Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Leer hoe u vragen over inkomen kunt stellen op een manier die respondenten op hun gemak stelt.

surveymonkey-seo-hero


Bij het verzamelen van persoonlijke gegevens is het belangrijk om respondenten op hun gemak te stellen. Gevoelige vragen betreffen persoonlijke informatie, zoals gezondheid, etnische afkomst, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid en inkomen. Het is van groot belang om gevoelige vragen op de juiste manier stellen om nauwkeurige reacties te ontvangen.

Gebruik onze bibliotheek met bestaande enquêtevragen en -sjablonen. 

Het voelt misschien opdringerig als u inkomensvragen stelt. Wat als de respondent de vraag overslaat of de enquête sluit?  Door enquêtevragen over inkomens op de juiste manier te stellen, kunt u het voltooiingspercentage verhogen.

Enquêtevragen over inkomens zijn onderdeel van demografische enquêtes die de financiële stand van zaken van een respondent in kaart brengen. Inkomen is persoonlijke informatie, maar voor sommige bedrijven (zoals banken, restaurants, winkels en meer) belangrijk om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Banken kunnen bijvoorbeeld een lening verstrekken op basis van het financiële vermogen van de aanvrager om deze terug te betalen. Met enquêtevragen over inkomen kunt u nagaan of uw klanten zich uw producten of diensten kunnen veroorloven. En met inzicht in het jaarlijkse inkomen kunnen bedrijven betere prijzen kiezen voor hun aanbod. 

Als u respondenten op de juiste manier naar hun inkomen vraagt, kan dat voordelen opleveren. U kunt waardevolle inzichten verzamelen waarmee u betere bedrijfsbeslissingen kunt nemen. Met inkomensvragen in enquêtes kunt u de volgende doelen bereiken: 

 1. Onderzoekers kunnen analyseren hoe factoren zoals inkomen invloed hebben op aankoopbeslissingen: Het inkomen van klanten kan veel impact hebben op hun aankoopbeslissingen. En bij hogere inkomens, zijn luxeproducten mogelijk. Daarentegen houden klanten met een lager inkomen sneller de vinger op de knip. 
 1. Bedrijven kunnen gemakkelijker prijzen kiezen voor hun producten en diensten, en kennen het inkomen van hun doelmarkt: In een enquête onder klanten kunt u met inkomensvragen beter prijzen kiezen voor uw producten die passen bij uw klanten. Door de financiële gegevens van uw doelgroep te weten, kunt u een prijs bepalen die niet te hoog en niet te laag is.
 1. Toekomstige strategieën voor uw bedrijfplannen: Als u de inkomensniveaus van uw doelmarkt kent, kunt u effectiever nieuwe producten en diensten aanbieden. U weet namelijk of uw klanten genoeg verdienen voor uw aanbod. 

Er kleven ook nadelen aan enquêtevragen over inkomens. Deze nadelen kunnen echter gemakkelijk worden omzeild en kunnen uw bedrijf ten goede komen. Toch loont het de moeite deze nadelen aan te stippen.

 • Mensen geven niet altijd eerlijk antwoord: Respondenten voelen zich soms ongemakkelijk bij vragen naar persoonlijke informatie. Ze vinden de vragen aanstootgevend of opdringerig. Dus geven ze oneerlijk antwoord om hun echte jaarlijkse inkomen geheim te houden. Maak gebruik van deze richtlijnen voor enquêtes om een betrouwbare enquête op te stellen die respondenten eerlijk beantwoorden. 
 • Individuen verbinden hun inkomen soms aan hun zelfbeeld: Als respondenten hun eigenwaarde afleiden uit hun inkomen, schamen ze zich misschien als ze vraag eerlijk beantwoorden en ze vinden dat ze niet genoeg verdienen. Dat is vooral het geval als de antwoorden veel hogere inkomens bevatten. 
 • Sommige mensen geven liever geen antwoord: In bepaalde culturen zijn vragen over huishoudelijke inkomens beledigend en weigeren respondenten ze te beantwoorden. Ontdek hoe u enquêtevragen over inkomens op de juiste manier stelt zodat respondenten ze meestal beantwoorden. Als u de vragen in uw enquête allemaal markeert als verplicht, dan sluiten respondenten vaak de enquête als ze de vraag niet willen beantwoorden.
 • Soms zijn ze te ingewikkeld: Als inkomensvragen niet op de juiste wijze worden gesteld, zijn ze soms moeilijk te begrijpen. Ook de opmaak kan veel invloed hebben op het begrijpen van gevoelige vragen. Bekijk deze sjablonen en leer hoe u verschillende soorten enquêtevragen stelt.

