Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan doen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Betere enquêtes maken en snel inzichten vinden met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Het gebruiken van een Thurstoneschaal in uw enquête

Het is altijd lastig om een genuanceerd concept zoals de houding van een persoon in kaart te brengen. Maar als u meningen wilt vergelijken en resultaten wilt voorspellen, ontkomt u hier niet aan. Gelukkig kan iedereen die op zoek is naar een formele methode, altijd rekenen op de bewezen Thurstoneschaal of ook wel Thurstone scale.

Met de Thurstoneschaal meet u de houding van respondenten via een reeks uitspraken waarmee ze het eens of oneens zijn. Deze uitspraken hebben een verschillend gewicht. Met de uitspraken stelt u niet alleen vast hoe een respondent zich voelt, maar ook in welke mate ze dat gevoel ervaren. Door de houding te meten met de Thurstoneschaal kunt u de stemming of mening van respondenten nauwkeuriger meten.

De Thurstoneschaal was de eerste formele methode in psychologie en sociologie om de houding te meten.

De methode is ontwikkeld aan het begin van de 20e eeuw, toen psycholoog Louis Leon Thurstone religieuze overtuigingen begon te meten door respondenten te vragen of ze het eens of oneens waren met een reeks verwante uitspraken. Hij zag in dat houdingen cumulatief waren en dat hij die daarom kon berekenen als de som van alle verklaringen waarmee respondenten het eens waren.

Een enquête met een Thurstoneschaal is een reeks verwante, tegenovergestelde uitspraken. De vragenbank bevat allerlei verschillende tegenovergestelde uitspraken. We hebben wat voorbeelden op een rijtje gezet zodat u het concept beter begrijpt:

Ik voel me geïnspireerd om doelen te bereiken op mijn werk.

 • Mee eens
 • Niet mee eens

Ik voel me volledig betrokken bij mijn werk.

 • Mee eens
 • Niet mee eens

Ik voel me vaak zo goed op mijn werk dat de dag voorbij vliegt.

 • Mee eens
 • Niet mee eens

U gebruikt de Thurstoneschaal om de houdingen van uw respondenten ten aanzien van een bepaalde kwestie te meten en vergelijken. U kunt de Thurstoneschaal aan allerlei verschillende enquêtes toevoegen:

 • Enquêtes waarmee u meningen meet. Met de Thurstoneschaal legt u vast hoe krachtig de overtuigingen van uw respondenten zijn.
 • Enquêtes die de stemming meten, waaronder de klanttevredenheid en de betrokkenheid van medewerkers. Bij klanten kunt u met de schaal allerlei zaken voorspellen, zoals terugkerende aankopen. Bij medewerkers is dat bijvoorbeeld toekomstige doorloop.

Opmerking: In het algemeen raden we eens/oneens-vragen af, zoals die bij de Thurstoneschaal worden gebruikt.

Wilt u de gegevens van uw werknemers of klanten meten, begrijpen en hierop reageren? Ontdek hoe onze zakelijke maatoplossingen u kunnen helpen.

Volg deze vier simpele stappen:

 1. Ga op zoek naar een onderzoeksvraag over de houding van respondenten. Beperk u tot een enkele, niet-tegenstrijdige kwestie.
 2. Stel een reeks eens/oneens-uitspraken over het onderwerp op waarmee u vraagt in hoeverre de respondenten deze ondersteunen. Hoe meer uitspraken u schrijft, hoe nuttiger uw gegevens zijn. Als u de vragen aan uw enquête van SurveyMonkey toevoegt, maakt u gebruik van het vraagtype met meerdere keuzes en één antwoord. Verder selecteert u de optie Score voor deze vraag (quizmodus inschakelen).
 3. Wijs aan elke uitspraak een score van 1-11 toe. U baseert de score op hoe belangrijk volgens u de uitspraak is. Een hogere score duidt op meer instemming, terwijl een lagere score een neutralere positie weergeeft. U kunt zelf de score toekennen aan de vragen, maar het risico op vooringenomenheid is lager als u de hulp van een studiegroep inschakelt.
 4. Werkt u met een studiegroep, dan laat u alle leden een score toevoegen voor hoe belangrijk ze de uitspraken vinden. Vind de gemiddelde score voor elke vraag en organiseer uw vragen dan in oplopende volgorde, waarbij de vragen met de laagste gemiddelde score bovenaan staan.

U kent simpelweg een score van 1-11 toe (afhankelijk van de bovenstaande score) aan elk antwoord van 'eens'. Alle antwoorden van 'nee' of 'oneens' krijgen een score van 0. De eindscore van elke ingevulde quiz geeft aan hoe overtuigd respondenten zijn van hun mening, waarbij een hogere score duidt op meer instemming.

Omdat de Thurstoneschaal de houding in kaart brengt met een getal, kunt u gemakkelijk houdingen van individuen of groepen beoordelen en met elkaar vergelijken (op gemiddelde score) via SurveyMonkey Analyze.

De Thurstoneschaal kent wel statistische beperkingen. Omdat het relatieve gewicht van elke uitspraak is gebaseerd op de veronderstellingen van een individu of een groep, zijn de mathematische verschillen tussen de uitspraken niet altijd nauwkeurig. Toch is de Thurstoneschaal een prima manier om houdingen met een zekere mate van objectiviteit te beoordelen en met elkaar te vergelijken.

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Ontdek de functies van SurveyMonkey Enterprise

Beheer feedback op schaal met de Surveymonkey Enterprise beveiligingsfuncties, privacy- en nalevingsnormen en gegevensintegraties.

Ontdek hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey

Gebruik net als andere topmerken SurveyMonkey om succesvolle producten en ervaringen te creëren waarmee u bedrijf kan groeien.

Onderbouw uw merkstrategie met actuele brand tracking inzichten

Krijg tools om merkgezondheid te managen, merkbekendheid te laten groeien en merkperceptie te beïnvloeden. Registreer u nu gratis en probeer onze brand tracking enquêtes.