Sjablonen voor onderwijsenquêtes

Ontdek hoe succesvol de interactie van uw school of universiteit met leerlingen, ouders en leerkrachten is.

Illustratie Sjablonen voor onderwijsenquêtes

In het onderwijs zijn er veel groepen die bijdragen aan het succes van die omgeving. Van studenten tot docenten en van ouders tot administrateurs, er zijn heel wat componenten die moeten samenwerken om een ondersteunende, efficiënte leeromgeving te creëren. Indien één groep binnen het schoolsysteem ontevreden wordt of tegenstrijdige gevoelens krijgt, kan dit een domino-effect veroorzaken dat het hele onderwijsgemeenschap verstoort. Dus hoe weet u of uw schoolsysteem soepel draait? Stuur een enquête voor onderwijsfeedback naar de verschillende groepen in uw schoolsysteem en bekijk hoe goed de zaken lopen op uw schoolterrein.

Onze voorbeelden van vragenlijsten voor scholen gebruiken

Bij SurveyMonkey beschikken we over heel veel manieren om een gesprek te beginnen met uw campusgemeenschap om de stemming en de effectiviteit te meten. Pas een enquête aan uw eigen behoeften aan of gebruik een van onze door methodologen goedgekeurde sjablonen voor onderwijsenquêtes om op gang te komen. Hier volgen een paar ideeën.

 • Faculteitstevredenheid. Bepaal de algehele stemming van de docenten en professoren aan uw universiteit met een tevredenheidsenquête voor universiteitsfaculteiten. Stel vragen als "Hoe effectief geeft uw afdelingshoofd leiding?" om te bepalen hoe uw faculteit denkt over leiderschap, balans tussen werk en leven, en beschikbare hulpmiddelen.
 • Veiligheid van internet en sociale media. Gedragen studenten zich op passende wijze en maken zij veilig gebruik van e-mail, Facebook en het internet in het algemeen? Wij hebben verschillende vragenlijsten over de veiligheid van internet voor kinderen ontwikkeld voor studenten om te bepalen hoe, waar en wanneer zij sociale media gebruiken. U krijgt antwoord op vragen als "In hoeverre zijn je ouders op de hoogte van wat je doet op internet?" en "Ongeveer hoeveel van je tijd besteed je aan het posten van dingen over andere mensen als je op sociale netwerksites (zoals Facebook of Myspace) bent?" De beste resultaten verkrijgt u door de studenten te laten weten dat deze enquêtes volledig anoniem en veilig zijn.
 • Betrokkenheid van ouders. Wat vinden ouders van het vermogen van school, docenten, gemeenschap en zelfs henzelf om op effectieve wijze bij te dragen aan de opleiding van hun kinderen? Bied een van onze gerichte sjablonen voor schoolenquêtes die speciaal zijn bedoeld voor de ouders aan en stel vragen als "Hoeveel vertrouwen hebt u in uw vermogen om de studie van uw kind thuis te ondersteunen?" en "In hoeverre weerhoudt een druk schema u ervan om een actieve rol te spelen op de huidige school van uw kind?"
 • Algehele klimaat en stemming. Soms hoeft u alleen te weten hoe studenten, docenten en ouders in het algemeen denken over de school en de gemeenschap. Geef ze de kans om hun mening te geven over onderwerpen als "Onze school toont respect voor mensen van alle achtergronden en culturen", "Studenten denken dat de schoolregels eerlijk zijn" en "Het plagen en pesten van andere studenten is vrij normaal hier".

Voorbeelden en sjablonen voor school- en universiteitsenquêtes (sommige hiervan zijn momenteel uitsluitend beschikbaar in het Engels)

