Sjablonen voor onderwijsenquêtes

Ontdek hoe tevreden leerlingen, ouders en leerkrachten zijn over uw school of universiteit

In het onderwijs zijn er veel groepen die bijdragen aan het succes van de leeromgeving.

Van studenten tot docenten en van ouders tot administratieve medewerkers: een ondersteunende, efficiënte leeromgeving bevat heel wat verschillende onderdelen. Als één groep binnen het schoolsysteem ontevreden is of tegenstrijdige gevoelens krijgt, kan dit een domino-effect veroorzaken dat de hele onderwijsgemeenschap verstoort. Dus hoe weet u of uw schoolsysteem soepel draait? Stuur een enquête voor onderwijsfeedback naar de verschillende groepen in uw schoolsysteem en bekijk hoe goed de zaken lopen op uw schoolterrein of campus.

Hoe gebruikt u onze sjablonen voor onderwijsenquêtes

Bij SurveyMonkey beschikken we over heel veel manieren om het gesprek over de stemming en de effectiviteit aan te gaan met uw campusgemeenschap. Pas een enquête aan naar uw eigen behoeften of gebruik een van onze door methodologen goedgekeurde sjablonen voor onderwijsenquêtes. We helpen u op weg met wat voorbeelden van vragen die u kunt stellen:

Tevredenheid binnen de faculteit

Bepaal de algehele stemming van de docenten en professoren aan uw universiteit met een tevredenheidsonderzoek voor universiteitsfaculteiten. Stel vragen als "Hoe effectief geeft uw afdelingshoofd leiding?" en "Krijgt u een eerlijk salaris?" om te bepalen hoe uw faculteit denkt over leiderschap, balans tussen werk en privé en beschikbare hulpmiddelen.

Veiligheid van internet en sociale media

Gedragen leerlingen zich op passende wijze en maken zij veilig gebruik van e-mail, Facebook en internet in het algemeen? Wij hebben verschillende specifieke enquêtes ontwikkeld voor leerlingen om te bepalen hoe, waar en wanneer zij sociale media gebruiken. U krijgt antwoord op vragen als "In hoeverre zijn je ouders op de hoogte van wat je doet op internet?" en "Hoe vaak post je dingen over anderen op een sociale netwerksite (zoals Facebook  of Twitter)?" De beste resultaten krijgt u door de leerlingen te laten weten dat deze enquêtes volledig anoniem en veilig zijn.

Betrokkenheid van ouders of voogden

In hoeverre vinden ouders of voogden dat de school, docenten, hun omgeving en zijzelf op effectieve wijze bijdragen aan de opleiding van hun kinderen? Gebruik een van onze specifieke sjablonen voor schoolenquêtes die speciaal zijn bedoeld voor de ouders en stel vragen als "Hoeveel vertrouwen hebt u in uw vermogen om de studie van uw kind thuis te ondersteunen?" en "In hoeverre weerhoudt een drukke planning u ervan om een actieve rol te spelen op de huidige school van uw kind?"

Algehele sfeer en stemming

Soms hoeft u alleen te weten hoe studenten, docenten en ouders in het algemeen denken over de school en de gemeenschap. Geef ze de kans om hun mening te delen over onderwerpen als "Onze school toont respect voor mensen van alle achtergronden en culturen", "Studenten denken dat de schoolregels eerlijk zijn" en "Het plagen en pesten van andere studenten is hier vrij normaal".

Verschillende onderwijsenquêtes die u kunt bekijken

Sjabloon voor demografische onderwijsgegevens

Ontdek de samenstelling van uw schoolgemeenschap met 16 demografische basisvragen over geslacht, inkomen, etnische achtergrond, relatie met studenten en meer.
Voorbeeld van sjabloon

Ouderenquêtes

Krijg inzicht in hoe ouders communiceren met leerkrachten en andere ouders over schoolbetrokkenheid, fondsenwerving, sociale behoeften en vrijwilligerswerk met deze sjabloon met 10 vragen.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon voor enquête over studieondersteuning

Stel ouders vijf korte vragen over hoe zij de leeromgeving van hun kinderen thuis ondersteunen.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon over zelfstandigheid van ouders

In hoeverre voelen ouders zich in staat de studie van hun kinderen thuis en de betrokkenheid op school te ondersteunen? Meet de mate van vertrouwen van ouders via deze enquête met 7 vragen.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon voor tevredenheidsonderzoek voor universiteitsmedewerkers

Gebruik deze sjabloon om universiteitsmedewerkers te ondervragen over het leiderschap, de communicatie, de administratie en de algemene tevredenheid over hun werk op de universiteit. Het is een korte enquête met 10 vragen.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon voor evaluatie van universiteitsdocenten

De studenten hebben de mogelijkheid om de hoogleraren en docenten te beoordelen via deze enquête met 28 vragen. De gestelde vragen zijn gericht op het cursusmateriaal, de onderwijsmethoden, de beschikbaarheid van docenten, het nut van opdrachten en de algemene tevredenheid.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon voor afstudeerenquête voor universiteitsstudenten

Laat studenten hun ervaringen aan de universiteit delen via deze sjabloon voor een afstudeerenquête voor studenten met 10 vragen. U krijgt inzicht in de verwachte afstudeerdatums, alsmede de algemene indrukken van de kwaliteit van het onderwijs, de faciliteiten en toekomstige doelen.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon tevredenheidsonderzoek voor studenten aan universiteiten

Deze algemene feedbackenquête bestaat uit 10 vragen. Hiermee kunnen studenten aangeven hoe tevreden zij zijn over de effectiviteit van het onderwijs, de faciliteiten, het registratieproces, de veiligheid op de campus en nog veel meer.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon voor evaluatie van onderwijsassistenten op universiteiten

De onderwijsassistenten van de universiteit worden beoordeeld in deze enquête met 15 vragen. Studenten kunnen hun mening geven over student-assistenten: hun kennis van het vakgebied, materiaalpresentatie, onderwijsvaardigheden, beschikbaarheid en algemene effectiviteit.
Voorbeeld van sjabloon

Sjabloon voor feedback over docenten basis- en voortgezet onderwijs

Deze tevredenheidsenquête voor docenten bevat 10 vragen. Onderwerpen als schoolveiligheid, hulpmiddelen, administratieve ondersteuning, gestandaardiseerde tests en prestaties van leerlingen komen allemaal aan bod in deze sjabloon.
Voorbeeld van sjabloon

SurveyMonkey: voor het antwoord op al uw vragen