Een gegevensanalyseplan ontwikkelen

Meer informatie over het analyseren van enquêtereacties

Maak vandaag nog een enquête

Gefeliciteerd!

U hebt enquêteresultaten ontvangen! Dit is natuurlijk leuk en biedt allerlei kansen. Maar het is ook een beetje overweldigend.

Voordat u zich zorgen gaat maken, bedenk dan dat u al doelen hebt opgesteld voor uw enquête. En op basis van die doelen hebt u een reactiegegevensanalyseplan gemaakt.

Wat is een gegevensanalyseplan?

Met een gegevensanalyseplan weet u hoe u uw enquêtegegevens kunt organiseren en analyseren. Zo kunt u de drie doelstellingen realiseren die aan de basis liggen van wat u met uw enquête wilt bereiken:

1. Een antwoord krijgen op uw belangrijkste onderzoeksvragen

2. Specifiekere enquêtevragen gebruiken voor meer inzicht in de antwoorden

3. Enquêterespondenten in groepen verdelen, zodat u de meningen van verschillende demografische groepen met elkaar kunt vergelijken

Raak het overzicht niet kwijt: ga terug naar uw doelen

Bij het plannen van uw enquête hebt u een aantal algemene onderzoeksvragen bedacht die u met een enquête wilt beantwoorden. Pak uw doelstellingen er weer bij zodra u met uw gegevensanalyseplan begint.

U hebt bijvoorbeeld een conferentie gehouden voor opleiders en wilt weten wat de deelnemers vonden van uw evenement. Met uw enquête wilt u feedback krijgen van de mensen die uw conferentie hebben bijgewoond. Hiervoor hebt u een aantal algemene onderzoeksvragen bedacht waarover u iets te weten wilt komen:

Doel van de feedbackenquête voor de conferentie: feedback krijgen van de mensen die mijn opleidingsconferentie hebben bijgewoond. (Ik wil met de feedback van deelnemers de sterke en zwakke punten van mijn evenement beoordelen en op basis hiervan gerichte verbeteringen aanbrengen.)

Onderzoeksvragen:

– Wat vonden de deelnemers in het algemeen van het evenement?

– Welke onderdelen/aspecten van de conferentie vonden de deelnemers het beste?

– Welke onderdelen/aspecten van de conferentie moeten worden verbeterd?

– Wie zijn de deelnemers en waar hebben ze specifiek behoefte aan?

Als u uw doel en uw onderzoeksvragen er opnieuw bij pakt, hebt u uw doelstellingen weer helder voor de geest. En zo kunt u beter plannen hoe u de enquêtegegevens gaat organiseren.

Bekijk de resultaten voor de belangrijkste onderzoeksvragen

Meestal begint een gegevensanalyseplan met de vragen in uw enquête waarbij respondenten meteen uw primaire onderzoeksvraag beantwoorden. Voor uw opleidingsconferentie zijn dat deze twee vragen:

1. Hoe tevreden was u in het algemeen over de conferentie?

2. Hoe nuttig was deze conferentie in vergelijking met andere conferenties die u hebt bijgewoond?

Op basis van deze twee vragen weet u of uw conferentie een succes was. Dit is de informatie die u terugkoppelt aan uw baas of waarmee u beslist of u de conferentie volgend jaar weer gaat houden. Ook vormt deze info het fundament van uw globale resultaten.

Maar algemene scores zeggen niet alles over waarom deelnemers uw conferentie leuk vonden of hoe u die nog verder kunt verbeteren.

Uw vragen tot in detail organiseren

U wilt graag precies begrijpen wat uw gegevens eigenlijk betekenen. Hiervoor kunt u aan elke algemene onderzoeksvraag uw specifieke enquêtevragen toewijzen. Bij het opstellen van een effectief definitief rapport weet u dan precies welke gegevens u nodig hebt om uw hoofdvragen te beantwoorden.

Zet uw vragen bijvoorbeeld in een tabel:

Onderzoeksvraag Enquêtevraag/vragen
Wat vonden de deelnemers van het evenement als geheel?
  1. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de conferentie?
  2. Hoe nuttig was deze conferentie in vergelijking met andere conferenties die u hebt bijgewoond?
Welke onderdelen/aspecten van de conferentie vonden de deelnemers het beste?

Welke onderdelen/aspecten van de conferentie moeten worden verbeterd?

  1. Hoe moeilijk vond u de workshop?
  2. Bood de conferentie in het algemeen te veel of te weinig kansen om te netwerken, of was het precies goed?
  3. Wat vond u in het algemeen van het eten op de conferentie?
  4. Was de temperatuur in het conferentiegebouw te warm, te koud of precies goed?
Wie zijn de deelnemers en waar hebben ze specifiek behoefte aan?
  1. Bent u docent, student of bestuurder?
  2. Hoe groot is uw school?
  3. Hoe oud bent u?