 • Sjabloon voor demografische onderwijsgegevens
  Ontdek de samenstelling van uw schoolgemeenschap met 16 basisvragen op demografisch gebied over geslacht, inkomen, ras, relatie met studenten en meer.
 • Sjabloon voor betrokkenheid van ouders
  Verwerf inzicht in hoe ouders communiceren met leerkrachten en andere ouders over schoolbetrokkenheid, fondsenwerving, sociale behoeften en vrijwilligerswerk met deze sjabloon met 10 vragen.
 • Sjabloon voor studie-ondersteuning
  Stel ouders vijf korte vragen over hoe zij de onderwijsomgeving van hun kinderen thuis ondersteunen.
 • Sjabloon voor zelfwerkzaamheid van ouders
  In hoeverre voelen ouders zich in staat de studie van hun kinderen thuis en de betrokkenheid op school te ondersteunen? Help de mate van vertrouwen van de ouders te meten via deze enquête met 7 vragen.
 • Sjabloon voor tevredenheidsenquêtes voor universiteitsfaculteiten
  Gebruik deze sjabloon voor tevredenheidsenquêtes voor faculteiten om universiteitsfaculteiten te ondervragen over leiding, interacties, administratie en algemene werktevredenheid aan hun universiteit. Het is een korte enquête van 10 vragen.
 • Sjabloon voor beoordelingsenquêtes voor universiteitsdocenten
  De studenten hebben de mogelijkheid om de hoogleraren en docenten te beoordelen via deze enquête met 28 vragen. De gestelde vragen concentreren zich op cursusmateriaal, onderwijsmethoden, beschikbaarheid van docenten, nut van opdrachten en algemene tevredenheid.
 • Sjabloon voor afstudeerenquêtes voor universiteitsstudenten
  Hoor van studenten over hun ervaringen aan de universiteit via deze afstudeerenquête voor studenten met 10 vragen. U krijgt inzicht in de verwachte afstudeerdatums, alsmede de algemene indrukken van de kwaliteit van het onderwijs, de faciliteiten en toekomstige doelen.
 • Sjabloon voor tevredenheidsenquêtes voor universiteitsstudenten
  Deze uit 10 vragen bestaande algemene feedbackenquête stelt studenten in staat aan te geven hoe tevreden zij zijn over de effectiviteit van het onderwijs, de faciliteiten, het registratieproces, de veiligheid op de campus en nog veel meer.
 • Sjabloon voor beoordelingsenquêtes voor universitaire onderwijsassistenten
  De onderwijsassistenten van de universiteit worden beoordeeld in deze uit 15 vragen bestaande enquête. Studenten worden gevraagd om hun oordeel te geven over student-assistenten met betrekking tot kennis van het vakgebied, materiaalpresentatie, onderwijsvermogen, beschikbaarheid en algemene effectiviteit.
 • Sjabloon voor feedback van K12-docenten
  In deze tevredenheidsenquête voor docenten worden 10 vragen gesteld aan K12-docenten. Onderwerpen als schoolveiligheid, hulpmiddelen, administratieve ondersteuning, gestandaardiseerde tests en studentprestaties komen allemaal aan bod in deze sjabloon.
 • Sjabloon voor K12-ouderenquête van Harvard Graduate School of Education
  Deze sjabloon, voor een enquête met maar liefst 80 vragen, richt zich op de gedachten, gevoelens en indrukken van ouders met betrekking tot de school van hun kinderen. Er zijn vragen opgenomen over rollen en opvattingen van ouders, interacties van het kind op school, percepties over de schoolomgeving en demografische structuur.
 • K12-ouderenquête
  Deze langere enquête met 42 vragen onderzoekt de relatie tussen de ouder van een K12-kind en school, gemeenschap en omgeving.
 • Sjabloon voor geschiktheidsenquêtes voor schoolprogramma’s
  Via deze korte sjabloon met 8 vragen worden ouders ondervraagd over de relatie tussen de activiteiten, onderwijsstijlen en disciplinaire procedures van de school en de mate waarin deze passen bij de vermogens, interesses en culturele achtergrond van het kind.
 • Sjabloon voor enquête over rollen en verantwoordelijkheden van ouders
  Ouders, studenten, of opvoeders: wie is verantwoordelijk voor wat? In deze uit 12 vragen bestaande enquête leert u hoe de verantwoordelijkheden op onderwijsgebied volgens ouders zouden moeten worden verdeeld over school en thuis, met inbegrip van veiligheid, leermethoden, interesses en relaties met leeftijdsgenoten.
 • Enquête over schoolklimaat
  Hoe hoog scoort uw school bij het motiveren van kinderen? Hecht uw school waarde aan diversiteit? Hebben docenten respect voor studenten? Zie hoe ouders deze vragen en meer beantwoorden met deze gedetailleerde, 53 vragen tellende enquête.
 • Sjabloon voor feedback van leerlingen over sport op middelbare scholen
  In deze één pagina tellende sjabloon voor feedback van leerlingen over sport op middelbare scholen worden ​​student-atleten ondervraagd over hun ervaringen met leerkrachten, ouders en coaches in relatie tot hun sportdeelname.
 • Sjabloon voor enquête over pesten
  Verkrijg inzicht in pesten op uw school met deze snelle, uit 10 vragen bestaande sjabloon voor een enquête over pesten. Deze omvat vragen over de soorten, de ernst en de frequentie van pesten op openbare of particuliere scholen.
 • Sjabloon voor enquête over kindergedrag
  Ouders praten over het gedrag van hun kind thuis en hoe dit zich verhoudt tot hun schoolervaring in deze uit 9 vragen bestaande enquête. U leert over de studie-inspanningen, het leesinteresse, de emotionele betrokkenheid, de motivatie en nog veel meer van hun kind.
 • Sjabloon voor ouderondersteuning
  Leer hoe u ouders beter kunt ondersteunen met deze uit 15 vragen bestaande enquêtesjabloon die speciaal is gericht op de uitdagingen waarmee ouders te maken hebben. Er worden vragen gesteld over transport, schoolpersoneel, communicatie, kinderopvang en nog veel meer.
 • Sjabloon voor sociale ondersteuning
  Vraag ouders hoe hun kinderen het in sociaal opzicht doen, wat zij doen om hun kinderen te ondersteunen en hoe zij met hen communiceren in deze korte enquête met 4 vragen.
 • Sjabloon voor enquête over e-mailgebruik en -veiligheid voor kinderen
  In deze studentgerichte, 6 vragen tellende vragenlijst worden ​​kinderen ondervraagd over hun e-mailgebruik, de betrokkenheid van hun ouders en wanneer, waar en hoe zij e-mail gebruiken.
 • Sjabloon voor enquête over Facebook-gebruik en -veiligheid voor kinderen
  Vraag de leerlingen naar hun Facebook-gedrag, met inbegrip van de kennis en betrokkenheid van hun ouders, hoe zij Facebook gebruiken, hoe vaak zij dit gebruiken en de aard van de interacties die plaatsvinden op de site. Dit is een enquête met 10 vragen.
 • Sjabloon voor enquête over algemeen internetgebruik en -veiligheid voor kinderen
  Deze korte, 5 vragen tellende enquête onderzoekt hoe studenten het internet gebruiken, met inbegrip van hoe vaak zij het gebruiken, de betrokkenheid van hun ouders en de aard van de interacties die zij online hebben.
 • Sjabloon voor enquête over online gedrag van kinderen
  Deze 5 vragen tellende enquête onderzoekt hoe studenten het internet gebruiken, met inbegrip van hoe vaak zij het gebruiken, de betrokkenheid van hun ouders en de aard van hun ervaringen online.
 • Sjabloon voor enquête over openbare scholen
  Deze sjabloon voor een enquête over openbare scholen biedt inzicht in hoe ouders en anderen denken over de openbare scholen in hun gebied. Hierbij komen vragen aan bod over percepties van het schooldistrict, beschikbaarheid voor vrijwilligerswerk en mogelijke verbeteringen voor het schoolsysteem.

