten ongeduldig worden en geen zin meer hebben om de vragen te beantwoorden. Zorg er dus voor dat uw enquête niet te veel van respondenten vergt.

  • Dubbelzinnigheid

Als u de vragen niet duidelijk genoeg stelt, gaat dat ten koste van de accuraatheid en waarde van de antwoorden. Soms begrijpen respondenten vragen niet helemaal of ze hebben bijvoorbeeld last van vermoeidheid. Ook al kunt u daar niets aan doen, u zult er wel rekening mee moeten houden. U kunt dit doen door de vragen zo ondubbelzinnig mogelijk te formuleren en daarmee de relevantie van de antwoorden te vergroten.

  • Onlogische vervolgvragen en keuzedwang

Ook de manier waarop een enquête opgesteld wordt, kan een belemmering vormen voor een goed resultaat. Als respondenten bijvoorbeeld niet de mogelijkheid hebben om vragen over te slaan en daardoor onlogische vervolgvragen moeten beantwoorden, zullen ze een willekeurig of niet treffend antwoord invullen om verder te kunnen gaan. Hetzelfde kan gebeuren als ze niet de mogelijkheid hebben om aan te geven dat ze geen antwoord kunnen of willen geven. Aan zulke resultaten hebt u uiteraard niets.

Als u van plan bent om enquêteonderzoek te doen, is het belangrijk dat u hier tijd en aandacht aan besteedt, zodat u ook daadwerkelijk iets aan de resultaten van de analyse hebt. Anders is het zonde van het geld en de moeite die u eraan besteedt. Daarnaast kan het zelfs negatieve gevolgen hebben, wanneer u verkeerde of onvolledige onderzoeksresultaten overhoudt aan uw marktanalyse. Want dat zou er toe kunnen leiden dat u beslissingen neemt die regelrecht tegen uw eigen economische belangen ingaan.

Om die reden hebben we een paar tips voor u samengesteld waarmee u een grondige en effectieve marktonderzoeksenquête kunt samenstellen.

Als u duidelijk voor ogen hebt op welke vragen u antwoorden wilt hebben, kunt u uw vragenlijst gerichter en zinvoller vormgeven. Als u niet helder op papier hebt gezet waarnaar u op zoek bent, loopt u het risico dat u overbodige of onduidelijk geformuleerde vragen stelt, met als ongewenste uitkomst dat u antwoorden krijgt waar u niets aan hebt, en met cruciale vragen blijft zitten waar u geen antwoord op hebt gekregen. Bovendien loopt u het risico uw respondenten te overvragen. Dit zullen we bij de volgende tip uitgebreider bespreken.

Het is belangrijk om uw enquête zo kort en overzichtelijk mogelijk te houden. Dat zorgt ervoor dat uw respondenten niet verveeld of geïrriteerd raken. Want ontevreden respondenten kunnen hun geduld verliezen en daardoor slordig worden in het geven van hun antwoorden.

Let er ook steeds goed op dat de vragen zo duidelijk mogelijk gesteld zijn. Als een vraag op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden, is het mogelijk dat uw respondenten deze anders begrijpen dan u hem bedoeld had. Ook aan dergelijke antwoorden hebt u uiteindelijk voor uw marktstudie niets.

Aangezien u bij enquêtes niet de mogelijkheid hebt om door te vragen, is het niet handig om open vragen te stellen. U krijgt hierbij natuurlijk spontanere antwoorden, maar u blijft doorgaans ook met verdere vragen zitten. Bovendien kunnen respondenten het ook lastiger vinden om open vragen te beantwoorden, waardoor ze vast komen te zitten en hun geduld verliezen. Daarom doet u er in de meeste gevallen goed aan gesloten vragen te stellen.

Zorg ervoor dat uw vragen niet suggestief zijn en de respondenten een bepaalde richting opduwen. Anders krijgt u misschien de antwoorden die u wilt horen (of juist niet), maar zullen de onderzoeksresultaten vertekend zijn. U wilt namelijk achterhalen hoe uw markt daadwerkelijk in elkaar steekt, en niet hoe uw ideale markt eruit zou zien. Want alleen zo kunt u zinvol op de markt ageren en het succes van uw bedrijf garanderen.

Om te voorkomen dat u uw tijd en die van uw respondenten aan een onbruikbare enquête verdoet, loont het om uw enquête eerst onder een kleine groep respondenten te testen. Zo kunt u er eventuele onduidelijkheden en fouten uitvissen, voordat u de enquête aan het grote publiek voorlegt.

Om de beste resultaten te verkrijgen zonder er te veel moeite en tijd in te steken, is het handig om de kennis van experts te benutten. U kunt uzelf een enorme dienst bewijzen door gebruik te maken van sjablonen voor marktonderzoeksenquêtes die zijn opgesteld door deskundigen. 

Sjablonen voor marktonderzoeksenquêtes met voorbeeld enquêtevragen zijn er in verschillende soorten en maten. Deze sjablonen bevatten vragen die doelgericht op een specifieke onderzoeksvraag afgestemd zijn. Zo kunt u met weinig moeite de beste onderzoeksresultaten verzamelen.

Het grootste voordeel van het gebruiken van voorbeeld enquêtes voor marktonderzoek is dat u niet alleen tijd bespaart, maar ook nog eens gebruikmaakt van beproefde kennis. Daardoor kunt u direct aan de slag zonder kostbare tijd te verliezen en hoeft u niet toe te kijken hoe concurrenten u voorbij streven. Bovendien bieden ze u de zekerheid dat u zinvol en efficiënt bezig bent, omdat ze al op de proef gesteld zijn en hun waarde bewezen hebben.

Marktonderzoek in de vorm van enquêtes zijn vandaag de dag een absoluut vereiste voor elke succesvolle firma en organisatie. Ze tonen u wat consumenten en gebruikers van uw producten en diensten vinden, waar ze tevreden mee zijn en waar u kunt verbeteren. Zo kunt u uw bedrijf succesvoller vormgeven en ervoor zorgen dat iedereen tevreden is.

Om tijd en geld te besparen doet u er verstandig aan om gebruik te maken van bewezen expertise in de vorm van sjablonen voor marktonderzoeksenquêtes. Op die manier kunt u direct aan de slag op het moment dat uw bedrijf of organisatie dit nodig heeft. Neem eens een kijkje tussen onze sjablonen. U zult zeker vinden wat u nodig hebt.

En met onze speciale features SurveyMonkey Genius en SurveyMonkey Audience kunt u ook nog eens gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en machine learning, en vinden we bovendien geschikte respondenten voor u!

Wat is het nut van marktonderzoek?

Marktonderzoek is een nuttig en doeltreffend middel om de markt beter te leren begrijpen. Op die manier kunnen bedrijven hun producten en diensten beter aanpassen aan de wensen van consumenten en gebruikers.

Wat zijn de voordelen van een enquête?

Enquêtes kunnen snelle en representatieve onderzoeksresultaten bieden. Dit komt doordat ze in één adem aan een grotere groep respondenten voorgelegd kunnen worden. Afhankelijk van het het feit of u kwalitatief of kwantitatief onderzoek doet, kunt u de resultaten ook snel analyseren.

Wat zijn de voordelen van kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek is snel en relatief goedkoop en het kan direct geanalyseerd worden. De antwoorden zijn in de vorm van getallen of kunnen makkelijk in getallen omgezet worden.