Als u bijvoorbeeld de hoofdvraag ‘Welke onderdelen/aspecten van de conferentie moeten worden verbeterd’ wilt beantwoorden, weet u dat u de reacties op vraag 5 en 6 moet gebruiken.

Demografische groepen: ‘wie is wie’ in uw enquête

U hebt een feedbackenquête voor uw evenement gehouden omdat u wilde weten met welke verbeteringen toekomstige evenementen nog beter verlopen. Wilt u weten wat uw gegevens eigenlijk inhouden en hoe u verbeteringen kunt aanbrengen, dan verdeelt u uw respondenten in verschillende demografische groepen.

Als u wilt weten wie uw enquête invult, moet u demografische vragen opnemen aan het einde van uw enquête, zoals leeftijd, geslacht, functie, organisatie en nog veel meer. Maar waarom is dat eigenlijk nodig?

Bedenk bij het opstellen van uw gegevensanalyseplan welke groepen u met elkaar wilt vergelijken. Houd rekening met de deelnemers aan uw enquête (en hoeveel dat er zijn). Zo kunt u de gegevens op een zinvolle manier opdelen en dan verbeteringen doorvoeren.

Stel dat de algemene tevredenheidsscores laag zijn, maar dat studenten uw conferentie geweldig vonden. Het is dus belangrijk dat u weet hoe verschillende demografische groepen uw enquêtevragen hebben beantwoord. Misschien houden deelnemers van boven de 60 niet van evenementen waarvoor veel computerkennis nodig is. En als er genoeg deelnemers uit deze leeftijdscategorie uw enquête hebben ingevuld, is hierdoor uw algemene score misschien omlaag gegaan.

Maar geen zorgen. De studenten vonden uw conferentie leuk, dus u weet dat uw evenement geen complete mislukking was. U doet nieuwe inzichten op door uw resultaten op verschillende demografische groepen te filteren. En u zet de gegevens om in resultaten waarop actie kan worden ondernomen.

Uw analyseplan in actie zetten

U weet dat u voor een effectief analyseplan start met de globale resultaten, dan uw enquêtevragen organiseert en vervolgens nagaat hoe u uw enquêtepopulatie wilt opdelen in subgroepen. U bent nu klaar om de gegevens te analyseren!

Terug naar enquêtes 101

U bent misschien ook geïnteresseerd in:

Sjabloon voor klanttevredenheidsenquête

Wilt u weten wat klanten over u zeggen? Enquêtes over klanttevredenheid kunnen u helpen om in kaart te brengen hoe mensen denken over uw bedrijf en om feedback te verzamelen over onder andere uw klantenservice.

Ga naar pagina

Sjabloon voor betrokkenheidsenquête voor medewerkers

Wanneer u naar uw werknemers luistert, kunt u beslissingen nemen die zorgen voor tevredenere werknemers. Ga na hoe werknemers werkelijk denken over hun werk. Verzamel de feedback die u nodig hebt om uw werknemers tevreden te houden.

Ga naar pagina

Sjablonen voor evenementplanningsenquêtes

Het organiseren van een evenement is erg veel werk. Wie komen er? Wat is hun planning? Evenementenquêtes kunnen u een duidelijk beeld verschaffen. U kunt na afloop van het evenement om feedback vragen, zodat u verbeteringen kunt aanbrengen bij een volgend evenement.

Ga naar pagina

3 snelle tips om de respons bij enquêtes te verbeteren

Hier volgen enkele ideeën om ervoor te zorgen dat respondenten meedoen aan uw enquêtes.

1. Wees snel

Als uw enquête kort en krachtig is, is de kans groter dat meer respondenten deze zullen invullen.

2. Bied stimulansen

Kleine prikkels zoals een geringe korting of deelname aan een loterij kunnen respondenten ertoe brengen om uw enquête in te vullen.

3. Koop een doelpubliek

Met SurveyMonkey Audience kunt u zich tegen betaling toegang tot een doelgroep verschaffen die aan specifieke demografische criteria voor uw enquête voldoet. Dit is een fantastische manier om gerichte reacties van een bepaalde groep te verkrijgen.

Dit is waarom miljoenen mensen op SurveyMonkey vertrouwen

Onbeperkt aantal enquêtes

Stuur zo veel enquêtes en quizzen als u wilt, zelfs als u een gratis abonnement hebt.

Snel antwoorden verzamelen

Maak en verzend gemakkelijk professionele enquêtes. Ontvang snel betrouwbare resultaten.

Goedgekeurd door experts

Gebruik kant-en-klare vragen en sjablonen die zijn goedgekeurd door onze enquêtespecialisten.

Real-time resultaten

Controleer de resultaten onderweg op elk apparaat. Ontdek trends terwijl de gegevens binnenkomen.

Nieuwe ideeën

Enquêtes hebben veel meer te bieden dan alleen antwoorden. Ontvang feedback en ontdek nieuwe perspectieven.

Gegevens waarop u actie kunt ondernemen

Ontwikkel en deel inzichten uit uw gegevens met uw team.