Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Een ordinale schaal gebruiken om uw enquêtevragen in te delen

Het kan een uitdaging zijn om gegevens te verzamelen waarop daadwerkelijk actie kan worden ondernomen. Het meten van een mening is niet eenvoudig en, meestal, zeer subjectief. Gelukkig kunt u een ordinale schaal gebruiken in uw enquête om nuttige gegevens te verzamelen over de mening, het perspectief, de prestaties en het gevoel van uw respondenten. De eenvoudige ordinale schaal is een handige manier om abstracte vragen te stellen in uw enquête.

Met een ordinale of 'geordende' schaal kunt u de mening van een respondent beoordelen over een bepaald onderwerp door middel van een aantal geordende reacties. De reacties kunnen bijvoorbeeld 'Zeer tevreden', 'Tevreden', 'Ontevreden' en 'Zeer ontevreden' zijn. In een ordinale schaal is de volgorde van de antwoordopties van belang: u kunt het exacte verschil tussen elke antwoordoptie niet kwantificeren. Het verschil tussen 'Zeer tevreden' en 'Tevreden' is bijvoorbeeld relatief, niet exact.

De meeste van ons hebben al praktische ervaring met ordinale schalen. Met een ordinale schaal kunt u bijvoorbeeld:

 • Genuanceerde meningen begrijpen. Zijn respondenten het 'eens' of 'sterk eens' met een stelling?
 • Perspectieven in kaart brengen. Vinden respondenten dat een bepaalde stelling 'niet waar', 'grotendeels niet waar', 'grotendeels waar' of 'waar' is?
 • Relatieve prestaties meten. Is een bepaalde medewerker 'productiever', 'net zo productief' of 'minder productief' dan andere medewerkers?
 • Gevoelens meten. Is een klant 'zeer tevreden', 'tevreden', 'niet tevreden' of 'helemaal niet tevreden' over een recente aankoop?

Zoals u ziet, werkt de ordinale schaal voor verschillende gebruiksscenario's. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Niet elke ordinale schaal is een Likert-schaal zoals de schaal hierboven (of een schaal die lijkt op een Likert-schaal, als u precies wilt zijn), maar elke Likert-schaal is wel een ordinale schaal. Dankzij deze populaire manier van enquêtevragen stellen, zien respondenten een geordend aantal antwoorden, van het ene uiterste tot het andere. Neem bijvoorbeeld deze vragen uit onze enquête over de tevredenheid van medewerkers:

Hoe zinvol is uw werk?

 • Buitengewoon zinvol
 • Zeer zinvol
 • Enigszins zinvol
 • Een beetje zinvol
 • Helemaal niet zinvol

Hoe uitdagend is uw baan?

 • Buitengewoon uitdagend
 • Zeer uitdagend
 • Redelijk uitdagend
 • Enigszins uitdagend
 • Helemaal niet uitdagend

Deze vragen met een Likert-schaal meten de mening van elke medewerker over het werk dat ze doen door middel van verschillende ordinale (geordende) schalen. Andere vragen met een Likert-schaal meten het gevoel met een schaal van positieve, negatieve en neutrale antwoorden:

Bent u tevreden over uw arbeidsvoorwaarden, niet tevreden en niet ontevreden, of ontevreden?

 • Buitengewoon tevreden
 • Zeer tevreden
 • Enigszins tevreden
 • Niet tevreden en niet ontevreden
 • Enigszins ontevreden
 • Zeer ontevreden
 • Buitengewoon ontevreden

In de Vragenbank vindt u een groot aantal enquêtevragen met een ordinale schaal. We laten u hier ook zien hoe u ze zelf kunt schrijven.

Volg de onderstaande stappen:

1. Bepaal een focus voor uw vraag door vast te stellen over welke mening, perspectief, prestaties of gevoel u gegevens wilt verzamelen. Bepaal of u een unipolaire of bipolaire schaal wilt gebruiken. Een unipolaire schaal meet de afwezigheid of aanwezigheid van één item (bijvoorbeeld van 'niet geïnteresseerd' tot 'zeer geïnteresseerd'). Met een bipolaire schaal wordt respondenten gevraagd waar hun mening valt op een schaal met twee helften en in het midden een neutraal punt (bijvoorbeeld van 'sterk mee oneens' tot 'sterk mee eens'.

2. Als u unipolaire vragen stelt, bepaal dan welke variabele (zoals de mate van 'zinvol' of 'uitdagend') u wilt gebruiken in de schaal. Als u bipolaire vragen stelt, bepaal dan welke tegenovergestelde variabelen (zoals 'mee eens' en 'niet mee eens' of 'tevreden' en 'ontevreden') u wilt gebruiken.

3. Maak een set geordende reacties met uw variabele(n). Het verschil tussen reacties in een ordinale schaal is altijd relatief, maar probeer opties te kiezen die ongeveer even ver uit elkaar liggen. Gebruik bij bipolaire vragen een even aantal reacties voor elke tegenovergestelde variabele, zodat u geen scheve resultaten krijgt.

Als u dezelfde ordinale schaal wilt gebruiken voor meerdere enquêtevragen, kunt u deze vragen combineren in één matrix/beoordelingsschaal. Als u een ordinale schaal op maat wilt maken voor elke vraag, gebruik dan klassieke meerkeuzevragen.

Onthoud dat matrixvragen al snel te lastig zijn om in te vullen. Als u deze toch wilt gebruiken, beperk de matrix dan tot maximaal 5 rijen en 5 kolommen.

Voor meerkeuzevragen met een ordinale schaal kunt u zowel naar de individuele als algemene reacties kijken. In beide gevallen kunt u de relatieve populariteit van elk antwoord eenvoudig vergelijken om belangrijke conclusies te trekken. Vragen met een matrix/beoordelingsschaal kunt u op dezelfde manier analyseren, maar hierbij kunt u ook het gewogen gemiddelde van elke keuze bekijken.

Klinkt deze manier van analyseren te ingewikkeld? Goed nieuws: u hoeft dit niet zelf te doen. SurveyMonkey Analyze verzamelt automatisch uw reactiegegevens, zodat u met één druk op de knop grafieken en diagrammen kunt maken aan de hand van uw gesloten vragen.

Neem dus de tijd om enquêtevragen op te stellen met een ordinale schaal. En gebruik de reacties om inzicht te krijgen in de mening, het perspectief, de prestaties en het gevoel van uw respondenten.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.

Vijf stappen om AI-opdrachten te maken voor hoogwaardige enquêtes en formulieren