Producten

SurveyMonkey is ontwikkeld voor alle toepassingen en behoeften. Verken ons product om te ontdekken wat SurveyMonkey voor u kan betekenen.

Ontvang op gegevens gebaseerde inzichten van de expert in online enquêtes.

Integreer met 100+ apps en plug-ins voor meer productiviteit.

Maak online formulieren voor het verzamelen van informatie en betalingen.

Maak betere enquêtes en vind snel inzichten met ingebouwde AI.

Gerichte oplossingen voor al uw marktonderzoek.

Sjablonen

Meet de klanttevredenheid en loyaliteit ten opzichte van uw bedrijf.

Ontdek wat de wensen van klanten zijn om klantentrouw te stimuleren.

Verzamel bruikbare inzichten om de gebruikerservaring te verbeteren.

Verzamel contactinformatie van prospects, genodigden en meer.

Verzamel gemakkelijk reacties op uw uitnodigingen voor evenementen.

Ontdek wat aanwezigen willen om toekomstige evenementen te verbeteren.

Vind inzichten om de betrokkenheid te boosten en resultaten te verbeteren.

Ontvang feedback van deelnemers om vergaderingen te verbeteren.

Gebruik feedback van collega's om personeelsprestaties te verbeteren.

Stel betere cursussen samen en verbeter lesmethoden.

Ontdek wat studenten van uw cursusmateriaal vinden.

Ontdek wat klanten van uw nieuwe productideeën vinden.

Hulpbronnen

Aanbevolen werkwijzen voor enquêtes en enquêtegegevens

Onze blog over enquêtes, tips voor bedrijven en meer.

Zelfstudies en handleidingen voor het gebruik van SurveyMonkey.

Hoe topmerken de groei stimuleren met SurveyMonkey.

Contact met verkoopAanmelden
Contact met verkoopAanmelden

Wat zijn de soorten interviews voor onderzoek?

Eén van de manieren om informatie te verzamelen bij een onderzoek is door interviews af te nemen. Bij werknemersonderzoek, marketingenquêtes en klanttevredenheidsonderzoek is dit een beproefde aanpak om verbeterpunten te vinden waar besluitvormers vervolgens werk van kunnen maken.

Interviews zijn vragenlijsten die persoonlijk worden afgewerkt. Vooral bij kwalitatief onderzoek vormen interviews een waardevol gereedschap. Hier leest u over de verschillende soorten interviews en de voor- en nadelen. Dat stelt u in staat om een geïnformeerde keuze te maken over het soort interview voor uw onderzoek.

Interviews afnemen kan op allerlei manieren: face-to-face, telefonisch of schriftelijk. Het schriftelijke interview noemen we doorgaans een enquête.

Vooral bij persoonlijk afgenomen interviews staat de onderzoeker voor de vraag: welk soort interview past het best bij mijn onderzoek? Dat hangt af van het doel van het onderzoek en van de specifieke doelgroep. Kennis van de verschillende soorten interviews helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Een gestandaardiseerd of gestructureerd interview is vooraf al opgesteld. De vragen en de volgorde ervan staan vast en daar wijkt de interviewer niet van af. Zo worden alle respondenten op dezelfde manier geïnterviewd, wat de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot. Wanneer het interview een gesloten vorm heeft, waarbij de geïnterviewden moeten kiezen uit meerkeuzeantwoorden, kan er een goede statistische analyse van de antwoorden worden uitgevoerd.

Het nadeel van een gestructureerd interview is dat er geen ruimte is voor spontaniteit of voor verdere uitleg door de respondent. Wanneer uw onderzoek nog in een verkennend stadium  verkeert, kunt u daarom beter kiezen voor een semi-gestructureerd of ongestructureerd onderzoek.

Een semi-gestructureerd interview wordt ook wel een diepte-interview of kwalitatief interview genoemd. Hierbij ligt er wel een schema met vragen klaar, maar heeft de interviewer de mogelijkheid om daarvan af te wijken of extra vragen te stellen. Zo kan de respondent aanvullende, verhelderende informatie verzamelen of een gerelateerd onderwerp verkennen waar vooraf niet aan was gedacht. Dit soort interview wordt vooral bij kwalitatief onderzoek ingezet.

