Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Een gegevensanalyseplan ontwikkelen

Meer informatie over het analyseren van enquêtereacties

Gefeliciteerd!

U hebt enquêteresultaten ontvangen! Dit is natuurlijk leuk en biedt allerlei kansen. Maar het is ook een beetje overweldigend.

Voordat u zich zorgen gaat maken, bedenk dan dat u van tevoren al doelen had opgesteld voor uw enquête. En op basis van die doelen hebt u een reactiegegevensanalyseplan gemaakt.

Met een gegevensanalyseplan weet u hoe u uw enquêtegegevens gaat organiseren en analyseren. Zo kunt u de drie doelstellingen bereiken die de aanleiding waren voor uw enquête:

  • Een antwoord krijgen op uw belangrijkste onderzoeksvragen
  • Specifiekere enquêtevragen gebruiken voor meer inzicht in de antwoorden
  • Enquêterespondenten in groepen verdelen zodat u de meningen van verschillende demografische groepen met elkaar kunt vergelijken

Bij het plannen van uw enquête hebt u een aantal algemene onderzoeksvragen bedacht waar u antwoord op wilt hebben. Pak uw doelstellingen er weer bij voordat u met uw gegevensanalyseplan begint.

U hebt bijvoorbeeld een conferentie gehouden voor onderwijzers en wilt weten wat de deelnemers van uw evenement vonden. Het doel van de enquête was feedback krijgen van de mensen die uw conferentie hebben bijgewoond. Hiervoor hebt u een aantal algemene onderzoeksvragen bedacht waarover u meer te weten wilt komen:

Doel van de enquête: feedback over uw conferentie. U wilt feedback krijgen van de mensen die uw opleidingsconferentie hebben bijgewoond: "ik wil met de feedback van deelnemers de sterke en zwakke punten van mijn evenement beoordelen en deze feedback gebruiken om gerichte verbeteringen aanbrengen".

Onderzoeksvragen:

  • Wat vonden de deelnemers van het evenement als geheel?
  • Welke onderdelen/aspecten van de conferentie vonden de deelnemers het beste?
  • Welke onderdelen/aspecten van de conferentie moeten worden verbeterd?
  • Wie zijn de deelnemers en waar hebben ze specifiek behoefte aan?

Als u uw doel en uw onderzoeksvragen er opnieuw bij pakt, hebt u uw doelstellingen weer helder voor de geest. En zo kunt u beter plannen hoe u de enquêtegegevens gaat organiseren.

Meestal begint een gegevensanalyseplan met de vragen in uw enquête waarin respondenten meteen uw primaire onderzoeksvraag beantwoorden. Voor uw opleidingsconferentie zijn dat deze twee vragen:

  • Hoe tevreden bent u in het algemeen over de conferentie?
  • Hoe nuttig was deze conferentie vergeleken met andere conferenties die u hebt bijgewoond?

Op basis van deze twee vragen weet u of uw conferentie een succes was. Dit is de informatie die u terugkoppelt aan uw baas of waarmee u beslist of u de conferentie volgend jaar weer gaat houden. Ook vormt deze informatie het fundament van uw voornaamste resultaten.

Maar algemene scores verklaren niet waarom deelnemers uw conferentie leuk vonden of hoe u die nog verder kunt verbeteren.

U wilt graag precies begrijpen wat uw gegevens eigenlijk betekenen en daarom koppelt u aan elke algemene onderzoeksvraag een paar specifieke enquêtevragen. Bij het opstellen van een effectief eindverslag weet u precies welke gegevens u nodig hebt om uw hoofdvragen te beantwoorden.

Zet uw vragen bijvoorbeeld in een tabel:

OnderzoeksvraagEnquêtevragen
Wat vonden de deelnemers van het evenement als geheel?1. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de conferentie?
2. Hoe nuttig was deze conferentie vergeleken met andere conferenties die u hebt bijgewoond?
Welke onderdelen/aspecten van de conferentie vonden de deelnemers het beste?3. Hoe moeilijk vond u de workshop?
4. Bood de conferentie te veel of te weinig kansen om te netwerken, of was het precies goed?
5. Wat vond u in het algemeen van het eten op de conferentie?
6. Was de temperatuur in het conferentiegebouw te warm, te koud of precies goed?
Wie zijn de deelnemers en waar hebben ze specifiek behoefte aan?7. Bent u docent, student of bestuurder?
8. Hoe groot is uw school?
9. Hoe oud bent u?

Als u bijvoorbeeld de hoofdvraag 'Welke onderdelen/aspecten van de conferentie moeten worden verbeterd' wilt beantwoorden, weet u dat u de reacties op vraag 5 en 6 moet gebruiken.

U hebt een feedbackenquête voor uw evenement gehouden omdat u wilde weten welke verbeteringen nodig zijn om toekomstige evenementen te verbeteren. Maar om meer inzicht te krijgen in uw gegevens en te begrijpen hoe u deze verbeteringen kunt aanbrengen, is het belangrijk om de verschillende demografische groepen te onderscheiden. Daarom verdeelt u uw respondenten in verschillende demografische groepen.

Om te weten wie uw enquête invult, moet u demografische vragen toevoegen aan het einde van uw enquête, zoals leeftijd, geslacht, functie, organisatie en nog veel meer. Maar waarom is dat eigenlijk nodig?

Bedenk bij het opstellen van uw gegevensanalyseplan welke groepen u met elkaar wilt vergelijken. Houd rekening met de deelnemers aan uw enquête (en hoeveel dat er zijn). Zo kunt u de gegevens op een zinvolle manier opdelen en aan de hand daarvan verbeteringen doorvoeren.

Stel dat de algemene tevredenheidsscores laag zijn, maar dat alle studenten uw conferentie geweldig vonden. Het is dus belangrijk dat u weet hoe verschillende demografische groepen uw enquêtevragen hebben beantwoord. Misschien houden deelnemers van boven de 60 niet van evenementen waarvoor veel computerkennis nodig is. En als er genoeg deelnemers uit deze leeftijdscategorie uw enquête hebben ingevuld, is hierdoor uw algemene score misschien omlaag gegaan.

Maar geen zorgen. De studenten vonden uw conferentie leuk, dus u weet dat uw evenement geen complete mislukking was. U doet nieuwe inzichten op door uw resultaten op verschillende demografische groepen te filteren. En u zet de gegevens om in resultaten waarop actie kan worden ondernomen.

U weet dat u een effectief analyseplan begint met algemene resultaten en het organiseren van uw enquêtevragen. Vervolgens kijkt u hoe u uw enquêtepopulatie opsplitst in subgroepen. U bent nu klaar om de gegevens te analyseren!

Lijst met toolkits

Ontdek onze toolkits, waarmee u optimaal profiteert van feedback voor uw functie of sector.

Gemakkelijk aanvragen ontvangen via online aanvraagformulieren

Maak en wijzig aanvraagformulier gemakkelijk om aanvragen te ontvangen van werknemers, klanten en meer. Ga in een paar minuten aan de slag met onze door experts gemaakte sjablonen.

Boost uw bedrijf met online bestelformulieren

Maak en wijzig gemakkelijk bestelformulieren, ontvang betalingen of gebruik een van onze door experts gemaakte sjablonen om binnen minuten aan de slag te gaan.

Verzamel feedback waarop u actie kunt ondernemen met online evaluatieformulieren

Ontgrendel de kracht van feedback met de online evaluatieformulieren van SurveyMonkey. Ga vandaag nog aan de slag met onze opbouwfunctie voor formulieren.