Wilt u bij de volgende enquête de best mogelijke resultaten, dan moeten de deelnemers al uw vragen beantwoorden. Ze moeten zich op hun gemak voelen. Is dat het geval, dan is de kans groter dat ze eerlijk antwoord geven. Dit moet u allemaal weten om geweldige enquêtevragen over inkomens op te stellen:

Uw respondenten moeten zich op hun gemak voelen als u wilt dat ze enquêtevragen over hun inkomen beantwoorden. Daarom is het zo belangrijk dat u uw doelgroep kent wanneer u enquêtevragen schrijft. Als u weet dat de inkomens van uw doelmarkt een bepaalde piek hebben, dan voegt u geen categorieën toe die te hoog zijn. Hierbij komt uw kopersprofiel om de hoek kijken. U kunt zich richten op mensen die het meest waarschijnlijk uw producten of diensten kopen. Hierdoor verwoordt u uw vragen beter en sluiten ze beter aan op uw respondenten.

Uw vragen moeten duidelijk, direct en gemakkelijk te begrijpen zijn. Voorkom dat respondenten vragen over inkomens meer dan één keer moeten lezen. Deelnemers willen niet te veel tijd kwijt zijn aan enquêtes. Hoe gemakkelijker een enquêtevraag te lezen is, hoe eerder ze eerlijk antwoord geven en hoe sneller ze de enquête voltooien.  

Hoewel vragen over inkomens duidelijk en direct moeten zijn, is het ook slim om ze te combineren met vragen die geen inkomen noemen, maar hier wel aan gerelateerd zijn. Als u te veel gerichte inkomensvragen achter elkaar stelt, hebben respondenten misschien het gevoel te veel persoonlijke informatie door te geven. Bij vragen over bijvoorbeeld het onderwijsniveau van respondenten, verwacht u geen direct antwoord over het jaarlijkse inkomen, maar verzamelt u wel correlerende gegevens voor praktische inzichten.

De vragen over inkomens moeten duidelijk zijn, zodat u reacties krijgt die nauwkeurig zijn. U kunt beter vragen 'Wat is uw totale huishoudelijke inkomen?' in plaats van 'Hoeveel verdient uw partner per jaar?'

Respondenten begrijpen niet altijd de termen die u gebruikt bij het schrijven van uw enquêtevragen. Vermijd verwarring en leg de gebruikte termen uit. Zo zijn huishoudelijk inkomen en persoonlijk inkomen twee verschillende termen die toch door respondenten beide worden gebruikt. Zulke misverstanden kunnen tot verkeerde antwoorden leiden, met gevolgen voor de algehele beoordeling van uw enquêteresultaten. 

Door eerlijk te zijn met respondenten, kunt u ze beter op hun gemak stellen. Leg uit waarom u een gevoelige enquêtevraag over hun inkomen stelt. Met deze informatie over uw enquêtedoelen kunt u ze aanmoedigen al uw vragen eerlijk te beantwoorden.

Laat respondenten gevoelige vragen gemakkelijk beantwoorden. De opties voor antwoorden moeten een bereik in euro's hebben. Op die manier hoeven respondenten niet hun exacte inkomen door te geven. Een voorbeeld:

Wat is uw totale jaarlijkse inkomen?

 • € 0 - € 30.000
 • € 31.000 - € 60.000
 • € 61.000 - € 90.000
 • € 91.000 - € 120.000
 • Meer dan € 120.000

De eerste en laatste antwoordoptie zijn de lage en hoge limiet. Begin het laagste bereik met een nul om niet te veronderstellen dat respondenten een bepaald laag inkomen hebben. Kies bijvoorbeeld € 0 - € 30.000. 

De beste manier om respondenten gerust te stellen bij inkomensvragen? Geef ze optie om geen antwoord te geven. Het is beter om respondenten een vraag over te laten slaan dan om ze de enquête te laten sluiten. Zijn er veel enquêtedeelnemers die deze optie kiezen en doorgaan met de enquête, dan moet u de vraag wellicht anders verwoorden. 

U kunt op allerlei manieren naar inkomen vragen. De volgende enquêtevragen laten zien hoe u inkomensvragen het beste kunt stellen. Ook leert u waarom deze vragen gerangschikt zijn en welke voordelen de antwoorden uw bedrijf opleveren.

1. Welke van de volgende categorieën beschrijft uw inkomen van vorig jaar het beste?

 • € 0 - € 9.999
 • € 10.000 - € 24.999
 • € 25.000 - € 49.999
 • € 50.000 - € 74.999
 • € 75.000 - € 99.999
 • € 100.000 - € 149.999
 • Meer dan € 150.000
 • Ik geef liever geen antwoord

Met enquêtevragen met categorieën (een lijst met antwoorden en een bereik in euro's) kunnen respondenten persoonlijke informatie doorgeven zonder hun werkelijke inkomen te noemen. Ook kunnen opstellers de resultaten beter beoordelen. Tot slot hebben bedrijven een aanvullende manier om hun klantenbestand in te delen. 