3 tips om aan de slag te gaan

 1. Houd het kort en terzake. Zorg ervoor dat elke vraag u dichter bij uw doelstelling brengt. Houd rekening met de tijd die deelnemers aan de enquête moeten besteden en zorg ervoor dat vragen duidelijk en beknopt worden verwoord. Een goede vuistregel is dat het invullen van uw enquête maximaal tien minuten in beslag zou moeten nemen.
 2. Houd de doelgroep in gedachten. U spreekt kinderen op andere wijze aan dan ouders en opvoeders. Houd uw publiek in gedachten wanneer u vragen aan het schrijven bent en pas uw vragen aan het publiek aan.
 3. Maak een proefrit. Voer een test uit met uw enquête om onhandige bewoordingen, onvolledige gedachten en defecte logica voor overslaan te ontdekken en om de hoeveelheid tijd te helpen schatten die een respondent nodig heeft voor het invullen. U zou wel eens verbaasd kunnen staan over wat u tegenkomt.

Hebt u nog meer vragen?

Als u geïnteresseerd bent in het gebruik van een sjabloon voor een onderwijsenquête, maar nog met vragen zit, neem dan contact op met ons.

Op zoek naar andere enquêtesjablonen en -vragen?

Waarom maken meer dan 20 miljoen mensen gebruik van SurveyMonkey?

 • Gratis
  Verstuur een onbeperkt aantal enquêtes en polls met ons GRATIS plan.
 • Gebruiksvriendelijk
  Maak en controleer uw enquête rechtstreeks via internet – wij hebben het gemakkelijk gemaakt om aan de slag te gaan, te leren en te gebruiken.
 • Intuïtief ontwerp
  Het is niet nodig om een ​​programmeur of technicus te zijn – als u uw e-mail kunt controleren of Facebook kunt gebruiken, kunt u ook gebruikmaken van SurveyMonkey.
 • Resultaten in real-time
  U kunt uw gegevens bekijken zoals deze binnenkomen, deze voor uzelf houden of ook anderen toegang geven.
 • Betrouwbaar en ervaren
  SurveyMonkey heeft meer dan 20 miljoen tevreden klanten geholpen met het online verzamelen van informatie.
 • Groeit met uw behoeften mee
  SurveyMonkey PROFESSIONELE plannen stellen u beter in staat informatie te verzamelen en interpreteren met geavanceerde analysevoorzieningen en meer.