Een ongestructureerd interview wordt ook wel een intensief interview genoemd. Bij dit soort interview wordt geen gebruik gemaakt van vaste vragen, maar misschien wel van een lijst met onderwerpen die de interviewer wil aanstippen. Op welke manier dat wordt gedaan en met welke specifieke vragen, is daarbij van ondergeschikt belang. De interviewstijl is dan ook informeel, wat deze interviewsoort bij uitstek geschikt maakt om zoveel mogelijk input van een (deels) onbekende doelgroep te verzamelen.

We weten nu welke interviewtypen er zijn en hebben een idee van de situaties waarin ze nuttig kunnen zijn. Voor een duidelijk overzicht hebben we de voor- en nadelen van de verschillende interviewsoorten in onderstaande tabel voor u op een rijtje gezet.

Soort interviewVoordelenNadelen
Gestructureerd interviewPerfect voor kwantitatief onderzoek
 
Hoge betrouwbaarheid van de antwoorden
 
Verzamel feedback in relatief korte tijd
De onderzoeker kan niet doorvragen en dus ook geen nieuwe inzichten vergaren
 
Er kan bias optreden als de respondent geen  relevante antwoordoptie ziet
Semi-gestructureerd interviewGeschikt voor kwalitatief onderzoek
 
Kan nieuwe inzichten opleveren
Lagere validiteit dan bij een gestructureerd interview
Ongestructureerd interviewLevert veel nieuwe inzichten op
 
Goede basis voor een later kwantitatief onderzoek
Interviews kunnen veel langer duren dan gepland
 
Lage validiteit vanwege de uiteenlopende vragen

Een onderzoek brengt de gevoelens en meningen van mensen aan het licht. En daar is geen beter gereedschap voor dan een vraaggesprek. Met bovenstaande informatie kunt u de juiste interviewvorm kiezen. Wanneer u dat heeft gedaan, helpt SurveyMonkey u verder op weg. Dankzij  een  groot aantal enquêtesjablonen maakt u een vliegende start met uw onderzoek.

Er bestaan verschillende soorten interviews en juist dat leidt nogal eens tot verwarring bij ondernemers, marketingprofessionals en onderzoekers. Hieronder beantwoorden wij de meest gestelde vragen.

Een enquête is een schriftelijke lijst, die zoveel mogelijk mensen dezelfde vragen stelt en zo kwantitatieve gegevens verzamelt. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van meerkeuzevragen of Likert-schalen. Een interview is vaker persoonlijk en face-to-face. Het doel van een interview is kwalitatieve informatie vergaren.

Een gestructureerd interview is een vragenlijst waarvan niet wordt afgeweken. De interviewer weet precies welke vragen te stellen en in welke volgorde. Er wordt niet doorgevraagd. Op deze manier zijn de antwoorden van de respondenten goed te vergelijken of te kwantificeren.

Een semigestructureerd interview is voorbereid met vooraf geformuleerde vragen. Maar de onderzoeker kan aanvullende vragen te stellen. Met dat doorvragen kan de interviewer verheldering krijgen of nieuwe problemen ontdekken die niet eerder aan het licht kwamen. Een semigestructureerd interview wordt vaak ingezet bij een kwalitatief onderzoek.

De keuze voor een interviewsoort hangt af van de situatie en het doel van uw onderzoek. Wilt u een hoge validiteit, kies dan voor een gestructureerd interview met gesloten vragen. Hierbij bestaat wel het risico dat er bias (vooringenomenheid) optreedt als de respondenten zich in geen van de meerkeuzeantwoorden kunnen vinden.

Een semi-gestructureerd interview kan een goed compromis zijn. U bereikt een behoorlijke validiteit, maar heeft wel de mogelijkheid om door te vragen en zo extra informatie te verzamelen. Die informatie kan in een later onderzoek worden gekwantificeerd.

Bij het maken van een interview is het belangrijk dat de vragen valide zijn. Validiteit betekent dat u daadwerkelijk meet wat u wilde meten en niets anders. Een hoge validiteit bereikt u door voor het juiste type interview te kiezen, de interviewvragen zeer precies te formuleren en goede meerkeuzeantwoorden voor te leggen (indien van toepassing).

Een Likert-schaal is een waarderingsschaal. In interviews of enquêtes worden deze vaak gebruikt om een mening of houding te onderzoeken. Een respondent kan zo bijvoorbeeld aangeven in hoeverre deze persoon het eens is met een stelling, of hoe de klantenservice van een bedrijf werd ervaren.