AanmeldenGratis registreren
Blogresultaten
Weergave: 0 van 0 resultaten
Blijf nieuwsgierig! U vindt ongetwijfeld iets.
Enquêteplatform

Belangrijkste enquêtetrends van 2024

Belangrijkste enquêtetrends van 2024

De vragen én antwoorden op ons platform laten belangrijke trends zien voor het komende jaar

"Elke vraag is een poging om de wereld te begrijpen." Dat zijn de woorden van Carl Sagan en een les die we in onze (bijna) 25-jarige geschiedenis hebben geleerd. Soms kunnen we uit de vragen die we stellen evenveel afleiden als uit de antwoorden die we krijgen. 

Dit is het derde jaar van ons onderzoek 'Status van enquêtes', waarbij we de gegevens op ons platform tot in detail bekijken. Deze gegevens zijn afkomstig van onze 17 miljoen actieve gebruikers en de 20 miljoen vragen die ze elke dag op SurveyMonkey stellen.

Toen we drie jaar geleden begonnen, waren de coronacrisis en de economie onderwerpen die vaak door onze gebruikers werden aangesneden. Dit jaar waren er vrijwel geen vragen over COVID, terwijl het aantal vragen over AI explosief steeg. Dat is dus een onderwerp dat echt in een stroomversnelling is geraakt.

Hier zijn een paar opvallende trends en bevindingen die we in onze gegevens hebben ontdekt.

Drie jaar geleden was de ontwikkeling van AI een gesprek dat achter gesloten deuren van techbedrijven plaatsvond, met onderwerpen als grote taalmodellen, 'deepfakes' en de mogelijkheid dat AI-aangedreven robots banen zouden overnemen. 

De term AI is tegenwoordig aan de orde van de dag en heeft veel invloed. In oktober 2023 werd AI 223 keer genoemd in de financiële resultaten van Meta, Alphabet en Microsoft: drie bedrijven die de toon zetten bij ontwikkelingen in AI. WallStreetZen, een firma die onderzoek doet naar aandelenmarkten, meldde dat bedrijven die AI noemden in hun financiële resultaten een gemiddelde stijging van hun aandelenprijs zagen van 4,6% tegenover 2,4% voor bedrijven die dit niet deden.

De mogelijkheden van de term AI lijken ook gebruikers van ons platform aan te spreken. AI-gerelateerde termen werden in 2023 vier keer zo vaak gebruikt in enquêtes. Veel kan worden toegeschreven aan de lancering van ChatGPT door OpenAI, een commercieel verkrijgbare AI-aangedreven opensource-chatbot die in september 2022 op de markt kwam.

AI vier keer zo vaak genoemd in enquêtes van 2023

Waar vragen onze klanten naar? Diverse termen onderscheidden zich van de rest. Met name de term AI, die het het snelste groeide: bijna 10 keer van 0,2% in voorgaande jaren tot 1,8% in het derde kwartaal van 2023. 

Termen als 'artificiële intelligentie' en 'generatieve AI' werden eerst vrijwel nooit genoemd en schommelden in oktober 2023 rond de 0,5%. Deze meer gebruikersgerichte termen komen vaker voor in vergelijking tot technologische termen die eerder werden genoemd, zoals zelflerende systemen, deep learning of algoritmen, die geen groei lieten zien.

Benieuwd naar de mogelijke impact van AI op uw functie of bedrijf? Of bent u op zoek naar tips over hoe u AI aan uw volgende enquête kunt toevoegen? Hier zijn een paar hulpbronnen om u op weg te helpen.

We volgen de trend rondom inclusiviteit op het gebied van gender al een aantal jaar. In ons onderzoek van 2022 richtten we ons op de trend om in enquêtes drie of meer antwoordopties te gebruiken bij vragen over gender in de VS. Dat aantal is flink gegroeid in 2022 in vergelijking tot de vorige tien jaar: bij 64% van de enquêtes is een vraag over gender gesteld.

In 2023 werden steeds vaker drie of meer opties voor gender gebruikt. En deze trend versnelt wereldwijd. In de VS bevatten drie op de vier (73%) enquêtes die via ons platform worden verzonden een vraag over gender met drie of meer antwoordopties. Dat aantal lag zelfs nog hoger in Australië, het VK en Canada, waar meer dan 80% van de enquêtes met een vraag over gender drie of meer antwoordopties bevatte. 

En drie andere landen die we onder loep hebben genomen (Brazilië, Nederland en Frankrijk) vertoonden een stijging van meer dan 10% bij het aantal antwoordopties in enquêtes voor vragen over gender.

Wereldwijde vooruitgang bij genderinclusief taalgebruik in enquêtes

Het taalgebruik rondom gender is ook verschoven. De term 'andere' wordt minder vaak gebruikt en de term 'non-binair' wordt alsmaar populairder. In de VS wordt in vier op de tien enquêtes de term 'non-binair' als antwoordoptie gegeven: bijna drie keer zoveel als de term 'andere'.  In het VK staat 'Ik geef liever geen antwoord' nog bovenaan de lijst, maar 'non-binair' heeft wel de optie 'andere' ingehaald.

Is de verschuiving naar een meer inclusieve genderidentiteit een verschijnsel dat door de mensen die de enquêtes maken wordt aangedreven? Of wordt dit eerder van bovenaf opgelegd? In september 2023 heeft het Amerikaanse Census Bureau de Biden-regering gevraagd om meer opties voor gender te testen in de meest uitgebreide jaarlijkse enquête over het leven in de VS. 

Dus misschien kloppen beide verklaringen wel. Grote instanties en individuen zien dat het verzamelen van nauwkeurige, specifieke informatie goed is voor iedereen.

Hier zijn de links naar hulpbronnen waarmee u inclusief taalgebruik rond gender aan uw enquêtes toevoegt:

Methodologie: Voor ons onderzoek van 2024 hebben we noemenswaardige vragen en antwoordopties gevolgd. We hebben onze bevindingen vergeleken met gegevens die we in de afgelopen 11 jaar hebben verzameld. Deze gegevens hebben we gecombineerd met toonaangevende werkwijzen op het gebied van business intelligence. Zo kregen we inzichten in enquêtetrends die geen enkel ander feedbackbedrijf kan bieden. 

Lees het rapport voor meer informatie over de gegevens van de Status van enquêtes in 2024.