2. Wat is uw totale jaarlijkse huishoudelijke inkomen?

 • € 0 - € 19.999
 • € 25.000 - € 49.999
 • € 50.000 - € 89.999
 • € 90.000 - € 129.999
 • € 130.000 - € 149.000
 • Meer dan € 150.000
 • Ik geef liever geen antwoord

Door naar een totaal huishoudelijk inkomen te vragen, hoeven respondenten niet aan te geven wat iedereen in het huishouden verdient. De vraag houdt ook rekening met andere inkomensbronnen, zoals pensioen, dividend en uitkeringen. Opstellers krijgen een beter beeld van het totale huishoudelijke inkomen van de respondent. 

3. Hebt u inkomen uit andere bronnen dan uw salaris?

 • Ja 
 • Nee
 • Ik geef liever geen antwoord

Deze vraag sluit aan op de vorige. Met deze vraag bevestigt u of respondenten andere inkomensbronnen hebben. Opstellers kunnen ook de demografische gegevens verfijnen met meer vragen over hoe respondenten hun totale jaarlijkse inkomen aanvullen, zoals vragen 4-7. 

4. Hebt u in het afgelopen jaar alimentatie ontvangen?

 • Ja
 • Nee
 • Ik geef liever geen antwoord

Dit is een niet-invasieve manier om de burgerlijke staat te bepalen. Alimentatie is soms een tijdelijke bron van inkomsten. Als respondenten hiermee het totale huishoudelijke inkomen aanvullen, dan kunnen bedrijven rekening houden met deze belangrijke informatie. 

5. Hebt u in het afgelopen jaar een AOW of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen?

 • Ja
 • Nee
 • Ik geef liever geen antwoord

Hiermee leert u niet alleen over specifieke soorten aanvullende inkomens, ook verzamelt u andere nuttige demografische gegevens. Met vragen over AOW krijgt u meer informatie over de leeftijd van de respondent. En met informatie over de leeftijd van uw klanten kunt u via uw berichten een band opbouwen.

6. Hebt u in het afgelopen jaar kinderbijslag ontvangen?

 • Ja 
 • Nee
 • Ik geef liever geen antwoord

Uit deze vraag kunt u afleiden of de respondent kinderen heeft. Bedrijven kunnen er baat bij hebben om te weten welk percentage van de respondenten ouders zijn. Er zijn heel veel producten en diensten gericht op de behoeften van kinderen en ouders.

7. Hebt u geld of schenkingen ontvangen voor bijvoorbeeld de huur of nutsvoorzieningen van iemand die niet bij u woont?

 • Ja
 • Nee
 • Ik geef liever geen antwoord

Dit is een andere manier om het persoonlijke inkomen van een respondent te onderscheiden van het huishoudelijke inkomen. Met zulke specifieke vragen kunnen respondenten het aanvullende inkomen voor u specificeren. Zo verzamelt u meer informatie over het jaarlijkse huishoudelijke vs. het persoonlijke inkomen.

8. Noem al uw bronnen van inkomen

Via deze open vraag kunnen respondenten hun antwoorden invoeren en info verstrekken die u misschien wel over het hoofd hebt gezien. Ook kunt u een meerkeuzevraag toevoegen met keuzerondjes, selectievakjes of een vervolgkeuzemenu om het aantal reacties te verminderen, zodat u efficiënter de enquêteresultaten kunt beoordelen. 

De bovenstaande voorbeelden van vragen over inkomens zijn onderdeel van allerlei gevoelige enquêtevragen over demografische gegevens. Etnische afkomst, religie, seksuele geaardheid en vragen over gezondheid zijn voor de meeste mensen een gevoelig onderwerp. Verzamel andere soorten demografische gegevens voor betere inzichten. Met demografische enquêtes bouwt u een goed beeld op van uw klanten. Start uw volgende vragenlijst met deze handige demografische enquêtesjablonen en leer hoe u op de juiste manier demografische informatie verzamelt met uw enquêtes.

Bij het opstellen van vragen over huishoudelijke inkomens moet u zorgvuldig te werk gaan om de identiteit van uw klanten beter in kaart te brengen. Als u uw doelgroep kent, precieze instructies biedt en duidelijke, relevante formuleringen kiest met categorieën die duidelijke limieten hebben, kunt u klanten een enquête sturen die ze vertrouwen en eerlijk beantwoorden. Met deze handige tips voor enquêtes verzamelt u demografische gegevens van klanten waar uw bedrijf echt wat aan heeft. Registreer u voor een gratis account van SurveyMonkey en maak uw volgende enquête.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Gemakkelijk aanvragen ontvangen via online aanvraagformulieren

Maak en wijzig aanvraagformulier gemakkelijk om aanvragen te ontvangen van werknemers, klanten en meer. Ga in een paar minuten aan de slag met onze door experts gemaakte sjablonen.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.